Меню

Боровик Петро Миколайович

 Боровик Петро Миколайович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

 

Освіта:  Уманська сільськогосподарська академія, 1998 р, економіст-організатор сільськогосподарського виробництва.

Підвищення кваліфікації: НДІ післядипломної освіти Мукачівського державного університету 2015 р.

Тема наукової роботи: Вдосконалення податково-бюджетної політики в агросфері.

Сфера наукових інтересів: податкові та бюджетні відносини в аграрній сфері.

Дисципліни, які викладає: «Фінанси».

Форма 26

СПИСОК

праць Боровика Петра Миколайовича

 

№ п/п

Назва

Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друкованих сторінок

Прізвища співавторів

І. Публікації в наукових фахових виданнях:

1

Вплив плати за землю на доходи місцевих бюджетів

АгроІнком, № 1,

2006 р.

С. 83-86.

0,21 д.а.

 

2

Податкові аспекти справляння плати за оренду землі державної та комунальної власності

Вісник Сумського НАУ, Серія «Фінанси і кредит». Випуск 2,

2005 р.

С. 41-45.

0,26 д.а.

 

3

Податкові важелі регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення

Облік і фінанси АПК,

№ 11, 2006 р.

С.63-67.

0,26 д.а.

 

4

Посилення ролі податкових джерел у фінансуванні землеохоронних заходів

АгроІнком, № 9-10,

2006 р.

С. 90-94.

0,26 д.а.

 

5

Фінансові аспекти орендних земельних відносин

Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економіка АПК і природокористування», № 4, 2007 р.

С. 37-43.        0,37 д.а.

 

6

Перспективи подальшого функціонування спеціального режиму оподаткування аграрних товаровиробників

Збірник наукових праць Уманського ДАУ, Частина 2 «Економіка», № 64, 2007 р.

С. 42-51.

0,53 д.а.

 

7

Напрямки удосконалення механізму адміністрування фіксованого сільськогосподарського податку

Вісник Сумського НАУ, Серія «Фінанси і кредит». Випуск 2,

2006 р.

С. 22-25.

0,21 д.а.

 

8

Про ціну землекористування

Збірник наукових праць Подільського ДАТУ, випуск 15, т. 2, 2007 р.

С. 137-138.

0,1 д.а.

 

9

Напрямки розвитку земельного оподаткування

Економічні науки : Збірник наукових праць. – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 4(16). – Ч.1. – Луцьк: ЛДТУ, 2007 р.

С. 25-29.

0,26 д.а.

 

10

Вдосконалення підходів до визначення бази земельного оподаткування

Облік і фінанси АПК.,

№ 8-10, 2007 р.

С. 115-123.

0,42 д.а., в т.ч. автора

0,32 д.а.

Тулуш Л.Д.

11

Земельна рента як база нарахування земельних платежів

Збірник наукових праць Уманського ДАУ, Частина 2 «Економіка», № 67, 2008 р.

С. 192-198.

0,37 д.а.

 

12.

Плата за оренду землі державної та комунальної власності як податковий платіж

Збірник наукових праць Луганського НАУ, серія «Економіка», № 62/85, 2006 р.

С. 263-266.

0,21 д.а.

 

13.

Розвиток землеоціночних робіт та еволюція земельного кадастру

Вісник Сумського НАУ, Серія «Фінанси і кредит». Випуск 2,

2008 р.

С. 480-483.

0,21 д.а.

 

14.

Реформування системи обов’язкових платежів за сільськогосподарські угіддя

Збірник наукових праць Луганського НАУ, серія «Економіка», № 90/94,

Том 2, 2009 р.

С. 235-239.

0,26 д.а., в т.ч. автора

0,2 д.а.

Тулуш Л.Д.

15.

Наслідки застосування спеціального режиму прямого оподаткування тепличними комбінатами

Вісник Львівського Національного аграрного університету «Економіка АПК», № 16(1), 2009 р.

С. 222-227.

0,32 д.а., в т.ч. автора

0,25 д.а.

Тулуш Л.Д.

16.

Посилення ролі місцевих податків у формуванні доходів бюджетів муніципалітетів

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка серія «Економічні науки», Випуск 85, 2009 р.

С. 98-104.

0,37 д.а., в т.ч. автора

0,3 д.а.

Гайдай В.І.

17.

Проблеми та перспективи функціонування ПДВ

Економічний вісник Донбасу, № 3(17), 2009 р.

С. 76-79.

0,21 д.а.

 

18.

Проблеми виконання місцевих бюджетів

Фінансова система України. 36ірник наук, праць, серія «Економіка». Вип. 12. – Острог: Видавництво Національного університету  «Острозька академія», 2009.

С. 158-164.

0,37 д.а., в т.ч. автора

0,3 д.а.

Ярова І.В.

19.

Вдосконалення механізму оподаткування доходів громадян

Збірник наукових праць Подільського ДАТУ, випуск 17, т. 3, 2009 р.

С. 290-291.

0,16 д.а.

 

20.

Пряме оподаткування аграрних підприємств: досвід Росії та Польщі

Економічні науки : Збірник наукових праць. – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 6(24). – Ч.1. – Луцьк: ЛНТУ, 2009 р.

С. 412-427.

0,84 д.а., в т.ч. автора

0,8 д.а.

Тулуш Л.Д.

21.

Фіскальне регулювання монополізаційних процесів з сільськогосподарськими угіддями

Наука й економіка : Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету – 2009. – Вип. 4 (16). – Т. 2.

С. 9-12.,

0,21 д.а.

 

22.

Особливості непрямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників

Збірник наукових праць Уманського НУС, Частина 2 «Економіка», № 73, 2010 р.

С. 187-197.

0,59 д.а.,в т.ч. автора

0,25 д.а.

Тулуш Л.Д.,

Прокоп-

чук О.Т.

23.

Напрями державного регулювання процесів земельного оподаткування в Україні

Наукові праці НДФІ. Випуск 2(47), 2009 р.

С. 107-111,

0,26 д.а., в т.ч. автора

0,2 д.а.

Кончаков-

ська Е.О.

24.

Напрями вдосконалення системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників

Економічний вісник Донбасу,

№ 2(20), 2010 р.

С. 132-135.

0,16 д.а.

 

25.

Ресурсні платежі як важелі державного регулювання процесів вітчизняного природокористування

Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Збірник наукових праць. Вип. 1, 2010 р.

С. 176-184.

0,47 д.а.,

в т.ч. автора

0,37 д.а.

Тулуш Л.Д.,

Захар-

чук О.А.

26.

Податкові пільги як джерело суперечностей системи оподаткування

Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економіка АПК і приро-докористування», № 12,  2009 р.

С. 120-125.

0,32 д.а.

 

27.

Реформування механізму справляння плати за землі сільськогосподарського призначення

Економічні науки : Збірник наукових праць. – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 7(25). – Ч.3. – Луцьк: ЛНТУ, 2010 р.

С. 355-367.

0,69 д.а., в т.ч. автора

0,6 д.а.

Тулуш Л.Д.

28.

Роз’яснювальна робота податкових органів як інструмент податкового адміністрування

Збірник наукових праць Уманського НУС, Частина 2 «Економіка», № 74, 2010 р.

С. 89-95.

0,37 д.а., в т.ч. автора

0,3 д.а.

Захар-

чук О.А.,

Гайдай В.І.

29.

Спеціальні податкові режими як інструменти державного регулювання діяльності агроформувань

Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал,

№ 3(17), 2010 р.

С. 224-231.

0,42 д.а., в т.ч. автора

0,35 д.а.

Подзі-

гун С.М.

30.

Недоліки механізму формування доходів та фінансування витрат  муніципальних бюджетів

Економіка. Управління. Інновації. : Електронне наукове фахове видання – 2010 – № 2 (4) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: – www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_2/10bpmvmb.pdf

0,21 д.а.

в т.ч. автора

0,11 д.а.

Чека-

люк С.А.

31.

Напрями фінансового регулювання сільськогосподарської діяльності домогосподарств

Вісник Сумського НАУ. Серія «Фінанси і кредит», Випуск 1,

2010 р.

С. 62-67.

0,32 д.а.

 в т.ч. автора

0,15 д.а.

Яроше-

вич О.Я.

32.

Проблеми використання сільськогосподарських угідь селянськими домогосподарствами

Наука й економіка : Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету – 2010. – Вип. 4 (20).

С. 102-111,

0,53 д.а.

в т.ч. автора

0,35 д.а.

Яроше-

вич О.Я.

33.

Вдосконалення визначення бази справляння фіксованого сільськогосподарського податку

Збірник наукових праць Уманського НУС, Частина 2 «Економіка», № 75, 2011 р.

С. 71-77.

0,37 д.а.

в т.ч. автора

0,30 д.а.

Подзі-

гун С.М.

34.

Перспективи розвитку системи оподаткування сільгосппідприємств (соціологічний аспект)

Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал,

№ 1(20), 2011 р.

С. 201-205.

0,26 д.а., в т.ч. автора

0,20 д.а.

Подзі-

гун С.М.

35.

Проблеми акцизного оподаткування в Україні

Економічний вісник Донбасу,

№ 3(25), 2011 р.

С. 103-107.

0,26 д.а.,

в т.ч. автора – 0,21 д.а.

Ладижен-

ська В.О.

36.

Проблеми та перспективи розвитку бюджетних відносин на рівні бюджетів муніципалітетів

Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково-виробничий журнал,

№ 3(6), 2011 р.

С. 264-268.

0,26 д.а.,

в т.ч. автора

0,21 д.а.

Тодоров-

ський Б.Ю.

37.

Проблеми проведення підрозділами державної податкової служби виїзних документальних перевірок платників податків

Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : Збірник наукових праць.

Вип. 1(20), 2011 р.

С. 37-45.

0,47 д.а.,

в т.ч. автора

0,37 д.а.

Чепіль В.М.

38.

Недоліки механізму оподаткування сільських аптечних закладів

Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, № 3 (16),

2011 р.

С. 7-9.

0,16 д.а.,

в т.ч. автора

0,11 д.а.

Боровик О.М.

39.

Податково-бюджетна децентралізація як напрям розвитку бюджетних відносин в Україні

Збірник наукових праць Уманського НУС, Частина 2 «Економіка», № 76, 2011 р.

 

С. 235-245.

0,58 д.а.

в т.ч. автора

0,38 д.а.

Бикадоро-

ва Н.О.

40.

Проблеми оподаткування аптечних закладів, що функціонують у сільській місцевості

Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки», № 4, 2011 р.

С. 114-120.

0,37 д.а.,

в т.ч.

автора

0,30 д.а.

Боровик О.М.

41.

Бюджетне фінансування розвитку сільської освіти

Облік і фінанси АПК.,

№ 3, 2011 р.

С. 96-102.

0,37 д.а., в т.ч. автора

0,20 д.а.

Тригубен-

ко О.С.

42.

Вдосконалення інструментарію державного регулювання земельних відносин селянських домогосподарств

Економіка. Управління. Інновації. : Електронне наукове фахове видання  2011 – № 2 (6) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/ 2011_2/11bpmvsd.pdf

0,53 д.а., в т.ч. автора

0,33 д.а.

Яроше-

вич О.Я.

43.

Перспективи запровадження в Україні ринку сільськогосподарських угідь

Економічні науки : Збірник наукових праць – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 8(29). – Ч.2. – Луцьк: ЛНТУ, 2011 р.

С. 88-99.

0,63 д.а., в т.ч. автора

0,33 д.а.

Колоту-

ха С.М.,

Харенко А.О.

44.

Посилення ролі податкових джерел фінансування сільських соціально-культурних закладів

Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково-виробничий журнал,

№ 7(10), 2011 р.

С. 259-263.

0,26 д.а.,

в т.ч. автора

0,2 д.а.

Тригубен-

ко О.С.,

Пересунь-

ко О.В.

45.

Недоліки механізму оподаткування підприємств сільськогосподарської галузі

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал – № 9 (163). – Ч. 1. – 2011.

С. 27-31.

0,26 д.а.,

в т.ч. автора

0,2 д.а.

Вавілов С.В.

46.

Формування та вдосконалення

механізму земельно-іпотечного кредитування аграрної галузі в сучасних умовах

Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки», № 7, 2011 р.

С. 65-71.

0,37 д.а.,

в т.ч.

автора

0,12 д.а.

Колоту-

ха С.М.,

Тригубен-

ко О.С.

47.

Шляхи вдосконалення механізму справляння єдиного податку з суб’єктів малого підприємництва

Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал,

№ 1(27), 2012 р.

С. 228-232.

0,26 д.а., в т.ч. автора

0,20 д.а.

Бечко В.П.,

Шовко-

вий О.А.

48.

Проблема бюджетного відшкодування податку

на додану вартість

Збірник наукових праць Уманського НУС, Частина 2 «Економіка», № 77, 2012 р.

С. 80-86.

0,37 д.а.

в т.ч. автора

0,3 д.а.

Гайдай В.І.,

Мунтян Л.С.

49.

Напрями вдосконалення механізмів справляння земельних податкових платежів в аграрній сфері

Наука й економіка : Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету – 2012. – Вип. 1 (25).

С. 154-159,

0,32 д.а.

в т.ч. автора

0,22 д.а.

Тулуш Л.Д.,

Мережко І.В.

50.

Недоліки механізму державного пенсійного страхування в Україні

Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал,

№ 3 (29), 2012 р.

С. 253-256.

0,21 д.а., в т.ч. автора

0,16 д.а.

Козлова І.М.,

Афанасі-

єва А.О.

51.

Проблеми формування доходної бази місцевих бюджетів

Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал,

№ 4 (30), 2012 р.

С. 277-280.

0,21 д.а., в т.ч. автора

0,16 д.а.

Бечко В.П.,

Погорі-

ла В.П.

52.

Міжбюджетні трансферти як інструмент вирівнювання доходної спроможності місцевих бюджетів

Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково-виробничий журнал,

№ 3(13), 2012 р.

С. 287-290.

0,21 д.а.,

в т.ч. автора

0,11 д.а.

Непочате-

нко О.О.,

Павлій-

чук Л.В.

53.

Податкове регулювання розвитку сільських територій

Збірник наукових праць Уманського НУС, Частина 2 «Економіка», № 79, 2012 р.

С. 6-15.

0,53 д.а.

в т.ч. автора

0,3 д.а.

Непочате-

нко О.О.,

Тригубен-

ко О.С.

54.

Недоліки спецрежиму прямого оподаткування нетипових сільськогосподарських підприємств

Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, № 2 (18),

2012 р.

С. 87-89.

0,16 д.а.

в т. ч. автора

0,1 д.а.

Тулуш Л.Д.,

Вавілов С.В.

55.

Посилення впливу системи оподаткування на соціально-економічний розвиток сільських територій

Облік і фінанси АПК.,

№ 3, 2012 р.

С. 102-109.

0,42 д.а., в т.ч. автора

0,20 д.а.

Непочате-

нко О.О.

Тригубен-

ко О.С.

56.

Перспективи розвитку казначейської системи касового виконання бюджетів

Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал,

№ 11 (37), 2012 р.

С. 240-245.

0,32 д.а., в т.ч. автора

0,22 д.а.

Вишнева В.С.

57.

Проблеми виконання бюджету Пенсійного фонду України

Наука й економіка : Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету – 2012. – Вип. 4 (28). Т. 2

С. 20 -25,

0,32 д.а.

в т.ч. автора

0,22 д.а.

Склярен-

ко І.Ю.

58.

Вдосконалення митно-тарифного регулювання розвитку тваринництва

Збірник наукових праць Уманського НУС, Частина 2 «Економіка», № 81, 2012 р.

С. 64-71.

0,42 д.а.

в т.ч. автора

0,2 д.а.

Непочате-

нко О.О.,

Тригубен-

ко О.С.

59.

Проблеми справляння плати за оренду землі державної та комунальної власності

Наукові праці Полтавської державної аграрної академії, серія «Економічні науки». – Полтава : ПДАА. – 2012. – Вип. 1 (4). – Т. 3.

С. 279-284.

0,32 д.а.

в т.ч. автора

0,2 д.а.

Козлова І.М.,

Провото-

ров С.В.

60.

Недоліки сучасного порядку справляння єдиного податку з суб’єктів малого підприємництва

Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал,

№ 1 (39), 2013 р.

С. 224-227.

0,21 д.а.

в т.ч. автора

0,15 д.а.

Гайдай В.І.,

Подолян Є.В.

61.

Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та шляхи його вдосконалення

Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково-виробничий журнал,

№ 1(18), 2013 р.

С. 328-333.

0,47 д.а.,

в т.ч. автора

0,27 д.а.

Непочате-

нко О.О.,

Ума-

нець М.М.

62.

Сучасні проблеми справляння податку на прибуток підприємств

Економічний вісник Донбасу,

№ 2(32), 2013 р.

С. 96-100.

0,26 д.а.,

в т.ч. автора – 0,21 д.а.

Нікітчен-

ко К.С.

63.

Вітчизняний механізм справляння ПДВ: ключові проблеми та шляхи їх вирішення

Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський  національний  економічний університет. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр

Тернопільського національного економічного університету “Економічна  думка”, 2013. – Вип.12.– Частина 2.

С. 286-289.

0,21 д.а.,

в т.ч. автора – 0,16 д.а.

Непочате-

нко О.О.,

Павлова Л.П.

64.

Посилення впливу аналізу фінансової діяльності на процес управління підприємством

Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал,

№ 3 (41), 2013 р.

С. 291-296.

0,32 д.а.

в т.ч. автора

0,15 д.а.

Непочате-

нко О.О.,

Бондаре-

нко Н.В.,

Філіпова Т.О.

65.

Перспективи подальшого функціонування в Україні державних соціально-пенсійних фондів

Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал,

№ 4 (42), 2013 р.

С. 27-31.

0,26 д.а.

в т.ч. автора

0,16 д.а.

Козлова І.М.,

Кондра-

тюк С.О.

66.

Недоліки сучасного вітчизняного механізму справляння акцизного податку

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. –№ 2(22), Т. 1.

С. 72-80.

0,53 д.а.,

в т.ч. автора 0,32 д.а.

Бечко В.П.,

Яценко Я.В.

67.

Кредитування підпри-ємств агросфери : стан, проблеми та напрями вдосконалення

Банківська справа,

№ 5 (113), 2013 р.

С. 115-125.

0,58 д.а.,

в т.ч. автора 0,2 д.а.

Колоту-

ха С.М.,

Ковален-

ко І.Ф.

68.

Вдосконалення механізму податкового регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів

Збірник наукових праць Уманського НУС, № 82, 2013 р.

С. 270-276.

0,37 д.а.

в т.ч. автора

0,3 д.а.

Колоту-

ха С.М.,

Бечко В.П.

69.

Пряме оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Облік і фінанси, № 3 (61), 2013 р.

(індексується в базах EBSCOhost, Index Copernicus, RePEc (Research Papers in Economics), Ulrich's Periodicals Directory, Socolar, Research Bible)

С. 81-87.

0,37 д.а.

в т.ч. автора

0,2 д.а.

Непочате-

нко О.О.,

Гузар Б.С.

70.

Використання міжбюджетних трансфертів з метою вирівнювання доходної бази місцевих бюджетів

Економіка. Управління. Інновації. : Електронне наукове фахове видання – 2013 – № 2 (10). [Електронний ресурс] – Режим доступу: – http://www.irbis- nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/

cgiirbis_64.exe?Z21ID= &I21DBN=

UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN= 1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all& C21COM=S&S21CNR=20&S21P01= 0&S21P02= 0&S21P03=I=& S21COLORTERMS=0&S21STR= EJ000036%2F2013%2F2.

0,51 д.а., в т.ч. автора

0,27 д.а.

Непочате-

нко О.О.,

Преде О.М.

71.

Роль місцевого оподаткування у формуванні дохідної бази локальних бюджетів

Ефективна економіка : Електронне

наукове фахове видання – 2013 – № 12. [Електронний ресурс] – Режим доступу: – http://www.economy. nayka. com.ua/?op=1&z=2552

0,53 д.а., в т.ч. автора

0,27 д.а.

