Меню
Остання редакція: 08 вересня 2022

Актуальності банківської справи в Україні: освітньо-практичний погляд

7 вересня на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного університету садівництва доцентом кафедри Катериною Мельник для студентів 4-го та 2-го (скороченого) курсів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» була проведена відкрита лекція з навчальної дисципліни «Банківська система» на тему: «Операції банків з організації розрахунків і обслуговування платіжного обороту клієнтів». Навчальне заняття проходило у форматі Zoom-конференції. Спів лектором заняття стала стейкголдер освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» рівня «Бакалавр», директор Черкаського відділення №53 АТ КБ «ПриватБанк» Валентина Лисак.

Катерина Мельник розкрила теоретичну частину лекції і висвітлила питання щодо організації грошових розрахунків банків. Лектором було підібрано цікавий, актуальним на даний час, навчальний і науковий матеріал.

У свою чергу стейкголдер-співлектор Валентина Лисак розповіла здобувачам освіти про широкий перелік стандартних і новітніх банківських депозитних програм, а також довела інформацію про обслуговування кредитів під час воєнного стану.

Студенти з великим задоволенням слухали доповідачів, супроводжуючи виступи питаннями. Зокрема, здобувачів освіти цікавила професійна думка стейкголдера щодо відкриття депозитів, особливостей поповнення вкладів, процедура оподаткування депозитів, яким чином клієнт отримує суму вкладу та відсотки, як нараховуються відсотки при достроковому розірванні вкладу, а також як стягується плата за кредит у військовий час.

Лекційне заняття було проведене на належному науковому та навчально-методичному рівні, а стейкхолдер окремо акцентувала увагу загалу на спрямуванні підготовки здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня на отримання основних первинних навичок використання у практичній діяльності знань з банківської справи для прийняття обґрунтованих рішень з формування кредитної політики на рівні окремої банківської установи.

Колектив кафедри фінансів, банківської справи та страхування Уманського НУС висловлює подяку Валентині Лисак за плідну співпрацю та допомогу у підготовці та реалізації ОП «Фінанси, банківська справа та страхування».

 

Катерина Мельник, к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування