Меню
Остання редакція: 23 грудня 2021

Викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування - учасники Міжнародної науково-практичної конференції

17 грудня колектив кафедри фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного університету садівництва  долучився до Міжнародної науково-практичної конференції на тему: «ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СТАЛОГО АГРАРНОГО РОЗВИТКУ: сучасний стан та перспективи», що проходила на базі Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (м. Київ). Організаторами наукового заходу стали Національна академія аграрних наук України, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Республіканське наукове унітарне підприємство «Інститут системних досліджень в АПК НАН Білорусі», Казахський науково-дослідний інститут економіки АПК і розвитку сільських територій Республіки Казахстан, Інститут економіки і розвитку сільських територій Литовського центру соціальних наук.

На розгляд наукової спільноти було винесено доповіді за наступними тематичними секціями: 

  1. Фінансово-кредитне забезпечення сталого аграрного розвитку.
  2.  Фінансове регулювання забезпечення продовольчої безпеки держави.
  3.  IT technologies and Fin Tech organizations at the agricultural sector.
  4.  Макроекономічні тенденції формування фінансових механізмів сталого розвитку.
  5. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими потоками в аграрному секторі.

Доповіді здійснювалися українською, російською й англійською мовами. Усі винесені на розгляд дослідження відзначалися глибиною проведених наукових пошуків і перспективністю запропонованих напрямів удосконалення.

Колектив кафедри фінансів, банківської справи та страхування Уманського НУС висловлює вдячність організаторам заходу за можливість долучитися до цікавої і пізнавальної наукової зустрічі.