Меню
Остання редакція: 01 травня 2022

Лекція іноземною мовою з дисципліни "Бюджетна система"

Однією з особливостей сучасної освіти є її інтернаціоналізація. Тож на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного університету садівництва, з метою активізації даної складової навчального процесу здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня, розпочато часткове викладання дисциплін іноземною (англійською) мовою.

21 березня для здобувачів освіти 41-ф і 21к-ф груп денної форми навчання спеціальності  072 « Фінанси, банківська справа та страхування) було проведено лекцію з навчальної дисципліни  «Бюджетна система» англійською мовою на тему: «Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування».

Під час заняття учасники розглянули наступні питання :

1.Сутність бюджетного дефіциту, як економічної категорії.

2.Класифікація видів дефіциту бюджету.

3. Джерела фінансування бюджетного дефіциту.

Лекція пройшла на належному методичному рівні й отримала позитивні відгуки серед здобувачів освіти.