Меню

Підвищення кваліфікації як складова діяльності НПП

Удосконалення наявних знань шляхом здобуття нових – основа успішного розвитку науково-педагогічного працівника. К.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Світлана ВЛАСЮК з 20 по 27 грудня 2023 року взяла участь у міжнародному підвищенні кваліфікації на тему: «ФАНДРАЙЗИНГ ТА ОСНОВИ ГРАНТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: зарубіжний та вітчизняний досвід».

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) виступив Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку (Республіка Польща) та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян.

Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становило 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 годин.

Під час вебінару було розглянут наступні питання:

– Фандрайзинг як механізм міжнародної підтримки наукових проєктів в Україні. Фандрайзинг для некомерційних організацій: зарубіжний досвід.

– Актуальні питання щодо грантової діяльності. Фінансування проектів вищої освіти за допомогою грантів.

– Поняття гранту визначення, типологія та напрями реалізації Гранти на раннє навчання: огляд програми.

– Підготовка грантової пропозиції крок за кроком: зарубіжний досвід.

Отримані знання буде застосовано під час викладання вибіркової дисципліни для здобувачів вищої освіти з дисципліни «Фандрейзинг: ресурси для стартапів»

Світлана ВЛАСЮК, к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування УНУС