Меню
Остання редакція: 29 квітня 2021

Комбіноване лекційне заняття науковців-теоретиків з різних ЗВО

Наразі повсюдне використання інформаційних технологій стало об'єктивною необхідністю. Спектр галузей, у яких застосовуються інформаційні технології, надзвичайно широкий. Однією зі сфер, де їхнє значення було традиційно вагомим з моменту початку бурхливого розвитку, є фінансова сфера. Означене визначає необхідність підготовки якісно нової плеяди фінансистів, що передбачає тісне спілкування та співпрацю як із практиками – стейкхолдерами, так і з науковцями-теоретиками.

Формою такої співпраці є проведення занять із залученням до викладання колег-науковців з інших ЗВО.

28 квітня кафедрою фінансів, банківської справи та страхування Уманського НУС у дистанційному режимі було організоване лекційне заняття комбінованого типу з дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах» (лектор Юлія Улянич). Гостьовими співлекторами, в рамках укладеної угоди про співпрацю, стали представники навчально-наукового інституту економіки і права ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Під час лекції студенти та викладачі були ознайомлені з історією становлення інформаційних систем і технологій у світі та в Україні, вагомістю розвитку інформаційних технологій у фінансово-економічній сфері. Учасники зібрання обговорювали актуальність, сучасність дисципліни й окремі аспекти розгляду інформаційних технологій у фінансах. 

 Колектив кафедри фінансів, банківської справи та страхування дякує колегам за співпрацю !!!!