Меню
Остання редакція: 07 листопада 2016

Наукова та інноваційна діяльність

Для перегляду наукових публікацій викладачів кафедри фінансів, банківської справи і страхування, просимо перейти за наступним посиланням:
http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/23

Видано кафедрою фінансів, банківської справи та страхування

(підручники, навчальні посібники)

з грифом МОН

 

 ПІБ викладача

Назва

Де видано

Об’єм (д.а.)

Бечко П.К. та ін.

Податкова система (навчальний посібник)

Умань, УВПП,2006

16,93

Бечко П.К, Ролінський О.В.

Місцеві фінанси (навчальний посібник)

Київ "Центр учбової літератури", 2007

12

Н.А.Іванова, О.В.Ролінський

Організація і методика аудиту

(навчальний посібник)

Київ "Центр учбової літератури", 2008

13,5

П.К.Бечко, О.А.Захарчук

Основи оподаткування

(навчальний посібник)

Київ "Центр учбової літератури", 2009

9,45

П.К.Бечко, Н.В.Лиса

Податковий менеджмент

(навчальний посібник)

Київ "Центр учбової літератури", 2009

16,2

Боровик П.М., Тулуш Л.Д., Бечко П.К., Бечко В.П.

Фінанси (навчальний посібник)

Львів «Новий світ-2000» 2011, 320 с.

20,05

Мальований М.І., Бечко П.К., Бечко В.П.

Соціальне страхування (навчальний підручник)

Умань, Видавець «Сочінський», 2011

27,67

Непочатенко О.О.

Фінанси підприємств (навчальний підручник)

Київ «Центр учбової літератури», 2011

18,45

Іванова Н.А., Ролінський О.В.

Аудит (навчальний посібник)

Умань – 2011 Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»

8,6

Непочатенко О.О., Гайдай В.І., Хлівна І.В.

Страхування (навчальний посібник)

Умань – 2011 (Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство)

15

Непочатенко О.О., Мельничук Н.Ю.

Фінанси підприємств (підручник)

Умань, Видавець «Сочінський», 2012

25,80

Колотуха С.М., Власюк С.А.

Гроші та кредит (навчальний посібник)

Київ, «Знання», 2012

31

Ролінський О.В., Прокопчук О.Т.

Фінансова санація та банкрутство підприємств (навчальний посібник)

Умань:Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012

21,01

Мальований М.І., Бечко П.К., Бечко В.П.

Соціальне страхування (навчальний посібник)

Київ «Центр учбової літератури», 2012

27,9

Непочатенко О.О., Бечко П.К., Гузар Б.С., Колотуха С.М. та ін..

Фінансовий менеджмент (підручник)

Умань – 2012

Видавець і виготівник «Сочінський»

30,46

О.В.Ролінський, О.Т.Прокопчук, А.М.Андрющенко

 

Фінансова санація та банкрутство підприємств (навч. посібник)

 

Умань-2012, Видавець і виготівник «Сочінський»

-302 с.

30,10

О.О.Непочатенко, К.М.Мельник

Банківські операції (навчальний посібник)

Вінниця, ПП «ТД «Едельвейс і К» 2013. -320с.

9,33

Н.О.Лисенко, Л.В. Транченко, Л.Л.Дякон, О.М.Транченко

Бізнес-планування (навчальний посібник)

-Бровари: Видавець «АНФ ГРУП», 2014. -568с.

33,015

К.С.Опалко, І.І.Булах, Н.О. Соколовська, Н.С.Демченко-Ясинецька, О.В.Ярова, Б.С.Гузар, С.В.Шелін, Л.В.Макітра, В.С.Кравченко, Л.А.Осадчук.

Казначейська справа (навчальний посібник)

Київ, «Аграрна освіта», 2014, -296с.

13,5

О.О.Непочатенко, С.М.Колотуха,С.А.Власюк, П.М.Боровик, В.П.Бечко, П.К.Бечко

Фінанси, гроші та кредит

(підручник)

УМАНЬ:Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 484с.

28,01

Непочатенко О. О., Бондаренко Н.В., Непочатенко О.А.

Фінанси підприємств у схемах і таблицях(навчальний посібник)

Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. –  388 с.

 

 

 

 

 

 

Матеріали

Останні новини

Всі новини