Меню

Практична підготовка

Відповідальна за проходження практики студентами кафедри: кандидат економічних наук, доцент  Мельник Катерина Миколаївна
Відповідальна за проходження практики студентами кафедри: кандидат економічних наук, доцент Мельник Катерина Миколаївна

Практична підготовка студентів закладів вищої освіти, відповідно до статті 43 Закону України «Про вищу освіту», є однією з форм організації навчального процесу й обов’язковим компонентом освітньо-професійних програм для всіх освітніх рівнів.

Програми практики за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» розроблені на основі «Положення про організацію проведення практичної підготовки студентів Уманського НУС», а також відповідно до освітніх програм підготовки здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр».

Метою практичної підготовки  є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування у здобувача професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння сучасними методами, формами організації, знаряддями праці у різних сферах фінансів.

Компетентності, яких набувають здобувачі освіти під час проходження виробничої практики:

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

- здатність складати та аналізувати фінансову звітність;

- здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Програмні результати проходження практичної підготовки передбачають вміння:

- застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань і змістовно інтерпретувати отримані результати;

- визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку;

- демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні;

- виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

Підготовка здобувачів за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практичної підготовки студентів з метою формування майбутньої фахової діяльності на засадах системності та безперервності їх навчання. Відповідно до навчального плану підготовки здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», передбачено проведення наступних практик (табл.1): 

Види, послідовність проведення та тривалість практик

№ з/п

Курс

Семестр

Вид практики

Тривалість проведення, тижнів

Кількість кредитів ECTS

1

1

2

Навчальна практика з вступу до фаху

2

3

2

2

4

Навчальна практика з мікроекономіки

2

3

3

3

6

Виробнича практика І

4

6

4

4

7

Виробнича практика ІІ

6

9

5

1

2

Виробнича ( переддипломна ) практика

8

12

Разом

22

33

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) ПРАКТИКИ для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

 

 

 

 

 

Останні новини

Пізнання основ забезпечення якості освіти студентами фінансистамиЧитати повністю

Пізнання основ забезпечення якості освіти студентами фінансистами

22 листопада на факультеті економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва відбулася онлайн-зустріч здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» зі стейкхолдером, керівницею відділу моніторингу якості освіти УНУС Ніною ПІТЕЛЬ.

Читати повністю

Здобувачі освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» – учасники студентського наукового гуртка факультету економіки і підприємництваЧитати повністю

Здобувачі освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» – учасники студентського наукового гуртка факультету економіки і підприємництва

Здобувачі освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» доєднались до онлайн роботи студентського наукового гуртка на рівні факультету економіки і підприємництва.

Читати повністю

Творчий розвиток – основа професійного успіхуЧитати повністю

Творчий розвиток – основа професійного успіху

21 листопада відбулася онлайн-зустрічі Світлани БЕРДНІКОВОЇ, керівниці народного аматорського ансамблю пісні і танцю «Хлібодари» Уманського національного університету садівництва, зі здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

Читати повністю

Громадська активність - запорука майбутнього розвитку фінансистаЧитати повністю

Громадська активність - запорука майбутнього розвитку фінансиста

18 листопада на факультеті економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва здобувачі освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» взяли участь в онлайн-зустрічі «Активність студентів – запорука процвітанню університету» зі стейкхолдером, помічником ректора УНУС Валентиною ЧЕРНИЧЕНКО.

Читати повністю

Всі новини