Меню

Бондаренко Наталія Вікторівна

Бондаренко Наталія Вікторівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

 

Освіта: 1. Уманська державна аграрна академія, 2000 р., облік і аудит,  економіст-бухгалтер;   

2. Уманський національний університет садівництва, 2015 р., фінанси і кредит, спеціаліст з фінансів і кредиту.

Підвищення кваліфікації: НДІ післядипломної освіти Мукачівського державного університету, 2016 р.

Тема наукової роботи: «Фінансово-кредитний механізм функціонування підприємницьких структур в умовах євроінтиграційних процесів».

Сфера наукових інтересів: Банківське кредитування підприємницьких структур.

Дисципліни, які викладає: «Фінанси підприємств», «Центральний банк та грошово-кредитна система».

 Є автором та співавтором 34 наукових праць, 1 монографії та 7 методичних розробок.

Список наукових та навчально-методичних праць

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг, стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи, опубліковані до захисту дисертації

1.

Банки на ринку фінансових послуг

Тези

Матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. [«Забезпечення сталого розвитку банківської діяльності»], (11 жовтня 2007 р.) / відп. за вип. М. І. Диба. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 25–28 (0,14 д.а.).

4

 

2.

Стан та перспективи розвитку кредитування сільськогосподарських товаровиробників

Стаття

Проблеми економіки і управління у промислових регіонах: зб. наук. пр.: в 2-х т. / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень; відп. ред. В. К. Мамутов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – Т. 2: Проблеми економіки й управління підприємствами промислових регіонів. – С. 149–152. Фахове видання.

4

Непочатенко О. О.

3.

Проблеми державної підтримки кредитного обслуговування сільськогосподарських підприємств

Стаття

Зб. наук. пр. Уманського держ. аграрного ун–ту / редкол.: П. Г. Копитко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2008. – Вип. 67, Ч. 2: Економіка. – С. 337–343. (0,39д.а) Фахове видання.

7

 

4.

Концептуальні засади банківського кредиту

Стаття

Фінансова система України: зб. наук. пр. – Острог : Вид–во нац. ун – ту „Острозька академія”, 2008. – Вип. 10, Ч. 3. – С. 67–72. (0,34 д.а.). Фахове видання.

6

 

5.

До питання створення кредитних бюро

Тези

Тези доп. міжрегіон. наук.–практ. конф. [«Проблеми економіки й управління у промислових регіонах»], (22–24 травня 2008р.) / [редкол.: Гудзь П. В. (відпов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – С. 198–202.

5

Непочатенко О. О. 

6.

Щодо державної підтримки кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств

Тези

Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно – інноваційного розвитку в Україні»]. (м. Київ, 23 – 24 жовтня 2008 р.) / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – Ч. 1. – С. 172–174.

3

 

7.

Оцінка стану дебіторської та кредиторської заборгованості сільськогосподарських підприємств Черкаської області

Стаття

Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою : зб. наук. пр. / ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – Вип. 126, Т. Х. – С. 126– 132. – (Серія „Економіка”).(0,32 д.а.). Фахове видання.

7

 

8.

Кредитна складова формування фінансових ресурсів аграрних підприємств

Монографія

Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2009. – Спец. вип.: Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного с.–г. України. – С. 178–184.

7

 

9.

Зарубіжний досвід кредитування сільськогосподарських товаровиробників

Монографія

Фінансово – економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України. Колективна монографія / під ред. М. Я. Дем’яненка, М. Й. Маліка. – Умань: СПД Сочінський, 2009. – С. 37–43.

304/6

 

10.

Основні форми банківського короткострокового кредитування

Тези

Materialy V mezinarodni vedesko- praktika konfererence [«Aktuaini vymozenosti vedy – 2009»] Dil 1. Publishing House «Education and Scitnce» S. R. O. – 104 stran st. – С. 30–33.

3

 

11

Основні види кредитного забезпечення аграрних підприємств

Тези

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених [«Розвиток аграрного виробництва в умовах світової фінансово-економічної кризи»] / ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, 2009. – С. 324–327.

3

 

12.

