Меню

Бечко Петро Кузьмович

Бечко Петро Кузьмович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: професор
Посада: завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

 

Освіта: Чернівецький державний університет, 1978 р. спеціальність - Планування сільського господарства», кваліфікація за дипломом - «Економіст».
Підвищення кваліфікації: Науково дослідний інститут післядипломної освіти Мукачівського державного університету, 2015 р.
Тема наукової роботи: вдосконалення оподаткування підприємств аграрного сектору економіки на прикладі Черкаської, Вінницької та Кіровоградської областей.
Сфера наукових інтересів: Оподаткування суб’єктів господарювання аграрної галузі економіки.
Дисципліни, які викладає: Податкова система, Податки і податкова політика, Податкова система України.

Список наукових праць
підручники, навчальні посібники, монографії:

1. Бечко П.К.Податкова система : [навч. посібник] / [П.К.Бечко, .] . – К. : Вид-во Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с. (гриф МОН)
2. Бечко П.К. Місцеві фінанси / П.К.Бечко, О.В.Ролінський : [навч. посібник] . – К. : Вид-во Центр навчальної літератури, 2007. – 192 с. (гриф МОН)
3. Бечко П.К.. Основи оподаткування / П.К.Бечко, О.А.Захарчук: [навч. посіб.] . – К. : Вид-во Центр навчальної літератури, 2009. – 168 с. (гриф МОН)
4. Бечко П.К. Податковий менеджмент/ П.К.Бечко, Н.В.Лиса: [навч. посібник ] . – К. : Вид-во Центр навчальної літератури, 2009. – 288 с(гриф МОН).
5. Мальований М.І.Соціальне страхування /М.І.Мальований, П.К.Бечко, В.П.Бечко : [навч. підручник] . – Умань. : Видавець «Сочінський»,, 2011. – 168 с. (гриф МОН)
6. Бечко П.К. Фінанси /П.К.Бечко, П.М.Боровик, В.П.Бечко[навч. посібник].-. Львів: «Новий Світ – 2000»,2011, 345 с. (гриф МОН).
7. Фаюра Н.Д.Фінанси підприємств /Н.Д.Фаюра, Л.О.Вдовенко, П.К.Бечко [навч. посібник] .- Вінниця:РВВ ВНАУ, 2011.-240 с. (гриф МОН).
8. Непочатенко О.О.Фінансовий менеджмент /О.О.Непочатенко, П.К.Бечко, Б.С.Гузар і інші : [навч. підручник] . – Умань. : Видавець «Сочінський», 2012. – 523 с. (гриф МОН)
9. Непочатенко О.О. Фінанси, гроші і кредит /О.О.Непочатенко, С.М.Колотуха, П.К. Бечко і інші: [навч. підручник] . – Умань. : Видавничо – поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 484с. (гриф МОН)
10 Бечко П.К. Забезпечення продовольчої безпеки в системі економічної безпеки: [колективна монографія.] / /П.К.Бечко // Сучасні аспекти розвитку економіки. / За ред.. О.О. Непочатенко, П.К.Бечка .– Видавець "Сочінський". – Умань, 2010.– С.77– 82
11 Бечко П.К. Банківське кредитування аграрного виробництва. /П.К.Бечко, Т.П.Герасімова [а монографія.] Умань :Видавничо – поліграфічний центр "Візаві " , 2013 .– 189с.
12 Бечко П.К. Формування та ефективність використання оборотних засобів зернових складів /П.К.Бечко, Т.А. Деркач [монографія.] Умань :Видавничо – поліграфічний центр "Візаві " , 2012 .– 204с.
Публікації:
1. Бечко П.К. Теоретичні основи економічного змісту категорії "дохід"сільськогосподарських підприємств /П.К.Бечко // Інноваційна економіка.–2012.– № 1.– С. 119– 124.Фахове видання.
2.Бечко П.К. Теоретичні основи фінансової стійкості банківської системи /П.К.Бечко // Економіка : реалії часу. Міжнародний науковий журнал, 2013 .– № 4.– С.77 –82. Фахове видання.
3.Бечко П.К. Фінансово-кредитний механізм кредитування сільськогосподарських підприємств / П.К.Бечко // Вектор Науки Тольятинского государственного университета. Тольятинский государственный университет , 2013. – № 3. – С. 48–57. Фахове видання.
4.Бечко П.К. Теоретичні засади сутності економічних категорій "конкуренція" і "конкурентоспроможність"/ П.К.Бечко, Я.О.Голобородько //" Ефективна економіка № 7, 2015-07-31Фахове видання.
5.Бечко П.К. Економічні механізми забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів аграрного виробництва
/П.К.Бечко, Я.О.Голобородько// Інноваційна економіка,2015.-№ 3(58).- С.61-71.
6.Бечко П.К. Теоретичне обґрунтування сутності оборотних активів/ П.К.Бечко// Інноваційна економіка .-2015.–№ 4 [59].– С.265-274.

Керівництво аспірантами та здобувачами наукового ступеня кандидата наук: Захистили дисертацію:

Деркач Т.А.Формування та ефективність використання оборотних засобів зернових складів. Диплом кандидата наук. ДК № 007174 від 26.08.2012 р.
Непочатенко Олександр Анатолійович. Механізм забезпечення економічної ефективності діяльності аграрних підприємств. . Диплом кандидата наук. ДК № 009795 від 30.11.2012 р.
Митяй Оксана Василівна. Організаційно – економічні механізми підвищення ефективності діяльності аграрних підприємств. Диплом кандидата наук. ДК № 014376 від 01.07.2013 р.
Демченко Олександр Володимирович. Удосконалення механізмів забезпечення суб’єктів агросфери обіговим капіталом. . Диплом кандидата наук. ДК № 018786 від 17.01.2014 р..
Навчаються в аспірантурі: :Кулик К.А. 3 курс, Корнега А.О.- 1 курс, Романова А.О. – 2 курс, Голобородько Я.О. 1 курс