Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Фінанси

Анотація навчальної дисципліни «Фінанси»

 

Кредитів ECTS: 10

 

Занять на тиждень: 1 лекція + 1 практичне заняття

 

Форма контролю: Екзамен

 

Кафедра, факультет:

Кафедра фінансів і кредиту

Факультет економіки і підприємництва

 

Лектор:

Доцент, кандидат економічних наук Боровик П.М..

borovikpm@gmail.com

 

Анотація:

Основна мета курсу Фінанси - озброїти майбутнього  фахівця теоретичними знаннями та практичними навичками для прийняття ефективних рішень у різних галузях фінансово-кредитної сфери.

Завдання дисципліни полягає в тім, щоб розкрити коло питань, пов’язаних з фінансовою діяльністю як в Україні так і на рівні міжнародних фінансових відносин, зокрема основи державних фінансів, фінансової політики, бюджетного та податкового регулювання, самостійної фінансової діяльності держави, юридичних та фізичних осіб.

Компетенції:

Необхідність та сутність фінансів. Фінансова система. Фінансова політика та механізм її реалізації. Державні фінанси. Економічні та соціальні основи страхування. Майнове і особисте страхування. Бюджет і бюджетна система України. Державний бюджет України. Місцеві бюджети. Бюджетний процес і бюджетні процедури. Податкова система України. . Особливості обчислення і сплати окремих податків. . Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню. Організація фінансів і фінансування витрат у соціально-культурних закладах і установах. Фінансове забезпечення і фінансування розвитку освіти, науки і культури. Фінансове забезпечення видатків на охорону здоров’я і фізичну культуру. Фінансування державного управління, національної оборони  та правоохоронної діяльності. Видатки на розвиток економіки. Фінанси державних підприємств і організацій. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення. Видатки бюджету на соціальне забезпечення. Видатки бюджету на охорону навколишнього природного  середовища  та ліквідацію наслідків  стихійних лих. Управління державними фінансами. Державний кредит і державний борг. Фінансовий ринок. Міжнародні фінанси. Фінанси домогосподарств.

Останні новини

Всі новини