Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Банківська справа

Анотація дисципліни «Банківська справа»

 

Програму вибіркової дисципліни «Банківська справа» складено відповідно до освітньо-професійної програми бакалавра зі спеціальності  073 «Менеджмент».

Метою дисципліни «Банківська справа» – оволодіння студентами професійними знаннями у галузі комерційної діяльності банків та вивчення правил організації банківської справи.

Завдання навчальної дисципліни: вивчення методів проведення банківських операцій та надання банківських послуг, набуття навичок виконання конкретних банківських операцій.

Програма навчальної дисципліни:

Тема 1. Банки, їх види, операції та послуги.

Тема 2.  Порядок формування пасивів банку.

Тема 3. Розрахункові операції банків.

Тема 4. Операції банків з векселями.

Тема 5. Кредитні операції банків.

Тема 6. Операції банків з цінними паперами.

Тема 7.  Операції банків із міжнародних розрахунків.

Тема 8. Банківські операції та послуги.

Тема 9. Форми та види  контролю за банківською діяльністю.

 

Останні новини

Всі новини