Меню

Транченко Олександр Михайлович

Транченко Олександр Михайлович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

 

Освіта: Уманська філія ПВНЗ Європейський університет 2001р., спеціальність за дипломом – економіка  підприємства.

Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування України 2015 р.

Тема наукової роботи: Конкурентоспроможність галузей сільського господарства в умовах глобалізації ринку продовольства: теорія, методологія, практика.

Сфера наукових інтересів: Міжнародні розрахунки і валютні операції, фінансові ринки .

Дисципліни, які викладає: «Фінансовий ринок», «Міжнародні розрахунки і валютні операції».

 

 Список наукових і навчально-методичних праць

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг, стор.

Спів-автори

 

І. Наукові роботи, опубліковані до захисту дисертації

 

1.

Розвиток теорії управління як основа для стратегічного управління

Стаття

Збірник наукових праць Економічний простір. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – 2007. – Вип. 8. – С. 93–100.

Фахове видання.

7

Непочатенко О. О.

 

2.

Розвиток теорії управління й проблема вибору парадигми управління підприємством

Тези

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної економіки», (Черкаси, 26–28 жовтня 2007 р.) / Черкаський державний технологічний ун-т. – 2007. – С. 533–536.

3

 

 

3.

Еволюція теорії стратегії підприємства

Тези

Матеріали Х Всеукраїнської студентської наукової конференції «Формування сучасної стратегії підприємницької діяльності», (Умань, 1 груд. 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Європейський університет, Уманська філія. – К. : Європ. ун-т, Уманська філія, 2008. – С. 99–102.

3

 

 

4.

Сутність і зміст стратегічного управління

Стаття

Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / [редкол. П. Г. Копитко (відп. ред.) та ін.] – Умань : УНУС, 2008. – Вип. 67, Ч. 2 : Економіка. – С. 353–360.

Фахове видання.

7

Непочатенко О. О.

 

5.

Стратегічний аналіз як методологічна основа управління розвитком підприємства

Стаття

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / [редкол.                 Ю. Г. Лега (гол. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧДТУ, 2008. – Вип. 19, Ч. 1. –  Серія «Економічні науки». С. 231–235. Фахове видання.

4

 

 

6.

Деякі аспекти стратегічного управління сільськогосподарських підприємств

Тези

Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених, (Умань, 21–22 лютого 2008 р.) / М-во аграрної політики. – Умань : Уманський державний аграрний університет, 2008. – Ч. 2. – С. 146–147.

2

 

 

7.

Методичні підходи до вибору стратегії розвитку

Тези

Матеріали науково-практичної конференції «Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні», (Умань, 6–7 черв. 2008 р.) / М-во аграр. політики, Уманськ. держ. аграр. ун-т. – Умань : СПД Сочінський, 2008. – С. 161 – 163.

3

 

 

8.

Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств

Тези

Матеріалів ХІ Всеукраїнської наукової конференції «Формування сучасної стратегії підприємницької діяльності», (Умань, 29 лист. 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Європ. ун-т, Уманська філія. – К. : Європ. ун-т, Уманська філія, 2009. – С. 263–265.

2

 

 

9.

Процес стратегічного управління підприємствами

Стаття

Збірник наукових праць Науковий вісник. – Умань : РВЦ «Софія», 2009. – Вип. 3. – С. 131–138.

7

 

 

10.

Механізм стратегічного управління підприємствами

Моногра-

фія

Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України : колективна монографія / за ред. М. Я. Дем’яненка, М. Й. Маліка. – Умань : СПД Сочінський, 2009. –           С. 202–209.

303/8

 

 

11.

Особливості розвитку сільського господарства в Черкаській області

Тези

Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених, (Умань, 19–20 лютого 2009 р.) / М-во аграр. політики, Уманськ. держ. аграр. ун-т. –  Умань : Уманськ. держ. аграр. ун-т, 2009. – Ч. 2. – С. 178–180.

3

 

 

12.

Методичні основи стратегічного управління

Тези

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», ( Умань, 5–6 червня 2009 р.) / М-во аграр. політики, Уманськ. держ. аграр. ун-т. – Умань : Видавець «Сочінський», 2009. – Ч. 2. – С. 161–162.

2

 

 

13.

Економіко-математичне моделювання як метод ефективного стратегічного управління

Тези

Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування сучасної стратегії підприємницької діяльності», (Умань, 28 лист. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Європ. ун-т, Уманськ. філія. – Умань : Видавець «Сочінський», 2010. – Ч. 1. –  С. 119–120.