Гузар Б.С., Приблу-

да О.О.

72.

Проблеми фінансування витрат бюджетів вітчизняних муніципалітетів

Наука й економіка : Науково-теоретичний журнал Хмель-ницького економічного універ-ситету – 2013. – Вип. 4 (32). Т. 1. (індексується в базі РИНЦ)

С. 160-165,

0,37 д.а.

в т.ч. автора

0,27 д.а.

Бечко В.П.,

Кодола М.Ю.

73.

Перспективи використання в Україні програмно-цільового методу бюджетного планування

Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки», № 7, 2013 р.

С. 74-81.

0,42 д.а.,

в т.ч.

автора

0,32 д.а.

Мазур К.М.

74.

Податкова підтримка агробізнесу в Україні

Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету : Збірник наукових праць. Серія : Економічні науки

Вип. 2(25), 2013 р.

С. 15-22.

0,42 д.а.,

в т.ч. автора

0,37 д.а.

Говору-

щак Л.О.

75.

Формування сучасної системи фінансового менеджменту на молокопереробних підприємствах

Банківська справа,

№ 11-12 (119), 2013 р.

С. 112-119.

0,42 д.а.,

в т.ч. автора 0,2 д.а.

Колоту-

ха С.М.,

Ковален-

ко І.Ф.

76.

Вдосконалення сучасного порядку нарахування і сплати податку на доходи фізичних осіб

Наукові праці Полтавської державної аграрної академії, серія «Економічні науки» – Полтава : ПДАА. – 2013. – Вип. 1 (6). – Т. 3.

С. 41-46.

0,32 д.а.

в т.ч. автора

0,22 д.а.

Лелека В.І.

77.

Оподаткування прибутку аграрних корпорацій

Наукові праці Полтавської державної аграрної академії, серія «Економічні науки». – Полтава : ПДАА. – 2013. – Спецвипуск.

С. 67-72.

0,32 д.а.

в т.ч. автора

0,22 д.а.

Гузар Б.С.,

Мель-

ник С.М.

78.

Посилення стимулю-ючого впливу податку на додану вартість на інноваційно-інвести-ційні процеси в Україні

Економічний вісник Донбасу,

№ 1(35), 2014 р.

(індексується в базах „Україніка наукова”, РИНЦ та GoogleScholar)

С. 99-103.

0,26 д.а.,

в т.ч. автора – 0,21 д.а.

Швабов-ський О.Ю.

79.

Проведення податкових перевірок в Україні : економічний ракурс

Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, № 1 (23),

2014 р.

С. 22-27.

0,32 д.а.

 

80.

Концептуальні та методологічні основи банківського кредиту та кредитних відносин

Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, № 1 (23),

2014 р.

С. 28-34.

0,32 д.а.,

в  т. ч. автора 0,1 д.а.

Бондарен-

ко Н.В.,

Барабаш Л.В.

81.

Реформований механізм оподаткування малого бізнесу в Україні : проблеми та перспективи розвитку

Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки», № 3, 2014 р.

С. 98-104.

0,37 д.а.,

в т.ч.

автора

0,32 д.а.

Фрате Б.В.

82.

Перспективи подальшого використання непрямої податкової підтримки агробізнесу в Україні

Наукові праці Полтавської державної аграрної академії, серія «Економічні науки» – Полтава : ПДАА. – 2014. – Вип. 1 (8). – Т. 2.

С. 107-112.

0,32 д.а.,

в т.ч.

автора

0,22 д.а.

Бечко В.П.,

Ярема А.Ю.

83.

Проблеми мобілізації власних податкових надходжень бюджетів місцевих громад в Україні

Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, № 3 (25),

2014 р.

С. 15-20.

0,32 д.а. в т.ч.

автора

0,22 д.а.

Колоту-

ха С.М.

84.

Регулювання інноваційно-інвестиційних процесів з використанням механізму справляння ПДВ

Банківська справа,

№ 9-10 (129), 2014 р.

С. 11-17.

0,38 д.а.,

в т.ч. автора 0,2 д.а.

Колоту-

ха С.М.,

Ковален-

ко І.Ф.

85.

Проблеми податкового регулювання земельних відносин в агросфері в умовах євроінтеграції

Науковий вісник Херсонського державного університету.

Серія Економічні науки.

Випуск 9. 2014 р.

С. 92-96,

0,26 д.а.,

в т.ч. автора 0,2 д.а

Бечко П.К.,

Бровар-

на С. М.

86.

Недоліки механізму справляння в Україні податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок

Ефективна економіка : Електронне

наукове фахове видання – 2015 – № 2. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka. com.ua/ ?op=1&z=3807.

0,41 д.а., в т.ч. автора

0,27 д.а.

Гузар Б.С., Поліщук Д.В.

87.

Вітчизняна практика та зарубіжний досвід бюджетних відносин на рівні місцевих бюджетів

Облік і фінанси, № 1 (67), 2015 р.

(індексується в базах EBSCOhost, Index Copernicus, RePEc, РИНЦ, Ulrich's Periodicals Directory, Research Bible, Socolar)

С. 51-57.

0,37 д.а.

в т.ч. автора

0,2 д.а.

Ролінсь-

кий  О.В.,

Мазур К.М.

88.

Проблеми адміністрування та напрями вдосконалення механізму справляння єдиного податку в Україні

Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал,

№ 2-3, 2015 р.

С. 14-19,

0,32 д.а.,

в т. ч. автора

0,22 д.а.

Колоту-

ха С.М.,

Бечко В.П.

89.

Вдосконалення сучасних механізмів справляння вітчизняних місцевих податків

Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, № 1 (26),

2015 р.

С. 19-25.

0,42 д.а.

 

90.

Реформований механізм соціально-пенсійного забезпечення в Україні : проблеми та перспективи

Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове видання – 2015. – Вип. 4. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// http://global-national.in.ua/archive/4-2015/184.pdf.

С. 867-870,

0,21 д.а.,

в т. ч. автора

0,16 д.а.

Непочате-

нко О.О.,

Бечко П.К.

91.

Оподаткування прибутку підприємств в Україні

Економіка. Управління. Інновації. – 2015. – № 1. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2015_1_28.pdf.

0,54 д.а., в т.ч. автора

0,27 д.а.

Непочате-

нко О.О.,

Щепе-

люк Б. Р.

92.

Сучасні проблеми справляння земельних рентних податків в агросфері

Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове видання – 2015. – Вип. 6.

[Електронний ресурс].

Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/6-2015/136.pdf.

С. 662-666.

0,26 д.а.,

в т. ч. автора

0,20 д.а.

Сака-

люк Н.В.,

Сулима С.А.

93.

ПДВ-підтримка агробізнесу в Україні

Економіка. Управління.

Інновації. – 2015. – № 2.

[Електронний ресурс].

Режим доступу : http://www.

irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_ nbuv/cgiirbis_

64.exe? I21DBN=LINK&

P21DBN=UJRN&Z21ID=

&S21REF=10&S21CNR=

20&S21STN=1&S21FMT=

ASP_meta&C21COM=S&2_

S21P03=FILA=&2_

S21STR=eui_2015_2_14.

0,32 д.а.,

в т. ч. автора

0,22 д.а.

Непочате-

нко О. О., Бечко П. К. 

94.

Проблеми пільгового режиму прямого

оподаткування агробізнесу в Україні

Облік і фінанси, № 4 (70), 2015 р.

(індексується в базах EBSCOhost, Index Copernicus, RePEc, РИНЦ, Ulrich's Periodicals Directory, Research Bible, Socolar)

С. 112-117,

0,26 д.а.,

в т. ч. автора

0,20 д.а.

Непочате-

нко О. О., Лелека В.І. 

95.

Перспективы финансового оздоровления субъектов аграрного производства Черкасского региона

Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, № 3 (28),

2015 р.

С. 8-16.

0,47 д.а.

в т. ч. автора

0,12 д.а.

Непочате-

нко Е. А., Бечко П. К.,

Колоту-

ха С. Н.

96.

Податкові важелі державного регулювання розвитку вітчизняної агросфери

Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (Випуск XX №1 (28), 2014 р.

С. 109-116. 0,42 д.а.

в т. ч. автора

0,22 д.а.

Непочате-

нко О. О.,

Сливінсь-

кий С.А.

97.

Вдосконалення механізмів справляння місцевих зборів в Україні

Збірник наукових праць Уманського НУС, Частина 2 «Економіка», № 88, 2016 р.

С. 55-62.

0,42 д.а.

в т.ч. автора

0,28 д.а.

Гузар Б.С., Лиса Н.В.

98.

Спеціальні податкові режими для аграрного бізнесу: сучасні проблеми та перспективи подальшого застосування

Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал,

№ 2, 2016 р.

С. 24-29.

0,32 д.а.

в т.ч. автора

0,2 д.а.

Непочатен-

ко О.А.,

Сліпчен-

ко В.В.

99.

Оновлений механізм справляння податку на доходи фізичних осіб: проблеми та перспективи

Економіка. Управління. Інновації. –

2016. – № 1. [Електронний ресурс].

Режим доступу :  http://nbuv.gov.ua/ UJRN/eui_2016_1_16.pdf.

0,32 д.а.,

в т. ч. автора

0,22 д.а.

Непочатен-

ко О.О.,

Парій Д.Ю.

100.

Проблеми механізму державного соціально-пенсійного забезпечення в Україні

Банківська справа,

№ 1 (138), 2016 р.

С. 75-83.

0,47 д.а.,

в т.ч. автора 0,2 д.а.

Бечко П. К.,

Ковален-

ко І.Ф.

101.

Непряма податкова підтримка агробізнесу в Україні в умовах євроінтеграції

Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове видання – 2016. – Вип. 11.

[Електронний ресурс].

Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2185-borovik-p-m-slipchenko-v-v-brovarna-s-m-nepryama-podatkova-pidtrimka-agrobiznesu-v-ukrajini-v-umovakh-evrointegratsiji.pdf.

С. 664-668.

0,26 д.а.,

в т.ч. автора 0,2 д.а

Сліпчен-

ко В.В.;

Бровар-

на С.М.

102.

Акцизне оподаткування в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшого використання

Економіка. Управління. Інновації. –

2016. – № 1. [Електронний ресурс].

Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/eui_2016_2_21.pdf.

0,32 д.а.,

в т. ч. автора

0,22 д.а.

Непочатен-

ко О.О.,

Таран Т.О.

103.

Cучасні проблеми вітчизняного механізму справляння податку на додану вартість

Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове видання – 2016. – Вип. 12.

[Електронний ресурс].

Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/12-2016/90.pdf.

С. 424-429.

0,32 д.а.,

в т.ч. автора 0,2 д.а

Очерет-

ня А.К.,

Рудень-

кий О.О.

104.

Податкова підтримка сільськогосподарського виробництва в Україні через механізм справляння ПДВ

Збірник наукових праць Уманського НУС, Частина 2 «Економіка», № 89, 2016 р.

С. 19-28..

0,53 д.а.

в т.ч. автора

0,28 д.а.

Непочатен-

ко О.А., Сліпчен-

ко В.В.

105.

Проблеми акцизного оподаткування аграрного бізнесу в Україні

Облік і фінанси, № 4 (77), 2016 р.

(індексується в базах EBSCOhost, Index Copernicus, RePEc, РИНЦ, Ulrich's Periodicals Directory, Research Bible, Socolar)

С. 87-91,

0,26 д.а.,

в т. ч. автора

0,20 д.а.

Сліпчен-

ко В.В., Кіщук Д.В.

106.

Державна підтримка аграрного бізнесу в Україні

Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, № 1 (32),

2017 р.

С. 3-11.

0,42 д.а.

в т. ч. автора

0,14 д.а.

Бечко П. К.,

Сліпчен-

ко В.В.

ІІ. Тези доповідей та матеріали конференцій:

1

Актуальні проблеми оподаткування сільськогосподарських підприємств

Збірник тез доповідей Тернопільської академії народного господарства., Ч. 2, 2005 р. 

С. 36-38.

0,15 д.а.

 

2

Вдосконалення фінансування землеохоронних заходів

Матеріали Всеукраїнської конференції молодих вчених., Уманський ДАУ, 2006 р.

С. 184-185.

0,1 д.а.

 

3

Вплив системи оподаткування на економічний стан аграрних товаровиробників

Аграрна наука і освіта ХХІ століття : Матеріали міжнародної наукової конференції, Уманський ДАУ,

2006 р.

С. 124-126.

0,15 д.а.

 

4

Спеціальний режим прямого

оподаткування

аграрних товаровиробників: вітчизняні реалії та польський досвід

Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні : Матеріали науково-практичної конференції, Уманський ДАУ, 2007 р.

С. 166-168.

0,15 д.а.,         

в т.ч. автора

0,1 д.а.

Тулуш Л.Д.

5

Податкове регулювання розвитку земельних відносин

Євроінтеграція та конкурентоспроможність продукції АПК : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 55-річчю економічного університету НАУ / 5-6 жовтня

2006 р. – Секція 3: «Фінансово-кредитна та податкова системи в АПК» // Науковий вісник НАУ,

№ 111, 2007 р.

С. 99-102.

0,21 д.а.

 

6

До питання про економічну природу земельних платежів

Актуальні проблеми на сучасному етапі та перспективи розвитку фінансово-кредитного механізму АПК : Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Випуск 15, Том 3, Подільський ДАТУ, 2007 р.

С. 349-353.

0,26 д.а.

 

7

До питання власності на землю (історичний аспект)

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, Уманський ДАУ, 2008 р.

С. 33-35.

0,15 д.а.

 

8.

До питання визначення податків, зборів, платежів

Агропромислове виробництво України – стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених і спеціалістів, Кіровоградський інститут АПВ, 2006 р.

С. 101-104.

0,21 д.а.

 

9.

Напрямки розвитку земельного оподаткування

Внутрішній аудит та контроль ризиків  бізнесу : Матеріали науково-практичної ЛДТУ, 2007 р.

С. 65-68.

0,21 д.а.

 

10.

Вдосконалення справляння ПДВ в аграрній галузі

Соціум. Наука. Культура : Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, К. – 2009 р., Ч. 1.

С. 12-14.

0,16 д.а.,

в т.ч. автора 0,1 д.а.

Кондратиши-

на І.В.

11.

Про питання сутності земельних рентних платежів

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, УДАУ, 2009 р.

С. 24-25.

0,1 д.а.

 

12.

Проблемні аспекти нарахування податку на додану вартість

Сучасна наука в мережі Інтернет : Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, К. – 2009 р., Ч. 1.

С. 15-16.

0,1 д.а.

в т.ч. автора 0,05 д.а.

Козачен-

ко О.С.

13.

Вдосконалення державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств

Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасна наука в мережі Інтернет», К. – 2009 р.,  Ч. 1.

С. 14-15.

0,1 д.а.

в т.ч. автора 0,05 д.а.

Лелека К.О.

14.

Недоліки спецрежиму прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників

Науковий потенціал України 2009 : Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, К. – 2009 р.,  Ч. 1.

С. 54-55.

0,1 д.а.

в т.ч. автора 0,05 д.а.

Харута С.В.

15.

Вдосконалення адміністрування місцевих податків

Простір і час сучасної науки : Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, К. – 2009 р., Ч. 1.

С. 6-8.

0,15 д.а.

в т.ч. автора 0,1 д.а.

Жура Ю.В.

16.

Посилення ролі податкових джерел у формуванні місцевих бюджетів

Простір і час сучасної науки : Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, К. – 2009 р., Ч. 1.

С. 29-31.

0,15 д.а.

в т.ч. автора 0,1 д.а.

П`ятківсь-

кий М.М.

17.

Проблеми оподаткування прибутку підприємств

Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку : Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, К. – 2009 р.,  Ч. 1.

С. 3-4.

0,1 д.а.

в т.ч. автора

0,05 д.а.

Артемен-

ко А.Г.

18.

Вдосконалення непрямої бюджетної підтримки сільськогосподарських товаровиробників

Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку : Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, К. – 2009 р.,  Ч. 2.

С. 1-2.

0,1 д.а.

в т.ч. автора

0,05 д.а.

Мережко І.В.

19.

Податкове регулювання процесів монополізації земельних угідь

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції, Умань. – 2009 р., Ч. 1.

С. 63-65.

0,15 д.а.

 

 

20.

Вдосконалення системи податкових преференцій в Україні

Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектора : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Харків, ХНАУ імені В.В. Докучаєва. – 2009 р.

С. 89-90.

0,15 д.а.

 

 

21.

Вдосконалення фінансування  бюджетних медичних установ

Україна наукова : Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, К. – 2009 р.,  Ч. 1.

С. 21-22.

0,1 д.а.

в т.ч. автора

0,05 д.а.

Вечірко В.М.

22.

Порівняльна характеристика земельного та фіксованого сільськогосподарського податків

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, Умань. – 2010 р., Ч. 1.

С. 42-44.

0,16 д.а.

 

 

23.

Проблеми фінансування  видатків місцевих бюджетів

Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку : Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, К. – 2010 р.,  Ч. 4.

С. 57-59.

0,16 д.а.

в т.ч. автора

 0,11 д.а.

Чека-

люк С.А.

24.

Недоліки механізму формування доходів та фінансування витрат муніципальних бюджетів

Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи : Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, Житомир: Житомирська філія ПВНЗ «КІБІТ» – 2010 р.

С. 17-20.

0,21 д.а.

в т.ч. автора

0,15 д.а.

Чека-

люк С.А.

25.

Вдосконалення порядку справляння плати за землі сільськогосподарського призначення

Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : Тези доповідей міжнародної науково-практичної Луцького національного технічного універ-ситету, Луцьк: ЛНТУ – 2010 р.

С. 233-234.

0,11 д.а., в т.ч. автора 0,05 д.а.

Тулуш Л.Д.

26.

Пільгові режими оподаткування сільськогосподарських підприємств: недоліки та напрями вдосконалення

Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, 15-16 вересня 2010 року, Тернопіль: Тернопільський інститут АПВ НААНУ

С. 229-232.

0,21 д.а., в т.ч. автора 0,11 д.а.

Подзі-

гун С.М.

27.

Недоліки системи оподаткування аграрних формувань

Сучасні тенденції у розвитку маркетингових, фінансових, інформаційних технологій на світовому економічному просторі : Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції,

20-21 травня 2010 року, Луганськ: Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

С. 83-85.

0,21 д.а.

 

28.

Роз’яснювальна робота податкових органів: проблеми та перспективи

Податковий кодекс України як економічна конституція держави : Матеріали науково-практичного круглого столу, 15 жовтня 2010 року / ДПА України, НУ ДПС України, НДЦПО. – Ірпінь-Умань, 2010 – 152 с.

С. 36-39.

0,21 д.а.

 

29.

Вдосконалення контрольно-перевірочної діяльності податкових органів

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 травня

2011 року, м. Умань,

Уманський НУС. – 2011 р., Ч. 1.

С. 45-47.

0,16 д.а.

 

 

30.

Удосконалення акцизного оподаткування

Бізнес та інновації у сучасному світі : Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2011 року, Луганськ: Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

С. 74-77.

0,21 д.а.,

в т.ч. автора – 0,15 д.а.

Ладижен-

ська В.О.

31.

Ресурсное налогообложение: проблемы и перспективы развития

Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе [Текст]: сборник научных статей 5-й Международной научно-практической конференции (Минск, 21-22 апреля 2011 г.): в 2 ч. Ч. 1 / «Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе», международная научно-практическая конференция (5; 2011; Минск), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет; ред.

Н.В. Казаровец [и др.]; рец.

В.Ф. Медведев [и др.]. – Минск: БГАТУ, 2011. – 255 с. (індексується в базі РИНЦ)

С. 229-231.

0,16 д.а., в т.ч. автора 0,08 д.а.

Тулуш Л.Д.

32.

Формування механізму земельно-іпотечного кредитування аграрної галузі

Проблеми сталого розвитку агросфери : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 4-6 жовтня 2011 р. – Харків, ХНАУ імені В.В. Докучаєва. – 2011 р.

С. 236-239.

0,21 д.а., в т.ч. автора 0,07 д.а.

 Колоту-

ха С.М.,

Тригубен-

ко О.С.

33.

Недоліки вітчизняного механізму бюджетного фінансування розвитку сільської освіти

Актуальні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології : Матеріали ІІ всеукраїнської науково-методичної конференції,

17-21 жовтня 2011 р. – Київ, ДАЖКГ. – 2011 р.

С. 93-96.

0,21 д.а., в т.ч. автора 0,07 д.а.

Колоту-

ха С.М.,

Тригубен-

ко О.С.

34.

Недотримання принципів побудови – ключова проблема вітчизняної системи оподаткування

Україна наукова : Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 21-23 грудня 2011 р. –  К. – 2011 р., Ч. 1.

С. 35-36.

0,1 д.а.

в т.ч. автора

0,05 д.а.

Лелека В.І.

35.

Фіскальні важелі регулювання соціально-культурного розвитку сільських територій

Роль інновацій у підвищенні наявного потенціалу України : Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 14-15 грудня 2011 р. – Тернопіль, ТІАПВ. – 2011 р.

С. 229-231.

0,16 д.а., в т.ч. автора 0,1 д.а.

Тригубен-

ко О.С.,

Пересунь-

ко О.В.

36.

Недоліки спрощеного режиму прямого оподаткування суб’єктів малого бізнесу

Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку : Матеріали дев’ятої Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції, 22-24 грудня 2011 р. – Київ, Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта». – 2012 р.

С. 14-17.

0,21 д.а., в т.ч. автора 0,11 д.а.

Бечко В.П.,

Шовко-

вий О.А.

37.

Проблеми оподаткування сільськогосподарських угідь в Україні

Соціум. Наука. Культура : Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції, 24-26 січня 2012 р. – К. – 2012 р., Ч. 3.

С. 36-37.

0,1 д.а.

в т.ч. автора

0,05 д.а.

Тулуш Л.Д.,

Мережко І.В.

38.

Проблеми справляння єдиного соціального внеску

Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, 15 березня 2012 року, Умань: Уманський НУС – 2012 р. Частина 2 «Економічні та загальноосвітні науки».

С. 28-29.

0,11 д.а., в т.ч. автора 0,05 д.а.

Козлова І.М.,

Афанасі-

єва А.О.

39.

Вдосконалення оподаткування земельних угідь сільськогосподарського призначення

Молоді науковці аграрники: традиційні й нові аспекти досліджень : Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 12 березня – 6 квітня 2012 року, Дніпропетровськ : ДДАУ – 2012. Том 4. 

С. 5-6.

0,11 д.а., в т.ч. автора 0,05 д.а.

Тулуш Л.Д.,

Мережко І.В.

40.

Недоліки бюджетних відносин на рівні бюджетів місцевих громад

Простір і час сучасної науки : Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції, 19-21 квітня 2012 р. – К. – 2012., Ч. 2.

С. 28-29.

0,11 д.а., в т.ч. автора 0,05 д.а.

Непочате-

нко О.О.,

Павлій-

чук Л.В.

41.

Бюджетне відшкодування – ключова проблема справляння ПДВ

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня

2012 року, м. Умань,

Уманський НУС. – 2012 р., Ч. 1.

С. 49-50.

0,11 д.а.

 

Поліщук Д.В.

42.

Проблеми справляння податку з доходів фізичних осіб

Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 26-28 травня 2012 р. – Переяслав-Хмельницький. – 2012.

С. 23-25.

0,16 д.а., в т.ч. автора 0,1 д.а.

Мазур К.М.

43.

Виконання місцевих бюджетів за доходами: проблеми та перспективи

Наука України. Перспективи та потенціал : Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції, 30-31 травня 2012 р. – Одеса, Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта». – 2012 р.

С. 11-13.

0,16 д.а., в т.ч. автора 0,1 д.а.

Троян О.В.

44.

Проблеми податкового регулювання діяльності сільських аптечних закладів

Розвиток сучасної економічної науки за умов глобальних трансформацій : Збірник тез економічної наукової Інтернет-конференції, 31 травня 2012 р. – Тернопіль – 2012 р.

С. 90-92.

0,16 д.а., в т.ч. автора 0,1 д.а.

Боро-

вик О.М.,

Стецен-

ко Н.В.

45.

Проблеми державного регулювання раціонального використання природних ресурсів

Сучасна наука ХХІ століття : Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції, 14-16 червня 2012 р. – К. – 2012., Ч. 1.

С. 4-6.

0,11 д.а., в т.ч. автора 0,05 д.а.

Захар-

чук О.А.,

Лелека В.І.

46.

Недоліки спецрежиму прямого оподаткування нетипових сільськогосподарських підприємств

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Студент-дослідник-фахівець» (24.05.2012 року) : Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, № 1 (17),

2012 р.

С. 30-34.

0,26 д.а.

в т. ч. автора

0,16 д.а.

Тулуш Л.Д.,

Вавілов С.В.

47.

Проблеми формування доходної бази Пенсійного фонду України

Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив : Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 19-21 листопада  2012 р. – К. – 2012., Ч. 1.

С. 14-16.

0,11 д.а., в т.ч. автора 0,06 д.а.

Склярен-

ко І.Ю.

48.

Проблеми оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в Україні

World economy, finances and investments : modern view on the actual problems : materials of the I International research and practice conference, 20-21 November 2012 // Scientific journal «Aspect». – Donetsk : Tsifrovaya tipografia LTD, 2012. – 246 p.

p. 62-65,

0,21 д.а., в т.ч. автора 0,09 д.а.

Непочатен-

ко О.О.,

Уманець М.М.

49.

Плата за оренду землі державної та комунальної власності : проблеми податкового адміністрування та напрями їх вирішення

Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 грудня 2012 р. – Переяслав-Хмельницький. – 2012.

С. 26-27.

0,11 д.а., в т.ч. автора 0,1 д.а.

Козлова І.М.,

Провото-

ров С.В.

50.

Проблеми вітчизняної казначейської системи касового виконання бюджетів

Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально-економічного розвитку суспільства : матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 6-7  грудня 2012 р. – Тернопіль : ТДСДС. – 2012 р.

С. 162-163.

0,11 д.а., в т.ч. автора 0,1 д.а.

Вишнева В.С.

51.

Проблеми прямого оподаткування птахівничих сільгосппідприємств

Україна наукова : Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 21-23 грудня  2012 р. – К. – 2012., Ч. 1.

С. 8-9.

0,11 д.а., в т.ч. автора 0,08 д.а.

Ткачен-

ко Я.В.

52.

Налоговый механизм регулирования процессов монополизации сельхозугодий

Никоновские чтения : материалы международной научно-практической конференции «Глобализация и аграрная экономика России : тенденции, возможные стратегии и риски» – М. : ВИАПИ им. А.А. Никонова : Энциклопедия российских деревень, 2011 г. (індексується в базі РИНЦ)

С. 446-448.

0,11 д.а., в т.ч. автора 0,06 д.а.

Тулуш Л.Д.

53.

Проблеми оподаткування малого бізнесу в Україні

Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку : Матеріали ХІІ всеукраїнської науково-практичної заочної конференції, 25-27 грудня  2012 р. – К. – 2012.

С. 15-17.

0,11 д.а., в т.ч. автора 0,06 д.а.

Гайдай В.І.,

Подолян Є.В.

54.

Проблеми виконання бюджетів вітчизняних соціально-пенсійних фондів

Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 26-28 лютого 2013 р. – Переяслав-Хмельницький. – 2013.

С. 30-31.

0,11 д.а., в т.ч. автора 0,1 д.а.

Козлова І.М.,

Кондра-

тюк С.О.

55.

Проблеми справляння податку на додану вартість на сучасному етапі розвитку фінансових відносин

Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, 14-15 березня 2013 року, Умань : Уманський НУС – 2013 р. Частина 2 «Економічні та загальноосвітні науки».

С. 26-27.

0,11 д.а., в т.ч. автора 0,08 д.а.

Павлова Л.П.

56.

Перспективи розвитку системи митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічних операцій з тваринницькою продукцією

Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 березня 2013 р. – Переяслав-Хмельницький. – 2013.

С. 41-42.

0,11 д.а., в т.ч. автора 0,08 д.а.

Тригу-

бенко О.С.,

Бровар-

на С.М.

57.

Удосконалення механізму справляння податку на прибуток підприємств

Бізнес та інновації у сучасному світі : Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, 1-2 квітня 2013 року, Луганськ: Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

С. 77-79.

0,16 д.а.,

в т.ч. автора – 0,11 д.а.

Нікітчен-

ко К.С.

58.

Проблеми податкового регулювання процесів землекористування селянських домогосподарств

Оценка проблем и перспектив развития предприятий различных сфер деятельности : материалы ІІ Международной научно-практической конференции, 25-27 марта 2013 года, Донецк. – 2013.

С. 16-19,

0,21 д.а.,

в т.ч. автора – 0,15 д.а.

Яроше-

вич О.Я., Ярема А.Ю.

59.

Запровадження служби контролінгу – запорука ефективного функціонування сучасного підприємства

Науковий потенціал 2013 : Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 25-27 березня 2013 р., Ч. 1. – К.: Меганом – 2013.

С. 5-10,

0,32 д.а.,

в т. ч. автора – 0,22 д.а.

Філіпова Т.О.

60.

Проблеми фінансового забезпечення потреб сільських культурно-освітніх закладів

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня

2013 року, м. Умань,

Уманський НУС. – 2013 р., Ч. 1.

С. 33-34.

0,11 д.а.,

в т. ч. автора – 0,06 д.а.

Капелюш-ний О.С.

61.

Податкові важелі стимулювання аграрної галузі

Прикладна наука та інноваційний шлях розвитку національного виробництва : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 17-18 жовтня 2013 року, м. Тернопіль : Тернопільська державна с/г дослідна станція ІКСГП НААН, 2013 р.

С. 91-92.

0,11 д.а.,

в т. ч. автора – 0,06 д.а.

