Меню

Власюк Світлана Анатоліївна

Власюк Світлана Анатоліївна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Посада: заступник декана факультету економіки і підприємництва з виховної роботи

 

Освіта: 1. Уманська державна аграрна академія, 2002р. спеціальність за дипломом – менеджмент організацій;

1. Уманський національний університет садівництва, 2015р., спеціальність за дипломом – спеціаліст з фінансів і кредиту.

Підвищення кваліфікації: Науково-дослідний інститут післядипломної освіти Мукачівський державний університет МОН України, 2016 р. .

Тема наукової роботи: Фінансово-кредитне забезпечення підприємницьких структур аграрної сфери та механізм їх функціонування в умовах євроінтеграційних процесів.

Сфера наукових інтересів: фінансово-кредитне забезпечення підприємницьких структур аграрної сфери, страхування, оподаткування.

Назва дисциплін, які викладає: «Гроші та кредит», «Фінансове посередництво», «Податки і податкова політика», «Податкова система України».

 

Є автором та співавтором 29 наукових праць, підручників "Гроші та кредит", "Податкова система", "Податковий менеджмент", а також 12 методичних розробок.

Список

наукових праць кандидата економічних наук, доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Уманського національного університету садівництва

Власюк Світлани Анатоліївни

 

№ п/п

Назва

Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друкова-них сторінок

Прізвища співавторів

 

1

2

3

4

5

 

у наукових фахових виданнях

 

 1.  

Проблеми фінансового забезпечення малого та середнього бізнесу аграрного сектору

Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2006. – Вип. 62. – Ч.2.

 

 

 1.  

Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах

Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2007. – Вип. 64. – Ч.2: Економіка.

Колотуха С.М.

 

 1.  

Джерела формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств

Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2007. – Вип. 65. – Ч.2: Економіка.

 

 

 1.  

Стратегія підвищення інвестиційної привабливості підприємств АПК

Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. Вип. 64. – Харків: ХНТУСГ, 2007р.

Колотуха С.М.

 

 1.  

Сучасні проблеми організації фінансової роботи аграрних формувань

Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол.: П.Г.Копитко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2008. – Вип. 67. – Ч.2: Економіка.

Колотуха С.М.

Гребенюк Н.В.

 

 1.  

Джерела фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств

„Наука й економіка” / Науково-теоретичний жур-нал Хмельницького економ-мічного університету – 2008. – Вип.2 (10).

 

 

 1.  

Оцінка використання фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами

Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – 2009. – №16 (2).

 

 

 1.  

Оцінка ефективності фінансування сільськогосподарських підприємств

Збірник наукових праць Уманського держ. аграрного університету / Редкол.: А.Ф.Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2009. – Вип.72. – Ч.2: Економіка. – 264с.

 

 

 1.  

Сучасні тенденції інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств

Вісник Сумського національного аграрного університету: економіка АПК. – 2010. – №2. – 340 с.

 

 

 1.  

Конструктивні напрями адаптації світового досвіду фінансування сільськогосподарських підприємств

Збірник наукових праць Уманського нац. ун.-ту садівництва / Редкол.: А.Ф.Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип.76. – Ч.2: Економіка. – 412с.

 

 

 1.  

Доцільність впровадження бюджетування поточної діяльності сільськогосподарських підприємств

Збірник наукових праць Уманського нац. ун.-ту садівництва / Редкол.: А.Ф.Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип.76. – Ч.2: Економіка. – 412с.

Бондаренко Н.В.

 

 1.  

Фіскальна політика держави при оподаткуванні доходів фізичних осіб

Збірник наукових праць Уманського нац. ун.-ту садівництва / Редкол.: А.Ф.Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип.76. – Ч.2: Економіка. – 412с.

Барабаш Л.В.

 

 1.  

Роль кредитних спілок у системі кредитних відносин

Всеукраїнський науково-виробничий журнал "Інноваційна економіка". – 2011. – №6 [25]. – 365 с.

 

 

 1.  

Зарубіжний досвід банківського кредитування сільськогосподарських підприємств України

Збірник наукових праць Уманського нац. ун.-ту садівництва / Редкол.: А.Ф.Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип.77. – Ч.2: Економіка. – 356с.

 

 

 1.  

Ресурсні платежі податкової системи України

Збірник наукових праць Уманського нац. ун.-ту садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012, Вип.81. – Ч.2: Економіка. – 476 с.

Сорока Д.В.

 

 1.  

Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку

Український журнал "Економіст". – 2013. – №3. – С.34-36.

Гмиря В.П.

 

 1.  

Кредитна кооперація як пріоритетний напрям фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств

Науковий вісник Нац.ун.-ту біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – Редкол.: С.М. Ніколаєнко (від.ред.) та ін.. – К.: ВЦ НУБіП України, 2014. – Вип.200 Ч.3. – 290 с.

Барабаш Л.В.

 

 1.  

Фінансування сільського господарства в контексті сучасних умов

Збірник наукових праць Уманського нац. ун.-ту садівництва : зб. наук.досліджень / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, ВПЦ «Візаві» / (Видавець «Сочинський»), 2014. –Вип.85. – 280 с.

 

 

 1.  

Сучасні аспекти організації фінансової роботи в сільськогосподарських підприємствах

Збірник наукових праць Уманського нац. ун.-ту садівництва : зб. наук.досліджень / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, ВПЦ «Візаві» / (Видавець «Сочинський»), 2014. –Вип.86. – 164 с.

 

 

 1.  

Вплив витрат системи соціального захисту на економічний розвиток: економіко-статистичний аналіз у країнах ОЕСР

Науковий економічний журнал «Актуальні Проблеми Економіки». – 2015. – №6(168). С. 422-428

Мальований М.І.

Гузар Б.С.

 

 1.  

Державна підтримка як основа ефективного розвитку сільськогосподарських товаровиробників України

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес» / Редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін.. – К. : ВЦ НУБІП України, 2015. – Вип. 222. – 266 с.

 

 

 1.  

Сучасний стан та основні тенденції споживчого кредитування в Україні

Університетські наукові записки. Серія «Право. Економіка. правління.» Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2015. – №4. – С.

Бондаренко Н.В.

 

 1.  

Основні тенденції споживчого кредитування в Україні

Зб. наук. пр. УНУС/ Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: УНУС, 2015 – (Вип. 87). – Ч.2: Економіка. – 164 с.

 

 

 1.  

Альтернативні форми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств

Зб. наук. пр. УНУС/ Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: УНУС, 2016 – (Вип. 88). – Ч.2: Економічні науки. – 344 с.

 

 

 1.  

Фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в умовах євроінтергаційних процесів

Зб. наук. праць Уманського НУС / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Київ / Видавництво «Основа», 2016. – Вип.89. – Ч.2 : Економічні науки. – С.183-191.

 

 

 1.  

Банківське кредитування як важливий чинник стабілізації економіки країни

Зб. наук. пр. УНУС/ Редкол.: О.О. Непочатенко та ін.– Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2017 – (Вип. 86). – Ч.2: Економіка. – С. 242-249.

Непочатенко О.О.

Бондаренко Н.В.

 

у інших виданнях

 

 1.  

Стан та перспективи розвитку кредитування сільськогосподарських товаровиробників

Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / За ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2006. – №62.

Колотуха С.М.

 

 1.  

Розвиток кредитного ринку аграрної галузі

Економіка України: соціальні аспекти інноваційної моделі розвитку. Колективна монографія. / За ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка. – К.: НДЕІ – 2007.

Колотуха С.М.

 

 1.  

Сучасні проблеми розвитку кредитного ринку аграрної галузі

Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / За ред. М.І. Бахмат .– Кам’янець -Подільський, 2007. – Вип. 15. – Т. 3.

Колотуха С.М.

Гребенюк Н.В.

 

 1.  

Сучасні аспекти організації фінансів аграрних формувань

Економіка України: проблеми розвитку галузей і регіонів. Колективна монографія. / За ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка. – К.: НДЕІ, – 2008.

Колотуха С.М.

 

 1.  

Аналіз фінансування сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах господарювання

Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України / Під ред. М.Я. Дем’яненка, М.Й. Маліка. – Умань: СПД Сочінський, 2009.