2

 

 

14.

Концептуальні основи стратегічного управління підприємством

Стаття

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Х. : ХНТУСГ, 2010. – Вип. 99 : Економ. науки. – С. 319–324.

Фахове видання.

5

 

 

15.

Стратегічний аналіз в системі управління сільськогосподарських підприємств

Стаття

Збірник наукових праць Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : збірник наукових праць. – Чернівці : Технодрук, 2010. – Вип. 2 (19) : Економічні науки. – С. 206–212.

Фахове видання.

6

 

 

16

Пріоритети розвитку стратегічного управління сільськогосподарських підприємств Черкаської області

Моногра-фія

Сучасні аспекти стабільного розвитку економіки : колективна монографія / за ред. О. О. Непочатенко, П. К. Бечка. – Умань : Видавець «Сочінський», 2010. – С. 172–178.

316/7

 

 

17

Необхідність застосування стратегічного управління в ринкових умовах

Тези

Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених, (Умань, 19–20 лютого 2010 р.) / М-во аграр. політики, Уманськ. нац. ун-т садівництва. – Умань : Уманськ. нац. ун-т садівництва, 2010. – Ч. 2 : Економічні та загальноосвітні науки. – С. 176–177.

2

 

 

18.

Тенденції розвитку виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств

Тези

Матеріали IV Міжнародної науково практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», (Умань, 20–21 травня 2010 р.) / М-во аграр. політики, Уманськ. нац. ун-т садівництва. – Умань : Уманськ. нац. ун-т садівництва, 2010. –  Ч. 2. – С. 159–161.

3

 

 

19.

Багатофакторний аналіз у стратегічному управлінні

Стаття

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / [редкол. А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін.] – Умань : УНУС, 2011. – Вип. 75, Ч. 2 : Економіка. – С. 351–358.

Фахове видання.

8

 

 

ІІ. Наукові роботи, опубліковані після захисту дисертації

 

20.

Аналіз регламентації між корпоративних відносин розподілу підприємств АПК

Стаття

Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Випуск 2. – Т. 3. Економічні науки. – Полтава : ПДАА. – 2011. С. 144– 148.

Фахове видання.

5

Транченко Л. В.

 

21.

Багатофакторний аналіз у стратегічному управлінні

Стаття

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / [редкол. А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін.] – Умань : УНУС, 2011. – Вип. 75, Ч. 2 : Економіка. – С. 351–358.

Фахове видання.

7

 

 

22.

Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області

 

Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / [редкол. А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін.] – Умань : УНУС, 2012. – Вип. 77, Ч. 2 : Економіка. – С. 253–262.

Фахове видання.

10

Шатохін А.М.

 

23.

Оцінка конкурентної позиції сільськогосподарських підприємств через інтегральний коефіцієнт

Стаття

Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / [редкол. А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін.] – Умань : УНУС, 2012. – Вип. 78, Ч. 2 : Економіка. – С. 112–122.

Фахове видання.

10

Ковальов Л.Є.

 

24.

Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств Черкаської області

Стаття

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / [редкол. О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.] – Умань, 2012. – Вип. 79, Ч. 2 : Економіка. – С. 152–161.

Фахове видання.

 

Транченко Л. В.

 

25

Моделювання ринку праці в умовах невизначеності

Стаття

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / [редкол. О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.] – Умань, 2013. – Вип. 81, Ч. 2 : Економіка. – С. 122–132.

Фахове видання.

10

Транченко Л. В.

 

26

Теоретичні засади конкурентоспроможності як предмета дослідження економічної науки

Стаття

Науковий економічний журнал «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу». – 2013. – № 3. (23). – С. 54–58.

Фахове видання.

5

 

 

27.

Підвищення конкурентоспроможності регіонів як необхідна умова конкурентоспроможності України

Стаття

Сучасні питання економіки і права : зб. наук. праць. – К.: : КиМУ, 2013. Вип. 2. (6)– С. 34–41.

Фахове видання.

8

 

 

28.

Розвиток теорії управління як основа конкурентоспроможності сільського господарства

 

Стаття

Сучасні питання економіки і права : збірник наукових праць. – К.: : КиМУ, 2013. Вип. 1. (7) – С. 64–68.

Фахове видання.

5

Непочатенко О.О., Транченко Л. В.

 

 

29.

