Меню

Мальований Михайло Іванович

Мальований Михайло Іванович Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, проректор з науково-педагогічної роботи
Email: vicerector2@udau.edu.ua

 

Освіта: Уманський державний аграрний університет, 2003 р. – магістр з менеджменту організацій. 

Підвищення кваліфікації : навчання в докторантурі (2010 – 2013 р).

Тема наукової роботи: Фінансове забезпечення соціального захисту населення: теорія, методологія, практика.
Дисципліни, які викладає: "Соціальне страхування".

Список наукових праць
статті у наукових фахових виданнях:


1. Мальований М.І. Аналіз соціально-економічних передумов реформування пенсійної системи України // Зб. наук. праць Луганського аграр. ун-ту / За ред. В.Г.Ткаченко. – Луганськ: Вид-во ЛАНУ, 2004. – №38(50). – С.220-224.
2. Мальований М.І. Фінансові проблеми пенсійного забезпечення сільського населення // Економіка АПК. – 2004. – №7. – С.74-77.
3. Мальований М.І. Зарубіжний досвід регулювання інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів // Зб. наук. праць УДАУ/ Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2005. – Вип. 61. – Ч.2. – С.64 – 75.
4. Мальований М.І. Стан і проблеми пенсійного забезпечення сільського населення // Економіка АПК. – 2005. - №1. – С.122-128.
5. Мальований М.І. Історичний розвиток системи пенсійного забезпечення в світі // Економіка АПК. – 2005. - №3. – С.31-37.
6. Мальований М.І. Зарубіжний досвід реформування системи пенсійного забезпечення // Зб. наук. праць УДАУ/ Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2006. – Вип. 63. – Ч.2. – С.163 – 170.
7. Мальований М.І. Становлення нової пенсійної системи: проблеми регіональної диференціації доходів населення // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2006. – №7. – С.75-81.
8. Мальований М.І. Демографічна ситуація у сільській місцевості Черкаської області // Економіка АПК. - 2006 – №3. – С.109-114.
9. Мальований М.І. Поліпшення фінансового забезпечення пенсійного страхування сільського населення // Економіка АПК. – 2007 – №4. – С.75-83.
10. Мальований М.І. Система оплати праці в сільському господарстві України в контексті пенсійної реформи / Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2007. – Вип. 65. – Ч.2. – С.258-269.
11. Мальований М.І. Стан та проблеми оплати праці у контексті пенсійної реформи // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 245: В 5 т. – Т.IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – 276 с. С.809-818.
12. Мальований М.І. Перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування сільського населення // Економіка АПК. – 2009. – №2. – С.136-142.
13. Мальований М.І. Фінансово-демографічні аспекти підвищення пенсійного віку в Україні // Зб. наук. праць УДАУ/ Редкол.: А.Ф.Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2009. – Вип. 70. – Ч.2: Економіка. – С.111 – 121.
14. Мальований М.І. Стан та проблеми розвитку системи недержавного пенсійного страхування в Україні / М.І. Мальований // Зб. наук. праць УДАУ/ Редкол.: А.Ф.Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2009. – Вип. 72. – Ч.2: Економіка. – С.19 – 29.
15. Мальований М.І. Економіко-математичне моделювання фінансового забезпечення пенсійного страхування / М.І. Мальований // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 263: В 9 т. – Т.VІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.2039-2049.
16. Мальований М.І. Методологічні проблеми визначення прожиткового мінімуму в Україні / М.І. Мальований // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол.: А.Ф.Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 75. – Ч.2: Економіка. – С.229 – 238.
17. Мальований М.І. Історія розвитку соціального захисту у світі / М.І. Мальований // Інноваційна економіка. – 2011. – №3. – С. 253-258.+
18. Мальований М.І. Стан та проблеми розвитку системи недержавного соціального страхування в Україні / М.І. Мальований // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол.: А.Ф.Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 76. – Ч.2: Економіка. – С.41 – 50.
