Меню

Пізнання основ забезпечення якості освіти студентами фінансистами

22 листопада на факультеті економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва відбулася онлайн-зустріч здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» зі стейкхолдером, керівницею відділу моніторингу якості освіти УНУС Ніною ПІТЕЛЬ. Зустріч організована ведучим викладачем дисципліни «Вступ до спеціальності», доцентом кафедри фінансів, банківської справи та страхування Світланою ВЛАСЮК і гарантом освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» Лесею БАРАБАШ.

Ольга ЛЕВЧЕНКО: «Протягом вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» ми отримали унікальну можливість детальніше ознайомитись зі структурними підрозділами університету, і відділ моніторингу не став для нас виключенням. Запрошений спікер Ніна Якимівна обґрунтувала думку, що студентоцентроване навчання в університеті – це ключовий чинник розвитку амбітної молоді.

Під час конференції було надано цікаву інформацію про кожен вид роботи відділу, розробки процедур і правил, впровадження нових систем забезпечення якості освіти. Також ми детальніше дізнались про можливість обговорення освітніх програм на сайті нашого університету з можливими подальшими змінами. Усі учасники отримали змогу поставити питання й отримати відповідь.

Актуальність специфіки роботи даного підрозділу полягає в тому, що відділ моніторингу якості освіти відіграє значну роль в університетському житті. Працівники відділу надають обширно інформацію про освітні програми, забезпечують передумови студентоцентрованого навчання, висвітлюють досягнення активних студентів, координують систему навчальних ресурсів.

Не менш корисною інформацією для нас, студентів, стала практика стейкхолдера у користуванні та навігації на сайті УНУС. Ми дізналися як швидко та легко знайти усю необхідну інформацію. 

Відділ моніторингу якості освіти є провідним в організаційній діагностиці роботи факультетів, кафедр та інших підрозділів із якісного забезпечення освітнього процесу. Це все завдяки постійному та систематичному збору й аналізу результатів діяльності не тільки студентів, а й науково-педагогічних працівників Уманського НУС.

Дана зустріч позитивно вплинула на всебічний розвиток кожного учасника. Адже сьогодні надзвичайно важливо всім студентам брати участь у розробці перспективних планів для розвитку нашого університету».

Катерина ЗАЯРНА: «На початку конференції було зазначено, що працівники даного відділу Уманського НУС працюють із освітніми програмами, контролюють навчальні ресурси та забезпечують якість освіти. Ніна Якимівна звернула увагу на основні складові, пов'язані з рівнем освіти, а саме: якість освітньої програми, навчання та  викладання, перевірка занять й аналіз академічної успішності. Також кожен студент може щороку проходити анкетування, завдяки якому університет отримує зворотній зв'язок у формі побажань і пропозицій. Наприкінці Ніна ПІТЕЛЬ побажала всім успіхів, вдалої екзаменаційної сесії та запросила долучатися до системи забезпечення якості освіти Уманського НУС».

Дякуємо за актуальну й цікаву інформацію!

 

Світлана ВЛАСЮК, к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Ольга ЛЕВЧЕНКО, Катерина ЗАЯРНА, здобувачки вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, 11-ф група, ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»

Леся БАРАБАШ, к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

гарант ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»