Регулювання стійкого розвитку аграрного виробництва

Стаття

Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2013. – № 18. – С. 60–64.

Фахове видання.

4

 

 

30.

Земельні ресурси як головний засіб розвитку національної економіки

Стаття

Наукові записки. Серія «Економіка» збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 21. – С. 94–98.

Фахове видання.

 

Транченко Л. В.

 

31.

Конкурентні пріоритети та напрями економічного розвитку сільського господарства

Стаття

Наукові записки. Серія «Економіка» збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 23. – С. 116–120.

Фахове видання.

5

 

 

32.

Забезпеченість та основні шляхи покращення матеріально-технічних ресурсів сільського господарства

Стаття

Наукові записки. Серія «Економіка» збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 24. – С. 75–79.

Фахове видання.

4

 

 

33.

Конкурентоспроможність суб’єктів підприємницької діяльності: сутність, методи та критерії оцінки

Стаття

Науково виробничий журнал «Облік і фінанси». – 2013. – № 3. (61) – С. 143–148.

Фахове видання.

6

 

 

34.

Прогнозування банкрутства в контексті забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства

Стаття

Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». – 2013. – № 12. – С. 44-47.

Фахове видання.

4

 

 

35.

Теоретичні аспекти оцінки конкурентоспроможності агропромислового комплексу

Стаття

Науковий журнал «Економічний часопис ХХІ». – 2013. – № 9-10 (2). – С. 7–10.

Фахове видання.

4

 

 

36.

Впровадження конкурентоспроможних інноваційних засобів у сільськогосподарське виробництво

Стаття

Наукові записки. Серія «Економіка» збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 25. – С. 60–65.

Фахове видання.

5

 

 

37.

Пріоритетні фактори формування фінансового потенціалу регіону

Стаття

Збірник наукових праць «Економіка, менеджмент, бізнес». – № 2 (10). – 2014. – С. 137–144.

Фахове видання.

8

 

 

38.

Вплив інновацій на формування конкурентоспроможності підприємства

Стаття

Науковий, виробничо-практичний журнал «Регіональна бізнес-економіка та управління». – 2014. – № 1 (41). – С. 40–45.

Фахове видання.

5

Транченко Л. В.,

Лопатюк Р.І.

 

39.

Наукові засади удосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування телекомунікаційного підприємства

Стаття

Науковий, виробничо-практичний журнал «Регіональна бізнес-економіка та управління». – 2014. – № 4 (44). – С. 156–162.

Фахове видання.

6

Хлівна І.В.

 

40.

Фінансова стійкість конкурентних позицій сільського господарства

Стаття

Науковий журнал «Вісник Донецького національного університету» Серія В. Економіка і право. – 2015. – № 1. – С. 364–367.

Фахове видання.

4

 

 

41.

Перспективи розвитку телекомунікаційних підприємств України

Стаття

Збірник наукових праць «Економіка, менеджмент, бізнес». – № 1 (11). – 2015. – С. 23–30.

Фахове видання.

7

Хлівна І.В.

 

42

Розробка інноваційного потенціалу підприємства

Стаття

 Науковий , виробничо-практичний журнал Вінницького фінансово-економічного університету- 2015р.

Фахове видання.

6

 

 

43

Теоретико-методологічний аспект фінансових інновацій на підприємстві аспекти звітності

Стаття

Вісник Львівської комерційної академії, 2015р.,вип.49

Фахове видання.

6

 

 

44

Теоретичні аспекти звітності

Стаття

Науковий , виробничо-практичний журнал Вінницького фінансово-економічного університету- 2016р.

Фахове видання.

7

 

 

45

Оцінка впливу обсягів виробництва продукції сільського господарства на економічний стан України

SCOPUS

Актуальні проблеми економіки 2016р.

 

Непочатенко О.А.

 

46.

Инновационный потенциал основа стратегического курса социально-экономического развития страны

Стаття

Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях: сборник научных статей / под ред. В.М.Панченко, Н.А.Кулагиной. – Брянск: БГТУ, 2014. – С. 596–602.

6

Транченко Л.В.

 

47.

Формування та розвиток стратегічного управління виробничою діяльністю сільськогосподарських підприємств

Монографія

За редакцією д.е.н., професора О.О. Непочатенко . – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2011. – 211 с.

211

 

 

48.

Конкурентні перспективи розвитку соціальної інфраструктури і соціальної діяльності у сільській місцевості

Монографія

«Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи» // Колективна монографія /  Редакційно видавничий відділ УНУС. – Умань:, 2013. – С. 309–316.

