Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Податки і податкова політика

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА»

Курс дисципліни «Податки і податкова політика» орієнтований на формування основ і чіткого розуміння ролі та необхідності оподаткування в сучасному економічному середовищі. Підґрунтям оволодіння знаннями з дисципліни є узагальнення знань, отриманих студентами під вивчення дисциплін «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Місцеві фінанси», «Економічний аналіз».

Мета дисципліни – здобуття теоретичних знань та набуття практичних навичок з питань оподаткування; опрацювання фінансових відносин, пов'язаних з примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту з метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів.

Основні завдання: опанування теоретичних основ, сутності та принципів організації податкової системи та податкової політики держави; вивчення діяльності та структури органів Державної фіскальної служби; дослідження методик розробки та провадження основних видів оподаткування; оволодіння методиками розрахунків і порядком сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами; вивчення спрощених режимів оподаткування та оволодіння механізмами їх адміністрування; ознайомлення із досвідом держав з розвинутою ринковою економікою з питань оподаткування з метою його можливого використання в Україні за умов максимального врахування національних особливостей.

Предмет дисципліни: економічні відносини, що виникають з приводу перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу для створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів.

Ціль навчальної дисципліни: формування у студентів системи спеціальних знань у сфері оподаткування.

Компетентності, що забезпечує

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: теоретико-методичні засади функціонування податкової системи; ретроспективу розвитку оподаткування в Україні та світі; теоретичні та практичні засади функціонування податкової системи; особливості оподаткування зарубіжних країн світу; основні засади організації й функціонування існуючих видів податків.

вміти: формувати власне бачення проблем та перспектив розвитку сучасної податкової системи у світі; здійснювати розрахунки усіх видів податків і обов’язкових платежів.

Останні новини

Студенти дискутуютьЧитати повністю

Студенти дискутують

Студенти – це активна молодь, яка завжди в пошуку нового, істинного, справжнього. Вони орієнтуються в інформаційному полі з безліччю точок зору та вміють самостійно вирішувати актуальні питання.

Читати повністю

Агрополітичні питання країни розглядали студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхуванняЧитати повністю

Агрополітичні питання країни розглядали студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Суперечливі питання завжди цікавили допитливе студентство, особливо якщо вони стосуються кожного з нас у житті. Отож, студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхування не впустили таку можливість, як посперечатися один з одним у такій неординарній формі, як аграрно-політичні дебати.

Читати повністю

Яскраве поєднання науки та практикиЧитати повністю

Яскраве поєднання науки та практики

21 березня на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного університету садівництва відбулося засідання студентського наукового гуртка «Юний фінансист».

Читати повністю

Всі новини