Меню

Мальований Михайло Іванович

Мальований Михайло Іванович Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Посада: професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, проректор з науково-педагогічної роботи
Email: vicerector2@udau.edu.ua

 

Освіта: Уманський державний аграрний університет, 2003 р. – магістр з менеджменту організацій. 

Підвищення кваліфікації : навчання в докторантурі (2010 – 2013 р).

Тема наукової роботи: Фінансове забезпечення соціального захисту населення: теорія, методологія, практика.
Дисципліни, які викладає: "Соціальне страхування".

САМОАНАЛІЗ НПП

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Мальований М.І. Аналіз соціально-економічних передумов реформування пенсійної системи України // Зб. наук. праць Луганського аграр. ун-ту / За ред. В.Г.Ткаченко. – Луганськ: Вид-во ЛАНУ, 2004. – №38(50). – С.220-224.

2. Мальований М.І. Фінансові проблеми пенсійного забезпечення сільського населення // Економіка АПК. – 2004. – №7. – С.74-77.

3. Мальований М.І. Зарубіжний досвід регулювання інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів // Зб. наук. праць УДАУ/ Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2005. – Вип. 61. – Ч.2. – С.64 – 75.

4. Мальований М.І. Стан і проблеми пенсійного забезпечення сільського населення // Економіка АПК. – 2005. - №1. – С.122-128.

5. Мальований М.І. Історичний розвиток системи пенсійного забезпечення в світі // Економіка АПК. – 2005. - №3. – С.31-37.

6. Мальований М.І. Зарубіжний досвід реформування системи пенсійного забезпечення // Зб. наук. праць УДАУ/ Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2006. – Вип. 63. – Ч.2. – С.163 – 170.

7. Мальований М.І. Становлення нової пенсійної системи: проблеми регіональної диференціації доходів населення // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2006. – №7. – С.75-81.

8. Мальований М.І. Демографічна ситуація у сільській місцевості Черкаської області // Економіка АПК. - 2006 – №3. – С.109-114.

9. Мальований М.І. Поліпшення фінансового забезпечення пенсійного страхування сільського населення // Економіка АПК. – 2007 – №4. – С.75-83.

10. Мальований М.І. Система оплати праці в сільському господарстві України в контексті пенсійної реформи / Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2007. – Вип. 65. – Ч.2. – С.258-269.

11. Мальований М.І. Стан та проблеми оплати праці у контексті пенсійної реформи // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 245: В 5 т. – Т.IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – 276 с. С.809-818.

12. Мальований М.І. Перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування сільського населення // Економіка АПК. – 2009. – №2. – С.136-142.

13. Мальований М.І. Фінансово-демографічні аспекти підвищення пенсійного віку в Україні // Зб. наук. праць УДАУ/ Редкол.: А.Ф.Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2009. – Вип. 70. – Ч.2: Економіка. – С.111 – 121.

14. Мальований М.І. Стан та проблеми розвитку системи недержавного пенсійного страхування в Україні / М.І. Мальований // Зб. наук. праць УДАУ/ Редкол.: А.Ф.Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2009. – Вип. 72. – Ч.2: Економіка. – С.19 – 29.

15. Мальований М.І. Економіко-математичне моделювання фінансового забезпечення пенсійного страхування / М.І. Мальований // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 263: В 9 т. – Т.VІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.2039-2049.

16. Мальований М.І. Методологічні проблеми визначення прожиткового мінімуму в Україні / М.І. Мальований // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол.: А.Ф.Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 75. – Ч.2: Економіка. – С.229 – 238.

17. Мальований М.І. Історія розвитку соціального захисту у світі / М.І. Мальований // Інноваційна економіка. – 2011. – №3. – С. 253-258.+

18. Мальований М.І. Стан та проблеми розвитку системи недержавного соціального страхування в Україні / М.І. Мальований // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол.: А.Ф.Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 76. – Ч.2: Економіка. – С.41 – 50.

19. Мальований М.І. Ціль, функції, принципи та форми реалізації соціального захисту населення як окремого суспільного інституту / М.І. Мальований // Економічний простір: Збірник наукових праць. - №52/1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С. 86-97.

20. Мальований М.І. Розвиток недержавного пенсійного страхування в післякризвоий період / М.І. Мальований // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол.: А.Ф.Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 77. – Ч.2: Економіка. – С.277 – 286.

21. Мальований М.І. Соціальні трансферти: сутність, види та умови фінансування / М.І. Мальований // Інноваційна економіка. – 2012. – №2. – С. 248-252.

22. Мальований М.І. Теоретико-методичні підходи до визначення поняття «соціальний захист» / М.І. Мальований // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. - №3 (130). – С. 191-198.+

23. Мальований М.І. Теоретичні основи фінансового забезпечення соціального захисту / М.І. Мальований // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – 5/1 (132). – С. 174-185.

24. Мальований М.І. Стан і проблеми фінансового забезпечення недержавного соціального страхування / М.І. Мальований // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол.: О.О.Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 79. – Ч.2: Економіка. – С.29 – 39.

25. Мальований М.І. Теоретико-методологічні підходи до порядку нарахування страхових внесків у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування / М.І. Мальований // Інноваційна економіка. – 2012. - №11. – С. 258-264.

26. Мальований М.І. Теоретичні та практичні аспекти методики розрахунку прожиткового мінімуму в Україні / М.І. Мальований // Україна: аспекти праці. – 2013. - №1. – С. 8-16.

27. Мальований М.І. Методологічні підходи до прогнозування фінансового забезпечення соціального захисту населення в Україні / М.І. Мальований // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – №1 (140). – С. 111-120.

28. Мальований М.І. Фінансовий стан підприємства та його покращення у післякризовий період / М.І. Мальований // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол.: О.О.Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 81. – Ч.2: Економіка. – С.93 – 105.

29. Непочатенко О.О. Умови та ключові особливості розвитку особистих селянських господарств / О.О. Непочатенко, О.Т. Прокопчук, М.І. Мальований // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2013 [19]. – № 2. – С. 70–74.

30. Мальований М.І. Ретроспектива розвитку держави загального добробуту / М.І. Мальований // Nauki ekonomiczne. – tom XIV. – Plock: Zeszyty Naukowe PWSZ w Plocku, 2011. – C. 165-173.+

31. Малеваный М.И. Финансовое обеспечение социальной защиты в Украине: теоретические и практические аспекты . Научные труды Белорусского государственного экономического университета. – Минск : БГЭУ, 2012. – С. 225-234.

32. Малеваный М.И. Финансовое обеспечение социальной защиты в Украине / М.И. Малеваный // Экономика и предпринимательство. – 2013 - №7. – С. 37-43.

33. Малеваный М.И. Методологические подходы к формированию системы индикаторов финансового обеспечения социальной защиты населения в Украине / М.И. Малеваный // Государственное управление. Электронный вестник. – Июнь 2013. - № 38. – [Электронный ресурс]. – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Режим доступа // http://e-journal.spa.msu.ru/38_2013Maliovanyi.html 

34. Малеваный М.И. Состояние и проблемы финансового обеспечения в Украине / М.И. Малеваный // Научный журнал «European Social Journal» (Европейский журнал социальных наук). – 2013. – 4(32). – С. 505-515.

35. Мальований М.І. Стан та тенденції бюджетного фінансування соціального забезпечення в Україні / М.І. Мальований // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – 5-6(2). – С. 27-31. Скопус

36. Мальований М.І. Формування національної системи соціальних статистичних даних як основи соціального бюджетування/ М.І. Мальований, Б.С. Гузар // Облік і фінанси. – 2013. – 4(62). – С. 141-147.

37. Мальований М.І. Фінансове забезпечення загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні / М.І. Мальований // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – 11-12(2). – С. 35-41. Скопус

38. Мальований М.І. Стан та проблеми державного фінансування охорони здоров’я в Україні / М.І. Мальований // Проблеми економіки. – 2013. - №4. – С. 116-125.

40. Мальований М.І. Стан та проблеми фінансового забезпечення системи пенсійного страхування України / М.І. Мальований // Облік і фінанси. – 2014. – 1(63). – С. 89-95.

