Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Податковий менеджмент

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

Курс дисципліни «Податковий менеджмент» орієнтований на формування логічного економічного мислення, носить комплексний характер і об'єднує через призму управлінської діяльності в одне ціле знання, отримані студентами у процесі вивчення дисциплін «Податкова система», «Бюджетний менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Економічний аналіз».

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань та практичних навичок управління оподаткуванням і комплексного розуміння системи взаємозв'язків та взаємовідносин між державою та платниками.

Основні завдання: вивчення податкового законодавства, теоретичних та організаційних основ податкового менеджменту, організації роботи органів Державної фіскальної служби України.

Предмет дисципліни: теоретичні, правові та організаційні основи податкового менеджменту.

Ціль навчальної дисципліни: формування у студентів системи спеціальних знань у сфері податкових відносин, що виникають між державою, юридичними та фізичними особами з приводу управління податковою діяльністю.

Компетентності, що забезпечує

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: організаційні засади управління податками; сутність і методи планування та прогнозування податкових надходжень; види, джерела та методичні підходи до оцінки податкових ризиків; порядок обліку платників податків та податкових надходжень; зміст, підстави та порядок надання відстрочення та розстрочення податкових зобов’язань; технології управління податковим боргом; організаційні та практичні методи податкового контролю.

вміти: аналізувати фінансово-господарську діяльність платника податку, податкову звітність, стан обов’язкових платежів до бюджету, причини податкової заборгованості платників, типові порушення податкового законодавства; контролювати своєчасність подання податкової звітності до податкових органів, правильність заповнення податкових декларацій та розрахунків і вірогідність поданих у них даних, стан активів платника, що перебувають у податковій заставі; здійснювати моніторинг податкових надходжень, податкових ризиків, боргу, активів, що перебувають у податковій заставі; вивчати та оцінювати ефективність внутрішнього податкового аудиту на підприємствах і в страхових компаніях, активи платника, що підлягають продажу для погашення податкового боргу, причини порушень податкового законодавства; моделювати податкові платежі підприємства, схеми оптимізації податкових платежів; розробляти методики проведення перевірок, критерії оцінювання та показники ефективності податкового контролю; розраховувати суми податків та обов’язкових платежів, що підлягають сплаті до бюджету, суми пені та фінансових санкцій; формувати реєстри та особові справи платників податків, картки особових рахунків платників для обліку податкових надходжень, зведені реєстри обліку податкових надходжень.

Останні новини

Студенти дискутуютьЧитати повністю

Студенти дискутують

Студенти – це активна молодь, яка завжди в пошуку нового, істинного, справжнього. Вони орієнтуються в інформаційному полі з безліччю точок зору та вміють самостійно вирішувати актуальні питання.

Читати повністю

Агрополітичні питання країни розглядали студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхуванняЧитати повністю

Агрополітичні питання країни розглядали студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Суперечливі питання завжди цікавили допитливе студентство, особливо якщо вони стосуються кожного з нас у житті. Отож, студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхування не впустили таку можливість, як посперечатися один з одним у такій неординарній формі, як аграрно-політичні дебати.

Читати повністю

Яскраве поєднання науки та практикиЧитати повністю

Яскраве поєднання науки та практики

21 березня на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного університету садівництва відбулося засідання студентського наукового гуртка «Юний фінансист».

Читати повністю

Всі новини