Перспективи лізингового фінансування аграрних підприємств

Тези

Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], (5–6 червня 2009 р.) – Умань: Видавець „Сочінський”, 2009. – Ч. 1. – С. 62–63.

2

 

13.

Зарубіжний досвід пільгового кредитування сільськогосподарських товаровиробників

Тези

Тези наук. конф. / редкол.: А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2009. – Ч.2. – С. 27-28.

2

 

14.

Проблеми кредитного забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств

Стаття

Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: зб. наук. пр. – Чернівці: Технодрук, 2010. – Вип. 2 (19): Економічні науки. – С. 23-28. Фахове видання.

6

 

15.

Кредитне забезпечення аграрних підприємств та його види

Монографія

Сучасні аспекти розвитку економіки: кол. моногр. / за ред. О. О. Непочатенко, П. К. Бечка. — Умань: Видавець «Сочінський», 2010. — С. 269.

316/5

 

16.

Управління оборотним капіталом та дебіторською заборгованістю

Тези

Матеріали І Всеукраїнської заочної науково практичної конференції [«Актуальні питання сучасної економіки»]. – Умань: Видавець «Сочінський», Ч.4. – 2010. – С. 120-121.

2

 

17.

Кредитна лінія, як різновид короткострокового кредитування сільськогосподарських товаровиробників

Тези

Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], (20–21 травня 2010 р.) –Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – Ч. 1. – С. 36–38.

3

 

18.

Стан пільгового кредитування поточної діяльності сільськогосподарських підприємств

Стаття

Всеукраїнський науково-виробничий журнал Інноваційна економіка. – 2011. – № 1(20). – С. 216.   Фахове видання.

7

 

19.

Кредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств

Стаття

Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 91.Фахове видання.

8

Непочатенко О. О.

20.

Теоретичні основи визначення сутності кредитного забезпечення та кредиту

Стаття

Зб. наук. пр. Уманського нац. ун–ту садівництва/ редкол.: А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 76, Ч. 2: Економіка. – С. 148–153.Фахове видання.

6

 

21.

Доцільність впровадження бюджетування поточної діяльності сільськогосподарських підприємств

Стаття

Зб. наук. пр. Уманського нац. ун–ту садівництва/ редкол.: А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 76, Ч. 2: Економіка. – С. 167–174.Фахове видання.

8

Власюк С. А.

22.

Визначення податкового навантаження на доходи фізичних осіб

Стаття

Зб. наук. пр. Уманського нац. ун–ту садівництва/ редкол.: А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 76, Ч. 2: Економіка. – С. 272–276.Фахове видання.

5

Барабаш Л.В.

23.

Принципи банківського кредитування, як основа банківського механізму

Тези

Матеріали ІІ Всеукр. заочної наук. конф. [«Актуальні питання сучасної економіки»], (20-21 січня 2011 р.) – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – Ч. 1. – С. 28–30.

3

 

24.

Бюджетування в системі планування сільськогосподарських підприємств товаровиробників

Тези

Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»],(19–20 травня 2011 р.) – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – Ч. 1. – С. 41-43.

3

 

ІІ. Наукові роботи, опубліковані після захисту дисертації

25.

Сучасні методи кредитування сільськогосподарських підприємств

Стаття

Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 69–74. Фахове видання.

6

Нопочатенко О.О.

Бондаренко О.Г.

26.

Формування бюджетного підходу до кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств

Стаття

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 35(Ч.2). – Ужгород, 2012. – С.220 – 225. Фахове видання.

6

Нопочатенко О.О.

Бондаренко О.Г.

27.

Удосконалення методів оцінки кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств

Стаття

Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: "Фінанси і кредит". № 1 (32), – Суми, 2012. – С. 47-54. Фахове видання.

8

 

28.

Інструменти короткострокового фінансування малого бізнесу

Стаття

Зб. наук. пр. УНУС/ Редкол.: О.О. Непочатенко та ін. Умань 2012 (Вип. 81). Ч.2. Економіка. – 476 с. Фахове видання.

 

 

29.

