Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Центральний банк і грошово-кредитна система

Анотація до дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна система»

Мета вивчення дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна система» — є формування теоретичних і прикладних знань в галузі монетарної політики та функціонування центрального банку, його ролі і місця в проведенні грошово-кредитної політики, забезпечення стійкості національної валюти, стабільності банківської системи, оптимальної організації платіжної системи і динамічного розвитку економіки в умовах ринкових відносин.

Завдання вивчення дисципліни:

• ознайомити з умовами виникнення центральних банків, їх цілями, статусом, функціями та організаційними основами діяльності;

• ознайомити з порядком здійснення Національним банком України (НБУ) емісійно-касових операцій, порядком прогнозування й обліку касових оборотів комерційних банків та регламентацією готівкових платежів на різних рівнях (фізичні та юридичні особи, комерційні банки, установи НБУ);

• з’ясувати сутність кредитних відносин центральних банків з банками другого рівня і визначити основні види рефінансування;

• ознайомити з порядком здійснення міжбанківських розрахунків і визначити роль центрального банку в їх організації;

• визначити специфіку здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів (СЕП);

• з’ясувати необхідність, завдання, основні напрями банківського регулювання та нагляду і сутність кожного з цих напрямів;

• ознайомити з операціями НБУ з кредитно-розрахункового обслуговування уряду (обслуговування внутрішнього та зовнішнього боргів, касове обслуговування державного бюджету);

• з’ясувати сутність, мету і типи грошово-кредитної політики;

• визначити види інструментів грошово-кредитної політики і роль окремих з них, а також механізм їх застосування центральним банком;

• ознайомити із системою валютного регулювання і контролю в Україні та повноваженнями НБУ в цій сфері.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: статус та напрями діяльності центрального банку; правову основу діяльності НБУ; порядок проведення емісійно-касової роботи в НБУ; характеристику видів рефінансування центральним банком діяльності комерційних банків; основи організації та регулювання платіжної системи; порядок регулювання центральним банком діяльності комерційних банків;методику здійснення банківського нагляду за діяльністю банків другого рівня; класифікацію державного боргу та порядок здійснення платежів з погашення та обслуговування державного боргу; основи формування валютної політики; основні засади грошово-кредитної політики та фінансові інструменти грошово-кредитної політики.

уміти:  аналізувати та використовувати спеціальні нормативно-правові документи, що регулюють грошово-кредитні відносини в державі; аналізувати і управляти грошовими потоками держави; розраховувати значення грошових агрегатів; відслідковувати динаміку облікової ставки, норми обов’язкових банківських резервів і пояснювати її з точки зору макроекономічної рівноваги; розраховувати мультиплікатор і зміну пропозиції грошей на основі отриманих даних; визначати обсяги кредитування для підтримки ліквідності банківської системи; розраховувати валютний курс і крос-курс.

 

 

Останні новини

Всі новини