Меню

Навчальний процес

В університеті впроваджена модульно-рейтингова система оцінювання знань студентів та кредитно-модульна система організації навчального процесу, яка повністю відповідає вимогам європейської інтеграції вищої освіти України та Болонській конвенції.

Останні новини

Всі новини