Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Податковий менеджмент

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

Курс дисципліни «Податковий менеджмент» орієнтований на формування логічного економічного мислення, носить комплексний характер і об'єднує через призму управлінської діяльності в одне ціле знання, отримані студентами у процесі вивчення дисциплін «Податкова система», «Бюджетний менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Економічний аналіз».

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань та практичних навичок управління оподаткуванням і комплексного розуміння системи взаємозв'язків та взаємовідносин між державою та платниками.

Основні завдання: вивчення податкового законодавства, теоретичних та організаційних основ податкового менеджменту, організації роботи органів Державної фіскальної служби України.

Предмет дисципліни: теоретичні, правові та організаційні основи податкового менеджменту.

Ціль навчальної дисципліни: формування у студентів системи спеціальних знань у сфері податкових відносин, що виникають між державою, юридичними та фізичними особами з приводу управління податковою діяльністю.

Компетентності, що забезпечує

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: організаційні засади управління податками; сутність і методи планування та прогнозування податкових надходжень; види, джерела та методичні підходи до оцінки податкових ризиків; порядок обліку платників податків та податкових надходжень; зміст, підстави та порядок надання відстрочення та розстрочення податкових зобов’язань; технології управління податковим боргом; організаційні та практичні методи податкового контролю.

вміти: аналізувати фінансово-господарську діяльність платника податку, податкову звітність, стан обов’язкових платежів до бюджету, причини податкової заборгованості платників, типові порушення податкового законодавства; контролювати своєчасність подання податкової звітності до податкових органів, правильність заповнення податкових декларацій та розрахунків і вірогідність поданих у них даних, стан активів платника, що перебувають у податковій заставі; здійснювати моніторинг податкових надходжень, податкових ризиків, боргу, активів, що перебувають у податковій заставі; вивчати та оцінювати ефективність внутрішнього податкового аудиту на підприємствах і в страхових компаніях, активи платника, що підлягають продажу для погашення податкового боргу, причини порушень податкового законодавства; моделювати податкові платежі підприємства, схеми оптимізації податкових платежів; розробляти методики проведення перевірок, критерії оцінювання та показники ефективності податкового контролю; розраховувати суми податків та обов’язкових платежів, що підлягають сплаті до бюджету, суми пені та фінансових санкцій; формувати реєстри та особові справи платників податків, картки особових рахунків платників для обліку податкових надходжень, зведені реєстри обліку податкових надходжень.

Останні новини

Всі новини