Меню
Остання редакція: 15 червня 2022

Фінальний етап навчання для бакалаврів

Кожна праця повинна мати свій підсумок. І навчання також. Тому щорічно, на початку літа, здобувачі освіти першого (бакалаврського) рівня проходять підсумкові випробування - атестаційний іспит.

З 02 по 08 червня на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування працювала атестаційна комісія зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", що проводила оцінку знань випускників - здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня. До складу комісії увійшли: 

Барабаш Л.В. – голова ЕК, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н., гарант освітньої програми "Фінанси, банківська справа та страхуванняч" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

Ролінський О.В. – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н;

Власюк С.А. – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н;

Мельник К.М. – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н.

Атестаційні випробування проводилися  02–03 червня 2022 р. для здобувачів освіти заочної форми навчання та 06–08 червня для здобувачів освіти денної форми навчання. Підсумкова атестація здійснювалася у формі екзамеційного тестування в онлайн форматі за допомогою системи дистанційної освіти Moodle. Усі здобувачі освіти успішно склали атестаційний екзамен.

Колектив кафедри фінансів, банківської справи та страхування вітає здобувачів освіти з успішним проходженням підсумкової атестації і зичить їм успіхів у всіх починаннях!

Леся БАРАБАШ, к.е.н., доцент, гарант освітньої програми "Фінанси, банківська" справа та страхування першого (бакалаврського) рівня