19. Мальований М.І. Ціль, функції, принципи та форми реалізації соціального захисту населення як окремого суспільного інституту / М.І. Мальований // Економічний простір: Збірник наукових праць. - №52/1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С. 86-97.
20. Мальований М.І. Розвиток недержавного пенсійного страхування в післякризвоий період / М.І. Мальований // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол.: А.Ф.Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 77. – Ч.2: Економіка. – С.277 – 286.
21. Мальований М.І. Соціальні трансферти: сутність, види та умови фінансування / М.І. Мальований // Інноваційна економіка. – 2012. – №2. – С. 248-252.
22. Мальований М.І. Теоретико-методичні підходи до визначення поняття «соціальний захист» / М.І. Мальований // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. - №3 (130). – С. 191-198.+
23. Мальований М.І. Теоретичні основи фінансового забезпечення соціального захисту / М.І. Мальований // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – 5/1 (132). – С. 174-185.
24. Мальований М.І. Стан і проблеми фінансового забезпечення недержавного соціального страхування / М.І. Мальований // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол.: О.О.Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 79. – Ч.2: Економіка. – С.29 – 39.
25. Мальований М.І. Теоретико-методологічні підходи до порядку нарахування страхових внесків у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування / М.І. Мальований // Інноваційна економіка. – 2012. - №11. – С. 258-264.
26. Мальований М.І. Теоретичні та практичні аспекти методики розрахунку прожиткового мінімуму в Україні / М.І. Мальований // Україна: аспекти праці. – 2013. - №1. – С. 8-16.
27. Мальований М.І. Методологічні підходи до прогнозування фінансового забезпечення соціального захисту населення в Україні / М.І. Мальований // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – №1 (140). – С. 111-120.
28. Мальований М.І. Фінансовий стан підприємства та його покращення у післякризовий період / М.І. Мальований // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол.: О.О.Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 81. – Ч.2: Економіка. – С.93 – 105.
29. Непочатенко О.О. Умови та ключові особливості розвитку особистих селянських господарств / О.О. Непочатенко, О.Т. Прокопчук, М.І. Мальований // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2013 [19]. – № 2. – С. 70–74.
30. Мальований М.І. Ретроспектива розвитку держави загального добробуту / М.І. Мальований // Nauki ekonomiczne. – tom XIV. – Plock: Zeszyty Naukowe PWSZ w Plocku, 2011. – C. 165-173.+
31. Малеваный М.И. Финансовое обеспечение социальной защиты в Украине: теоретические и практические аспекты . Научные труды Белорусского государственного экономического университета. – Минск : БГЭУ, 2012. – С. 225-234.
32. Малеваный М.И. Финансовое обеспечение социальной защиты в Украине / М.И. Малеваный // Экономика и предпринимательство. – 2013 - №7. – С. 37-43.
33. Малеваный М.И. Методологические подходы к формированию системы индикаторов финансового обеспечения социальной защиты населения в Украине / М.И. Малеваный // Государственное управление. Электронный вестник. – Июнь 2013. - № 38. – [Электронный ресурс]. – Московский государственный университет имени М.В. Ломносова. – Режим доступа // http://e-journal.spa.msu.ru/38_2013Maliovanyi.html
34. Малеваный М.И. Состояние и проблемы финансового обеспечения в Украине / М.И. Малеваный // Научный журнал «European Social Journal» (Европейский журнал социальных наук). – 2013. – 4(32). – С. 505-515.
35. Мальований М.І. Стан та тенденції бюджетного фінансування соціального забезпечення в Україні / М.І. Мальований // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – 5-6(2). – С. 27-31. Скопус
36. Мальований М.І. Формування національної системи соціальних статистичних даних як основи соціального бюджетування/ М.І. Мальований, Б.С. Гузар // Облік і фінанси. – 2013. – 4(62). – С. 141-147.