Кредитоспроможність аграрних підприємств та шляхи її підвищення

Монографія

Стан, тенденції та перспективи розвитку: Колективна монографія: Колективна монографія / Під ред. д.е.н., проф.. О.О. Непочатенко (Частина 2) – Умань: Видавничо-поліграфічний цетр «Візаві», 2012. – С. 115-123.

316/7

Сагайдак А. М.

30.

Скоринговий метод оцінки кредитоспроможності позичальника

Тези

Тези наук. конф. / редкол.: А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2012. – Ч. 2. – С. 26–28 (0,13 д.а.).

3

 

31.

Проблеми державної підтримки сільськогосподарських підприємств

Тези

Матеріали всеук. наук.-практ. конф. [Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах], (17–18 лютого 2012 року). – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2012. – С. 137–139.

3

Тетянко Н. А.

32.

Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств

Тези

Materialu VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [Aktualne rblemy nowoczesnych nauk - 2012] (7-15 червня 2012р.). – Przeyl: Nauka i studia, 2012. – C. 45-47.

3

 

33.

Посилення впливу аналізу фінансової діяльності на процес управління

Стаття

Всеукраїнський виробничий журнал «Інноваційна економіка», - 2013. – С. 291-299. Фахове видання.

9

Непочатенко О.О., Боровик П.М.,

 Філіпова Т.О.

34.

Теоретичні основи формування видатків ПФУ у системі державних доходів

Монографія

Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України: Колективна монографія / Під ред. д.е.н., проф.. О.О. Непочатенко (Частина 1) – Умань: Видавничо-поліграфічний цетр «Візаві», 2013. – С. 105-111.

7

Цилюрик Л. І.

35.

Кредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств

Монографія

Монографія– Умань : Видавничо – поліграфічний центр «Візаві», 2013 р. – 190 с.

190

 

36.

Економічна сутність фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств

Монографія

Інституційні чинники розвитку підприємницьких структур: Колективна монографія / Під ред.. проф.. О.О. Непочатенко – Умань Видавничо -поліграфічний центр  «Візаві», - 2013 р.- 308с.

308/6

 

37.

Стан і проблеми мікрокредитування малого підприємництва в Україні

Тези

Матеріали за 9-а международнана практична конференция [Настоящи изследвания и разтие], (17-25 січня 2013р.). – Софія: "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2013. – С. 71-74.

4

 

38.

Особливості лізингового фінансування сільськогосподарських підприємств

Тези

Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених [Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах], (6-7 лютого 2013 р.). – Донецьк: Видавництво "Світ книги", 2013. – С. 105-107.

3

 

39.

Переваги банківського сектору при кредитуванні  сільськогосподарських підприємств

Тези

Матеріали всеук. наук. конф. молодих вчених [до 60-річчя утворення Черкаської області], редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2013. – Ч. 1.: Економічні та загальноосвітні науки. – С. 24–26.

3

 

40.

Напрями реструктуризації заборгованості

Тези

Матеріали Міжнародно науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної економіки» (24 грудня 2013р.), – Умань: Видавничо -поліграфічний центр «Візаві», - 2013 р. – Ч.1. – С. 21-24. 

4

 

41.

Напрями реструктуризації заборгованості

Тези

Матеріали  Міжнародно науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної економіки» (24 грудня 2013р.), - Умань: Видавничо -поліграфічний центр «Візаві», – 2013 р. – Ч.1. – С. 21-24. 

3

 

42.

Проблеми розвитку ринку цінних паперів

Тези

Матеріали Міжнародно науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (15-16 листопада 2013р.), / Редкол.: Непочатенко О.О.(відп. ред..) та ін. – К.: ЗАТ «Нічлава», –  2013 р. – С.180-182.

3

Нагірна А. С.

43.

Особливості та переваги факторингу

Тези

Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції викладачів, молодих учених та студентів «Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік і аудит та фінансування» ( 18-19 листопада 2013р.), – Херсон: –  Гринь Д.С. 2013 р. – Ч.1.-С. 295-298. 

4

 

44.

Аналіз структури акумулювання сум податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету України

Стаття

Вісник Київського інституту бізнесу та технологій – 2014. – № 1(23). – С. 15-22. Фахове видання.