 

Говору-

щак Л.О.

62.

Акцизний податок : проблеми податкового адміністрування та напрями їх вирішення

Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : Матеріали ХVІ міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 жовтня 2013 р. – Переяслав-Хмельницький. – 2013.

С. 67.

0,05 д.а., в т.ч. автора 0,04 д.а.

Онище-

нко В.О.

63.

Застосування нетипових форм проведення занять під час вивчення дисципліни «Митна справа»

Актуальні питання сучасної аграрної науки : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 листопада 2013 р. – Умань. – 2013.

С. 182-183

0,11 д.а.,

в т. ч. автора – 0,06 д.а.

Гаври-

люк О.П.

64.

Оподаткування доходів суб’єктів малого бізнесу : сучасні проблеми та напрями їх вирішення

Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики : збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 10-річчю ФАБФ АПКУ, 26-27 вересня 2013 р. – К. : ННЦ «ІАЕ»

С. 683-686

0,21 д.а.,

в т. ч. автора – 0,07 д.а.

Непочате-

нко О.О.,

Гузар Б.С.

65.

Розширений перелік платників єдиного податку – загроза бюджетного дефіциту

Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, присвяченої 170 річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва, 11-12 березня 2014 року, Умань: Уманський НУС – 2014 р.

С. 169-171.

0,16 д.а., в т.ч. автора 0,1 д.а.

Фрате Б.В.

66.

Совершенствование механизма налогообложения доходов физических лиц в Украине

Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях: материалы заочной межвузовской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава / под ред. В.М.Панченко, Н.А.Кулагиной. – Брянск: БГТУ, 2014. (індексується в базі РИНЦ)

С. 67-70.

0,21 д.а., в т.ч. автора 0,11 д.а.

Колоту-

ха С.Н.

67.

Налогообложение прибыли предприятий в Украине : недостатки и пути их решения

Инновационные  технологии  и  технические  средства  для

АПК:  материалы  международной  научно-практической

конференции молодых ученых и специалистов  (Россия, Во-

ронеж, 27-28 марта). – Ч. I. / Коллектив авторов. – Воронеж:

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. (індексується в базі РИНЦ)

С. 139-143.

0,26 д.а., в т.ч. автора 0,16 д.а.

Колоту-

ха С.Н.,

Мель-

ник С.Н.

68.

Стимулюючий потенціал податку  на додану вартість

Сучасні тенденції економічного та соціального розвитку: держава, регіон, підприємство: Матеріали всеукр. Наук.-практ. Інтернет-конф. З міжнар. Участю (м. Луганськ, ЛНУ оц. Т. Шевченка, 19 лютого 2014 р.) : - Луганськ: «Русь», 2014.

С. 107-108.

0,11 д.а., в т.ч. автора 0,1 д.а.

Швабов-ський О.Ю.

69.

Проблеми податкового регулювання діяльності сільськогосподарських корпорацій

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня заснування Уманського національного університету садівництва, 24-25 квітня

2014 року, м. Умань,

Уманський НУС. – 2014 р., Ч. 1.

С. 25-26.

0,11 д.а.,

в т. ч. автора – 0,06 д.а.

Сидорен-

ко Т.О., Дубіна А.Ю.

70.

Вдосконалення порядку проведення роз’яснювальної роботи органів державної податкової служби України

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Студент-дослідник-фахівець» (22.05.2014 року) : Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, № 2 (24),

2014 р.

С. 70-71.

0,11 д.а.

в т. ч. автора

0,07 д.а.

Врачин-

ська О.В.

71.

Проблеми ВУЗівського навчального процесу в контексті положень Болонської декларації

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (19-20.11.2014 року) : Уманський НУС, 2014 р.

С. 179-180.

0,11 д.а.

в т. ч. автора

0,07 д.а.

Поліщук Д.В.

72.

Податкові джерела фінансування витрат з охорони та поліпшення земельних ресурсів в Україні

Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3 (матеріали міжнародної наукової Інтернет-конференції : Луцьк – 16.12. 2014 р.) – Тернопіль : Крок – 2014.

С. 285-287.

0,15 д.а.

в т. ч. автора

0,11 д.а.

Борисен-

ко О.О.

73.

Проблеми оподаткування нерухомості в Україні

Розвиток  бухгалтерського  обліку:  теорія,  професія,

оціальнорац  зв’язки:  збірник  матеріалів  ІХ Міжнар.  Наук.-

практ.  Конф.  (26 лютого  2015 р.;  м. Київ)  /  Відпов.  За  оці.

Б.В. Мельничук. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. – 632 с.

С. 466-468.

0,15 д.а.

в т. ч. автора

0,11 д.а.

Гузар Б.С.

74.

Забезпечення самодостатності місцевого самоврядування в Україні

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : Матеріали дев’ятої  міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня

2015 року, м. Умань,

Уманський НУС. – 2015 р.

С. 28-30.

0,15 д.а.,

в т. ч. автора – 0,1 д.а.

Шевчук А.В.,

Якубен-

ко А.М.

75.

Проблеми формування доходної бази соціально-пенсійних фондів в Україні

Глобалізаційні та cооціальноінтеграційні процеси в розвитку національних економік : Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 29 квітня 2015 року, м. Львів, Львівська комерційна академія. – 2015 р. (індексується в базі РИНЦ)

С. 137-140.

0,21 д.а.,

в т. ч. автора – 0,11 д.а.

Турчак В.О.

76.

Зарубіжний досвід оподаткування доходів громадян та перспективи його запровадження в Україні

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Студент-дослідник-фахівець» (09.06.2015 року) : Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, № 2 (27),

2015 р.

С. 8-10.

0,15 д.а.

в т. ч. автора

0,11 д.а.

Мусієн-

ко В.М.

77.

Проблеми оновленого механізму справляння податку на прибуток

Економіка в сучасних умовах: стан, проблеми та пошук шляхів їх подолання : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  (Львів, 26-27 червня 2015 року). Ч. 2 – 2015 р.

С. 53-55.

0,15 д.а.

в т. ч. автора

0,11 д.а.

Бручков-

ська С.О.

78.

Проблеми фінансування сільської освіти та перспективи їх вирішення в умовах сьогодення

Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : Матеріали ХV міжнародної науково-практичної конференції, 30 червня – 1 липня 2015 р. – Переяслав-Хмельницький. – 2015.

С. 30-31.

0,11 д.а., в т.ч. автора 0,06 д.а.

Неділь-

ська А.В.

79.

Проблеми справляння єдиного податку в Україні та напрями їх вирішення в сучасних умовах

Materials of the XI International scientific and practical  conference, «Modern european science» – 2015.  

Volume 1. Economic science. Shef-field. Science and education LTD – 112 р. (індексується в базі РИНЦ)

р. 25-26.

0,11 д.а., в т.ч. автора 0,06 д.а.

Бечко В.П., Панюко-

ва Т.А.

80.

Сучасні тенденції розвитку державної фінансової підтримки розвитку вітчизняної агросфери

Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : Матеріали ХVІ міжнародної науково-практичної конференції, 1-2 серпня 2015 р. – Переяслав-Хмельницький. – 2015.

С. 15-16.

0,11 д.а., в т.ч. автора 0,05 д.а.

Колоту-

ха С.Н.,

Руденко Я.А.

81.

Проблеми оподаткування

суб`єктів малого бізнесу IV групи

Сучасні економічні системи: стан та перспективи: тези доп. VІ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф., 14-15 травня 2015 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2015.

С. 155-156.

0,11 д.а.

 

82.

Проблема оцінки ефективності управління  кредитним портфелем банківських установ

Materials of the XI International scientific and practical

conference, «Proceedings of academic science», - 2015. Volume 1. Economic science. Sheffield. Science and education  LTD (індексується в базі РИНЦ)

Р. 8-9.

0,11 д.а., в т.ч. автора 0,05 д.а.

Бечко В.П.,

Малаховець-

о Я.А.

83.

Єдиний соціальний внесок як інструмент забезпечення соціального захисту працівників домогосподарств

Природне агровиробництво в Україні: проблеми становлення, перспективи розвитку:  матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 22–23 жовтня 2015). – Дніпропетровськ: РВВ ДДАЕУ, 2015.

С. 37-38.

11 д.а., в т.ч. автора 0,05 д.а.

Н.Ю. Зозуля,

А.А. Лесь

84.

Єдиний податок як інструмент державного регулювання сталого розвитку вітчизняної агросфери

Проблеми  сталого  розвитку  агропродовольчої  сфери  в

сучасних  умовах  та шляхи  їх  розв’язання: матер. оціаль.  Наук.  Семінару  (8 жовтня 2015 р., м. Одеса)  / Кафедра  економіки промисловості Одеської

націон. оціа. харчових технологій. – Одеса: Фенікс, 2015.

С. 95-97,

0,15 д.а.

 

85.

Бюджетні відносини в Україні : сучасні проблеми та перспективи їх вирішення в процесі децентралізації

Актуальні питання сучасної аграрної науки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20.11.2015 р.) – Умань – ВПЦ «Візаві» - 2015.

С. 200-201.

11 д.а., в т.ч. автора 0,07 д.а.

Чернюк Ю.М.

86.

Дохідна база вітчизняних соціально-пенсійних фондів : проблеми формування та перспективи їх вирішення

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (25.12.2015 року) : Уманський НУС, 2015 р.

С. 17-18.

0,11 д.а.

в т. ч. автора

0,07 д.а.

Думансь-

кий О.А., Марьєн-

ко М. С.

87.

Проблеми оподаткування прибутку в Україні

Тенденції  та  перспективи  розвитку  науки  і  освіти  в  умовах  глобалізації : матеріали  ІХ  Міжнародної  науково-практичної  інтернет-конференції, (3-4 грудня 2015 р.): Зб. Наук. Праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2015. ‒ Вип. 9.

С. 45-47.

0,15 д.а.

в т. ч. автора

0,07 д.а.

Слободя-

ник А.В.,

Чернен-

ко Л.І.

88.

