Меню
Остання редакція: 30 жовтня 2017

Страхові послуги та діяльність страхових організацій

АНОТАЦІЯ

навчальної дисципліни «Страхові послуги та діяльність страхових організацій»

Мета навчальної дисципліни: вивчення механізму надання страхових послуг, формування необхідного рівня знань про основні сучасні страхові продукти, що використовуються в різних галузях страхування і пропонуються страховиками для юридичних та фізичних осіб з метою надання страхового захисту.

Завдання навчальної дисципліни: з’ясування об’єктивної необхідності і сутності страхових послуг, які надаються юридичним і фізичним особам; засвоєння методів та формування навичок організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг і формування попиту на них; розгляд умов надання послуг в галузях ризикового (майнового страхування, страхування відповідальності, медичного страхування, страхування від нещасних випадків тощо) і нагромаджувального страхування (страхування життя та пенсій); набуття практичних навичок щодо розрахунку ризикової нетто-ставки, суми страхового платежу, суми страхового відшкодування за різними системами страхової відповідальності, розміру франшизи, величини страхового збитку тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ:

-         сутність страхової послуги з юридичної та економічної точки зору, її специфічні ознаки, споживчу та мінову вартість;

-         складові процесу реалізації страхової послуги;

-         особливості сфери страхування життя;

-         обов’язкова та добровільна форми страхування від нещасних випадків;

-         умови медичного страхування;

-         особливості страхування майна підприємств;

-         стан страхового захисту майна сільськогосподарських підприємств;

-         сутність страхування кредитних та фінансових ризиків;

-         принципи та умови транспортного страхування;

-         основні умови страхування майна фізичних осіб;

-         особливості страхування відповідальності.

ВМІТИ:

-         визначити коло суб’єктів страхових відносин, їх права та обов’язки;

-         визначити коло об’єктів страхування, винятки та застереження;

-         згрупувати страхові ризики;

-         дати страхову оцінку об’єкту страхування;

-         пояснити методику розрахунку страхових тарифів для видів загального страхування та страхування життя;

-         розрахувати вартість страхової послуги;

-         розрахувати страхову суму та страхове відшкодування для різних видів страхових послуг;

-         пояснити порядок внесення страхових платежів;

-         пояснити порядок дій при настанні страхового випадку;

-         захистити свої права як страхувальника при порушенні умов надання страхової послуги.

Програма навчальної дисципліни:

Тема 1. Страховий ринок.

Тема 2. Страхові послуги і особливості їх реалізації.

Тема 3. Порядок укладання та ведення страхової угоди.    

Тема 4. Страхування життя та пенсій.     

Тема 5. Страхування від нещасних випадків.

Тема 6. Медичне страхування.

Тема 7. Страхування майна і відповідальності громадян.

Тема 8. Сільськогосподарське страхування.

Тема 9. Страхування технічних ризиків.

Тема 10. Страхування кредитних і фінансових ризиків.

Тема 11. Автотранспортне страхування

Тема 12. Морське страхування.

Тема 13. Авіаційне страхування.   

 

 

 

Останні новини

Всі новини