Меню
Остання редакція: 11 липня 2023

Методичне забезпечення освітніх компонент

Назва освітньої компоненти

Методичне забезпечення

ОК 1 «Політична економія»

Методичні рекомендації для підготовки до семінарських (практичних) занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування з дисципліни «Політична економія».

 Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування з дисципліни «Політична економія»

Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування з дисципліни «Політична економія».

ОК 2 «Макроекономіка»

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Макроекономіка»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання самостійної роботи з дисципліни «Макроекономіка»
студентами денної і заочної форми навчання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Макроекономіка»
для студентів факультету економіки і підприємництва 

ОК 3 «Мікроекономіка»

 

ОК 4 «Історія економіки та економічної думки»

 

ОК 5 «Вища математика»

Вища математика І. Навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврський) рівня вищої освіти спеціальностей: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси,банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівлята біржова діяльність.

Вища математика ІІ. Навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврський)
рівня вищої освіти спеціальностей: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072
Фінанси,банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність.

ОК 6 «Кількісні методи в економіці»

 Кількісні методи в економіці: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

ОК 7 «Основи наукових досліджень» 

Основи наукових досліджень: інструктивно - методичні матеріали для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти першого ( бакалаврського) рівня денної і заочної форми навчання спеціальностей 051«Економіка»,071«Облік і оподаткування», 072«Фінанси, банківська справа та страхування»,075«Маркетинг», 076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Основи наукових досліджень : методичні вказівки та завдання для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого ( бакалаврського) рівня денної і заочної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка», 071 « Облік і оподаткування», 072 «фінанси, банківська справа та страхування»,073«Маркетинг», 075«Підприємництво. торгівля та біржова діяльність»

Основи наукових досліджень: методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти першого ( бакалаврського) рівня денної і заочної форми навчання спеціальностей спеціальностей 051 «Економіка», 071 « Облік і оподаткування», 072 «фінанси, банківська справа та страхування»,073«Маркетинг», 075«Підприємництво. торгівля та біржова діяльність»

ОК 8 «Центральний банк і грошово-кредитна система»

 Інструктивно-методичні матеріали для проведення практичних занять з дисципліни «ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І РОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА» для студентів спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА»
студентами факультету економіки і підприємництва денної та заочної форми навчання
спеціальності – 072- «фінанси, банківська справа та страхування»

МЕТОДИЧНі ВКАЗІВКИ для виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА» студентами факультету економіки і підприємництва спеціальності – 072- «фінанси, банківська справа та страхування»

ОК 9 «Менеджмент»

 Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи дисципліни «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ОК 10 «Фінанси»

 Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей: 072 «Фінансів, банківської справи та страхування» денної та заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Фінанси»

Методичні матеріали, завдання і вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Фінанси» студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форми навчання

Методичні матеріали для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни «Фінанси» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ З ДИСЦИПЛІНИ „ФІНАНСИ”

Фінанси: опорний конспект лекцій

ОК 11 «Гроші та кредит»

 Інструктивно-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни «Гроші та кредит» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» освітньої програми фінанси, банківська справа та страхування

Методичні матеріали, завдання і вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» освітньої програми фінанси, банківська справа та страхування

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Гроші та кредит» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми «Управління та адміністрування» освітньої програми фінанси, банківська справа та страхування

ОК 12 «Маркетинг»

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи, практичних занять та написання контрольних робіт з дисципліни «Маркетинг» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни «Маркетинг» для здобувачів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

 Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» для здобувачів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

ОК 13 «Бухгалтерський облік»

 Бухгалтерський облік: Методичні вказівки до вивчення дисципліни

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з дисципліни «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 

Методичні вказівки і рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

ОК 14 «Аналіз банківської діяльності»

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ
НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЗАВДАННЯ ТА ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ
НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

ОК 15 «Страхування»

Інструктивно-методичні матеріали до проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Страхування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Страхування: Методичні матеріали, завдання і вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Методичні матеріали для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Страхування» студентами заочної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

ОК 16 «Банківська система»

 Інструктивно-методичні матеріали для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Банківська система» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (скорочена програма)

Методичні матеріали, завдання та вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Банківська система» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (скорочена програма)

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

ОК 17 «Бюджетна система»

РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»

 Бюджетна система: методичні вказівки та завдання для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого ( бакалаврського) рівня денної і заочної форми навчання спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування»

Бюджетна система: методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти першого ( бакалаврського) рівня денної і заочної форми навчання спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування»

Cловник бюджетної термінології

ОК 18 «Податкова система»

Податкова система: інструктивно-методичні матеріали для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Податкова система: методичні матеріали, завдання та вказівки для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Податкова система: методичні матеріали для виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ОК 19 «Страхові послуги та діяльність страхових організацій»

Страхові послуги та діяльність страхових організацій: Інструктивно-методичні матеріали до проведення семінарських і практичних занять з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Уманський національний університет садівництва

Страхові послуги та діяльність страхових організацій : Методичні матеріали, завдання і вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Методичні матеріали для виконання курсових робіт (проєктів) з дисципліни «Страхові послуги та діяльність страхових організацій» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

ОК 20 «Інформаційні системи і технології у фінансах»

Інформаційні системи і технології у фінансах: інструктивно-методичні матеріали для проведення лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Інформаційні системи і технології у фінансах: інструктивно-методичні матеріали для проведення лабораторних занять, виконання контрольних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ОК 21 «Фінанси підприємства»

 Інструктивно-методичні матеріали для проведення  практичних занять з навчальної дисципліни «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ», 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

РОБОЧИЙ ЗОШИТ з навчальної дисципліни «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ», 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»,
073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

ОК 22 «Фінансовий ринок»

Методичні вказівки для проведення практичних занятьз дисципліни „ Фінансовий ринок ” для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності:072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни „ Фінансовий ринок ” для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування»

Опорний конспект лекцій з вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності:072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ОК 23 «Інвестування»

 Методичні вказівки для практичних та семінарських занять з дисци-пліни «Інвестування» для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Методичні вказівки для самостійної роботи при вивченні дисципліни «Інвестування» для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рів-ня денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Інвестування» для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ОК 24 «Національна економіка»

 

ОК 25 «Фінансове право»

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ та завдання до виконання практичних занять здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми Фінанси, банківська справа та страхування.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання самостійної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування».