Проблеми справляння місцевих зборів в Україні

Модернізація  національної  системи  управління  державним

розвитком: виклики і перспективи : матеріали оціаль. Наук.-практ. Інтернет-конф. 16–17 грудн. 2015 р. (ТДСГДС ІКСГП НААН, м. Тернопіль). – Тернопіль

: Крок, 2015.

С. 118-119.

0,11 д.а.

в т. ч. автора

0,07 д.а.

Бортнічен-

ко С.В.,

Горська Л.Я.

89.

Пряме оподаткування сільськогосподарських підприємств :

сучасні проблеми та перспективи

Бухгалтерський  облік,  аналіз  і  аудит  в  управлінні  економічними

процесами  світової  і  національної  економіки:  сучасний  стан  та

перспективи  :  матеріали  оціаль.  Наук.-практ.  Конф.  11.12. 2015  р., (ПДАТУ, м. Кам’янець-Поділь-ський). – Тернопіль : Крок, 2015.

С. 332-335.

0,15 д.а.

в т. ч. автора

0,07 д.а.

Цвігун А.О.

90.

Перспективи подальшого застосування в Україні бюджетно-податкової підтримки сільськогосподарської галузі

Проблеми та перспективи розвитку  науки  на  початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 11 грудня 2015 р. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р.

С. 30-31.

0,11 д.а.

в т. ч. автора

0,07 д.а.

Сліпчен-

ко В.В.,

Дяченко А.Г.

91.

Оподаткування доходів працівників туристичної галузі

Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисциплін і туризму: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції , 29 лютого 2016 р. – Переяслав-Хмельницький, 2016.

С. 15-20.

0,32 д.а

 

92.

Стимулюючі властивості ПДВ для аграрного бізнесу

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : Матеріали десятої  міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня

2016 року, м. Умань,

Уманський НУС. – 2016 р.

С. 26-27.

0,15 д.а.,

в т. ч. автора – 0,1 д.а.

Сліпчен-

ко В.В..

93.

Фінансове забезпечення культурно-освітніх закладів базового рівня

Економічний вісник:збірник наукових праць. Вип. 10 (Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», м. Умань, УДПУ оц. Павла Тичини, 24. 03. 2016 р.) – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016.

С. 91-93.

0,15 д.а.,

в т. ч. автора – 0,1 д.а.

Підопри-

гора С.М.

94.

Сучасні проблеми та перспективи вирішення оподаткування доходів громадян в Україні

Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці: Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, 10 травня 2016 року, Умань: Уманський НУС – 2016 р.

С. 85-87.

0,15 д.а.,

в т. ч. автора – 0,1 д.а.

Галама-

га О.В.

95.

Принципи оподаткування та проблема їх дотримання на сучасному етапі розвитку податкових відносин

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Студент-дослідник-фахівець» (26.05.2016 року) : Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, № 2 (30),

2016 р.

С. 3-4.

0,11 д.а.

в т. ч. автора

0,08 д.а.

Лесь А.А.

96.

Проблемы сбалансирования бюджетов отечественных государственных оціально-пенсионных фондов

Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту: збірник тез Інтернет-конференції, 24-25 травня 2016 р. –Хмельницький : ХКТЕІ, 2016 р.

С. 83-87.

0,26 д.а.,

в т. ч. автора – 0,2 д.а.

Стригун В.В.

97.

Сучасні вітчизняні принципи оподаткування та проблема їх дотримання

Сучасні економічні системи: стан та перспективи: тези доп. VІI Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф., 16-17 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016.

С. 254-256.

0,16 д.а. .,

в т. ч. автора – 0,12 д.а.

Паламарен-

ко О.П.

98.

Проблемы оціально-пенсионного страхования и оціально-пенсионного обеспечения работников спортивно-туристических учереждений в Украине

Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисциплін і туризму: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції , 16 червня 2016 р. – Переяслав-Хмельницький, 2016.

С. 85-89.

0,26 д.а.,

в т. ч. автора – 0,2 д.а.

Герасимен-

ко А.А.

99.

Державна підтримка аграрного бізнесу в Україні через систему непрямого оподаткування

Актуальні питання сучасної економіки : Матеріали VII всеукраїнської наукової конференції, 24 грудня 2016 р. – Умань. – 2016.

С. 22-23

0,11 д.а.,

в т. ч. автора – 0,06 д.а.

Сліпчен-

ко В.В.,

Грицен-

ко А.С.

100.

Проблеми сучасного механізму справляння акцизного податку в Україні

Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу й оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14 грудня 2016 р. – Камянець-Подільський: ПДАТУ. – 2016.

С. 203-204

0,11 д.а.,

в т. ч. автора – 0,06 д.а.

Видай І.І.,

Дудник Л.С.

101.

Проблеми сучасного механізму справляння ПДВ

Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 грудня 2016 р. – Тернопіль: ТДСДС. – 2016.

С. 34-36

0,16 д.а.,

в т. ч. автора –

0,1 д.а.

Горова Ю.В., Кибал О.В.

102.

Механизм социально-пенсионного обеспечения в Украине: проблемы и перспективы

Актуальные  вопросы  экономики  и  агробизнеса:  сборник 

статей  VIII  Международной  научно-практической  конференции 

(17 марта 2017  г.,  г. Брянск). В 4 ч. Ч.  2. – Брянск: Изд-во Брянского

ГАУ, 2017. (індексується в базі РИНЦ)

С. 106-112

0,42 д.а.,

в т. ч. автора –

0,14 д.а.

Колоту-

ха С.Н.,

Слипчен-

ко В.В.

103.

Проблеми фінансового забезпечення сільскої освіти  в умовах реформування бюджетних відносин в Україні

Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених, 10-11 травня 20176 року, Умань: Уманський НУС – 2017 р.

С. 120-122.

0,15 д.а.,

в т. ч. автора – 0,1 д.а.

Піліпін-

чук М.В.

104.

Перспективи спецрежимів справляння ПДВ для аграріїв

Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених, 10-11 травня 20176 року, Умань: Уманський НУС – 2017 р.

С. 118-120.

0,15 д.а.,

в т. ч. автора – 0,1 д.а.

Сліпчен-

ко В.В.,

Клинова О.В.

105.

Принципи оподаткування та їх роль у формуванні податкової свідомості в Україні

Формування податкової  свідомості в Україні :  збірник матеріа-

лів  круглого  столу, 19 травня 2017 р. /  за  ред.  О. В. Покатаєвої. –

Запоріжжя : КПУ, 2017.

С. 14-17.

0,21 д.а.,

в т. ч. автора – 0,11 д.а.

Сліпчен-

ко В.В.

106.

Акцизне оподаткування агробізнесу

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : Матеріали ХІ  міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня

2017 року, м. Умань,

Уманський НУС. – 2017 р.

С. 19-20.

0,15 д.а.,

в т. ч. автора – 0,1 д.а.

Сліпчен-

ко В.В..

Зозуля Я.М.,

Полі-

щук С.М.

ІІІ. Публікації в інших виданнях:

1.

Про єдиний податок у сільському господарстві

Вісник Уманського ДАУ, № 1-2, 2006 р.

С. 75-79.

0,26 д.а.

 

2.

Підходи до визначення об’єктів земельного оподаткування: вітчизняна практика та зарубіжний досвід

Вісник Уманського ДАУ, № 1-2, 2007 р.

С.78-84.

0,37 д.а.

 

3

Податкова система

Підручник. / Бечко П.К, Непочатенко О.О., Колотуха С.М., Ролінський О.В., Боровик П.М. та інші; За загальною редакцією доцента Бечка П.К. – Умань: Уманське видавничо-поліграфічне підприємство, 2006 р. – 273 с.

(Гриф МОН)

С. 127-137;

С. 143-151;

С. 255-267.

1,74 д.а.

Бечко П.К, Непочате-

нко О.О., Колоту-

ха С.М.,

Ролінсь-

кий О.В.

та інші.

4

Недоліки вітчизняного пільгового режиму оподаткування аграрних товаровиробників

Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, № 2 (7),

2007 р.

С. 40-41.

0,1 д.а.

 

5.

Удосконалення справляння податку за використання земельних угідь сільськогосподарського призначення

Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України : колективна монографія, / Під ред. М.Я. Дем’яненка, М.Й. Маліка. – Умань : СПД Сочінський, 2009 р. – 304 с.

С. 243-257.

0,79 д.а.

в т.ч. автора 0,69 д.а.

 Тулуш Л.Д.

6.

Види земельної ренти та підходи до їх вилучення

Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні: колективна монографія, / Під ред. О.І. Здоровцова, А.С. Музиченка та

О.О. Школьного. – Умань: СПД Сочінський, 2009 р. – 283 с.

С. 230-237.

0,42 д.а.

в т.ч. автора 0,32 д.а.

Тулуш Л.Д.

7.

Підвищення рівня самодостатності бюджетів місцевих громад

Сучасні аспекти стабільного розвитку економіки : колективна монографія, / Під ред. О.О. Непочатенко, П.К. Бечка. – Умань : СПД Сочінський, 2010 р. – 316 с.

С. 20-25.

0,32 д.а.,

в т. ч. автора

0,3 д.а.

Ярова І.В.

8.

Вдосконалення механізму непрямого оподаткування агроформувань

Сучасні аспекти стабільного розвитку економіки : колективна монографія, / Під ред.

О.О. Непочатенко,

П.К. Бечка. – Умань : СПД Сочінський, 2010 р. – 316 с.

С. 80-87.

0,42 д.а.,

в т. ч. автора

0,1 д.а.

Тулуш Л.Д.,

Прокоп-

чук О.Т.

9.

Рентні аспекти вдосконалення земельного податку

Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, № 1 (11),

2010 р.

С. 37-45.

0,42 д.а.

 

10.

Фіскальне регулювання процесів вітчизняного природокористування

Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки : колективна монографія, Ч. 1 / [Під ред. А.Ф. Головчука, О.О. Непочатенко.] – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський), 2010 р. – 304 с.

С. 106-114.

0,47 д.а.,

в т. ч. автора

0,37 д.а.

Тулуш Л.Д.,

Захарчук О.А.

11.