41. Малеваный М.И. Развитие сельскохозяйственной обслуживающей кооперации в Украине  / М.И. Малеваный, Е.Т. Прокопчук // Научный журнал «European Social Journal» (Европейский журнал социальных наук). – 2014. – 2(41). – Том. 2. – С. 452-457.

42. Mykhaylo Malyovanyi, Kateryna Melnyk, Economic and Statistical Analysis of Development of Non-state Retirement Insurance System in Ukraine, Economics & Sociology, Vol. 7, No 2, 2014, pp. 109-122. DOI: 10.14254/2071-789X.2014/7-2/9. Скопус

43. Мальований М.І. Специфічні особливості функціонування податку на додану вартість в агропромисловому виробництві України / М.І. Мальований, О.Т. Прокопчук // Nauki ekonomiczne. – tom XIХ. – Plock: Zeszyty Naukowe PWSZ w Plocku, 2014. – C. 129-136.

44. Малеваный М.И. Инструментарий исследования эффективности финансирования социальной защиты / М.И. Малеваный // Организационно-правовые аспекты инновационного развития АПК: сб. науч. ст. / Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Западнопоморский технологический университет в Щецине; ред. кол.: Н. А. ГлушаковА (гл. ред) и [др.]. – Горки-Щецин, 2014. -  583 с. С. 322-328.

45. Мальований М.І. Демогорафічні чинники формування фінансового забезпечення соціального захисту населення / М.І. Мальований // Україна: аспекти праці. – 2014. - №8. – С. 43-51.

46. Malyovanyi M. Socio-economic determinants’ impact on financial support for social safety in Ukraine / Malyovanyi M., Barabash L., Bondarenko N.// Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – 3-4(2). – С. 41-46. Скопус

47. Мальований М.І. Вплив витрат системи соціального захисту на економічний розвиток: економіко-статистичний аналіз у країнах ОЕСР / М.І. Мальований, Гузар Б.С., Власюк С.А. // Актуальні проблеми економіки. – 2015. - №6(168). – С. 422-429. Скопус

48.Нестерчук Ю.О. Моделирование интеграционных связей и обоснование структуры интегрированных формирований АПК Украины / Ю.О. Нестерчук, О.О. Непочатенко, М.І. Мальований // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - №3(177). – С. 384-397. Скопус

49. Malyovanyi M. Selected aspects of the social protection system’s financial  security in the context of shadow economy  / Malyovanyi M.,  Rolinskyi  О.,  Lysa  N.// Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – 158(3-4 (2)). – С. 88-91. Скопус

50. Мальований М.І. Аналіз впливу соціально-економічних детермінант на рівень тіньової економіки в контексті фінансування соціального захисту населення / М.І. Мальований, О.О. Непочатенко,  О.А. Непочатенко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - №3(181). – С. 466-475. Скопус

51. Мальований М.І. Специфічні особливості функціонування податку на додану вартість в агропромисловому виробництві України / М.І. Мальований, О.Т. Прокопчук // Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne Economic Notes. – 2017. - №3(23). – С. 129-136.

52. Malyovanyi M.  Conceptual framework for the development of financial support for social protection in Ukraine  / Nepochatenko O.,  Nepochatenko V.// Економічний часопис-ХХІ. – 2017. – 168(11-12). – С. 78-81.  Скопус

53. Malyovanyi, M., Nepochatenko, O., Nesterchuk, Y. (2018). Conceptual Approaches to Improving the Functioning of Non-state Social Insurance Institutions in Ukraine. Economics and Sociology, 11(2), 289-304. doi: 10.14254/2071-789Х.2018/11-2/20 Скопус

54. Mykhaylo Malyovanyi, Nataliia Ivanova, Kateryna Melnyk, Oleksandr Nepochatenko and Oleksandr Rolinskyi (2018). Assessment of the social expenditure impact on the economic growth in OECD countries. Problems and Perspectives in Management, 16(3), 389-405. doi:10.21511/ppm.16(3).2018.31

55. Malyovanyi, M., Prokopchuk, O., Lysa, N, Chernega, I. & Malyovana, M. 2019, " Evaluation of financing the health care system in Ukraine ", Proceedings of the 33nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. 957-968.

