Меню
Остання редакція: 07 червня 2022

Відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення»

06 червня кафедрою фінансів, банківської справи та страхування УНУС за підтримки та в рамках укладених угод про співпрацю з Херсонським державним аграрно-економічним університетом, Черкаським національним університетом імені Б. Хмельницького, Львівським національним університетом природокористування було проведено ІІІ Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення».

Конференція працювала за наступними секціями:

  1. Економіко-теоретичні аспекти розвитку фінансово-кредитних систем.
  2. Інноваційна та інвестиційна діяльність в умовах розвитку глобальних процесів економіки України.
  3. Облік та оподаткування діяльності суб’єктів господарювання: проблеми та напрями удосконалення
  4. Гармонізація розвитку державної політики в умовах трансформаційних перетворень економіки України.
  5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
  6. Сучасний маркетинг: проблеми, гіпотези, дослідження.
  7. Фінансова діяльність індустрії гостинності.
  8. Економічна та фінансова безпека бізнесу.
  9. Методи та технології обліку, аналізу та управління підприємствами в умовах трансформаційної економіки.
  10. Особливості ділового іноземного мовлення в сучасному фінансово-економічному середовищі.

Відкривали роботу конференції Олена Прокопчук – д.е.н., завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування УНУС; Олександр Яценко – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького; Оксана Грицина – к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Львівського національного університету природокористування; Наталія Танклевська – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів Херсонського державного аграрно-економічного університету.

Доповіді, винесені на розгляд учасників конфренції, були представлені українською й англійською мовами. До участі у науковому заході долучилися також здобувачі освіти першого та другого рівнів.

Засідання конференції проходило жваво, комунікативно й інформативно. Колектив кафедри фінансів, банківської справи та страхування УНУС щиро вдячний за підтримку співорганізаторам і всім учасникам за виявлений інтерес та якісно підготовлені матеріали для подальшого формування збірника конференції.

 

Юлія Улянич, к.е.н., доцент