Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Міжнародні розрахунки і валютні операції

Анотація дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні операції»

 

Курс «Міжнародні розрахунки і валютні операції» розкриває питання, які пов’язані з вивченням технології здійснення міжнародних розрахунків і валютних операцій, форм і засобів розрахунків, платіжних інструментів, документарного забезпечення зовнішньоторговельних операцій, особливостей організації міжнародного кредитування, гарантійного банківського забезпечення, методів управління ризиками в системі міжнародної торгівлі.

Метою курсу є формування системи знань та практичних навичок щодо стандартів реалізації міжнародних розрахунків і валютних операцій у зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів господарювання.

Предметом курсу є процес планування та організації міжнародних розрахунків і валютних операцій у зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів господарювання.

Методичною і теоретичною основою курсу є законодавчі та нормативно-правові документи, теоретичні і практичні напрацювання вітчизняних фахівців у сфері валютних та кредитно-розрахункових операцій. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

 • особливості валютно-фінансового середовища міжнародної діяльності підприємства;
 • основи валютних відносин;
 • підходи до управління ризиками при здійсненні міжнародних торговельних операцій;
 • форми міжнародних розрахунків і специфіку їх застосування;
 • специфіку формування валютно-фінансових умов зовнішньоторговельних договорів (контрактів) з урахуванням потенціалу розрахункового інструментарію;
 • альтернативні форми фінансування зовнішньоекономічної діяльності;
 • основні засади проведення міжнародних лізингових, факторингових та форфейтингових операцій комерційними банками;
 • аспекти діяльності міжнародних валютно-фінансових організацій в частині кредитування національних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

вміти:

 • аналізувати реальну ситуацію на валютних ринках;
 • ідентифікувати ризики при здійсненні валютних операцій;
 • застосовувати комерційні і фінансові методи страхування валютних ризиків;
 • обирати стратегію управління ризиками при здійсненні міжнародної діяльності;
 • вибирати й формулювати оптимальні валютно-фінансові умови зовнішньоекономічного договору (контракту);
 • обирати найбільш ефективну та адекватну умовам зовнішньоторговельного договору (контракту) форму міжнародних розрахунків;
 • обирати оптимальні умови міжнародного кредитування;
 • надавати документарне забезпечення розрахункових, валютних і кредитних операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

Викладання дисципліни передбачає проведення лекцій і семінарських занять. Певна частина програмного матеріалу повинна бути засвоєна студентами в процесі самостійної роботи, виконання тестових та науково-пошукових завдань.

 

Останні новини

Студенти дискутуютьЧитати повністю

Студенти дискутують

Студенти – це активна молодь, яка завжди в пошуку нового, істинного, справжнього. Вони орієнтуються в інформаційному полі з безліччю точок зору та вміють самостійно вирішувати актуальні питання.

Читати повністю

Агрополітичні питання країни розглядали студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхуванняЧитати повністю

Агрополітичні питання країни розглядали студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Суперечливі питання завжди цікавили допитливе студентство, особливо якщо вони стосуються кожного з нас у житті. Отож, студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхування не впустили таку можливість, як посперечатися один з одним у такій неординарній формі, як аграрно-політичні дебати.

Читати повністю

Яскраве поєднання науки та практикиЧитати повністю

Яскраве поєднання науки та практики

21 березня на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного університету садівництва відбулося засідання студентського наукового гуртка «Юний фінансист».

Читати повністю

Всі новини