Меню

Захист звітів здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Доктор філософії»

28 грудня на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного університету садівництва відбувся розгляд і обговорення звітів здобувачів наукового ступеня «Доктор філософії» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», на якому аспіранти представили доповіді та презентації власних результатів досліджень за І семестр 2023р.

Вітальним словом засідання відкрила декан факультету економіки і підприємництва, д.е.н., професор Юлія НЕСТЕРЧУК та завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування д.е.н., професор Олена ПРОКОПЧУК. Звітування проходило у дружній атмосфері, жвавому режимі та з активним обговоренням особливостей освітньої і наукової складових освітнього процесу.

За результатами звітування, здобувачі всіх років навчання наукового ступеня «Доктор філософії» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» виконали заплановані освітню та наукову складову в повному обсязі, взяли до уваги всі висловлені зауваження та пропозиції і були зорієнтовані у подальших планах.

 Юлія Улянич, к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування