Меню
Остання редакція: 10 серпня 2023

Практики багато не буває!

Основна ціль кожного здобувача освіти спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", який живе в ритмі часу й актуальностей ринку праці, - сформувати грунтовний базис профільних знань і набути професійних вмінь і навичок. І таким є цільове спрямовування освітніх програм "Фінанси, банківська справа та страхування" освітного ступеня бакалавр, що передбачають грунтовну практичну підготовку обсягом 12 кредитів.

Для систематизації й означення базових вимог до практичної підготовки в рамках освітннього процесу колектив кафедри надає здобувачам освіти методичні рекомендації, що висвітлюють умови й акценти до проходження практики на різних об'єктах фінансової сфери. За результатами пройденої практичної підготовки студенти оформлюють звіти про проходження практики, публічний захист яких є підсумковим етапом і засвідчує набуті здобувачами освіти практичні  знання та навички.

Цьогоріч здобувачі освіти відповідально поставилися до практичної підготовки, адже пройшли як онлайн-практику у ПАТ КБ "ПриватБанк" (https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/prohodzhennya-finansistami-onlajn-praktiki-v-pat-kb-privatbank.html), так і набули нових компетентностей в результаті тісної співпраці з фахівцями фінансової сфери безпосередньо на базах практики.

Леся БАРАБАШ, к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування