Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Бюджетування діяльності субєктів господарювання

Анотація до предмету: Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання.

 

Навчальна дисципліна “Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання” вивчається при підготовці бакалаврів з напрямку 0501 “Економіка і підприємництво” за спеціальністю 6.050100 “Фінанси”.

Мета дисципліни – формування системи знань з розроблення перспективних, поточних та оперативних бюджетів фінансової діяльності підприємства та контролю їх виконання.

Завдання дисципліни: засвоєння особливостей технології фінансового планування, обліку і контролю доходів і витрат, сформованих в процесі підприємницької діяльності на всіх рівнях управління, яка дозволяє аналізувати прогнозовані і отримані фінансові показники.

Предмет дисципліни: фінансові відносини, що виникають в процесі планування і контролю діяльності підприємства.

Система підготовки фахівців економістів освітньо-кваліфікаційного рівня  - бакалавр повинна забезпечувати оволодіння теорією, методологією і методикою пізнання і вивчення фінансового планування підприємств. Дисципліна “Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання” є практичним продовженням цілого ряду теоретичних і методологічних спеціальних фінансових навчальних курсів. Вона вивчає форми прояву економічних законів у сфері фінансового планування діяльності підприємств.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

-       загальні принципи фінансового планування;

-       сутність і задачі бюджетування діяльності суб'єктів господарювання;

-       моделі і методики бюджетування;

-       основні організаційні етапи постановки і впровадження бюджетування;

-       особливості складання операційних та фінансових бюджетів підприємства;

-       економічний зміст та методи планування тактики та стратегії підприємства.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

-       теоретично обґрунтовувати необхідність фінансового планування на підприємствах;

-       формувати бізнес-прогнози;

-       будувати операційні бюджети;

-       будувати фінансові бюджети;

-       проводити аналіз планових фінансових показників;

-       здійснювати контроль за виконанням бюджетів;

-       складати графіки документообороту та оформляти планові документи;

-       оцінювати і планувати зміни фінансового стану підприємства.

У процесі вивчення дисципліни забезпечується формування у студентів різностороннього аналітичного мислення в області фінансового планування на  підприємстві, придбання навичок планування  діяльності підприємств та його впливу на кінцеві результати.

Основними видами аудиторних занять з навчальної дисципліни є лекції та практичні заняття, які дають можливість достатньо повно опанувати програмний матеріал.

Лекція призначена для повідомлення нових і систематизації та узагальнення накопичених знань з даної дисципліни.

Для закріплення теоретичного матеріалу і набуття студентами необхідних практичних вмінь передбачається проведення практичних занять, на яких розв’язуються ситуаційні задачі.

Навчальним планом передбачається самостійна робота, яка орієнтована на виконання таких робіт:

q  вивчення інструктивних та законодавчих матеріалів, методики фінансових розрахунків;

q  придбання теоретичних знань шляхом конспектування літературних джерел та роботи з конспектом лекцій;

Тематичний план програми, тематика практичних завдань є орієнтовними і при необхідності викладачі можуть вносити зміни в установленому порядку.

По закінченню вивчення дисципліни студенти складають залік.

 

Останні новини

Студенти дискутуютьЧитати повністю

Студенти дискутують

Студенти – це активна молодь, яка завжди в пошуку нового, істинного, справжнього. Вони орієнтуються в інформаційному полі з безліччю точок зору та вміють самостійно вирішувати актуальні питання.

Читати повністю

Агрополітичні питання країни розглядали студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхуванняЧитати повністю

Агрополітичні питання країни розглядали студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Суперечливі питання завжди цікавили допитливе студентство, особливо якщо вони стосуються кожного з нас у житті. Отож, студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхування не впустили таку можливість, як посперечатися один з одним у такій неординарній формі, як аграрно-політичні дебати.

Читати повністю

Яскраве поєднання науки та практикиЧитати повністю

Яскраве поєднання науки та практики

21 березня на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного університету садівництва відбулося засідання студентського наукового гуртка «Юний фінансист».

Читати повністю

Всі новини