37. Мальований М.І. Фінансове забезпечення загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні / М.І. Мальований // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – 11-12(2). – С. 35-41. Скопус
38. Мальований М.І. Стан та проблеми державного фінансування охорони здоров’я в Україні / М.І. Мальований // Проблеми економіки. – 2013. - №4. – С. 116-125.
40. Мальований М.І. Стан та проблеми фінансового забезпечення системи пенсійного страхування України / М.І. Мальований // Облік і фінанси. – 2014. – 1(63). – С. 89-95.
41. Малеваный М.И. Развитие сельскохозяйственной обслуживающей кооперации в Украине / М.И. Малеваный, Е.Т. Прокопчук // Научный журнал «European Social Journal» (Европейский журнал социальных наук). – 2014. – 2(41). – Том. 2. – С. 452-457.
42. Mykhaylo Malyovanyi, Kateryna Melnyk, Economic and Statistical Analysis of Development of Non-state Retirement Insurance System in Ukraine, Economics & Sociology, Vol. 7, No 2, 2014, pp. 109-122. DOI: 10.14254/2071-789X.2014/7-2/9. Скопус
43. Мальований М.І. Специфічні особливості функціонування податку на додану вартість в агропромисловому виробництві України / М.І. Мальований, О.Т. Прокопчук // Nauki ekonomiczne. – tom XIХ. – Plock: Zeszyty Naukowe PWSZ w Plocku, 2014. – C. 129-136.
44. Малеваный М.И. Инструментарий исследования эффективности финансирования социальной защиты / М.И. Малеваный // Организационно-правовые аспекты инновационного развития АПК: сб. науч. ст. / Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Западнопоморский технологический университет в Щецине; ред. кол.: Н. А. ГлушаковА (гл. ред) и [др.]. – Горки-Щецин, 2014. - 583 с. С. 322-328.
45. Мальований М.І. Демогорафічні чинники формування фінансового забезпечення соціального захисту населення / М.І. Мальований // Україна: аспекти праці. – 2014. - №8. – С. 43-51.
46. Malyovanyi M. Socio-economic determinants’ impact on financial support for social safety in Ukraine / Malyovanyi M., Barabash L., Bondarenko N.// Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – 3-4(2). – С. 41-46. Скопус
47. Мальований М.І. Вплив витрат системи соціального захисту на економічний розвиток: економіко-статистичний аналіз у країнах ОЕСР / М.І. Мальований, Гузар Б.С., Власюк С.А. // Актуальні проблеми економіки. – 2015. - №6(168). – С. 422-429.
48.Нестерчук Ю.О. Моделирование интеграционных связей и обоснование структуры интегрированных формирований АПК Украины / Ю.О. Нестерчук, О.О. Непочатенко, М.І. Мальований // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - №3(177). – С. 384-397.
49. Malyovanyi M. Selected aspects of the social protection system’s financial security in the context of shadow economy / Malyovanyi M., Rolinskyi О., Lysa N.// Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – 158(3-4 (2)). – С. 88-91.
50. Мальований М.І. Аналіз впливу соціально-економічних детермінант на рівень тіньової економіки в контексті фінансування соціального захисту населення / М.І. Мальований, О.О. Непочатенко, О.А. Непочатенко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - №3(181). – С. 466-475.

Статті у інших виданнях:
51. Костюк В.С., Мальований М.І. Пенсійне забезпечення сільських жителів: проблеми та перспективи/ Ринкова трансформація економіки АПК/ Інститут аграр.економіки УААН, Харк.держ.техн.ун-т.сіл.гос-ва; За ред.: П.Т.Саблука та ін. Ч.4: Стабілізація доходів сільських товаровиробників в умовах ринку. – Х., 2002. – С. 77-82 (Особистий внесок здобувача: автором здійснено розрахунок потенційно необхідної кількості фінансових ресурсів в пенсійній системі).