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування».

ОК 26 «Фінансовий облік»

Методичні вказівки і завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форми навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форми навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ОК 27 «Фінансовий аналіз»

 

ОК 28 «Місцеві фінанси»

Інструктивно-методичні матеріали для проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Місцеві фінанси» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Місцеві фінанси: методичні матеріали, завдання та вказівки для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Місцеві фінанси: методичні матеріали для виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ОК 29 «Фізичне виховання»

 

ОК 30 «Основи демократії»

Основи демократії: методичні матеріали, завдання та вказівки для проведення семінарських занять для здобувачів вищої освіти, першого (бакалаврського) рівня, денної і заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Основи демократії: Інструктивно-методичні матеріали для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти, першого (бакалаврського) рівня, денної і заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»

Основи демократії: методичні матеріали для виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти, першого (бакалаврського) рівня заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»

ОК 31 «Ділова українська мова»

Українська мова: навчально-методичний посібник для студентів негуманітарного профілю 

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів негуманітарного профілю з курсу «Українська мова»

Методичні вказівки щодо вивчення курсу «Українська мова» та контрольні завдання для студентів заочного відділення негуманітарного профілю

ОК 32 «Безпека життєдіяльності»

 

ОК 33 «Філософія»

 ФІЛОСОФІЯ. Навчально-методичний посібник

ОК 34 «Іноземна мова»

Інструктивно-методичні матеріали для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання 1 курсу спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування»

Інструктивно-методичні матеріали для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ ФІНАНСИСТІВ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання 2 курсу спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування»

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 1 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ ФІНАНСИСТІВ» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 2 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ».

 Інструктивно-методичні матеріали для проведення контрольних робіт з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА » для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання 1 та 2 курсу спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування»

ОК 35 «Ділова іноземна мова»

Інструктивно-методичні матеріали для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання 3 (1 СТН) курсу спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування»

Інструктивно-методичні матеріали для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання 4 (2 СТН) курсу спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування»

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 3 (1 СТН) КУРСУ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

ОК 36 «Іноземна мова для фінансистів»

 ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ ФІНАНСИСТІВ» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 4 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Інструктивно-методичні матеріали для проведення контрольних робіт з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ ФІНАНСИСТІВ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання 3 (1 СТН) та 4 (2СТН) курсу спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування»

ОК 37 Навчальна практика

 

«Вступ до фаху»

 Вступ до фаху: програма навчальної практики для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форм навчання

З фінансів

 Навчальна практика з фінансів: програма навчальної практики для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форм навчання

ОК 38 «Виробнича практика»

 

І

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (1-Й СКОРОЧЕНИЙ, 3-Й КУРСИ) ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

ІІ

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ( 2-Й СКОРОЧЕНИЙ, 4-Й КУРСИ ) ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 

ОК 39 "Підсумкова атестація" Методичні вказівки з підготовки та проведення підсумкової атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми фінанси, банківська справа та страхування

Останні новини

Студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Страхування»Читати повністю

Студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Страхування»

28 листопада кафедрою фінансів, банківської справи та страхування УНУС проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхування»

Читати повністю

Зустріч з професіоналами банківської справиЧитати повністю

Зустріч з професіоналами банківської справи

На кафедрі фінансів, банківської справи та страхування відбулась зустріч із начальником Уманського відділення №148/23 АБ «УКРГАЗБАНК» Русланом БОБОШКО та провідним економістом відділення Лілією СЕНЧЕНКО.

Читати повністю

Вітаємо Ольгу ЛЕВЧЕНКО з призовим місцем у конкурсі проєктів за напрямом «Економічний, соціальний, освітньо-культурний розвиток у воєнний час та повоєнна розбудова м. Умань»Читати повністю

Вітаємо Ольгу ЛЕВЧЕНКО з призовим місцем у конкурсі проєктів за напрямом «Економічний, соціальний, освітньо-культурний розвиток у воєнний час та повоєнна розбудова м. Умань»

17 листопада усі студенти світу святкують Міжнародний день студента! З цієї нагоди відбулася зустріч активної молоді з мером міста Умань Іриною ПЛЕТНЬОВОЮ, метою якої було заохотити студентів до нових звершень і відкриттів, сприяти розвитку наукового потенціалу сучасного покоління, відкрити нові інноваційні ідеї покращення усіх сфер культурного й освітнього життя.

Читати повністю

Презентація наукових доробок здобувачів освіти загалу XV Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю «Актуальні питання сучасної економіки»Читати повністю

Презентація наукових доробок здобувачів освіти загалу XV Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю «Актуальні питання сучасної економіки»

15 листопада здобувачі всіх рівнів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування взяли участь у роботі XV Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю «Актуальні питання сучасної економіки».

Читати повністю

Всі новини