Меню

Лиса Наталія Володимирівна

Лиса Наталія Володимирівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, головний бухгалтер Уманського НУС
Контактний телефон: (04744) 3-43-98
Email: udau@udau.edu.ua

 

Освіта: Одеський інститут народного господарства,  бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності

Підвищення кваліфікації: Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права",  захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2014 рік.

Тема наукової роботи: Пряме оподаткування сільськогосподарських підприємств.

Дисципліни, які викладає: «Податковий менеджмент», «Податки і податкова політика», «Страхування, податки і податкова політика».

Є автором та співавтором 25 наукових праць, підручників «Податкова система», «Податковий менеджмент» та 16 методичних розробок.

Публікації у фахових виданнях:

Боровик П.М., Гузар Б.С., Лиса Н.В., Вдосконалення механізмів справляння місцевих зборів в Україні"/Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва /Редкол.: Непочатенко О.О.(відп.ред). та ін.-Умань: УНУС,2016.-Вип.88-Ч.2: Економічні науки. -344с.- С.55-62

 Боровик П.М., Гузар Б.С., Лиса Н.В., Поліщук Д.В. Місцеві збори в Україні: особливості справляння та перспективи подальшого розвитку"/ науковий журнал "Молодий вчений".-2015.-№12(27)-частина 1.- С.123-125 

Підручники:

Бечко П.К. Лиса Н.В Податковий менеджмент: навч. пос. для студ. вищ. навч. зал. / П.К.Бечко, Н.В.Лиса – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 288 с.