Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Міжнародні розрахунки і валютні операції

Анотація дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні операції»

 

Курс «Міжнародні розрахунки і валютні операції» розкриває питання, які пов’язані з вивченням технології здійснення міжнародних розрахунків і валютних операцій, форм і засобів розрахунків, платіжних інструментів, документарного забезпечення зовнішньоторговельних операцій, особливостей організації міжнародного кредитування, гарантійного банківського забезпечення, методів управління ризиками в системі міжнародної торгівлі.

Метою курсу є формування системи знань та практичних навичок щодо стандартів реалізації міжнародних розрахунків і валютних операцій у зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів господарювання.

Предметом курсу є процес планування та організації міжнародних розрахунків і валютних операцій у зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів господарювання.

Методичною і теоретичною основою курсу є законодавчі та нормативно-правові документи, теоретичні і практичні напрацювання вітчизняних фахівців у сфері валютних та кредитно-розрахункових операцій. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

 • особливості валютно-фінансового середовища міжнародної діяльності підприємства;
 • основи валютних відносин;
 • підходи до управління ризиками при здійсненні міжнародних торговельних операцій;
 • форми міжнародних розрахунків і специфіку їх застосування;
 • специфіку формування валютно-фінансових умов зовнішньоторговельних договорів (контрактів) з урахуванням потенціалу розрахункового інструментарію;
 • альтернативні форми фінансування зовнішньоекономічної діяльності;
 • основні засади проведення міжнародних лізингових, факторингових та форфейтингових операцій комерційними банками;
 • аспекти діяльності міжнародних валютно-фінансових організацій в частині кредитування національних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

вміти:

 • аналізувати реальну ситуацію на валютних ринках;
 • ідентифікувати ризики при здійсненні валютних операцій;
 • застосовувати комерційні і фінансові методи страхування валютних ризиків;
 • обирати стратегію управління ризиками при здійсненні міжнародної діяльності;
 • вибирати й формулювати оптимальні валютно-фінансові умови зовнішньоекономічного договору (контракту);
 • обирати найбільш ефективну та адекватну умовам зовнішньоторговельного договору (контракту) форму міжнародних розрахунків;
 • обирати оптимальні умови міжнародного кредитування;
 • надавати документарне забезпечення розрахункових, валютних і кредитних операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

Викладання дисципліни передбачає проведення лекцій і семінарських занять. Певна частина програмного матеріалу повинна бути засвоєна студентами в процесі самостійної роботи, виконання тестових та науково-пошукових завдань.

 

Останні новини

Всі новини