411/7

 

 

49.

Особливості управління та фінансового забезпечення розвитку фермерських господарств

Монографія

Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 285 с.

285/57

Непочатенко О.О., Хлівна І.В., Транченко Л. В.

 

50.

Формування і розвиток інфраструктури туризму

Монографія

Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – 155 с.

155/34

Транченко Л. В., Вернюк Н.О., Лопатюк Р.І.

 

51.

Оцінка матеріально-технічної бази сільського господарства в Черкаській області

Тези

Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці», (Київ, 10 – 11 листопада 2011 р.) – М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ : НАУ, 2011. – С. 194–195.

2

 

 

52.

Формування системи стратегічного управління у сільськогосподарських підприємствах

Тези

Матеріали ІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», (Умань, 20-21 січня 2011 р.) М-во аграр. політики та продовольства України. – Умань : Уманськ. нац. ун-т садівництва, Видавець «Сочінський», 2011. – Ч. 2. – С. 151–152.

2

 

 

53.

Інвестиції в людський капітал

Тези

Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетиннгу», (Львів, 10–11 лютого 2012 р.). – Львів у 2-х частинах: Львівська економічна фундація, 2011. Ч. ІІ. – С. 104–106.

3

 

 

54.

Основні напрями регулювання ринку праці в Україні

Тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні погляди: Теорія і практика», (Одеса, 3–4 лютого 2012 р.). Одеса, у 2-ух частинах. – О.: «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. Ч. ІІ. С. 10–12.

3

 

 

55.

Ринок фінансових послуг в Україні: проблеми і перспективи розвитку

Тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України», (Умань, 24 січня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, УДПУ ім. П. Тичини, – Умань : Видавництво ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 73–75.

3

 

 

56.

Мотивація трудової діяльності в агропромисловому виробництві України

Тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, (Умань, 15 березня 2012 р.) / (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2012. – Ч. 2.: Економічні та загальноосвітні науки. – С. 118–120.

3

 

 

57.

Державна підтримка аграрного сектору Молоді науковці-аграрники: традиційні й нові аспекти досліджень

Тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Т 4. – Дніпропетровськ, 12.03.2012-6.04.2012: тези доповідей / [редкол.: Л.А. Запара (відпов. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 70–72.

2

 

 

58.

Психологічна діагностика безробітних

Тези

Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції. «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», (Умань, 17–18 травня 2012 р.). – Умань: Видавець «Візаві», 2012. – Ч. ІІ. – С. 126–128.

3

 

 

59.

Оцінка ефективності використання необоротних активів

Тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», (Умань, 17–18 травня 2012 р.). – Умань: Видавець «Візаві», 2012. – Ч. ІІ. – С. 128–130.

3

 

 

60.

Оцінка ефективності використання необоротних активів

Тези

Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», (Умань, 17–18 травня 2012 р.). – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – Ч. ІІ. – С. 128–130.

3

 

 

61.

Фінансові ресурси малого бізнесу

Тези

Матеріали 11Міжнародної науково-практичної конференції  «Економіка, управління, фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку», (Макіївка, 13 квітня 2012 р.). / Ч. 3. – Донецьк: ДонНАБА, 2012.  С. 125–128.

3

 

 

62.

Напрями зміцнення конкурентних позицій регіональних систем України

Тези

Мaterialy ІХ Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [«Wyksztalcenie i nauka bez granic – 2013»], (Przemysl, 07–15 grudnia 2013 roku). – Volume 11. Ekonomiczne nauki : Nauka i studia – С. 40–42.

2

 

 

63.

Поняття і необхідність державного регулювання і підтримка доходів сільськогосподарського виробництва

Тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, (Умань, 14–15 березня 2013 р.) / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2013. – Ч. 1.: Економічні та загальноосвітні науки. – С. 150–152.

3

 

 

64.

Інвестиційний клімат в Україні

Тези

Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», (Умань, 16–17 травня 2013 р.). – Умань: Видавець «Візаві», 2013. – Ч. ІІ. – С. 108–110.

3

 

 

65.

Теоретичні засади конкурентоспроможності національного господарства

Тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Формування соціально-економічного розвитку суспільства, (Одеса, 12–13 липня 2013 р.). / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», О.: ЦЕДР, 2013.  С. 56–59.

3

 

 

66.

