Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Аналіз банківської діяльності

Анотація дисципліни «Аналіз банківської діяльності»

 

Програму нормативної дисципліни «Аналіз банківської діяльності» складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування».

Мета дисципліни «Аналіз банківської діяльності» полягає у формуванні знань про систему показників, організацію й аналіз банківської діяльності та виявлення резервів її покращення.

Завдання дисципліни: вивчення сутності, функцій, концепції, методів, прийомів та ролі аналізу у діяльності банків, закономірностей та специфіки функціонування банків, оцінка сучасного стану, тенденцій та перспектив розвитку банківської діяльності.

Програма навчальної дисципліни:

Тема 1. Теоретико-методологічні засади аналізу банківської діяльності.

Тема 2. Аналіз активів банку.

Тема 3. Аналіз пасивів банку.

Тема 4. Аналіз доходів і витрат банку.

Тема 5. Аналіз прибутковості і рентабельності.

Тема 6. Аналіз ліквідності та банківських ризиків.

Тема 7. Аналіз фінансової стійкості і надійності банку.

Останні новини

Всі новини