 

 

 1.  

Діагностика кредитування сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах господарювання

Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні. Колективна монографія. – Умань: Видавець „Сочінський”, 2009.

 

 

 1.  

Діагностика насиченості короткострокового кредитування сільськогосподарських підприємств

Сучасні аспекти стабільного розвитку економіки: Колективна монографія / За ред.. О.О. Непочатенко, П.К. Бечка. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – 316 с.

 

 

 1.  

Формування механізму фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств

Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України / Під ред..А.Ф. Головчука, О.О. Непочатенко. (Частина 2). – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський), 2010. – 272 с.

 

 

 1.  

Механізм формування та використання коштів місцевих бюджетів

Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 1) – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 416 с

Гаврилюк В.М.

 

 1.  

Економічна сутність фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств

Інституційні чинники розвитку підприємницьких структур: Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський), 2013. – 308 с.

 

Бондаренко Н.В.

 

 1.  

Kredit unions as alternative source  of financial support of agricultural producers

Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014, – 380 p.

 

 

 1.  

Кредитні відносини комерційних банків із позичальниками

Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський), 2015. – 424 с.

Перканюк Д.

 

 1.  

Основи організації адміністрування ПДВ: реалії та перспективи

Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський), 2015. – 424 с.

Волков А.

 

 1.  

Фіксований сільськогосподарський податок як спеціальний податковий режим

Стратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський), 2015. – 296 с.

Андрусішин Р.

 

 1.  

Сучасні тенденції фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств

Стратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський), 2015. – 296 с.

Кравець А.

 

 1.  

Особливості функціонування механізму оподаткування підприємницької діяльності

Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / кол. моног. / під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. – 236 с.

 

 

 1.  

Лізинг як альтернативне джерело фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграційних процесів

Науково-методологічні засади соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки в умовах євроінтеграційних процесів : кол. моног. / під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – 292 с.

 

 

 1.  

Теоретичні аспекти соціального ефекту при фінансовому забезпеченні підприємств

Науково-методологічні засади соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки в умовах євроінтеграційних процесів : кол. моног. / під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – 292 с.

Багаутдінова О.С.

 

 1.  

Особливості страхування в Україні: теорія і практика

Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. 244 с.

 

 

 1.  

Сучасний стан та перспективи банківського кредитування фізичних осіб в Україні

Теоретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Україні / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2017. – С. 102-107.

Бузиновська К.А.

Бондаренко Н.В.

 

участь у науково-практичних конференціях:

 

 1.  

Стратегія розвитку та фінансового забезпечення малого і середнього бізнесу аграрного сектору

Збірник тез доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті”. – Тернопіль, 2006. – 23 – 24 лютого 2006 року. – Ч.2.

 

 

 1.  

Банківські кредити як джерело фінансування сільськогосподарських підприємств

Тези наукової конференції (до 30-річчя створення економічного факультету). – Умань, 2006.

 

 

 1.  

Проблеми фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах ринкового середовища

Тези наукової конференції / Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2008. – Ч.2

 

 

 1.  

Аспекти фінансового забезпечення операційної діяльності в сучасних умовах

Матеріали науково-практич-ної конференції „Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні”, 6-7 червня 2008р. – Умань, 2008.

 

 

 1.  

Теоретичні аспекти фінансування сільськогосподарських підприємств

Тези наукової конференції / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2009. – Ч.2.

 

 

 1.  

Економічна суть фінансових ресурсів

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин”, 5-6 червня 2009р. (Частина І) – Умань, 2009.

 

 

 1.  

Проблеми управління фінансовими потоками в сільськогосподарських підприємствах

Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки. Матеріли науково-практичної конференції. Тези доп. (28-29 травня) / Відп.ред. С.І. Юрій. – Тернопіль, 2009.

 

 

 1.  

Деякі аспекти оптимізації механізму фінансування сільськогосподарських підприємств

Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки/ Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 29-31 червня 2009р. – Сімферополь: ЦРОНІ, 2009.

 

 

 1.  

Окремі аспекти ефективності фінансування сільськогосподарських підприємств

Тези наукової конференції / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2010. – Ч.2.

 

 

 1.  

Пріоритетні джерела фінансування сільськогосподарських підприємств

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 20-21 травня 2010р. – Умань: Видавець "Сочінський", 2010. – Ч.1.

 

 

 1.  

Асиметричні моменти непрямого оподаткування сільськогосподарських підприємств

Податковий кодекс України як економічна конституція держави: Зб. матер. наук.-практ. Круглого столу, 15 жовтня 2010р. / Держ. подат. Адмін.. України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. Центр з проблем оподатк. – Ірпінь, 2010. – 152с

 

 

 1.  

Гармонізація механізму фінансування  сільськогосподарських підприємств

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 19-20 травня 2011р. – Умань: Видавець "Сочінський", 2011. – Ч.1.

 

 

 1.  

Специфіка інституційної підтримки аграрного сектора

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. 17-18 травня 2012р. – Умань: Видавець "Сочінський", 2012. – Ч.1., 180с.

 

 

 1.  

Теоретичні засади функціонування трирівневої системи пенсійного забезпечення в Україні

Українська наука: минуле, сучасність, майбутнє. Матеріали Тринадцятої

Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (24-25 травня 2012 р.,

м. Тернопіль). – Тернопіль: Тайп, 2012. – 112 с.

Поліщук К.В.

 

 1.  

Сільськогосподарське страхування як інструмент зниження ризиків в аграрному виробництві

Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Збірник тез VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 18-19 жовтня 2012 року. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012. – 516 с.

Гмиря В.П.

 

 1.  

Засоби регулювання механізму оподаткування підприємницької діяльності

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 16-17 травня 2013р. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – Ч.1., 140с.

 

 

 1.  

Ключові орієнтири фінансування сільськогосподарських підприємств

Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та фінансування: матеріали ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції викладачів, молодих учених та студентів 18-19 листопада 2013р. – Херсон: Грінь Д.С., 2013

 

 

 1.  

Розвиток страхового ринку України

Матеріали V Всеукраїнської заочної наукової конференції „Актуальні питання сучасної економіки”, 24 грудня 2013р. – Умань:ВПЦ «Візаві», 2013. – Ч.1

Какарук Т.О.

 

 1.  

Кредитна кооперація як пріоритетний напрям фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств

Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку фінансового забезпечення агропродовольчого виробництва в Україні» 13–14 жовтня 2014 р. м. Київ, НУБіП України

 

Барабаш Л.В.

 

 1.  

Сучасні реалії споживчого кредитування в Україні

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шипта, 6 травня 2015р. / Редкол.: Непочатенко О.О. та ін.. – УНУС: Редак.-видавн.відділ, 2015, – 270 с.

 

 

 1.  

Напрями модернізації кредитування сільськогосподарських підприємств

Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 14-15 травня 2015р. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – 188с.

 

 

 1.  

Фінансово-кредитне забезпечення підприємницьких структур аграрної сфери в умовах євро інтеграційних процесів

Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8-9 жовтня 2015 року); за заг. ред.. д. е.н., проф.. Синчак В.П. : Хмельницький університет управління та права, 2015. – С.50-53.

Бондаренко Н.В.

 

 1.  

Банківське кредитування в умовах ринкової економіки

Матеріали VІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 24 грудня 2015р. – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. – Ч.1. – 148 с.

Бортніченко С.

 

 1.  

Сучасні інструменти фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 21-22 квітня 2016р. – Умань: Видавець «Сочінський» 2016. – Ч.1., 176 с.

 

 

 1.  

Теоретичні аспекти непрямого оподаткування суб’єктів господарювання

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 21-22 квітня 2016р. – Умань: Видавець «Сочінський» 2016. – Ч.1., 176 с.

Рашкован Ю.С.

 

 1.  

Сучасний стан кредитування населення

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 21-22 квітня 2016р. – Умань: Видавець «Сочінський» 2016. – Ч.1., 176 с.

Стойченко А.В.

 

 1.  

Електронні гроші в Україні: сутність та проблеми використання

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 17 листопада 2016 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп.ред.) та ін.. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 248 с.

