Меню
Остання редакція: 23 грудня 2022

Актуальності на часі: в полі зору вплив кліматичних змін

Державною установою «Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти» за підтримки ФАО (Food and Agriculture Organization (FAO) 15 листопада було проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», серед учасників якої були і викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування УНУС.

Метою конференції стало обговорення питань щодо впливу глобальних змін клімату на розвиток сільського господарства та визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень щодо адаптації до змін клімату та зниження ризиків від екстремальних кліматичних явищ.

Під час заходу обговорювалися наступні питання:

  • загальносвітові та європейські тенденції зміни кліматичних та агрокліматичних умов, формування політики запобігання зміні клімату та адаптації до неї;
  • вплив зміни клімату та екстремальних кліматичних явищ на розвиток сільського господарства;
  • напрями адаптації до зміни клімату, технологій вирощування сільськогосподарських культур;
  • вплив зміни клімату на розвиток галузі тваринництва та напрями адаптації до неї;
  • зниження імовірності виникнення ризиків у сільському господарстві від зміни клімату та екстремальних кліматичних явищ;
  • запобігання зміні клімату через збільшення абсорбції парникових газів та перехід до низьковуглецевих технологій у сільському господарстві;
  • вплив зміни клімату на стан водних ресурсів України;
  • вплив зміни клімату на якість продуктів харчування та негативні наслідки для продовольчої безпеки;
  • удосконалення освітніх програм щодо врахування адаптації сільського господарства до кліматичних змін;
  • просвітницька робота в закладах освіти в Україні з вищезазначених питань.

Програма заходу була змістовною та цікавою, доповіді викликали жваву дискусію й обговорення. Це був справжній науковий діалог, який, без сумніву, збагатив усіх новим досвідом, надавши кожному учаснику широкі можливості ознайомлення з доробком колег і вільного обговорення актуальної проблематики.

 

 

Олена ПРОКОПЧУК, д.е.н., доцент,  завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування УНУС