Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Банківський менеджмент

Анотація до дисципліни «Банківський менеджмент»

Метою викладення навчальної дисципліни «Банківський менеджмент» є: формування у слухачів системи знань з теорії та практики управління фінансовими потоками, активами та пасивами, прибутковістю та ризиками банку, формування у них вміння використовувати й адаптувати отримані знання до конкретних виробничих ситуацій.

Предметом навчальної дисципліни є відносини, зумовлені процесами акумулювання, розміщення коштів, установлення і забезпечення оптимального рівня прибутковості в банку.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Банківський менеджмент» є:

-          визначення сутності, цілей та провідних засад банківського менеджменту;

-          ознайомити студентів з видами організаційних структур, системи управління в банку;

-          визначити роль планування у системі управління та ознайомити, із методологією процесу стратегічного та оперативного планування у банку;

-          сформувати у студентів системний підхід до управління прибутковістю та ризиками, активами, зобов’язаннями, капіталом та позабалансовою діяльністю банку;

-          навчити студентів ефективно використовувати інструменти фінансового управління діяльністю банку;

-          поглибити загальну фахову підготовку слухачів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: про значимість науки для практичної діяльності; основні тенденції розвитку фінансової науки;

уміти: приймати самостійні рішення у сфері управління фінансовою діяльністю банку; аналізувати організації основних напрямів проведення фінансових операцій в банку; застосовувати відповідні методи управління, адекватні щодо конкретної ситуації, яка виникає при управлінні банком.

 

Останні новини

Всі новини