Дудник Л.

 

 1.  

Роль фінансового посередництва в інвестиційній діяльності

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 17 листопада 2016 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп.ред.) та ін.. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 248 с.

Сенченко Л.

 

 1.  

Особливості ринку споживчого кредитування в Україні

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 17 листопада 2016 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп.ред.) та ін.. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 248 с.

Кірбай Т.В.

 

 1.  

Теоретичні аспекти формування кредитного портфеля комерційного банку

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 17 листопада 2016 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп.ред.) та ін.. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 248 с.

Петровська М.В.

 

 1.  

Податкові аспекти ведення бізнесу у Німеччині

Актуальні питання сучасної економіки : матер. VІІІ Всеукр. наук. конф., 24 грудня 2016 р. Умань : Видавець «Сочінський М.М.» 2016. – Ч.1. – 160 с.

Гарбуз О.П.

 

 1.  

Прямі податки: переваги і недоліки

Актуальні питання сучасної економіки : матер. VІІІ Всеукр. наук. конф., 24 грудня 2016 р. Умань : Видавець «Сочінський М.М.» 2016. – Ч.1. – 160 с.

Веселова Р.С.

 

 1.  

Ефективність використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств

Актуальні питання сучасної економіки : матер. VІІІ Всеукр. наук. конф., 24 грудня 2016 р. Умань : Видавець «Сочінський М.М.» 2016. – Ч.1. – 160 с.

Наталич О.М.

 

 1.  

Основні тенденції розвитку страхового ринку в Україні

Актуальні питання сучасної економіки : матер. VІІІ Всеукр. наук. конф., 24 грудня 2016 р. Умань : Видавець «Сочінський М.М.» 2016. – Ч.1. – 160 с.

Поліщук В.А.

 

 1.  

Перспективи розвитку споживчого кредитування населення в Україні

Актуальні питання сучасної економіки : матер. VІІІ Всеукр. наук. конф., 24 грудня 2016 р. Умань : Видавець «Сочінський М.М.» 2016. – Ч.1. – 160 с.

Сливінський С.А.

 

 1.  

Трансформація податкової системи в контексті формування сучасної економічної моделі України

Актуальні питання сучасної економіки : матер. VІІІ Всеукр. наук. конф., 24 грудня 2016 р. Умань : Видавець «Сочінський М.М.» 2016. – Ч.1. – 160 с.

Кирнична І.

 

 1.  

Теоретичні аспекти фінансово-економічної безпеки

Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дуки, 10-11 травня 2017 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп.ред.) та ін. // Умань : ВПЦ «Візаві». 2017. 256 с.

Бобух І.С.

 

 1.  

Теоретичні аспекти проведення топографо-геодезичних робіт

Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дуки, 10-11 травня 2017 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп.ред.) та ін. // Умань : ВПЦ «Візаві». 2017. 256 с.

Боровик Т.В.

 

 

 1.  

Теоретичні аспекти нормативно-правового регулювання фінансово-економічної діяльності підприємств в Україні

Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дуки, 10-11 травня 2017 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп.ред.) та ін. // Умань : ВПЦ «Візаві». 2017. 256 с.

Ільченко Т.І.

 

 1.  

Особливості використання фінансових ресурсів суб’єктами господарювання

Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дуки, 10-11 травня 2017 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп.ред.) та ін. // Умань : ВПЦ «Візаві». 2017. 256 с.

Олексієнко О.В.

 

 1.  

Державна підтримка підприємницьких структур аграрної сфери в сучасних умовах

Матеріали ХІ Міжн. наук.-практ. конфер. «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 25-26 травня 2017 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2017. – 156 с.

 

 

 1.  

Сучасні реалії майнового страхування в Україні

Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України». 25–26 травня 2017 р. Херсон. Ред.-вид. центр «Колос». ХДАУ. 2017. 175 с.

Бондаренко Н.В.

 

 1.  

Сучасний стан корпоративного кредитування в Україні

Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України». 25–26 травня 2017 р. Херсон. Ред.-вид. центр «Колос». ХДАУ. 2017. 175 с

Бондаренко Н.В.

 

III. Основні навчально-методичні роботи

(за період науково-педагогічної діяльності)

 

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг, стор.

Співавтори

1         

Податкова система

Підручник

Уманське видавничо-поліграфічне підприємство, Умань, 2006. – 274 с.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-138 від 29.05.2006)

274/17

Бечко П.К., Колотуха С.М., Непочатенко О.О., Лиса Н.В., Ролінський О.В., Боровик П.М. та інші

2         

Методичні вказівки та завдання для контрольної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів факультету заочного навчання зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент організацій», «Менеджмент ЗЕД»)

Методичні вказівки

Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2007. – 58 с.

58

Колотуха С.М., Бечко П.К., Осіпова А.А., Задорожня Л.В., Гвоздей Н.І., Захарчук О.А., Ягода Г.Ю.

3         

Методичні вказівки та завдання для контрольної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність  суб’єктів господарювання» (для студентів факультету заочного навчання зі спеціальності «Фінанси»

Методичні вказівки

Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2008. – 42 с.

42

Колотуха С.М., Бечко П.К., Задорожня Л.В., Захарчук О.А.

4         

Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни „Гроші та кредит” (для студентів факультету заочного навчання зі спеціальностей „Фінанси”, „Облік і аудит”, „Економіка підприємства”, „Маркетинг”, „Оподаткування”, „Менеджмент організацій”, „Менеджмент ЗЕД”).

Методичні вказівки

Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2009. – 66 с.

66

Колотуха С.М., Непочатенко О.О., Задорожня Л.В.

5         

Методичні вказівки для практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів спеціальностей 6.030508 «Фінанси», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030601 «Менеджмент організацій», «Менеджмент ЗЕД»)

Методичні вказівки

Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2010. – 58 с.

58

Колотуха С.М., Непочатенко О.О., Осіпова А.А., Задорожня Л.В.

6         

Плани семінарських, практичних занять та методичні вказівки до виконання роботи студентів факультету економіки і підприємництва (денної форми навчання) з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси»

Методичні вказівки

Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2010. – 48 с.

48

Колотуха С.М., Непочатенко О.О., Осіпова А.А., Задорожня Л.В., Захарчук О.А.

7         

Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Податкова система України» для студентів спеціальностей 7.050107, 8.050107 «Економіка підприємства», 7.050108 «Маркетинг» та слухачів ІПО та заочної форми навчання

Методичні вказівки

Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2010 – 26 с.

26

Задорожня Л.В., Непочатенко О.О., Бечко П.К., Колотуха С.М.

8         

Методичні вказівки та завдання для практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Податкова система України» Модуль 2 «Прямі податки» (Ч.2) для студентів спеціальності 7.050107, 8.050107 «Економіка підприємства»

Методичні вказівки

Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2010. – 59 с.

12

Задорожня Л.В., Непочатенко О.О., Бечко П.К., Колотуха С.М.

9         

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни "Гроші та кредит" студентами факультету економіки і підприємництва та менеджменту (денної форми навчання)

Методичні вказівки

Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2011. – 39 с.

39

Непочатенко О.О., Осіпова А.А., Колотуха С.М.

10     

Методичні вказівки для практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни "Гроші та кредит" студентами факультету економіки і підприємництва та менеджменту (денної форми навчання)

Методичні вказівки

Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2011. – 78 с.

78

Непочатенко О.О., Осіпова А.А., Колотуха С.М., Бержанір І.А.

11     

Гроші та кредит

Навчальний посібник

К.: Знання, 2012. – 495 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-9555 від 13 жовтня 2011р.)

495/247

Колотуха С.М.

12     

Фінансовий менеджмент

Підручник

Умань: Видавець "Сочінський", 2012. – 523 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-1571 від 06.02.2012р.)

523/58

Непочатенко О.О, Бечко П.К.,

Гузар Б.С., Колотуха С.М., Транченко О.М., Ролінський О.В., Тригубенко О.С., Барабаш Л.В.

13     

Методичні матеріали для виконання контрольних робіт

з дисципліни „Гроші та кредит” (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит»)

 

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 54 с.

 

54

Непочатенко О.О.;

Колотуха С.М.,

Бондаренко Н.В.,

Барабаш Л.В.

