Меню
Остання редакція: 23 березеня 2021

Загальна інформація

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного університету садівництва була створена у 1998 році. Першим завідувачем кафедри став кандидат економічних наук, доцент Бечко Петро Кузьмич. На момент створення, навчальний процес на кафедрі забезпечувало сім викладачів: кандидати економічних наук, доценти Бечко П.К., Непочатенко О.О.; старші викладачі Колотуха С.М., Гузар Б.С.; асистенти: Іванова Н.А., Доморосла І.М., Стороженко О.О. і старший лаборант Вдовенко Л.О.

З 2003 року кафедра стала профілюючою у підготовці фахівців зі спеціальності «Фінанси», розширився її якісний викладацький склад. Викладачі кафедри плідно працювали у царині наукової, методичної, виховної та організаційної роботи.

У різні роки кафедру очолювали к.е.н., професор Бечко П.К.; д.е.н., професор Непочатенко О.О.; к.е.н., доцент Гузар Б.С.; д.е.н., доцент  Мальований М.І.

На сьогодні кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітніми рівнями «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії».

На базі кафедри фінансів, банківської справи та страхування  досліджуються питання соціального захисту, оподаткування, страхування, кредитного забезпечення, бюджетного фінансування.

При кафедрі функціонують три наукові школи:

  • Розробка науково-методичних засад соціально-економічного реформування та сталого розвитку аграрної сфери (Керівник: доктор економічних наук, професор Непочатенко О.О.)
  • Податкова та бюджетна політика в аграрній галузі (Керівник: кандидат економічних наук, професор, Бечко П.К.)
  • Фінансове забезпечення соціального захисту населення України (Керівник: доктор економічних наук, доцент Мальований М.І.).

Кафедра знаходиться в окремому навчальному корпусі, забезпечена чотирма аудиторіями, дві з яких – лекційні, обладнані мультимедійними засобами. Методичний кабінет кафедри постійно оновлюється новими розробками, що удосконалюють навчальний процес.