Меню

Абітурієнту

Правила прийому

http://admission.udau.edu.ua/ua/dokumenti/pravila-prijomu-normativno-pravovi-dokumenti.htm

Документи для завантаження:

 • Правила прийому до Уманського національного університету садівництва у 2016 році
 • Додаток №1. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
 • Додаток №2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю
 • Додаток №3. Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки
 • Додаток №4. Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю
 • Додаток №5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)
 • Додаток №6.1. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей
 • Додаток №6.2. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів
 • Додаток №7. Вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу
 • Додаток №8. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Уманського НУС у 2015 році
 • Додаток №9. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали
 • Додатки №10-16. Правила прийому до ВСП Уманського НУС (див. на сайтах ВСП)
 • Додаток №17. Порядок прийому на програму перепідготовки фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст
 • Додаток №18. Порядок акредитації представників засобів масової інформації при Приймальній комісії Уманського НУС

 

Прийом документів і заяв на денну форму навчання проводиться з 10 липня по 01 серпня 2015 р., заочну – з 10 липня по 07 серпня 2015 р.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

1) документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
2) сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання виданий у 2015 році (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
3) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
4) шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі V цих Умов, для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Абітурієнти, що мають цільові направлення від районних управлінь агропромислового розвитку, зараховуються на державні місця за окремим конкурсом.

Тел./факс:

(04744)  3-07-32; 0674778085; 0999299073; 0936340716 (приймальна комісія),

e-mail: vstupudau@gmail.com

3-21-70 (відділення довузівської підготовки),

e-mail dovuzudau@gmail.com

 

Останні новини

Всі новини