56. Prokopchuk, O., Malyovanyi, M.,  Bondarenko, N, Barabash, L. & Vlasyuk, S. 2019, " Insurance Market in Ukraine and Europe: Current Parallels ", Proceedings of the 33nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. 969-979.

57. Prokopchuk, O., Malyovanyi, M., Melnyk, K., Guzar B. & Ulyanych, Y. 2019, " Classification Characteristics of Insurance Products in the Agrarian Business Activity of Ukraine", Proceedings of the 33nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. 947-956.

58. Malyovanyi, M. et al., 2019. Regulatory mechanisms of state financial support that influence the financial results of the activity of agricultural enterprises. Collected Works of Uman National University of Horticulture, 95(2), pp.80–98. Available at: http://dx.doi.org/10.31395/2415-8240-2019-95-2-80-98.

 

Статті у інших виданнях:

56. Костюк В.С., Мальований М.І. Пенсійне забезпечення сільських жителів: проблеми та перспективи/ Ринкова трансформація економіки АПК/ Інститут аграр.економіки УААН, Харк.держ.техн.ун-т.сіл.гос-ва; За ред.: П.Т.Саблука та ін. Ч.4: Стабілізація доходів сільських товаровиробників в умовах ринку. – Х., 2002. – С. 77-82 (Особистий внесок здобувача: автором здійснено розрахунок потенційно необхідної кількості фінансових ресурсів в пенсійній системі).

57. Мальований М.І. Фінансові аспекти пенсійної системи України / Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників, 16-17 лютого 2006 р. Т.1. – Вінниця: Книга-Вега, 2006. – 379 с. С.71-74.

58. Мальований М.І. Розвиток пенсійного страхування сільського населення: Монографія / За ред.Академіка УААН М.Й.Маліка. – Умань: СПД Сочінський, 2008. – 270 с.

59. Мальований М.І. Проблеми розвитку пенсійного страхування сільського населення // Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України. / Під ред. М.Я.Дем’яненка, М.Й.Маліка. – Умань: СПД Сочінський, 2009. – 304 с. С. 139 – 148.

60. Мальований М.І. Становлення соціального страхування – важлива складова формування громадянського суспільства в Україні // Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні. Колективна монографія. – Умань: Видавець «Сочінський», 2009. – 284 с. – С.107-115.

61. Мальований М.І. Напрямки оптимізації використання прибутку на підприємстві // Сучасні аспекти розвитку економіки: Колективна монографія / За ред. О.О. Непочатенко, П.К. Бечка. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – 316 с.

62. Мальований М.І. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності: стан, проблеми та перспективи розвитку // Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України: Колективна монографія / За ред. А.Ф. Головчука, О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – Частина 1. – 304 с. – С. 166-175.

63. Мальований М.І. Соціальне страхування: Навчальний підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / М.І. Мальований, П.К. Бечко, В.П. Бечко. – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – 476 с.

64. Мальований М.І. Стан та перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні // Актуальні питання розвитку сучасної економіки. Частина 1. / ред. О.О. Непочатенко, Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – 416 с. С. 347-359.

65. Мальований М.І. Еволюція наукових поглядів на соціальну роль держави в контексті історичного розвитку суспільства // Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. (Частина 1) – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – С. 127-142.

66. Мальований М.І. Зарубіжний досвід страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань // Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 2) – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. –  416 с. – С. 379-383.

67. Мальований М.І. Соціально-демографічні та фінансово-економічні передумови розвитку/ М.І. Мальований // Концепція соціально-економічного розвитку Богуславецької сільської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області/ Під ред. А.Ф. Головчук, С.М. Приліпко, Ю.І. Єгоров та ін. – Умань: Видавець «Сочінський», – 2011. – 166 с. С. 21-26.

68. Мальований М.І. Сучасні тенденції розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: СПД Сочінський, 2015. – 424 с. С. 216-226.

69. Мальований М.І. Еволюція наукових поглядів на соціальну роль держави в контексті історичного розвитку суспільства / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: СПД Сочінський, 2016. – 300 с. С. 103-116.

70. Мальований М.І. Фінансові аспекти функціонування системи соціального захисту населення в Україні: монографія / М.І. Мальований. – Умань: СПД Сочінський, 2016. – 496 с. (28,83 друк. арк.).