Конкурентний потенціал як основа формування конкурентних переваг

Тези

Матеріали ХХVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки України», (Львів, 2–3 серпня 2013 р.). /Громадська організація «Львівська економічна фундація». –– Львів: ЛЄФ, 2013. С. 94–97.

3

 

 

67.

Резервы повышения конкурентоспособности и устойчивого развития агропродовольственных систем

Тези

Матеріали II Международной конференции «Инновационные разработки молодых ученых – развитию агропромышленного комплекса», (Ставрополь, 20 сентября 2013 р.). – Львів у 2-х частинах: Львівська економічна фундація, 2013. Ч. ІІ. – С. 104–106.

3

 

 

68.

Економічний потенціал і конкурентні позиції у контексті розвитку сільського господарства

Тези

Materialy IX mezinaarodni vedecko-prakticka konference «Nastoleni moderni vedy – 2013», (Praha. 27 zari–05 rijna 2013 roku) / Dil 4: Ekonomicke vedy. – С. 72–73.

2

 

 

69.

Найважливіші конкурентні позиції сільського господарства у взаємодії регіонів України

Тези

Материали за 9-а международна научна практична конференція, «Новини на научния прогрес», (Республика България, София, «Бял ГРАД-БГ» ООД 17–25 августа 2013 р.) / Т. 2: Икономики. – С. 38–40.

2

 

 

70.

Проблеми і перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні

Тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Економічна теорія та практика», (Умань, 12 березня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Уманський держ. пед ун-т ім. П. Тичини – Умань : Уманський держ. пед ун-т ім. П. Тичини, 2013. – С. 111–114.

3

 

 

71.

Обмеження та негативні фактори у формуванні конкурентоспроможності регіонів України

Тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

Облік. Економіка. Менеджмент: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. (м. Луцьк) / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 113-120.

7

 

 

72.

Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях

Тези

Материалы заочной межвузовской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава / под ред. В.М.Панченко, Н.А.Кулагиной. – Брянск: БГТУ, 2014. – С. 69–70 с.

2

 

 

72.

Эффективный инструментарий повышения конкурентоспособности

Тези

Материалы заочной межвузовской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. [«Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях»], (Брянск, 25 декабря 2013 р.), – Брянск: БГТУ, 2014. – С. 596–602.

6

 

 

73.

Соціально-економічний розвиток сільського населення України

Тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні  проблеми  міжнародних економічних  відносин  України», (Київ, 22 травня 2014 р.), – Степанов О. П., – К.: КНУКіМ, 2014. – С. 108–111.

3

 

 

74.

Обмеження та негативні фактори у формуванні конкурентоспроможності регіонів України

Тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Облік. Економіка. Менеджмент: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. (м. Луцьк) / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 113–115.

2

 

 

75.

Організація фінансового контролю спиртової галузі

Стаття

Науковий , виробничо-практичний журнал “Економіка Вінничини»- Вінниця,2016р.

5

 

 

III. Основні навчально-методичні роботи(за період науково-педагогічної діяльності)

 

76.

Фінансовий менеджмент

Підручник

Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 523 с.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-1571 від 06.02.12)

523/45

Непочатенко О.О. Бечко П.К., Гузар Б.С., Колотуха С.М.

 

 

 

77.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Фінансовий ринок»

Методичні вказівки

Умань.: ФОП «Масловатий»,

2014. – 80 с.

80

 

 

78.

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий ринок»

Методичні вказівки

Умань.: ФОП «Масловатий»,

2014. – 64 с.

64

 

 

79.

Словник основних термінів з курсу «Фінансовий ринок»

Методичні вказівки

Умань.:

ВПЦ «Візаві», 2014. – 27.

27

Ігнатенко М.М., Боровик П.М.

 

80.

Планування діяльності підприємств

Навчальний посібник

Київ: КиМУ, 2014. – 448.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-4018 від 13.05.2010)

256/52

Непочатенко О.О., Резнік Н.П., Транченк Л.В.

 

81.

Бізнес-планування

Навчальний посібник

Бровари: Вид-во «АНФ ГРУП», 2014. – 568.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-11791 від 22.07.2013)

568/38

Лисенко Н.О., Дякон В.М., Транченко Л.В.

 

82.

Методичні вказівки для студенті заочної форми навчання з дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні операції»

Методичні вказівки

Умань.: ФОП «Масловатий»,

2015. – 46 с.

46

 

 

83

«Національна економіка»

Підручник з грифом МОН

 

 

Транченко Л.В. Лопатюк Р.