Меню

Практична підготовка

Відповідальна за проходження практики студентами кафедри: кандидат економічних наук, доцент  Мельник Катерина Миколаївна
Відповідальна за проходження практики студентами кафедри: кандидат економічних наук, доцент Мельник Катерина Миколаївна

Практична підготовка студентів закладів вищої освіти, відповідно до статті 43 Закону України «Про вищу освіту», є однією з форм організації навчального процесу й обов’язковим компонентом освітньо-професійних програм для всіх освітніх рівнів.

Програми практики за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» розроблені на основі «Положення про організацію проведення практичної підготовки студентів Уманського НУС», а також відповідно до освітніх програм підготовки здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр».

Метою практичної підготовки  є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування у здобувача професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння сучасними методами, формами організації, знаряддями праці у різних сферах фінансів.

Компетентності, яких набувають здобувачі освіти під час проходження виробничої практики:

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

- здатність складати та аналізувати фінансову звітність;

- здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Програмні результати проходження практичної підготовки передбачають вміння:

- застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань і змістовно інтерпретувати отримані результати;

- визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку;

- демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні;

- виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

Підготовка здобувачів за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практичної підготовки студентів з метою формування майбутньої фахової діяльності на засадах системності та безперервності їх навчання. Відповідно до навчального плану підготовки здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», передбачено проведення наступних практик (табл.1): 

Види, послідовність проведення та тривалість практик

№ з/п

Курс

Семестр

Вид практики

Тривалість проведення, тижнів

Кількість кредитів ECTS

1

1

2

Навчальна практика з вступу до фаху

2

3

2

2

4

Навчальна практика з мікроекономіки

2

3

3

3

6

Виробнича практика І

4

6

4

4

7

Виробнича практика ІІ

6

9

5

1

2

Виробнича ( переддипломна ) практика

8

12

Разом

22

33

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) ПРАКТИКИ для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

 

 

 

 

 

Останні новини

Вітаємо переможців І туру Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу за напрямом «Фінанси, банківська справа та страхування»Читати повністю

Вітаємо переможців І туру Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу за напрямом «Фінанси, банківська справа та страхування»

Науково-педагогічний колектив кафедри фінансів, банківської справи та страхування вітає переможців і рекомендує їх до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Читати повністю

Дякуємо за рік 2021! Вітаємо з Новим роком !Читати повністю

Дякуємо за рік 2021! Вітаємо з Новим роком !

Ми щиро вдячні всім - спільноті Уманського національного університету садівництва, роботодавцям, випускникам, студентам, абітурієнтам - за ці 365 днів, проведених разом.

Читати повністю

Вітаємо магістрів з успішним захистом кваліфікаційних робіт!Читати повністю

Вітаємо магістрів з успішним захистом кваліфікаційних робіт!

21-23 грудня на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного університету садівництва проходив захист кваліфікаційних робіт магістрів.

Читати повністю

Активна громадянська позиція - основа професійної складової фінансистаЧитати повністю

Активна громадянська позиція - основа професійної складової фінансиста

Активна громадянська позиція, готовність детально досліджувати проблемні фінансові й економічні питання та суспільні виклики - такі сьогодні головні риси студента - фінансиста. І яскравим прикладом зазначеного є здобувач освіти другого (магістерського) рівня першого року навчання Денис Гузар.

Читати повністю

Всі новини