 

14     

Методичні матеріали для виконання індивідуальних завдань з дисципліни „Гроші та кредит” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 – „Фінанси і кредит”)

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 22 с.

 

22

Непочатенко О.О.;

Колотуха С.М., Непочатенко О.А.,

Бондаренко Н.В.;

 Барабаш Л.В.

 

15     

Інструктивно-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни „Гроші та кредит”  (для студентів денної та заочної форми навчання напрям підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит»)

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 50 с.

 

50

Непочатенко О.О.;

Колотуха С.М., Непочатенко О.А.,

Бондаренко Н.В.;

 Барабаш Л.В.

16     

Методичні матеріали, завдання і вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни „Гроші та кредит” (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030508 – «Фінанси і кредит»)

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 66 с.

 

66

Непочатенко О.О.;

Колотуха С.М.,

Бондаренко Н.В.;

 Барабаш Л.В., Цимбалюк Ю.А.

17     

Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи з дисципліни

«Податкова система України» для студентів ОКР спеціаліст 7.03050401 «Економіка підприємства», магістр 8.03050401 «Економіка підприємства», магістр 8.03050701 «Маркетинг»

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 50 с.

 

50

Бечко П.К., Непочатенко А.О.;

Бондаренко Н.В.;

 Барабаш Л.В

18     

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни  «Податкова система України» для студентів ОКР спеціаліст 7.03050401 «Економіка підприємства», магістр 8.03050401 «Економіка підприємства», магістр 8.03050701 «Маркетинг»

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 18 с.

 

18

Бечко П.К., Непочатенко А.О.;

Бондаренко Н.В.;

 Барабаш Л.В

19     

Робочий зошит з виконання практичних завдань з дисципліни «Податкова система України» для студентів ОКР спеціаліст 7.03050401 «Економіка підприємства», магістр 8.03050401 «Економіка підприємства», магістр 8.03050701 «Маркетинг»

Робочий зошит

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013 – 132 с.

 

132/26

Бечко П.К., Непочатенко А.О.;

Бондаренко Н.В.;

 Барабаш Л.В

20     

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з курсу «Податкова система» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 18 с.

 

18

Бечко П.К., Непочатенко А.О.;

Бондаренко Н.В., Барабаш Л.В., Лиса Н.В.

21     

Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи з курсу «Податкова система» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 51 с.

 

51

Бечко П.К., Непочатенко О.А., Бондаренко Н.В.,  Барабаш Л.В., Лиса Н.В.

22     

Робочий зошит з виконання практичних завдань з курсу  «Податкова система» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

 

Робочий зошит

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013 – 138 с.

 

138/23

Бечко П.К., Непочатенко О.А.;

Бондаренко Н.В.;

Барабаш Л.В., Лиса Н.В.

23     

Методичні вказівки для індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 50 с.

 

50

Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В.,  Барабаш Л.В.

24     

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 66 с.

 

66

Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В.,  Барабаш Л.В.

25     

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 20 с.

 

20

Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В.,  Барабаш Л.В.

26     

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» студентами факультету економіки і підприємництва (заочної форми навчання)

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 50 с.

 

50

Непочатенко О.О., Бечко В.П., Бондаренко Н.В., Непочатенко О.А.,  Барабаш Л.В.

27     

«Глосарій фінансових термінів» галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 50 с.

 

50

Непочатенко О.О., Бечко В.П., Бондаренко Н.В., Непочатенко О.А.,  Барабаш Л.В.

28     

Фінанси, гроші та кредит

Підручник

Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 484 с.

Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-3190 від 07.03.2014р.)

484/80

Непочатенко О.О., Колотуха С.М., Боровик П.М.,

Бечко В.П., Бечко П.К.

29     

Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» (для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» заочної форми навчання)

Методичні вказівки

Умань: ПВКП «АЛМІ» 2014. – 68 с.

 

68

Колотуха С.М., Ігнатенко М.М., Боровик П.М., Барабаш Л.В.

30     

Методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» студентами факультету економіки і підприємництва напряму підготовки 6.030508 «фінанси і кредит»

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2014. – 38 с.

 

38

Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В., Барабаш Л.В.

31     

Методичні вказівки з дисципліни «Фінанси підприємств» для виконання контрольної роботи студентами факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг»

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2014. – 83 с.

 

83

Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В., Барабаш Л.В., Цимбалюк Ю.А., Ролінський О.В.

32     

Робочий зошит з виконання самостійної та контрольної роботи з курсу «Податкова система» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання

Робочий зошит

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2014. – 144 с.

 

144

Барабаш Л.В.

Бондаренко Н.В.

Бечко П.К.

33     

Робочий зошит з виконання самостійної та контрольної роботи з курсу «Податкова система» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Облік і аудит» заочної форми навчання

Робочий зошит

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2014. – 114 с.

 

114

Барабаш Л.В.

Бондаренко Н.В.

Бечко П.К.

34     

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Гроші та кредит»

Опорний конспект

Умань, 2015 – 134с.

134

Непочатенко О.О.

Бечко П.К.

Колотуха С.М.

Боровик П.М.

Бечко В.П.

Барабаш Л.В.,

35     

Методичні вказівки з підготовки та проведення підсумкової атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки

Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС. – 2015. – 65 с

65

Бечко П.К.

Гузар Б.С.,

Боровик П.М.,

Власюк С.А.,

Колотуха С.М.,

Бондаренко Н.В.

Барабаш Л.В.

36     

Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів заочної форми навчання

Методичні вказівки

Умань: 2016. 68 с

 

Непочатенко О. О.,

Бечко П.К.,

Колотуха С. М.,

Боровик П. М.,

Бечко В. П.,

Власюк С. А.,

Барабаш Л. В.

37     

Методичні вказівки для виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Фінанси підприємств»

Методичні вказівки

Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС. 2016. 29 с.

29

Н.В. Бондаренко, О.О. Непочатенко, П.К. Бечко, В.П. Бечко, Л.В. Барабаш, С.А. Власюк, К.М. Мельник

38     

Інструктивно-методичні матеріали для проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»

Методичні вказівки

Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС,-2016. - С.61.

 

Н.В. Бондаренко, О.О. Непочатенко, П.К. Бечко, В.П. Бечко, Л.В. Барабаш, С.А. Власюк

39     

Методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна система»

Методичні вказівки

Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС , -2016. – 36 с.

36

Н.В. Бодаренко, О.О. Непочатенко, Л.В. Барабаш, С.А. Власюк, К.М. Мельник

40     

Методичні вказівки для виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна система» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Методичні вказівки

Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС. 2016. 50 с.

50

Н.В. Бондаренко,

О.О. Непочатенко,

Л.В. Барабаш,

С.А. Власюк,

П.К. Бечко,

К.М. Мельник

41     

Методичні матеріали для виконання індивідуальних завдань з дисципліни "Фінансове посередництво" (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування")

Методичні вказівки

Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС.2016. 23 с.

23

Власюк С.А., Бечко П.К., Колотуха С.М., Бондаренко Н.В., Ролінський О.В., Барабаш Л.В.

42     

Інструктивно-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни «Фінансове посередництво» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Методичні вказівки

Умань : Редакційно видавничий відділ Уманського НУС. 2016. 43 с.

43

Власюк С.А., Непочатенко О.О., Бечко П.К., Колотуха С.М., Бондаренко Н.В., Цимбалюк Ю.А., Барабаш Л.В.

43     

Методичні матеріали, завдання і вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінансове посередництво» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Методичні вказівки

Умань : Редакційно видавничий відділ Уманського НУС. 2016. 48 с.

48

Власюк С.А.,

Бечко П.К.,

Колотуха С.М.,

Бондаренко Н.В.,

Цимбалюк Ю.А.,

Барабаш Л.В.

44     

Методичні матеріали для виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінансове посередництво» (для студентів заочної форми навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Методичні вказівки

Умань : Редакційно видавничий відділ Уманського НУС. 2016. 31 с.

31

Власюк С.А.,

Бечко П.К.,

Колотуха С.М.,

Бондаренко Н.В.,

Ролінський О.В.,

Барабаш Л.В.

