Меню

Вітаємо магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з успішним захистом кваліфікаційних робіт!

Упродовж 15-21 грудня 2023 року на кафедрі фінансів, банківської справа та страхування відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерський) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування».

Захист проходив у змішаному форматі: аудиторно – із застосуванням мультимедійного обладнання та дистанційно – за допомогою платформи ZOOM, що дозволило всім магістрантам представити результати проведених досліджень.

Під час виступів здобувачі демонстрували високий рівень теоретичної і практичної підготовки, використовуючи сучасні наукові підходи для представлення ключових аспектів самостійно отриманих результатів досліджень. Тематика магістерських робіт актуальна, роботи цікаві та різноманітні,  відповідають реаліям сьогодення та спеціальності 072.

Заслуговує особливої уваги та відзначення виступ Зої НЕПОЧАТЕНКО, що був представлений англійською мовою, відобразивши новочасні та важливі аспекти досліджуваної тематики.

Члени екзаменаційної комісії високо оцінили та виокремили роботи таких здобувачів освіти, як: Каріна БУРЛАКА, Артем МАХИНЯ, Іван ПАРАСКУН, Вікторія БУРЧАК, Ольга ВЛАСЮК, Альона ЗАБЛОЦЬКА, Анастасія ВОВЧАНСЬКА, Юлія МОСЬОНДЗ, Анастасія ЛУЦЕНКО, Зоя НЕПОЧАТЕНКО, Валерія ЛОЗОВСЬКА, Вячеслав МЕРЖИЄВСЬКИЙ, Володимир ФЛОРА.

Рішенням екзаменаційної комісії кваліфікацію магістра фінансів, банківської справи та страхування присвоєно 30 студентам-випускникам денної форми навчання та 12 студентам заочної форми навчання.

Колектив кафедри фінансів, банківської справа та страхування щиро вітає випускників з таким важливим кроком в їх житті! Пишаємося вами! Нехай отримані знання стануть міцним підґрунтям для подальшого кар’єрного зростання!

 

Олена ПРОКОПЧУК,

д.е.н, професор, завідувач кафедри фінансів,

банківської справи та страхування, голова ЕК зі спеціальності

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»