Меню
Остання редакція: 04 листопада 2020

HackaFin: актуальності сучасної фінансової системи очима майбутніх фінансистів

Одним із основних завдань сучасної освіти є підготовка фахівців нової генерації, здатних до соціальної мобільності, та засвоєння передових технологій. Вирішення цього завдання потребує всебічної підготовки та здобуття знань з різних освітніх сфер, які охоплює STEM-освіта. Окрім того, впровадження STEM-освіти сприяє розвитку здібностей до дослідницької й аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення.

«HackaFin» – хакатон на фінансову тематику, під час якого студенти представили результати колективного дослідження з особливостей функціонування сучасних фінансових систем нині відбувся на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного університету садівництва.

Хакатон – одна з форм роботи, у якій реалізуються принципи STEM-освіти. Термін «хакатон» з’явився у 1999 році яке похідне від англійського слова «hack» (хакер), що вживається у значенні фахівця з експериментального дослідження.

Колектив кафедри фінансів, банківської справи та страхування вважає , що проведення дистанційних зустрічей у такому новітньому форматі є надзвичайно актуальним і корисним способом розвитку економічного, соціального та наукового мислення студентів.

Оскільки було визначену загальну тематику зустрічі, кожен з учасників-дослідників зосередився на окремому today-аспекті функціонування фінансів в Україні, до яких студенти віднесли наступні:

- Фінансова безпека та шахрайство.

- Фінансові піраміди: зло чи благо для держави?

- Digital finance: сучасність і майбутнє.

- Жінки та їх роль у державних і місцевих фінансах.

- Страхування як стиль сучасного життя.

- Збалансований, дефіцитний, профіцитний: яким має бути оптимальний бюджет?

- Електронна валюта: майбутнє чи афера?

- Успішні історії малого бізнесу.

- Актуальні пріоритети пенсійної реформи.

- Чи потрібна фінансова грамотність українському суспільству?

Хакатон проходив у жвавій атмосфері обговорення та дискусії, не зважаючи на дистанційну форму проведення, і кожен учасник мав можливість заявити про себе і донести своє бачення стосовно досліджуваної проблематики.

Всі учасники HackaFin впевнились, що такий формат є не лише інноваційною формою організації навчального процесу, а й сприяє пошуку нових методів роботи, адже активізує ефективну комунікацію між учасниками заходу.

Викладацький склад кафедри фінансів, банківської справи та страхуванню дякує студентам за ініціативність, активність та жагу до нових знань.