Меню
Остання редакція: 04 березеня 2019

Фінанси, гроші та кредит

ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ

ECTS кредити: 4

Тижневе навантаження: 1 лекція + 1 практичне заняття

 

Тип контролю: Екзамен

 

Анотація:

 Мета навчального курсу "Фінанси, гроші та кредит" є формування системи базових знань з теорії фінансів, грошей, кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового та фінансового ринків як теоретичної основи державної монетарної, валютної, податкової та бюджетної політики розвитку банківської справи та ринку фінансових послуг; формування спеціальних знань і практичних навичок з питань організації фінансових відносин та їх функціонування на макро- і мікроекономічному рівнях.

Теми курсу:

Сутність та функції фінансів.

Фінансова система та фінансовий механізм

Податкова система держави

Бюджет і бюджетна система держави

Державні доходи та видатки

Державний кредит

Фінанси суб'єктів господарювання та неприбуткових організацій

Фінанси населення

Фінансовий ринок

Міжнародні фінанси

Сутність та функції грошей

Грошовий ринок

Грошові системи

Інфляція та грошові реформи

Валютні відносини та валютні системи

Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

Кредит у ринковій економіці

Кредитні системи

Центральний банк та його роль в економіці

Комерційні банки як основна ланка кредитної системи

Спеціалізовані кредитно-фінансові установи

 

Останні новини

Всі новини