Меню
Остання редакція: 03 березеня 2019

Перелік виданих викладачами кафедри підручників і навчальних посібників з грифом МОН

Видано кафедрою фінансів, банківської справи та страхування

(підручники, навчальні посібники)

з грифом МОН

 

ПІБ викладача

Назва

Де видано

Обсяг (д.а.)

Бечко П.К. та ін.

Податкова система (навчальний посібник)

Умань: УВПП, 2006

16,93

Бечко П.К, Ролінський О.В.

Місцеві фінанси (навчальний посібник)

Київ: «Центр учбової літератури», 2007

12

Іванова Н.А., Ролінський О.В.

Організація і методика аудиту (навчальний посібник)

Київ: «Центр учбової літератури», 2008

13,5

Бечко П.К., Захарчук О.А.

Основи оподаткування (навчальний посібник)

Київ: «Центр учбової літератури», 2009

9,45

Бечко П.К., Лиса Н.В.

Податковий менеджмент (навчальний посібник)

Київ: «Центр учбової літератури», 2009

16,2

Боровик П.М., Тулуш Л.Д., Бечко П.К., Бечко В.П.

Фінанси (навчальний посібник)

Львів: «Новий світ-2000», 2011.

20,05

Мальований М.І., Бечко П.К., Бечко В.П.

Соціальне страхування (навчальний підручник)

Умань: Видавець «Сочінський», 2011.

27,67

Непочатенко О.О.

Фінанси підприємств (навчальний підручник)

Київ: «Центр учбової літератури», 2011

18,45

Іванова Н.А., Ролінський О.В.

Аудит (навчальний посібник)

Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2011

8,6

Непочатенко О.О., Гайдай В.І., Хлівна І.В.

Страхування (навчальний посібник)

Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2011

15

Непочатенко О.О., Мельничук Н.Ю.

Фінанси підприємств (підручник)

Умань: Видавець «Сочінський», 2012

25,80

Колотуха С.М., Власюк С.А.

Гроші та кредит (навчальний посібник)

Київ: «Знання», 2012

31

Ролінський О.В., Прокопчук О.Т.

Фінансова санація та банкрутство підприємств

(навчальний посібник)

Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012

21,01

Мальований М.І., Бечко П.К., Бечко В.П.

Соціальне страхування (навчальний посібник)

Київ: «Центр учбової літератури», 2012

27,9

Непочатенко О.О., Бечко П.К., Гузар Б.С., Колотуха С.М. та ін.

Фінансовий менеджмент (підручник)

Умань:. Видавець і виготівник «Сочінський», 2012

30,46

Ролінський О.В., Прокопчук О.Т., Андрющенко А.М.

Фінансова санація та банкрутство підприємств

(навч. посібник)

Умань: Видавець і виготівник «Сочінський», 2012

30,10

Непочатенко О.О., Мельник К.М.

Банківські операці

(навчальний посібник)

Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2013.

9,33

Лисенко Н.О., Транченко Л.В., Дякон Л.Л., Транченко О.М.

Бізнес-планування

(навчальний посібник)

Бровари:  Видавець «АНФ ГРУП», 2014.

33,015

Опалко К.С., Булах І.І., Соколовська Н.О., Демченко-Ясинецька Н.С., Ярова О.В., Гузар Б.С., Шелін С.В., Макітра Л.В., Кравченко В.С., Осадчук. Л.А.

Казначейська справа (навчальний посібник)

Київ: «Аграрна освіта», 2014.

13,5

Непочатенко О.О., Колотуха С.М., Власюк С.А., Боровик П.М., Бечко В.П., Бечко П.К.

Фінанси, гроші та кредит

(підручник)

УМАНЬ: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014.

28,01

Непочатенко О. О., Бондаренко Н.В., Непочатенко О.А.

Фінанси підприємств у схемах і таблицях

(навчальний посібник)

Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015.

Непочатенко О.О., Мальований М.І., Бечко П.К., Лиса Н.В., 

Барабаш Л.В., Власюк С.А., Бондаренко Н.В.

Податковий менеджмент 

Умань: ВПЦ «Візаві», 2019.

19,25

Останні новини

Всі новини