Меню

Кіфоренко Оксана Володимирівна

Кіфоренко Оксана Володимирівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: ст. викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

 

Освіта: 1) Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького, 1996 р., учитель англійської та німецької мов,

2) Уманський національний університет садівництва, 2010 р., спеціаліст з фінансів,

3) Уманський національний університет садівництва, 2014 р., магістр з економіки підприємства.

Підвищення кваліфікації: наукове стажування у Варшавському Університеті Суспільних Наук (Польща), на кафедрі аграрної економіки та міжнародних економічних відносин, у рамках стипендії UNESCO, під науковим керівництвом доктора Ельжбєти Кацперської, 2017 р.

Тема наукової роботи: Стратегічні орієнтири конкурентоспроможності продукції на регіональному продовольчому ринку.

Сфера наукових інтересів: міжнародна торгівля аграрною продукцією, функціонування суб’єктів аграрного ринку.

Дисципліни, які викладає: «Фінансовий менеджмент».

Наукові здобутки:

Є рецензентом двох закордонних англомовних наукових періодичних видань