Меню
Остання редакція: 12 травня 2023

Практична складова страхової справи

Для формування у здобувачів вищої освіти прикладних фахових компетентностей і досягнення ними визначених результатів навчання важливе значення має посилена практична складова реалізації освітніх програм зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». Саме тому викладацький склад кафедри фінансів, банківської справи та страхування УНУС особливу увагу приділяє практичним заняттям з навчальних дисциплін і новочасним практикам до ефективної реалізації останніх.

Серед обов’язкових дисциплін на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти освітньою програмою спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» передбачено вивчення впродовж року навчальної дисципліни «Страхова справа», під час опанування якої широко застосовувалися різноманітні методи навчання, що стимулюють у здобувачів зацікавленість до страхування як ефективного інструменту управління ризиками, а також до професійного самовдосконалення та готовності в подальшому працювати у страховому бізнесі.

11 травня, під час практичного заняття на тему: «Майнове страхування», студенти 31-ф групи мали можливість застосувати на практиці системи страхової відповідальності (зокрема, систему дійсної вартості; систему відновної вартості; систему першого ризику; систему пропорційної відповідальності та систему граничної відповідальності). Кращому засвоєнню матеріалу сприяло вирішення сукупності практичних завдань.

Професійна подача матеріалу викладачем у поєднанні з практичними прикладами не залишили присутніх байдужими та викликали жваву дискусію у здобувачів.

 

 

Олена ПРОКОПЧУК, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування УНУС,

д.е.н., професор