45     

Методичні вказівки з підготовки та проведення підсумкової атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Методичні вказівки

Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС. 2016. 65 с.

65

Бечко П.К.,

Гузар Б.С.,

Колотуха С.М.,

Боровик П.М.,

Власюк С.А.,

Барабаш Л.В.,

Бондаренко Н.В.

46     

Методичні вказівки з підготовки та проведення підсумкової атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки

Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС. 2017. 68 с

68

Бечко П.К.,

Гузар Б.С.,

Боровик П.М.,

Власюк С.А.,

Барабаш Л.В.,

Бондаренко Н.В.,

Мельник К.М.

 

Список

наукових праць кандидата економічних наук, доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Уманського національного університету садівництва

Власюк Світлани Анатоліївни

 

п/п

Назва

Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друкова-них сторінок

Прізвища співавторів

 

1

2

3

4

5

 

у наукових фахових виданнях

 

1.                  

Проблеми фінансового забезпечення малого та середнього бізнесу аграрного сектору

Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2006. – Вип. 62. – Ч.2.

 

 

2.                  

Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах

Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2007. – Вип. 64. – Ч.2: Економіка.

Колотуха С.М.

 

3.                  

Джерела формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств

Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2007. – Вип. 65. – Ч.2: Економіка.

 

 

4.                  

Стратегія підвищення інвестиційної привабливості підприємств АПК

Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. Вип. 64. – Харків: ХНТУСГ, 2007р.

Колотуха С.М.

 

5.                  

Сучасні проблеми організації фінансової роботи аграрних формувань

Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол.: П.Г.Копитко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2008. – Вип. 67. – Ч.2: Економіка.

Колотуха С.М.

Гребенюк Н.В.

 

6.                  

Джерела фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств

„Наука й економіка” / Науково-теоретичний жур-нал Хмельницького економ-мічного університету – 2008. – Вип.2 (10).

 

 

7.                  

Оцінка використання фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами

Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – 2009. – №16 (2).

 

 

8.                  

Оцінка ефективності фінансування сільськогосподарських підприємств

Збірник наукових праць Уманського держ. аграрного університету / Редкол.: А.Ф.Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2009. – Вип.72. – Ч.2: Економіка. – 264с.

 

 

9.                  

Сучасні тенденції інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств

Вісник Сумського національного аграрного університету: економіка АПК. – 2010. – №2. – 340 с.

 

 

10.             

Конструктивні напрями адаптації світового досвіду фінансування сільськогосподарських підприємств

Збірник наукових праць Уманського нац. ун.-ту садівництва / Редкол.: А.Ф.Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип.76. – Ч.2: Економіка. – 412с.

 

 

11.             

Доцільність впровадження бюджетування поточної діяльності сільськогосподарських підприємств

Збірник наукових праць Уманського нац. ун.-ту садівництва / Редкол.: А.Ф.Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип.76. – Ч.2: Економіка. – 412с.

Бондаренко Н.В.

 

12.             

Фіскальна політика держави при оподаткуванні доходів фізичних осіб

Збірник наукових праць Уманського нац. ун.-ту садівництва / Редкол.: А.Ф.Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип.76. – Ч.2: Економіка. – 412с.

Барабаш Л.В.

 

13.             

Роль кредитних спілок у системі кредитних відносин

Всеукраїнський науково-виробничий журнал "Інноваційна економіка". – 2011. – №6 [25]. – 365 с.

 

 

14.             

Зарубіжний досвід банківського кредитування сільськогосподарських підприємств України

Збірник наукових праць Уманського нац. ун.-ту садівництва / Редкол.: А.Ф.Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип.77. – Ч.2: Економіка. – 356с.

 

 

15.             

Ресурсні платежі податкової системи України

Збірник наукових праць Уманського нац. ун.-ту садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012, Вип.81. – Ч.2: Економіка. – 476 с.

Сорока Д.В.

 

16.             

Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку

Український журнал "Економіст". – 2013. – №3. – С.34-36.

Гмиря В.П.

 

17.             

Кредитна кооперація як пріоритетний напрям фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств

Науковий вісник Нац.ун.-ту біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – Редкол.: С.М. Ніколаєнко (від.ред.) та ін.. – К.: ВЦ НУБіП України, 2014. – Вип.200 Ч.3. – 290 с.

Барабаш Л.В.

 

18.             

Фінансування сільського господарства в контексті сучасних умов

Збірник наукових праць Уманського нац. ун.-ту садівництва : зб. наук.досліджень / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, ВПЦ «Візаві» / (Видавець «Сочинський»), 2014. –Вип.85. – 280 с.

 

 

19.             

Сучасні аспекти організації фінансової роботи в сільськогосподарських підприємствах

Збірник наукових праць Уманського нац. ун.-ту садівництва : зб. наук.досліджень / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, ВПЦ «Візаві» / (Видавець «Сочинський»), 2014. –Вип.86. – 164 с.

 

 

20.             

Вплив витрат системи соціального захисту на економічний розвиток: економіко-статистичний аналіз у країнах ОЕСР

Науковий економічний журнал «Актуальні Проблеми Економіки». – 2015. – №6(168). С. 422-428

Мальований М.І.

Гузар Б.С.

 

21.             

Державна підтримка як основа ефективного розвитку сільськогосподарських товаровиробників України

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес» / Редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін.. – К. : ВЦ НУБІП України, 2015. – Вип. 222. – 266 с.

 

 

22.             

Сучасний стан та основні тенденції споживчого кредитування в Україні

Університетські наукові записки. Серія «Право. Економіка. правління.» Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2015. – №4. – С.

Бондаренко Н.В.

 

23.             

Основні тенденції споживчого кредитування в Україні

Зб. наук. пр. УНУС/ Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: УНУС, 2015 – (Вип. 87). – Ч.2: Економіка. – 164 с.

 

 

24.             

Альтернативні форми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств

Зб. наук. пр. УНУС/ Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: УНУС, 2016 – (Вип. 88). – Ч.2: Економічні науки. – 344 с.

 

 

25.             

Фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в умовах євроінтергаційних процесів

Зб. наук. праць Уманського НУС / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Київ / Видавництво «Основа», 2016. – Вип.89. – Ч.2 : Економічні науки. – С.183-191.

 

 

26.             

Банківське кредитування як важливий чинник стабілізації економіки країни

Зб. наук. пр. УНУС/ Редкол.: О.О. Непочатенко та ін.– Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2017 – (Вип. 86). – Ч.2: Економіка. – С. 242-249.

Непочатенко О.О.

Бондаренко Н.В.

 

у інших виданнях

 

27.             

Стан та перспективи розвитку кредитування сільськогосподарських товаровиробників

Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / За ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2006. – №62.

Колотуха С.М.

 

28.             

Розвиток кредитного ринку аграрної галузі

Економіка України: соціальні аспекти інноваційної моделі розвитку. Колективна монографія. / За ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка. – К.: НДЕІ – 2007.

Колотуха С.М.

 

29.             

Сучасні проблеми розвитку кредитного ринку аграрної галузі

Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / За ред. М.І. Бахмат .– Кам’янець -Подільський, 2007. – Вип. 15. – Т. 3.

Колотуха С.М.

Гребенюк Н.В.

 

30.             

Сучасні аспекти організації фінансів аграрних формувань

Економіка України: проблеми розвитку галузей і регіонів. Колективна монографія. / За ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка. – К.: НДЕІ, – 2008.

Колотуха С.М.

 

31.             

Аналіз фінансування сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах господарювання

Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України / Під ред. М.Я. Дем’яненка, М.Й. Маліка. – Умань: СПД Сочінський, 2009.

 

 

32.             

Діагностика кредитування сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах господарювання

Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні. Колективна монографія. – Умань: Видавець „Сочінський”, 2009.

 

 

33.             

Діагностика насиченості короткострокового кредитування сільськогосподарських підприємств

Сучасні аспекти стабільного розвитку економіки: Колективна монографія / За ред.. О.О. Непочатенко, П.К. Бечка. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – 316 с.

 

 

34.             

