Меню

Практична підготовка

Відповідальна за проходження практики студентами кафедри: кандидат економічних наук, доцент  Мельник Катерина Миколаївна
Відповідальна за проходження практики студентами кафедри: кандидат економічних наук, доцент Мельник Катерина Миколаївна

Практична підготовка студентів закладів вищої освіти, відповідно до статті 43 Закону України «Про вищу освіту», є однією з форм організації навчального процесу й обов’язковим компонентом освітньо-професійних програм для всіх освітніх рівнів.

Програми практики за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» розроблені на основі «Положення про організацію проведення практичної підготовки студентів Уманського НУС», а також відповідно до освітніх програм підготовки здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр».

Метою практичної підготовки  є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування у здобувача професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння сучасними методами, формами організації, знаряддями праці у різних сферах фінансів.

Компетентності, яких набувають здобувачі освіти під час проходження виробничої практики:

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

- здатність складати та аналізувати фінансову звітність;

- здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Програмні результати проходження практичної підготовки передбачають вміння:

- застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань і змістовно інтерпретувати отримані результати;

- визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку;

- демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні;

- виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

Підготовка здобувачів за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практичної підготовки студентів з метою формування майбутньої фахової діяльності на засадах системності та безперервності їх навчання. Відповідно до навчального плану підготовки здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», передбачено проведення наступних практик (табл.1): 

Види, послідовність проведення та тривалість практик

№ з/п

Курс

Семестр

Вид практики

Тривалість проведення, тижнів

Кількість кредитів ECTS

1

1

2

Навчальна практика з вступу до фаху

2

3

2

2

4

Навчальна практика з мікроекономіки

2

3

3

3

6

Виробнича практика І

4

6

4

4

7

Виробнича практика ІІ

6

9

5

1

2

Виробнича ( переддипломна ) практика

8

12

Разом

22

33

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) ПРАКТИКИ для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

 

 

 

 

 

Останні новини

Фінальний етап навчання для бакалаврів Читати повністю

Фінальний етап навчання для бакалаврів

Кожна праця повинна мати свій підсумок. І навчання також. Тому щорічно, на початку літа, здобувачі освіти першого (бакалаврського) рівня проходять підсумкові випробування - атестаційний іспит.

Читати повністю

Відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення»Читати повністю

Відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення»

06 червня на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування УНУС відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення».

Читати повністю

Наука у воєнний часЧитати повністю

Наука у воєнний час

Доцент кафедри фінансів банківської справи та страхування УНУС Юлія Улянич взяла участь у заході від МОН "Наука у воєнний час: інноваційний і технологічний розвиток для здобуття перемоги та відновлення України".

Читати повністю

Наукова діяльність – безперервний процес розвитку та співпраціЧитати повністю

Наукова діяльність – безперервний процес розвитку та співпраці

2 червня представники кафедри фінансів, банківської справи та страхування Уманського НУС взяв участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки, сільських територій України та країн V-4».

Читати повністю

Всі новини