Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Центральний банк і грошово-кредитна система

Анотація до дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна система»

Мета вивчення дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна система» — є формування теоретичних і прикладних знань в галузі монетарної політики та функціонування центрального банку, його ролі і місця в проведенні грошово-кредитної політики, забезпечення стійкості національної валюти, стабільності банківської системи, оптимальної організації платіжної системи і динамічного розвитку економіки в умовах ринкових відносин.

Завдання вивчення дисципліни:

• ознайомити з умовами виникнення центральних банків, їх цілями, статусом, функціями та організаційними основами діяльності;

• ознайомити з порядком здійснення Національним банком України (НБУ) емісійно-касових операцій, порядком прогнозування й обліку касових оборотів комерційних банків та регламентацією готівкових платежів на різних рівнях (фізичні та юридичні особи, комерційні банки, установи НБУ);

• з’ясувати сутність кредитних відносин центральних банків з банками другого рівня і визначити основні види рефінансування;

• ознайомити з порядком здійснення міжбанківських розрахунків і визначити роль центрального банку в їх організації;

• визначити специфіку здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів (СЕП);

• з’ясувати необхідність, завдання, основні напрями банківського регулювання та нагляду і сутність кожного з цих напрямів;

• ознайомити з операціями НБУ з кредитно-розрахункового обслуговування уряду (обслуговування внутрішнього та зовнішнього боргів, касове обслуговування державного бюджету);

• з’ясувати сутність, мету і типи грошово-кредитної політики;

• визначити види інструментів грошово-кредитної політики і роль окремих з них, а також механізм їх застосування центральним банком;

• ознайомити із системою валютного регулювання і контролю в Україні та повноваженнями НБУ в цій сфері.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: статус та напрями діяльності центрального банку; правову основу діяльності НБУ; порядок проведення емісійно-касової роботи в НБУ; характеристику видів рефінансування центральним банком діяльності комерційних банків; основи організації та регулювання платіжної системи; порядок регулювання центральним банком діяльності комерційних банків;методику здійснення банківського нагляду за діяльністю банків другого рівня; класифікацію державного боргу та порядок здійснення платежів з погашення та обслуговування державного боргу; основи формування валютної політики; основні засади грошово-кредитної політики та фінансові інструменти грошово-кредитної політики.

уміти:  аналізувати та використовувати спеціальні нормативно-правові документи, що регулюють грошово-кредитні відносини в державі; аналізувати і управляти грошовими потоками держави; розраховувати значення грошових агрегатів; відслідковувати динаміку облікової ставки, норми обов’язкових банківських резервів і пояснювати її з точки зору макроекономічної рівноваги; розраховувати мультиплікатор і зміну пропозиції грошей на основі отриманих даних; визначати обсяги кредитування для підтримки ліквідності банківської системи; розраховувати валютний курс і крос-курс.

 

 

Останні новини

Студенти дискутуютьЧитати повністю

Студенти дискутують

Студенти – це активна молодь, яка завжди в пошуку нового, істинного, справжнього. Вони орієнтуються в інформаційному полі з безліччю точок зору та вміють самостійно вирішувати актуальні питання.

Читати повністю

Агрополітичні питання країни розглядали студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхуванняЧитати повністю

Агрополітичні питання країни розглядали студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Суперечливі питання завжди цікавили допитливе студентство, особливо якщо вони стосуються кожного з нас у житті. Отож, студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхування не впустили таку можливість, як посперечатися один з одним у такій неординарній формі, як аграрно-політичні дебати.

Читати повністю

Яскраве поєднання науки та практикиЧитати повністю

Яскраве поєднання науки та практики

21 березня на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного університету садівництва відбулося засідання студентського наукового гуртка «Юний фінансист».

Читати повністю

Всі новини