Формування механізму фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств

Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України / Під ред..А.Ф. Головчука, О.О. Непочатенко. (Частина 2). – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський), 2010. – 272 с.

 

 

35.             

Механізм формування та використання коштів місцевих бюджетів

Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 1) – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 416 с

Гаврилюк В.М.

 

36.             

Економічна сутність фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств

Інституційні чинники розвитку підприємницьких структур: Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський), 2013. – 308 с.

 

Бондаренко Н.В.

 

37.             

Kredit unions as alternative source  of financial support of agricultural producers

Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014, – 380 p.

 

 

38.             

Кредитні відносини комерційних банків із позичальниками

Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський), 2015. – 424 с.

Перканюк Д.

 

39.             

Основи організації адміністрування ПДВ: реалії та перспективи

Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський), 2015. – 424 с.

Волков А.

 

40.             

Фіксований сільськогосподарський податок як спеціальний податковий режим

Стратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський), 2015. – 296 с.

Андрусішин Р.

 

41.             

Сучасні тенденції фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств

Стратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський), 2015. – 296 с.

Кравець А.

 

42.             

Особливості функціонування механізму оподаткування підприємницької діяльності

Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / кол. моног. / під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. – 236 с.

 

 

43.             

Лізинг як альтернативне джерело фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграційних процесів

Науково-методологічні засади соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки в умовах євроінтеграційних процесів : кол. моног. / під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – 292 с.

 

 

44.             

Теоретичні аспекти соціального ефекту при фінансовому забезпеченні підприємств

Науково-методологічні засади соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки в умовах євроінтеграційних процесів : кол. моног. / під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – 292 с.

Багаутдінова О.С.

 

45.             

Особливості страхування в Україні: теорія і практика

Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. 244 с.

 

 

46.             

Сучасний стан та перспективи банківського кредитування фізичних осіб в Україні

Теоретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Україні / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2017. – С. 102-107.

Бузиновська К.А.

Бондаренко Н.В.

 

участь у науково-практичних конференціях:

 

47.             

Стратегія розвитку та фінансового забезпечення малого і середнього бізнесу аграрного сектору

Збірник тез доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті”. – Тернопіль, 2006. – 23 – 24 лютого 2006 року. – Ч.2.

 

 

48.             

Банківські кредити як джерело фінансування сільськогосподарських підприємств

Тези наукової конференції (до 30-річчя створення економічного факультету). – Умань, 2006.

 

 

49.             

Проблеми фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах ринкового середовища

Тези наукової конференції / Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2008. – Ч.2

 

 

50.             

Аспекти фінансового забезпечення операційної діяльності в сучасних умовах

Матеріали науково-практич-ної конференції „Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні”, 6-7 червня 2008р. – Умань, 2008.

 

 

51.             

Теоретичні аспекти фінансування сільськогосподарських підприємств

Тези наукової конференції / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2009. – Ч.2.

 

 

52.             

Економічна суть фінансових ресурсів

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин”, 5-6 червня 2009р. (Частина І) – Умань, 2009.

 

 

53.             

Проблеми управління фінансовими потоками в сільськогосподарських підприємствах

Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки. Матеріли науково-практичної конференції. Тези доп. (28-29 травня) / Відп.ред. С.І. Юрій. – Тернопіль, 2009.

 

 

54.             

Деякі аспекти оптимізації механізму фінансування сільськогосподарських підприємств

Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки/ Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 29-31 червня 2009р. – Сімферополь: ЦРОНІ, 2009.

 

 

55.             

Окремі аспекти ефективності фінансування сільськогосподарських підприємств

Тези наукової конференції / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2010. – Ч.2.

 

 

56.             

Пріоритетні джерела фінансування сільськогосподарських підприємств

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 20-21 травня 2010р. – Умань: Видавець "Сочінський", 2010. – Ч.1.

 

 

57.             

Асиметричні моменти непрямого оподаткування сільськогосподарських підприємств

Податковий кодекс України як економічна конституція держави: Зб. матер. наук.-практ. Круглого столу, 15 жовтня 2010р. / Держ. подат. Адмін.. України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. Центр з проблем оподатк. – Ірпінь, 2010. – 152с

 

 

58.             

Гармонізація механізму фінансування  сільськогосподарських підприємств

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 19-20 травня 2011р. – Умань: Видавець "Сочінський", 2011. – Ч.1.

 

 

59.             

Специфіка інституційної підтримки аграрного сектора

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. 17-18 травня 2012р. – Умань: Видавець "Сочінський", 2012. – Ч.1., 180с.

 

 

60.             

Теоретичні засади функціонування трирівневої системи пенсійного забезпечення в Україні

Українська наука: минуле, сучасність, майбутнє. Матеріали Тринадцятої

Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (24-25 травня 2012 р.,

м. Тернопіль). – Тернопіль: Тайп, 2012. – 112 с.

Поліщук К.В.

 

61.             

Сільськогосподарське страхування як інструмент зниження ризиків в аграрному виробництві

Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Збірник тез VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 18-19 жовтня 2012 року. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012. – 516 с.

Гмиря В.П.

 

62.             

Засоби регулювання механізму оподаткування підприємницької діяльності

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 16-17 травня 2013р. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – Ч.1., 140с.

 

 

63.             

Ключові орієнтири фінансування сільськогосподарських підприємств

Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та фінансування: матеріали ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції викладачів, молодих учених та студентів 18-19 листопада 2013р. – Херсон: Грінь Д.С., 2013

 

 

64.             

Розвиток страхового ринку України

Матеріали V Всеукраїнської заочної наукової конференції „Актуальні питання сучасної економіки”, 24 грудня 2013р. – Умань:ВПЦ «Візаві», 2013. – Ч.1

Какарук Т.О.

 

65.             

Кредитна кооперація як пріоритетний напрям фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств

Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку фінансового забезпечення агропродовольчого виробництва в Україні» 13–14 жовтня 2014 р. м. Київ, НУБіП України

 

Барабаш Л.В.

 

66.             

Сучасні реалії споживчого кредитування в Україні

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шипта, 6 травня 2015р. / Редкол.: Непочатенко О.О. та ін.. – УНУС: Редак.-видавн.відділ, 2015, – 270 с.

 

 

67.             

Напрями модернізації кредитування сільськогосподарських підприємств

Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 14-15 травня 2015р. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – 188с.

 

 

68.             

Фінансово-кредитне забезпечення підприємницьких структур аграрної сфери в умовах євро інтеграційних процесів

Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8-9 жовтня 2015 року); за заг. ред.. д. е.н., проф.. Синчак В.П. : Хмельницький університет управління та права, 2015. – С.50-53.

Бондаренко Н.В.

 

69.             

Банківське кредитування в умовах ринкової економіки

Матеріали VІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 24 грудня 2015р. – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. – Ч.1. – 148 с.

Бортніченко С.

 

70.             

Сучасні інструменти фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 21-22 квітня 2016р. – Умань: Видавець «Сочінський» 2016. – Ч.1., 176 с.

 

 

71.             

Теоретичні аспекти непрямого оподаткування суб’єктів господарювання

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 21-22 квітня 2016р. – Умань: Видавець «Сочінський» 2016. – Ч.1., 176 с.

Рашкован Ю.С.

 

72.             

Сучасний стан кредитування населення

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 21-22 квітня 2016р. – Умань: Видавець «Сочінський» 2016. – Ч.1., 176 с.

Стойченко А.В.

 

73.             

Електронні гроші в Україні: сутність та проблеми використання

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 17 листопада 2016 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп.ред.) та ін.. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 248 с.

Дудник Л.

 

74.             

Роль фінансового посередництва в інвестиційній діяльності

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 17 листопада 2016 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп.ред.) та ін.. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 248 с.

Сенченко Л.

 

75.             

Особливості ринку споживчого кредитування в Україні

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 17 листопада 2016 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп.ред.) та ін.. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 248 с.

Кірбай Т.В.

 

76.             

Теоретичні аспекти формування кредитного портфеля комерційного банку

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 17 листопада 2016 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп.ред.) та ін.. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 248 с.

Петровська М.В.

 

77.             

