Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Банківська система

Анотація дисципліни «Банківська система»

 

Програму нормативної  дисципліни «Банківська система» складено відповідно до освітньо-професійної програми бакалавра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Метою дисципліни «Банківська система» є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок організації діяльності банківської системи

Завдання навчальної дисципліни: засвоєння теоретико-методологічних основ функціонування банківської системи, регулювання взаємовідносин між НБУ та комерційними банками, оволодіння основними підходами формування грошово-кредитної політики та основними принципами здійснення банківських операцій.

Програма навчальної дисципліни:

Тема 1. Історія виникнення,  сучасний стан  та розвиток банківської системи.

Тема 2. Статус та організаційна структура Національного банку України.

Тема 3. Банки як суб’єкти господарювання.

Тема 4. Цілі та інструменти грошово-кредитної політики.

Тема 5. Банківські ресурси як основа функціонування комерційного банку.

Тема 6. Регулювання діяльності банків.

Тема 7. Класифікація банківських операцій та послуг.

Тема 8. Організація грошового обігу в банках. Банківське кредитування як основа діяльності банку.

Тема 9. Інвестиційна діяльність банків.

Тема 10. Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 11. Банківський маркетинг.

Тема 12. Банківський менеджмент.

Тема 13. Державний контроль за здійсненням банківських операцій.

 

Останні новини

Всі новини