Меню
Остання редакція: 04 березеня 2019

Гроші і кредит

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

 

ECTS кредити: 5

 

Тижневе навантаження: 1 лекція + 1 практичне заняття

 

Підсумковий контроль: Екзамен

 

Анотація дисципліни:

Формування системи базових знань з теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики й розвитку банківської справи.

Перелік тем дисципліни:

Сутність і функції грошей.

Грошовий обіг і грошові потоки.

Грошовий ринок.

Грошові системи.

Інфляція і грошові реформи.

Валютний ринок і валютні системи.

Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм.

Кредит у ринковій економіці.

Фінансові посередники грошового ринку.

Центральні банки.

Комерційні банки.

Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.

Останні новини

Всі новини