Меню
Остання редакція: 26 березеня 2020

Наукові школи

Наукові школи кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування 

П.І.П., науковий ступінь, вчене звання наукового керівника

П.І.П. аспірантів, які здійснюють підготовку

П.І.Б. аспірантів, які здобули ступінь кандидата економічних наук

д.е.н., професор Олена Олександрівна Непочатенко

"Механізм кредитування підприємств АПК" 

 

1. Бойко Б.С. «Податкове стимулювання в системі державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників»

1. Транченко О.М. «Формування та розвиток стратегічного управління виробничої діяльності сільськогосподар ських підприємств», 2011 р.

2. Мальована М.М. «Розвиток недержавного соціального страхування в Україні»

2. Бондаренко Н.В. «Кредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств», 2012 р.

 

3. Тригубенко О.С. «Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій», 2013 р.

 

4. Рябенька М.О. «Відтворення основних засобів підприємств спиртопродуктового комплексу підприємств АПК», 2013 р.

 

5. Кіфоренко О.В. «Стратегічні орієнтири конкурентоспроможності продукції на регіональному продовольчому ринку», 2014 р.

 

6. Лозінська Ж.П. «Фінансове забезпечення розвитку малих підприємств», 2018 р.

 

7. Гнатюк Т.О. «Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств», 2018 р.

 

8. Пташник С.А. «Формування та розвиток конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, 2018 р.

 

9. Чукіна І.В. «Розвиток аграрних підприємств та результативність управління виробничо-господарської діяльності», 2019р.

к.е.н., професор

Петро Кузьмович Бечко

"Податкова та бюджетна політика в аграрній галузі"

 

1. Наталич О.С. Розвиток ринку кредитних ресурсів для сільськогосподарських підприємств.

1. Деркач Т.А. Формування та ефективність використання оборотних засобів зернових складів, 2012р.

2. Кобилянський М.О. Регуляторні механізми розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері.

2. Непочатенко О.А. Механізми забезпечення економічної ефективності діяльності аграрних підприємств, 2012р.

3. Нагорна Ю.І. Податкове стимулювання діяльності суб’єктів аграрного виробництва.

3. Митяй О.В. Організаційно-економічні механізми підвищення ефективності діяльності аграрних підприємств, 2013р.

 4. Шумило Т.В. Вдосконалення національної податкової системи на засадах соціальної справедливості.

4. Демченко О.В. Удосконалення механізмів забезпечення суб’єктів агросфери обіговим капіталом, 2013р.

 

5. Непочатенко В.О. Організаційно-економічні механізми управління інвестиційними процесами підприємств агропродовольчої сфери, 2015р.

 

6. Голобородько Я.О. Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств, 2019р.

 

7. Попиченко Д.А. Управління оборотними активами сільськогосподарських підприємств, 2019р.

Останні новини

Викладачів кафедри фінансів, банківської справи та страхування взяли участь у Всеукраїнському онлайн - форумі «Освіта. Бізнес. Держава». Співробітництво заради добробуту»Читати повністю

Викладачів кафедри фінансів, банківської справи та страхування взяли участь у Всеукраїнському онлайн - форумі «Освіта. Бізнес. Держава». Співробітництво заради добробуту»

Читати повністю

Розширюємо професійні горизонти: участь викладачів кафедри фінансів, банківської справи та страхування Уманського НУС в онлайн-лекторії від Національного банку УкраїниЧитати повністю

Розширюємо професійні горизонти: участь викладачів кафедри фінансів, банківської справи та страхування Уманського НУС в онлайн-лекторії від Національного банку України

Читати повністю

Всі новини