Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Фінансовий менеджмент

Анотація навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент».

 

Мета навчальної дисципліни: дати студентам знання про предмет, метод, принци­пи, сутність та зміст фінансового менеджменту, навчити основам управління фінансовою діяльністю на підприємстві.

Завдання навчальної дисципліни: вивчення сутності та методичних основ фінансового менеджменту, набуття навичок управління грошовими потоками, формуванням і використанням прибутку, інвестиціями, активами; засвоєння методики визначення ціни (вартості) капіталу та з’ясування способів оптимізації його структури; методів визначення фінансового стану підприємства, його потреби у фінансових коштах; методів внутрішньофірмового фінансового прогнозування і планування, управління фінансовими ризиками; застосування фінансових інструментів антикризового управління підприємствами.

Ціль навчальної дисципліни: формування у студентів системи спеціальних знань у сфері управління фінансами.

Компетентності, що забезпечує.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: предмет, ме­тод і задачі фінансового менеджменту підприємства, його сутність та зміст, технологію, принципи, склад і структуру, основи фінансової математики, управління формуванням фінансових ресурсів і капіталу, управління вхідними й вихідними грошовими потоками, управління формуванням і розподілом при­бутку, управління оборотним капіталом, управління інвестиційною діяльністю; сутність і зміст аналізу фінансової звітності. Фінансове прогнозування і плану­вання, сутність банкрутства і управління фінансовою санацією підприємства.

Останні новини

Студенти дискутуютьЧитати повністю

Студенти дискутують

Студенти – це активна молодь, яка завжди в пошуку нового, істинного, справжнього. Вони орієнтуються в інформаційному полі з безліччю точок зору та вміють самостійно вирішувати актуальні питання.

Читати повністю

Агрополітичні питання країни розглядали студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхуванняЧитати повністю

Агрополітичні питання країни розглядали студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Суперечливі питання завжди цікавили допитливе студентство, особливо якщо вони стосуються кожного з нас у житті. Отож, студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхування не впустили таку можливість, як посперечатися один з одним у такій неординарній формі, як аграрно-політичні дебати.

Читати повністю

Яскраве поєднання науки та практикиЧитати повністю

Яскраве поєднання науки та практики

21 березня на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного університету садівництва відбулося засідання студентського наукового гуртка «Юний фінансист».

Читати повністю

Всі новини