Податкові аспекти ведення бізнесу у Німеччині

Актуальні питання сучасної економіки : матер. VІІІ Всеукр. наук. конф., 24 грудня 2016 р. Умань : Видавець «Сочінський М.М.» 2016. – Ч.1. – 160 с.

Гарбуз О.П.

 

78.             

Прямі податки: переваги і недоліки

Актуальні питання сучасної економіки : матер. VІІІ Всеукр. наук. конф., 24 грудня 2016 р. Умань : Видавець «Сочінський М.М.» 2016. – Ч.1. – 160 с.

Веселова Р.С.

 

79.             

Ефективність використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств

Актуальні питання сучасної економіки : матер. VІІІ Всеукр. наук. конф., 24 грудня 2016 р. Умань : Видавець «Сочінський М.М.» 2016. – Ч.1. – 160 с.

Наталич О.М.

 

80.             

Основні тенденції розвитку страхового ринку в Україні

Актуальні питання сучасної економіки : матер. VІІІ Всеукр. наук. конф., 24 грудня 2016 р. Умань : Видавець «Сочінський М.М.» 2016. – Ч.1. – 160 с.

Поліщук В.А.

 

81.             

Перспективи розвитку споживчого кредитування населення в Україні

Актуальні питання сучасної економіки : матер. VІІІ Всеукр. наук. конф., 24 грудня 2016 р. Умань : Видавець «Сочінський М.М.» 2016. – Ч.1. – 160 с.

Сливінський С.А.

 

82.             

Трансформація податкової системи в контексті формування сучасної економічної моделі України

Актуальні питання сучасної економіки : матер. VІІІ Всеукр. наук. конф., 24 грудня 2016 р. Умань : Видавець «Сочінський М.М.» 2016. – Ч.1. – 160 с.

Кирнична І.

 

83.             

Теоретичні аспекти фінансово-економічної безпеки

Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дуки, 10-11 травня 2017 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп.ред.) та ін. // Умань : ВПЦ «Візаві». 2017. 256 с.

Бобух І.С.

 

84.             

Теоретичні аспекти проведення топографо-геодезичних робіт

Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дуки, 10-11 травня 2017 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп.ред.) та ін. // Умань : ВПЦ «Візаві». 2017. 256 с.

Боровик Т.В.

 

 

85.             

Теоретичні аспекти нормативно-правового регулювання фінансово-економічної діяльності підприємств в Україні

Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дуки, 10-11 травня 2017 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп.ред.) та ін. // Умань : ВПЦ «Візаві». 2017. 256 с.

Ільченко Т.І.

 

86.             

Особливості використання фінансових ресурсів суб’єктами господарювання

Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дуки, 10-11 травня 2017 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп.ред.) та ін. // Умань : ВПЦ «Візаві». 2017. 256 с.

Олексієнко О.В.

 

87.             

Державна підтримка підприємницьких структур аграрної сфери в сучасних умовах

Матеріали ХІ Міжн. наук.-практ. конфер. «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 25-26 травня 2017 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2017. – 156 с.

 

 

88.             

Сучасні реалії майнового страхування в Україні

Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України». 25–26 травня 2017 р. Херсон. Ред.-вид. центр «Колос». ХДАУ. 2017. 175 с.

Бондаренко Н.В.

 

89.             

Сучасний стан корпоративного кредитування в Україні

Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України». 25–26 травня 2017 р. Херсон. Ред.-вид. центр «Колос». ХДАУ. 2017. 175 с

Бондаренко Н.В.

 

III. Основні навчально-методичні роботи

(за період науково-педагогічної діяльності)

 

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг, стор.

Співавтори

1         

Податкова система

Підручник

Уманське видавничо-поліграфічне підприємство, Умань, 2006. – 274 с.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-138 від 29.05.2006)

274/17

Бечко П.К., Колотуха С.М., Непочатенко О.О., Лиса Н.В., Ролінський О.В., Боровик П.М. та інші

2         

Методичні вказівки та завдання для контрольної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів факультету заочного навчання зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент організацій», «Менеджмент ЗЕД»)

Методичні вказівки

Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2007. – 58 с.

58

Колотуха С.М., Бечко П.К., Осіпова А.А., Задорожня Л.В., Гвоздей Н.І., Захарчук О.А., Ягода Г.Ю.

3         

Методичні вказівки та завдання для контрольної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність  суб’єктів господарювання» (для студентів факультету заочного навчання зі спеціальності «Фінанси»

Методичні вказівки

Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2008. – 42 с.

42

Колотуха С.М., Бечко П.К., Задорожня Л.В., Захарчук О.А.

4         

Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни „Гроші та кредит” (для студентів факультету заочного навчання зі спеціальностей „Фінанси”, „Облік і аудит”, „Економіка підприємства”, „Маркетинг”, „Оподаткування”, „Менеджмент організацій”, „Менеджмент ЗЕД”).

Методичні вказівки

Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2009. – 66 с.

66

Колотуха С.М., Непочатенко О.О., Задорожня Л.В.

5         

Методичні вказівки для практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів спеціальностей 6.030508 «Фінанси», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030601 «Менеджмент організацій», «Менеджмент ЗЕД»)

Методичні вказівки

Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2010. – 58 с.

58

Колотуха С.М., Непочатенко О.О., Осіпова А.А., Задорожня Л.В.

6         

Плани семінарських, практичних занять та методичні вказівки до виконання роботи студентів факультету економіки і підприємництва (денної форми навчання) з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси»

Методичні вказівки

Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2010. – 48 с.

48

Колотуха С.М., Непочатенко О.О., Осіпова А.А., Задорожня Л.В., Захарчук О.А.

7         

Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Податкова система України» для студентів спеціальностей 7.050107, 8.050107 «Економіка підприємства», 7.050108 «Маркетинг» та слухачів ІПО та заочної форми навчання

Методичні вказівки

Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2010 – 26 с.

26

Задорожня Л.В., Непочатенко О.О., Бечко П.К., Колотуха С.М.

8         

Методичні вказівки та завдання для практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Податкова система України» Модуль 2 «Прямі податки» (Ч.2) для студентів спеціальності 7.050107, 8.050107 «Економіка підприємства»

Методичні вказівки

Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2010. – 59 с.

12

Задорожня Л.В., Непочатенко О.О., Бечко П.К., Колотуха С.М.

9         

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни "Гроші та кредит" студентами факультету економіки і підприємництва та менеджменту (денної форми навчання)

Методичні вказівки

Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2011. – 39 с.

39

Непочатенко О.О., Осіпова А.А., Колотуха С.М.

10     

Методичні вказівки для практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни "Гроші та кредит" студентами факультету економіки і підприємництва та менеджменту (денної форми навчання)

Методичні вказівки

Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2011. – 78 с.

78

Непочатенко О.О., Осіпова А.А., Колотуха С.М., Бержанір І.А.

11     

Гроші та кредит

Навчальний посібник

К.: Знання, 2012. – 495 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-9555 від 13 жовтня 2011р.)

495/247

Колотуха С.М.

12     

Фінансовий менеджмент

Підручник

Умань: Видавець "Сочінський", 2012. – 523 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-1571 від 06.02.2012р.)

523/58

Непочатенко О.О, Бечко П.К.,

Гузар Б.С., Колотуха С.М., Транченко О.М., Ролінський О.В., Тригубенко О.С., Барабаш Л.В.

13     

Методичні матеріали для виконання контрольних робіт

з дисципліни „Гроші та кредит” (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит»)

 

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 54 с.

 

54

Непочатенко О.О.;

Колотуха С.М.,

Бондаренко Н.В.,

Барабаш Л.В.

 

14     

Методичні матеріали для виконання індивідуальних завдань з дисципліни „Гроші та кредит” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 – „Фінанси і кредит”)

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 22 с.

 

22

Непочатенко О.О.;

Колотуха С.М., Непочатенко О.А.,

Бондаренко Н.В.;

 Барабаш Л.В.

 

15     

Інструктивно-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни „Гроші та кредит”  (для студентів денної та заочної форми навчання напрям підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит»)

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 50 с.

 

50

Непочатенко О.О.;

Колотуха С.М., Непочатенко О.А.,

Бондаренко Н.В.;

 Барабаш Л.В.

