Меню

Практична підготовка

Відповідальна за проходження практики студентами кафедри: кандидат економічних наук, доцент  Мельник Катерина Миколаївна
Відповідальна за проходження практики студентами кафедри: кандидат економічних наук, доцент Мельник Катерина Миколаївна

Практична підготовка студентів закладів вищої освіти, відповідно до статті 43 Закону України «Про вищу освіту», є однією з форм організації навчального процесу й обов’язковим компонентом освітньо-професійних програм для всіх освітніх рівнів.

Програми практики за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» розроблені на основі «Положення про організацію проведення практичної підготовки студентів Уманського НУС», а також відповідно до освітніх програм підготовки здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр».

Метою практичної підготовки  є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування у здобувача професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння сучасними методами, формами організації, знаряддями праці у різних сферах фінансів.

Компетентності, яких набувають здобувачі освіти під час проходження виробничої практики:

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

- здатність складати та аналізувати фінансову звітність;

- здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Програмні результати проходження практичної підготовки передбачають вміння:

- застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань і змістовно інтерпретувати отримані результати;

- визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку;

- демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні;

- виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

Підготовка здобувачів за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практичної підготовки студентів з метою формування майбутньої фахової діяльності на засадах системності та безперервності їх навчання. Відповідно до навчального плану підготовки здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», передбачено проведення наступних практик (табл.1): 

Види, послідовність проведення та тривалість практик

№ з/п

Курс

Семестр

Вид практики

Кількість кредитів ECTS

Перший рівень вищої освіти (бакалавр)

1

1

2

Навчальна практика з основ спеціальності

3

2

2

4

Навчальна практика з фінансів

3

3

3

6

Виробнича практика І

6

4

4

8

Виробнича практика ІІ

6

Разом

24

Другий рівень вищої освіти (магістр)

1

1 2 Виробнича (переддипломна) практика

12

Разом

12

Третій рівень вищої освіти (доктор філософії)
1 2 4 Науково-педагогічна практика 6
Разом  6

 

 

 

 

 

 

 

Останні новини

Засідання робочих груп освітньо-професійних програм спеціальності "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок"Читати повністю

Засідання робочих груп освітньо-професійних програм спеціальності "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок"

09 червня робочі групи освітніх програм спеціальності 072 "Фінанси, бюанківська справа, страхування та фондовий ринок" ступенів "Бакалавр", "Магістр" і "Доктор філософії" провели робочу зустріч зі стейкголдером Сергієм ОЛІЙНИКОМ.

Читати повністю

Підсумкове засідання студентського наукового гуртка «Юний фінансист»Читати повністю

Підсумкове засідання студентського наукового гуртка «Юний фінансист»

07 червня відбулося підсумкове засідання студентського наукового гуртка кафедри фінансів, банківської справи та страхування «Юний фінансист».

Читати повністю

Покращення освітніх програм з фінансів, банківської справи та страхування: рекомендації для розвитку фахівцівЧитати повністю

Покращення освітніх програм з фінансів, банківської справи та страхування: рекомендації для розвитку фахівців

На кафедрі фінансів, банківської справи та страхування в Уманському національному університеті садівництва було проведено обговорення освітніх програм зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалавр), другого (магістратур) і третього (доктор філософії) освітніх рівнів з участю Вікторії КАРПЕНКО, заступника начальника відділу обслуговування громадян №4 (сервісного центру) Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області.

Читати повністю

Відбулася IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення»Читати повністю

Відбулася IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення»

06 червня кафедрою фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного університету садівництва проведено IV Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення».

Читати повністю

Всі новини