52. Мальований М.І. Фінансові аспекти пенсійної системи України / Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників, 16-17 лютого 2006 р. Т.1. – Вінниця: Книга-Вега, 2006. – 379 с. С.71-74.
53. Мальований М.І. Розвиток пенсійного страхування сільського населення: Монографія / За ред.Академіка УААН М.Й.Маліка. – Умань: СПД Сочінський, 2008. – 270 с.
54. Мальований М.І. Проблеми розвитку пенсійного страхування сільського населення // Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України. / Під ред. М.Я.Дем’яненка, М.Й.Маліка. – Умань: СПД Сочінський, 2009. – 304 с. С. 139 – 148.
55. Мальований М.І. Становлення соціального страхування – важлива складова формування громадянського суспільства в Україні // Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні. Колективна монографія. – Умань: Видавець «Сочінський», 2009. – 284 с. – С.107-115.
56. Мальований М.І. Напрямки оптимізації використання прибутку на підприємстві // Сучасні аспекти розвитку економіки: Колективна монографія / За ред. О.О. Непочатенко, П.К. Бечка. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – 316 с.
57. Мальований М.І. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності: стан, проблеми та перспективи розвитку // Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України: Колективна монографія / За ред. А.Ф. Головчука, О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – Частина 1. – 304 с. – С. 166-175.
58. Мальований М.І. Соціальне страхування: Навчальний підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / М.І. Мальований, П.К. Бечко, В.П. Бечко. – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – 476 с.
59. Мальований М.І. Стан та перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні // Актуальні питання розвитку сучасної економіки. Частина 1. / ред. О.О. Непочатенко, Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – 416 с. С. 347-359.
60. Мальований М.І. Еволюція наукових поглядів на соціальну роль держави в контексті історичного розвитку суспільства // Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. (Частина 1) – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – С. 127-142.
61. Мальований М.І. Зарубіжний досвід страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань // Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 2) – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 416 с. – С. 379-383.
62.Мальований М.І. Соціально-демографічні та фінансово-економічні передумови розвитку/ М.І. Мальований // Концепція соціально-економічного розвитку Богуславецької сільської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області/ Під ред. А.Ф. Головчук, С.М. Приліпко, Ю.І. Єгоров та ін. – Умань: Видавець «Сочінський», – 2011. – 166 с. С. 21-26.
63. Мальований М.І. Сучасні тенденції розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: СПД Сочінський, 2015. – 424 с. С. 216-226.
64. Мальований М.І. Еволюція наукових поглядів на соціальну роль держави в контексті історичного розвитку суспільства / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: СПД Сочінський, 2016. – 300 с. С. 103-116

Тези доповідей на науково-практичних конференціях:
65. Мальований М.І. Історія та перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників 14-15 жовтня 2004 р. – Вінниця: “Ландо ЛТД”, 2004. – С.130-135.
66. Мальований М.І. Демографічна складова пенсійної реформи в Україні // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених (24-25 лютого 2005р.) / Редкол.: П.В.Костогриз (відп.ред.) та ін. – Умань, 2005. – С.134-136.
67. Мальований М.І. Становлення нової пенсійної системи: проблеми регіональної диференціації доходів населення // Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 березня 2005 р.) – Кривий Ріг, 2005. – С.190-192.
68. Мальований М.І. Фінансові аспекти пенсійної системи України // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників 16-17 лютого 2006 р. Т.1. – Вінниця: Книга Вега, 2006. – С.71-74.
69. Мальований М.І. Стан та перспективи розвитку системи недержавного пенсійного страхування в Україні // Тези наукової конференції молодих учених (2-3 березня 2006 р.) / Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2006. – С.146-147.
70. Мальований М.І. Становлення системи недержавного пенсійного забезпечення: проблеми та перспективи // Матеріали наукової конференції (до 30-річчя створення економічного факультету УДАУ) / Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2006. – С.48-51.
71. Мальований М.І. Організація недержавного пенсійного забезпечення сільського населення// Матеріали науково-практичної конференції (8-9 червня 2007 р.)/ Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2007. – С.82-83.
72. Мальований М.І. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні// Матеріали науково-практичної конференції (6-7 червня 2008 р.)/ Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2008. – С.96-98.
73. Мальований М.І. Стан та проблеми пенсійного страхування сільського населення // Materialy V Miedznarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci - 2009». Volume 1. Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka I studia/ - C. 44 - 47.
74. Мальований М.І. Стан та проблеми розвитку пенсійного страхування сільського населення // Тези наукової конференції / Редкол.: А.Ф.Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2009. – Ч.2. – 296 с. – С.44-46.
75. Мальований М.І., Мазур Є.М. Стан та проблеми пенсійного страхування // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 5-6 червня 2009 р. (Частина ІІ) – Умань: Видавець «Сочінський», 2009. – 238 с. С.22-24.
76. Саєвський С.М., Мальований М.І. Проблеми розвитку системи соціального страхування в Україні // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 5-6 червня 2009 р. (Частина ІІ) – Умань: Видавець «Сочінський», 2009. – 238 с. С.137-138.
77. Мальований М.І. Перспективи впровадження обов’язкового державного медичного страхування в Україні / М.І. Мальований // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 20-21 травня 2010 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – Ч.1. – 212 с. С.200-203.
78. Мальований М.І. Форми соціального захисту населення в Україні // Матеріали ІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 20-21 січня 2010 р. – Умань: СПД Сочінський, 2011. – Ч.2. – 216 с. С. 11-14.
79. Мальований М.І. Особливості збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування // Податковий кодекс України як економічна конституція держави: зб. матер. наук.-практ. круглого столу, 15 жовтня 2010 р. / Держ. подат. адмін. України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. центр з проблем оподатк. – Ірпінь, 2010. – 152 с. С.90-93.
80. Мальований М.І. Основи державного регулювання соціального страхування // Участь молоді в розвитку економіки та суспільства України: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, Київ, 17-19 лютого 2011 р.: Тези доп.: У 3ч. – К.: НУХТ, 2011. – Ч1. – 69 с. С.38-39.
81. Мальований М.І. Глобалізація і фінансове забезпечення соціального захисту населення // Тези наукової конференції / Редкол.: А.Ф.Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Ч.2. – 276 с. С.75-77.
82. Мальований М.І. «Доповідь Беверіджа» - відправна точка розвитку сучасних систем соціального захисту населення / М.І. Мальований // Методологічні та методичні аспекти функціонування системи державних фінансів: наук.-практ. інтернет-конф., 19 березня 2011. – Донецьк: ДонУЕП, 2011. – 57 с. С. 32-33.
83. Мальований М.І. Зарубіжний досвід страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань / М.І. Мальований // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 19-20 травня 2011 р. – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – Ч.1. – 220 с. С. 213-216.
84. Мальований М.І. Особливості організації систем соціального страхування зарубіжних країн / М.І. Мальований // Матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки»», 23 грудня 2011 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – Ч.1. – 232 с. С. 227-229.
85. Мальований М.І. Моделі фінансового забезпечення соціальних трансфертів// Тези наукової конференції / Редкол.: А.Ф.Головчук (відп.ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2012. – Ч.2: Економічні та загальноосвітні науки. – 224 с. – С.80-81.
86. Мальований М.І. Стан та проблеми фінансового забезпечення недержавного соціального страхування // М.І. Мальований, Н.І. Гвоздєй // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 17-18 травня 2012 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – Ч.1. – 180 с. С. 171-173.
87. Малеванный М.И. История развития мировой теории и практики использования прожиточного минимума / М.И. Малеванный // Глобальные проблемы модернизации национальной экономики: материалы І Международной научно-практической конференции (заочной) / ; М-во обр. и науки РФ; ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина»; [гл. ред. В.М. Юрьев, отв. ред. А.А. Бурмистрова]. Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2012. – 576 с. С. 322-327.
88. Мальований М.І. Розмір мінімального прожиткового мінімуму в Україні: сучасний стан, проблеми та шляхи вирішення / Матеріали IV Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 24 грудня 2012 р. (Частина 1) / ред. кол. О.О. Непочатенко та ін. – Умань.: Видавець «Сочінський», 2012. – С. 127-129.
89. Мальований М.І. Теоретичні основи фінансового забезпечення соціального захисту / М.І. Мальований // Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 6-7 лютого 2013 р.). – Донецьк : Видавництво «Світ книги», 2013. – 146 с. С.85-87.
90. Прокопчук О.Т. Проблеми та перспективи розвитку агрострахування в Україні / О.Т. Прокопчук, М.І. Мальований // Тези наукової конференції / Редкол.: О.О.Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2013. – Ч.2: Економічні та загальноосвітні науки. – 244 с. – С.121-123.
91. Мальований М.І. Формування національної системи соціальних статистичних даних як основи соціального бюджетування / М.І. Мальований // Збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання». – Кременчук, 2013 – 350 с. С. 21-26.
92. Мальований М.І. Розробка аналітичного інструментарію оцінювання фінансового забезпечення соціального захисту / М.І. Мальований // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 16-17 травня 2012 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2013. – Ч.2. – 148 с. С. 20-21
93. Малеваный М.И. Состояние и проблемы финансового обеспечения социальной защиты в Украине / М.И. Малеваный // Сучасні аспекти розвитку фінансових та інноваційно-технічних процесів: Матеріали XXVI міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 7-8 червня 2013 року) / Громадська організація «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах – Львів: ЛЄФ, 2013. Ч. 1. – 132 с. С. 55-58.
94. Мальований М.І., Гузар Б.С. Стан та проблеми фінансування охорони здоров’я в Україні// Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2013 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – 760 с. С.661-667.
95. Малеваний М. И. Методические подходы к разработке аналитического инструментария оценки финансового обеспечения социальной защиты // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономи¬ческого развития: материалы XIV Междунар. науч. конф. (Минск, 24-25 окт. 2013 г.). В 3 т. Т. 2 / редкол.: А.В. Червяков [и др.]. - Минск : НИЭИ М-ва экономики Респ. Бела¬русь, 2013.-238 с. С.107-109.
96. Мальований М.І. Стан та проблеми державного фінансування охорони здоров’я // Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м.Бердянськ, 29-30 січня 2014 р.) : В 2-х т. – Т.2. – Донецьк: «Донбас», 2014. – 104 с. С. 22-23.
97. Мальований М.І. Сучасний стан та перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні / М.І. Мальований, Л.Давидчик // Вісник КІБІТ. – 2014. - №2(24). – С. 36-37.
98. Мальований М.І. Демографічні чинники формування фінансового забезпечення соціального захисту населення / Матеріали VІ Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 24 грудня 2014 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2014. – Ч.1. – с 81-83.
99. Мальований М.І. Економіко-статистичний аналіз впливу витрат системи соціального захисту на економічний розвиток / М.І. Мальований // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 14-15 травня 2015 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2015. – С. 102-104.
100. Мальований М.І. Проблеми соціального страхування в Україні / М.І. Мальований, О.Перекопайко / Матеріали VІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 24 грудня 2015 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2015. – Ч.1. – 148 с. С.82-83
101. Мальований М.І. Аналіз впливу соціально-економічних факторів на фінансування соціального захисту в Україні / М.І. Мальований // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 грудня 2015 року м. Одеса. – Одесса: Бондаренко М.О.,, 2015. – 520 с. С. 385-388.
102. Мальований М.І. Стан та тенденції бюджетного фінансування соціального забезпечення в Україні / М.І. Мальований // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 21-22 квітня 2016 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2016. – Ч.1. – С. 165-167.