Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Фінансовий ринок

Анотація дисципліни «Фінансовий ринок»

Навчальна дисципліна «Фінансовий ринок» є нормативною для підготовки студентів за спеціальністю «Фінанси» і має теоретико-прикладний характер.

Мета курсу «Фінансовий ринок» - розкриття теоретичних і практичних основ розвитку та функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Основні завдання курсу:

ü виявлення макроекономічної позиції фінансового ринку в системі економічних відносин;

ü розкриття взаємозв’язків між заощадженнями та інвестиціями на основі аналізу руху грошових потоків в економіці;

ü обґрунтування необхідності функціонування фінансових інструментів (цінних паперів), рух яких опосередковується взаємовідносинами між суб’єктами фінансового ринку;

ü обґрунтування необхідності державного регулювання фінансового ринку;

ü виявлення суті інфраструктури фінансового ринку, її значення для забезпечення виконання ринком своїх функцій;

ü розкриття основних відмінностей обігу різних видів цінних паперів.

Предметом курсу є фінансовий ринок як економічний простір, на якому формуються і функціонують відносини з купівлі-продажу фінансових фондів, що знаходять своє відображення в цінних паперах.

Він містить матеріали, призначені для самостійного вивчення дисципліни «Фінансовий ринок», отже, може бути рекомендований не тільки студентам, а й пересічним читачам, що бажають засвоїти цю дисципліну.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-       теоретико-методичні засади системи фінансового ринку;

-       ретроспективу розвитку фінансового ринку у світі та в Україні;

-      сутності функціонування (кругообігу та перерозподілу) фінансового капіталу, елементах, формах і методах регулювання ринків фінансових послуг;

-      взаємозв'язках та взаємовпливі національних і міжнародних ринків фінансових послуг;

-       особливості фінансового ринку зарубіжних країн світу;

-           основні зсади організації існуючих сегментів фінансового ринку;

вміти:

-       формувати власне бачення проблеми та перспектив розвитку сучасної системи фінансового ринку у світі;

-       здійснювати класифікацію систем фінансового ринку зарубіжних країн;

-       аналізувати і оцінювати варіанти послуг, що надаються;

-      застосовувати набуті знання в умовах українського ринкового середовища.

 

Останні новини

Всі новини