7

Барабаш Л. В.

Ролінський О. В.

45.

Концептуальні та методологічні основи банківського кредитування та кредитних відносин

Стаття

Вісник Київського інституту бізнесу та технологій – 2014. – № 1(23). – С. 28-34. Фахове видання.

7

Барабаш Л. В.

Боровик П. М.

46.

Банківське споживче кредитування населення

Монографія

Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації : теорія та практика: Колективна монографія / Під ред.. проф.. О.О. Непочатенко – Умань Видавничо -поліграфічний центр  «Візаві», – 2014 р.– 384с.

384/7

Гаврилюк О. П.

47.

Теоретичні основи формування доходів і здійснення видатків ПФУ

Монографія

Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика: Колективна монографія / Під ред.. проф.. О.О. Непочатенко – Умань - Видавничо -поліграфічний центр «Візаві», – 2014 р.– 384с.

384/8

Цилюрик Л. І.

48.

Мікрокредитування як чинник розвитку малого підприємництва

Тези

Матеріали VІІ Міжнародно науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» (16-17 травня 2013р.), – Умань: Видавничо -поліграфічний центр  «Візаві», – 2014 р.– 384с.

3

 

49.

Механізм залучення банківських кредитів у діяльність сільськогосподарських підприємств

Стаття

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес» / Редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін.. – К. : ВЦ НУБІП України, 2014. – Вип. 200,Ч.3. – С.47-53. Фахове видання.

7

 

50.

Сучасний стан кредитування комерційними банками фізичних осіб

Стаття

Зб. наук. пр. УНУС/ Редкол.: О.О. Непочатенко та ін.–  Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014 – (Вип. 84). – Ч.2: Економіка. – С. 242-249. Фахове видання.

8

 

51.

Приорітетні джерела фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств

Стаття

Зб. наук. пр. УНУС/ Редкол.: О.О. Непочатенко та ін.–  Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014 – (Вип. 86). – Ч.2: Економіка. – С. 242-249. Фахове видання.

7

 

52.

Особливості вексельного обігу в Україні

Тези

Розвиток нової економічної системи на світовому, державному та регіональному рівнях: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 30-31 січня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2015. – Ч. 2. – 140 с.

4

 

53.

Банківський кредит та банківське кредитування в Україні

Тези

Матеріали VI Всеукраїнської заочної наукової конференції Актуальні питання сучасної економіки (24 грудня 2014року) – Умань: Видавничо –поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Ч. 1. – С.20-21.

3

Мігур О.І.

54.

Основні етапи проведення оцінки кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств

Тези

Матеріали VI Всеукраїнської заочної наукової конференції Актуальні питання сучасної економіки (24 грудня 2014року) – Умань: Видавничо –поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Ч. 1. – С.22-24.

3

Поліщук В.А.

55.

Контроль кредитних операцій

Тези

Матеріали VI Всеукраїнської заочної наукової конференції Актуальні питання сучасної економіки (24 грудня 2014року) – Умань: Видавничо –поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Ч. 1. – С.24-26.

3

Мазур О.В.

56.

Сутнісні характеристики механізму кредитування та його складових

Монографія

Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / Під ред. д.е.н., проф.. О.О. Непочатенко – Умань : Видавничо –поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. – С. 254-259.

6

Поліщук В.А.

57.

Шляхи вдосконалення банківського кредитування підприємств

Монографія

Стратегічні детермінанти стійкого розвитку АПК України/ Під ред. д.е.н., проф. Ю.О. Нестерчук – Умань : Видавничо –поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. – С. 240-246.

6

Мігур І. О.

Підручники та посібники:

  1. Фінанси підприємств у схемах і таблицях / Непочатенко О.О, Бондаренко Н. В., Непочатенко О.А. – Умань: Видавець Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. –  388 с.
  2. Кредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств / Н.В. Бондаренко. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013 р. – 190 с.

 

Інші наукові здобутки:

Офіційний опонент при захисті дисертації:

Возної Любові Богданівни (спеціалізована вчена рада Д 36.814.02, Львівський аграрний національний університет, 17 лютого 2015 р.).