Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Фінанси підприємств

Анотація до дисципліни «Фінанси підприємств»

Мета вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» — здобути базові знання з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, формування і використання прибутку, організації оборотних капіталів, кредитування підприємств, фінансового забезпечення відтворення основних фондів, фінансового планування, організації фінансової роботи на підприємстві.

Завдання вивчення дисципліни:

• вивчення сутності та функцій фінансів підприємств;

• вивчення принципів і методів організації фінансів підприємств;

• вивчення складу, структури фінансових ресурсів і джерел їх формування;

• здобуття знань про основи організації фінансування оборотних активів і фінансового забезпечення відтворення матеріальних необоротних активів;

• формування знань про оподаткування підприємств та оволодіння практикою розрахунку податкових платежів;

• набуття вмінь з оцінювання фінансового стану підприємства;

• опанування методів фінансового планування;

• розуміння основ здійснення санації підприємств.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: поняття фінансів підприємства та їх функції; джерела, склад та структуру фінансових ресурсів підприємства; основи організації фінансової роботи на підприємстві; склад та структуру основних засобів, поняття амортизації та методи її нарахування; склад та структуру оборотних коштів; поняття прибутку, джерела його формування і напрямки розподілу; показники і методи оцінки фінансового стану підприємства; зміст, завдання і методи фінансового планування; економічний зміст і порядок проведення фінансової санації підприємств.

Після опанування даної дисципліни студенти повинні уміти:  визначати можливі джерела формування фінансових ресурсів (капіталу) підприємства, оцінювати зміну складу, структури фінансових ресурсів та ефективності їх використання; обґрунтовувати переваги і недоліки різних форм організації безготівкових розрахунків та застосовувати їх для організації грошового обороту на підприємстві; розраховувати чисті гроші надходження, доходи, витрати, фінансові результати підприємства і оцінювати абсолютні та відносні показники фінансових результатів; розраховувати суми податкових та інших обов’язкових платежів неподаткового характеру, визначати вплив цих платежів на результати господарсько-фінансової діяльності підприємства; визначати потребу підприємства в оборотному капіталі та джерела її забезпечення; організовувати забезпечення підприємства кредитними ресурсами та здійснювати розрахунки щодо обслуговування й погашення кредитів; формувати амортизаційну політику підприємства та організовувати фінансове забезпечення відтворення основних фондів; розраховувати необхідні показники та робити висновки щодо оцінювання фінансового стану підприємств, його кредитоспроможності та ділової активності; організовувати фінансове планування на підприємстві та виконувати планові розрахунки; організовувати здійснення фінансової санації підприємства.

Останні новини

Студенти дискутуютьЧитати повністю

Студенти дискутують

Студенти – це активна молодь, яка завжди в пошуку нового, істинного, справжнього. Вони орієнтуються в інформаційному полі з безліччю точок зору та вміють самостійно вирішувати актуальні питання.

Читати повністю

Агрополітичні питання країни розглядали студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхуванняЧитати повністю

Агрополітичні питання країни розглядали студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Суперечливі питання завжди цікавили допитливе студентство, особливо якщо вони стосуються кожного з нас у житті. Отож, студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхування не впустили таку можливість, як посперечатися один з одним у такій неординарній формі, як аграрно-політичні дебати.

Читати повністю

Яскраве поєднання науки та практикиЧитати повністю

Яскраве поєднання науки та практики

21 березня на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного університету садівництва відбулося засідання студентського наукового гуртка «Юний фінансист».

Читати повністю

Всі новини