16     

Методичні матеріали, завдання і вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни „Гроші та кредит” (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030508 – «Фінанси і кредит»)

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 66 с.

 

66

Непочатенко О.О.;

Колотуха С.М.,

Бондаренко Н.В.;

 Барабаш Л.В., Цимбалюк Ю.А.

17     

Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи з дисципліни

«Податкова система України» для студентів ОКР спеціаліст 7.03050401 «Економіка підприємства», магістр 8.03050401 «Економіка підприємства», магістр 8.03050701 «Маркетинг»

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 50 с.

 

50

Бечко П.К., Непочатенко А.О.;

Бондаренко Н.В.;

 Барабаш Л.В

18     

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни  «Податкова система України» для студентів ОКР спеціаліст 7.03050401 «Економіка підприємства», магістр 8.03050401 «Економіка підприємства», магістр 8.03050701 «Маркетинг»

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 18 с.

 

18

Бечко П.К., Непочатенко А.О.;

Бондаренко Н.В.;

 Барабаш Л.В

19     

Робочий зошит з виконання практичних завдань з дисципліни «Податкова система України» для студентів ОКР спеціаліст 7.03050401 «Економіка підприємства», магістр 8.03050401 «Економіка підприємства», магістр 8.03050701 «Маркетинг»

Робочий зошит

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013 132 с.

 

132/26

Бечко П.К., Непочатенко А.О.;

Бондаренко Н.В.;

 Барабаш Л.В

20     

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з курсу «Податкова система» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 18 с.

 

18

Бечко П.К., Непочатенко А.О.;

Бондаренко Н.В., Барабаш Л.В., Лиса Н.В.

21     

Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи з курсу «Податкова система» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 51 с.

 

51

Бечко П.К., Непочатенко О.А., Бондаренко Н.В.,  Барабаш Л.В., Лиса Н.В.

22     

Робочий зошит з виконання практичних завдань з курсу  «Податкова система» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

 

Робочий зошит

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013 138 с.

 

138/23

Бечко П.К., Непочатенко О.А.;

Бондаренко Н.В.;

Барабаш Л.В., Лиса Н.В.

23     

Методичні вказівки для індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 50 с.

 

50

Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В.,  Барабаш Л.В.

24     

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 66 с.

 

66

Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В.,  Барабаш Л.В.

25     

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 20 с.

 

20

Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В.,  Барабаш Л.В.

26     

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» студентами факультету економіки і підприємництва (заочної форми навчання)

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 50 с.

 

50

Непочатенко О.О., Бечко В.П., Бондаренко Н.В., Непочатенко О.А.,  Барабаш Л.В.

27     

«Глосарій фінансових термінів» галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2013. – 50 с.

 

50

Непочатенко О.О., Бечко В.П., Бондаренко Н.В., Непочатенко О.А.,  Барабаш Л.В.

28     

Фінанси, гроші та кредит

Підручник

Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 484 с.

Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-3190 від 07.03.2014р.)

484/80

Непочатенко О.О., Колотуха С.М., Боровик П.М.,

Бечко В.П., Бечко П.К.

29     

Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» (для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» заочної форми навчання)

Методичні вказівки

Умань: ПВКП «АЛМІ» 2014. – 68 с.

 

68

Колотуха С.М., Ігнатенко М.М., Боровик П.М., Барабаш Л.В.

30     

Методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» студентами факультету економіки і підприємництва напряму підготовки 6.030508 «фінанси і кредит»

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2014. – 38 с.

 

38

Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В., Барабаш Л.В.

31     

Методичні вказівки з дисципліни «Фінанси підприємств» для виконання контрольної роботи студентами факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг»

Методичні вказівки

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2014. – 83 с.

 

83

Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В., Барабаш Л.В., Цимбалюк Ю.А., Ролінський О.В.

32     

Робочий зошит з виконання самостійної та контрольної роботи з курсу «Податкова система» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання

Робочий зошит

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2014. – 144 с.

 

144

Барабаш Л.В.

Бондаренко Н.В.

Бечко П.К.

33     

Робочий зошит з виконання самостійної та контрольної роботи з курсу «Податкова система» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Облік і аудит» заочної форми навчання

Робочий зошит

Умань: Видавець ФОП "Масловатий", 2014. – 114 с.

 

114

Барабаш Л.В.

Бондаренко Н.В.

Бечко П.К.

34     

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Гроші та кредит»

Опорний конспект

Умань, 2015 – 134с.

134

Непочатенко О.О.

Бечко П.К.

Колотуха С.М.

Боровик П.М.

Бечко В.П.

Барабаш Л.В.,

35     

Методичні вказівки з підготовки та проведення підсумкової атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки

Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС. – 2015. – 65 с

65

Бечко П.К.

Гузар Б.С.,

Боровик П.М.,

Власюк С.А.,

Колотуха С.М.,

Бондаренко Н.В.

Барабаш Л.В.

36     

Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів заочної форми навчання

Методичні вказівки

Умань: 2016. 68 с

 

Непочатенко О. О.,

Бечко П.К.,

Колотуха С. М.,

Боровик П. М.,

Бечко В. П.,

Власюк С. А.,

Барабаш Л. В.

37     

Методичні вказівки для виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Фінанси підприємств»

Методичні вказівки

Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС. 2016. 29 с.

29

Н.В. Бондаренко, О.О. Непочатенко, П.К. Бечко, В.П. Бечко, Л.В. Барабаш, С.А. Власюк, К.М. Мельник

38     

Інструктивно-методичні матеріали для проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»

Методичні вказівки

Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС,-2016. - С.61.

 

Н.В. Бондаренко, О.О. Непочатенко, П.К. Бечко, В.П. Бечко, Л.В. Барабаш, С.А. Власюк

39     

Методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна система»

Методичні вказівки

Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС , -2016. – 36 с.

36

Н.В. Бодаренко, О.О. Непочатенко, Л.В. Барабаш, С.А. Власюк, К.М. Мельник

40     

Методичні вказівки для виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна система» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Методичні вказівки

Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС. 2016. 50 с.

50

Н.В. Бондаренко,

О.О. Непочатенко,

Л.В. Барабаш,

С.А. Власюк,

П.К. Бечко,

К.М. Мельник

41     

Методичні матеріали для виконання індивідуальних завдань з дисципліни "Фінансове посередництво" (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування")

Методичні вказівки

Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС.2016. 23 с.

23

Власюк С.А., Бечко П.К., Колотуха С.М., Бондаренко Н.В., Ролінський О.В., Барабаш Л.В.

42     

Інструктивно-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни «Фінансове посередництво» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Методичні вказівки

Умань : Редакційно видавничий відділ Уманського НУС. 2016. 43 с.

43

Власюк С.А., Непочатенко О.О., Бечко П.К., Колотуха С.М., Бондаренко Н.В., Цимбалюк Ю.А., Барабаш Л.В.

43     

Методичні матеріали, завдання і вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінансове посередництво» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Методичні вказівки

Умань : Редакційно видавничий відділ Уманського НУС. 2016. 48 с.

48

Власюк С.А.,

Бечко П.К.,

Колотуха С.М.,

Бондаренко Н.В.,

Цимбалюк Ю.А.,

Барабаш Л.В.

44     

Методичні матеріали для виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінансове посередництво» (для студентів заочної форми навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Методичні вказівки

Умань : Редакційно видавничий відділ Уманського НУС. 2016. 31 с.

31

Власюк С.А.,

Бечко П.К.,

Колотуха С.М.,

Бондаренко Н.В.,

Ролінський О.В.,

Барабаш Л.В.

45     

Методичні вказівки з підготовки та проведення підсумкової атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Методичні вказівки

Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС. 2016. 65 с.

65

Бечко П.К.,

Гузар Б.С.,

Колотуха С.М.,

Боровик П.М.,

Власюк С.А.,

Барабаш Л.В.,

Бондаренко Н.В.

46     

Методичні вказівки з підготовки та проведення підсумкової атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки

Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС. 2017. 68 с

68

Бечко П.К.,

Гузар Б.С.,

Боровик П.М.,

Власюк С.А.,

Барабаш Л.В.,

Бондаренко Н.В.,

Мельник К.М.