Меню

Практична підготовка

Відповідальна за проходження практики студентами кафедри: кандидат економічних наук, доцент  Мельник Катерина Миколаївна
Відповідальна за проходження практики студентами кафедри: кандидат економічних наук, доцент Мельник Катерина Миколаївна

Практична підготовка студентів закладів вищої освіти, відповідно до статті 43 Закону України «Про вищу освіту», є однією з форм організації навчального процесу й обов’язковим компонентом освітньо-професійних програм для всіх освітніх рівнів.

Програми практики за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» розроблені на основі «Положення про організацію проведення практичної підготовки студентів Уманського НУС», а також відповідно до освітніх програм підготовки здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр».

Метою практичної підготовки  є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування у здобувача професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння сучасними методами, формами організації, знаряддями праці у різних сферах фінансів.

Компетентності, яких набувають здобувачі освіти під час проходження виробничої практики:

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

- здатність складати та аналізувати фінансову звітність;

- здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Програмні результати проходження практичної підготовки передбачають вміння:

- застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань і змістовно інтерпретувати отримані результати;

- визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку;

- демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні;

- виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

Підготовка здобувачів за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практичної підготовки студентів з метою формування майбутньої фахової діяльності на засадах системності та безперервності їх навчання. Відповідно до навчального плану підготовки здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», передбачено проведення наступних практик (табл.1): 

Види, послідовність проведення та тривалість практик

№ з/п

Курс

Семестр

Вид практики

Кількість кредитів ECTS

Перший рівень вищої освіти (бакалавр)

1

1

2

Навчальна практика з основ спеціальності

3

2

2

4

Навчальна практика з фінансів

3

3

3

6

Виробнича практика І

6

4

4

8

Виробнича практика ІІ

6

Разом

24

Другий рівень вищої освіти (магістр)

1

1 2 Виробнича (переддипломна) практика

12

Разом

12

Третій рівень вищої освіти (доктор філософії)
1 2 4 Науково-педагогічна практика 6
Разом  6

 

 

 

 

 

 

 

Останні новини

Студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Страхування»Читати повністю

Студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Страхування»

28 листопада кафедрою фінансів, банківської справи та страхування УНУС проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхування»

Читати повністю

Зустріч з професіоналами банківської справиЧитати повністю

Зустріч з професіоналами банківської справи

На кафедрі фінансів, банківської справи та страхування відбулась зустріч із начальником Уманського відділення №148/23 АБ «УКРГАЗБАНК» Русланом БОБОШКО та провідним економістом відділення Лілією СЕНЧЕНКО.

Читати повністю

Вітаємо Ольгу ЛЕВЧЕНКО з призовим місцем у конкурсі проєктів за напрямом «Економічний, соціальний, освітньо-культурний розвиток у воєнний час та повоєнна розбудова м. Умань»Читати повністю

Вітаємо Ольгу ЛЕВЧЕНКО з призовим місцем у конкурсі проєктів за напрямом «Економічний, соціальний, освітньо-культурний розвиток у воєнний час та повоєнна розбудова м. Умань»

17 листопада усі студенти світу святкують Міжнародний день студента! З цієї нагоди відбулася зустріч активної молоді з мером міста Умань Іриною ПЛЕТНЬОВОЮ, метою якої було заохотити студентів до нових звершень і відкриттів, сприяти розвитку наукового потенціалу сучасного покоління, відкрити нові інноваційні ідеї покращення усіх сфер культурного й освітнього життя.

Читати повністю

Презентація наукових доробок здобувачів освіти загалу XV Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю «Актуальні питання сучасної економіки»Читати повністю

Презентація наукових доробок здобувачів освіти загалу XV Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю «Актуальні питання сучасної економіки»

15 листопада здобувачі всіх рівнів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування взяли участь у роботі XV Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю «Актуальні питання сучасної економіки».

Читати повністю

Всі новини