Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Банківські операції

Анотація дисципліни «Банківські операції»

 

Програму вибіркової  навчальної дисципліни «Банківські операції» складено відповідно до освітньо-професійної програми бакалавра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Мета дисципліни «Банківські операції» – дати системне, цілісне уявлення про основні ланки банківської діяльності, економічні відносини, що виникають у процесі створення і використання грошових фондів.

Завдання навчальної дисципліни: вивчення методів проведення банківських операцій та надання банківських послуг, набуття навичок виконання конкретних банківських операцій.

Програма навчальної дисципліни:

Тема 1. Створення та організація діяльності комерційного банку.

Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку.

Тема 3. Розрахунково-касові операції банків.

Тема 4. Операції банків з векселями.

Тема 5. Кредитні операції банків.

Тема 6. Операції банків з цінними паперами.

Тема 7. Банківські інвестиції.

Тема 8. Операції банків в іноземній валюті.

Тема 9. Нетрадиційні банківські операції та послуги.

Тема 10. Забезпечення фінансової стійкості банку.

 

 

Останні новини

Всі новини