Фінанси

Навчальний посібник. – Львів : «Новий Світ – 2000» – 2011 р.,

345 с. (Гриф МОН)

20,05 д.а., в т. ч. автора

8,05 д.а.

Бечко П.К.,

Тулуш Л.Д.,

Бечко В.П.

12.

Науково-практичний коментар до Податкового Кодексу України: в 3 т. – Т. 3.

Ірпінь. : Національний університет державної податкової служби України, 2010 р. – 804 с.

С. 537-546.

42,13 д.а., в т. ч. автора

0,53 д.а.

Колектив авторів. [за pед. М.Я. Азарова]

13.

Посилення фіскальної функції податку на додану вартість

Становлення економіки України у післякризовий період : ризики та проблеми розвитку : колективна монографія, Ч. 1 / [Під ред. О.О. Непочатенко.] – Умань : Видавець «Сочінський», 2012 р. – 416 с.

С. 280-285.

0,32 д.а.,

в т. ч. автора

0,25 д.а.

Гайдай В.І.,

Мунтян Л.С.

14.

Місцеві податки як резерв підвищення рівня самодостатності бюджетів муніципалітетів

Вісник Уманського національного університету садівництва, № 1-2, 2012 р.

С. 140-145.

0,32 д.а.,

в т. ч. автора

0,25 д.а.

Тулуш Л.Д.,

Гайдай В.І.

15.

Казначейське виконання місцевих бюджетів : проблеми та шляхи їх вирішення

Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України : колективна монографія, Ч. 1 / [Під ред. О.О. Непочатенко.] – Умань : Видавець «Сочінський», 2013 р. – 295 с.

С. 63-67.

0,26 д.а.,

в т. ч. автора

0,2 д.а.

Козлова І.М.,

Кодола М.Ю.

16.

Доходи місцевих бюджетів як запорука фінансової самостійності місцевого самоврядування

Вісник Уманського національного університету садівництва, № 1-2, 2013 р.

С. 143-148.

0,32 д.а.,

в т. ч. автора

0,3 д.а.

Бечко В.П.

17.

Проблеми фінансово-кредитного забезпечення аграрної галузі

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації та інтернаціоналізації виробництва : колективна наукова монографія – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. –

135 с.

С. 99-103.

0,26 д.а.,

в т. ч. автора

0,13 д.а.

Колоту-

ха С.М.

18.

Державне регулювання експорту тваринницької продукції

Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України : колективна монографія, Ч. 1 / [Під ред.. Ю.О. Нестерчук.] – Умань : Видавець «Сочінський», 2014 р. – 260 с.

С. 166-173.

0,42 д.а.,

в т. ч. автора

0,21 д.а.

Колоту-

ха С.М.,

Тригубен-

ко О.С.,

Кернос А.В.,

Івахнен-

ко Н.І.

19.

Удосконалення державного регулювання експорту тваринницької продукції

Сучасні питання економіки і права : зб. наук. праць. – К. : Київський міжнародний університет, 2014. – Вип. 1(7).

С. 77-83.

0,37 д.а.,

в т. ч. автора

0,21 д.а.

Колоту-

ха С.М.,

Тригубен-

ко О.С.

20.

Фінанси, гроші та кредит

Підручник. – Умань : ВПЦ «Візаві» – 2014 р., 484 с. (Гриф МОН)

28,01 д.а.,

в т. ч. автора

д.а.

Непочатен-

ко О.О., Ко-лотуха С.М.,

Власюк С.А.,  Бечко В.П.,

Бечко П.К.

21.

Проблеми бюджетного планування в Україні

Науковий огляд : науковий журнал. – Київ : ТОВ ЦМС «ТК Меганом», 2014. – № 2(3). І частина. (індексується в базах РИНЦ, WorldCat, BASE, Reserch bible, CiteFactor, DRJI, PBN, OAJI та GoogleScholar)

С. 8-13

0,32 д.а.,

в т. ч. автора 0,22 д.а.

Скрип-

ник О.А.

22.

Сучасні реалії та перспективи розвитку оподаткування доходів громадян в Україні

Przedsiḙbiorstwa, banki I region w  qospodarce. Wydawnictwo panstwowej wyzszej szkoly zawodowej w Plocku. Praca zbiorowa pod redakcja J. Grzywacza, S. Kowalskiego, Plock – 2014. (індексується в базі GoogleScholar)

Sc. 223-228.

0,32 д.а.,

в т. ч. автора 0,16 д.а.

Непочатен-

ко О.О.

23.

Податкові джерела бюджетів місцевого самоврядування

Науковий огляд : науковий журнал. – Київ : ТОВ ЦМС «ТК Меганом», 2014. – № 3(4). (індексується в базах РИНЦ, WorldCat, BASE, Reserch bible, CiteFactor, DRJI, PBN, OAJI та GoogleScholar)

С. 3-7

0,26 д.а.,

в т. ч. автора 0,1 д.а.

Гузар Б.С.,

Андру-

щак В.В.

24.

Фінансово-кредитний механізм в системі економічної безпеки суб’єктів аграрного виробництва

Науковий огляд : науковий журнал. – Київ : ТОВ ЦМС «ТК Меганом», 2014. – № 8(9). (індексується в базах РИНЦ, WorldCat, BASE, Reserch bible, CiteFactor, DRJI, PBN, OAJI та GoogleScholar)

С. 12-29

0,95 д.а.,

в т. ч. автора 0,47 д.а.

Бечко П.К.

25.

Перспективи мікрокредитування суб’єктів господарювання аграрної галузі

Науковий огляд : науковий журнал. – Київ : ТОВ ЦМС «ТК Меганом», 2014. – № 9(10). (індексується в базах РИНЦ, WorldCat, BASE, Reserch bible, CiteFactor, DRJI, PBN, OAJI та GoogleScholar)

С. 63-73

0,57 д.а.,

в т. ч. автора 0,17 д.а.

Непочатен-

ко О.О.

Бечко П.К.

26.

Вдосконалення сучасного порядку формування податкових надходжень бюджетів місцевого самоврядування

Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ : колективна монографія [За ред. О.О. Непочатенко.] – Умань : Видавець «Сочінський», 2015 р. – 424 с.

С. 293-298.

0,32 д.а.,

в т. ч. автора

0,2 д.а.

Давид-

чик Л.В.,

Кашпер-

ська К.П.

27.

Податок на прибуток як складова системи оподаткування сільськогосподарських підприємств

Молодий вчений : науковий журнал  № 2 (17) лютий, 2015 р., Частина І (індексується в базах РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus, Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)

С. 124-127.

0,21 д.а.,

в т. ч. автора

0,15 д.а.

Колоту-

ха С.М.,

Кіщук Д.В.

28.

Система кредитування суб'єктів господарювання аграрної галузі

Науковий огляд : науковий журнал. – Київ : ТОВ ЦМС «ТК Меганом», 2015. – № 2(12). (індексується в базах РИНЦ, WorldCat, BASE, Reserch bible, CiteFactor, DRJI, PBN, OAJI та GoogleScholar)

С. 5-16

0,63 д.а.,

в т. ч. автора 0,16 д.а.

Бечко П.К., Колоту-

ха С.М.,

Корне-

га А.Ю.

29.

Недоліки оновленого механізму справляння

податку на прибуток підприємств

Молодий вчений : науковий журнал  № 3 (18) березень, 2015 р.,

Частина І (індексується в базах РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus, Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)

С. 35-39,

0,26 д.а.,

в т. ч. автора 0,15 д.а.

Гузар Б.С.,

Приблу-

да М.С.

30.

Tax Regulation of Land Relations in Agricultural Economy of Ukraine

Global Journal of Management and Business (USA). Research: C. Finance.  Volume 15. Issue 7. Version 1.0.  Year 2015. (індексується в базі GoogleScholar)

р. 11-17,

0,37 д.а.,

в т. ч. автора

0,2 д.а.

Bobko V.V.

(Бобко В.В.)

31.

Prospects of microlending economic entities of agricultural branch

Turystyka I Rozwoj Regionalny : Jornal of Tourism and Regional Development  (Poland) – Nr 2. – 2015.

p. 45- 53,

0,47 д.а.,

в т. ч. автора

0,2 д.а.

Olena Nepochatenko, Petro Bechko, Vitaliy Ribchak

32.

Місцеві збори в Україні: особливості справляння та перспективи подальшого розвитку

Молодий вчений : науковий журнал  № 12 (27) грудень, 2015 р.,

Частина І (індексується в базах РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus, Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013),

Index Copernicus (IC™ Value): 5.77 (2014)

С. 123-126,

0,21 д.а.,

в т. ч. автора 0,15 д.а.

Гузар Б.С.,

Лиса Н.В.,

Поліщук Д.В.

33.

Вдосконалення сучасних механізмів

соціально-пенсійного забезпечення в Україні

Соціально-економічні засади розвитку економіки України : колективна монографія [За ред. О.О. Непочатенко.] – Умань : Видавець «Сочінський», 2016 р. – 216 с.

С. 42-47.

0,32 д.а.,

в т. ч. автора

0,2 д.а.

Щерби-

на Н.С., Вишневсь-

ка М.В.

34.

Перспективи подальшого функціонування в Україні спеціальних податкових режимів для агробізнесу

Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, № 1 (29),

2016 р.

С. 3-7.

0,26 д.а.,

в т. ч. автора

0,2 д.а.

Бечко П.К.,

Сліпчен-

ко В.В.

35.

Земельні відносини в аграрному секторі економіки: проблеми розвитку та їх фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення сталого розвитку економіки України : колективна монографія [За ред. М.А. Слатвінського] – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016 р. – 180 с.

С. 72-79

0,42 д.а.,

в т. ч. автора 0,14 д.а.

Колоту-

ха С.М.,

Карналь В.І.

36.

Повышение эффективности системы социально-пенсионного обеспечения в Украине

Nauki ekonomiczne. Ekonomic notes, Tom XXIII, 2016. (індексується в базі Index Copernicus

(ICV): 3,89(35,32) (2014)

p. 413- 422,

0,53 д.а.,

в т. ч. автора

0,2 д.а.

Непочатен-

ко О.А.,

Непочатен-

ко В.А.