71. Прокопчук О.Т. Поняття та класифікація ризиків в сільськогосподарській діяльності / О.Т. Прокопчук, М.І. Мальований // Агропромисловий комплекс України: теорія, методологія, практика  / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. –  Умань: Видавець «Сочінський», 2018. – 244 с. С. 190-196.

72. Мальований М.І. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення соціального захисту // М.І. Мальований, М.М. Мальована / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – 264 с. С. 48-60.

73. Податковий менеджмент : підруч. Вид. 2-е, перероб. і допов. / О.О. Непочатенко, М.І. Мальований, П.К. Бечко, Н.В. Лиса, Л.В. Барабаш, С.А. Власюк, Н.В. Бондаренко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 370 с.

74. Мальований М.І. Місце та роль недержавного соціального страхування у системі соціального захисту // М.І. Мальований, М.М. Мальована / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. – 276 с. С. 106-113.

75. Мальований М.І. Розвиток мікрострахування в Україні // М.І. Мальований, М.М. Мальована / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. – 192 с. С. 86-92.

76. Мальований М.І. Формування фінансових джерел соціального захисту населення у контексті існування тіньової економіки // М.І. Мальований, М.М. Мальована / / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. – 224 с. С. 87-99.

 

Тези доповідей на науково-практичних конференціях:

77. Мальований М.І. Історія та перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників 14-15 жовтня 2004 р. – Вінниця: “Ландо ЛТД”, 2004. – С.130-135.

78. Мальований М.І. Демографічна складова пенсійної реформи в Україні // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених (24-25 лютого 2005р.) / Редкол.: П.В.Костогриз (відп.ред.) та ін. – Умань, 2005. – С.134-136.

79. Мальований М.І. Становлення нової пенсійної системи: проблеми регіональної диференціації доходів населення // Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 березня 2005 р.) – Кривий Ріг, 2005. – С.190-192.

80. Мальований М.І. Фінансові аспекти пенсійної системи України // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників 16-17 лютого 2006 р. Т.1. – Вінниця: Книга Вега, 2006. – С.71-74.

81. Мальований М.І. Стан та перспективи розвитку системи недержавного пенсійного страхування в Україні // Тези наукової конференції молодих учених (2-3 березня 2006 р.) / Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2006. – С.146-147.

82. Мальований М.І. Становлення системи недержавного пенсійного забезпечення: проблеми та перспективи // Матеріали наукової конференції (до 30-річчя створення економічного факультету УДАУ) / Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2006. – С.48-51.

83. Мальований М.І. Організація недержавного пенсійного забезпечення сільського населення// Матеріали науково-практичної конференції (8-9 червня 2007 р.)/ Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2007. – С.82-83.

84. Мальований М.І. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні// Матеріали науково-практичної конференції (6-7 червня 2008 р.)/ Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2008. – С.96-98.

85. Мальований М.І. Стан та проблеми пенсійного страхування сільського населення // Materialy V Miedznarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci - 2009». Volume 1. Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka I studia - C. 44 - 47.

86. Мальований М.І. Стан та проблеми розвитку пенсійного страхування сільського населення // Тези наукової конференції / Редкол.: А.Ф.Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2009. – Ч.2. – 296 с. – С.44-46.

87. Мальований М.І., Мазур Є.М. Стан та проблеми пенсійного страхування // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 5-6 червня 2009 р. (Частина ІІ) – Умань: Видавець «Сочінський», 2009. – 238 с. С.22-24.

88. Саєвський С.М., Мальований М.І. Проблеми розвитку системи соціального страхування в Україні // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 5-6 червня 2009 р. (Частина ІІ) – Умань: Видавець «Сочінський», 2009. – 238 с. С.137-138.

89. Мальований М.І. Перспективи впровадження обов’язкового державного медичного страхування в Україні / М.І. Мальований // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 20-21 травня 2010 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – Ч.1. – 212 с. С.200-203.

90. Мальований М.І. Форми соціального захисту населення в Україні // Матеріали ІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 20-21 січня 2010 р. – Умань: СПД Сочінський, 2011. – Ч.2. –  216 с. С. 11-14.

91. Мальований М.І. Особливості збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування // Податковий кодекс України як економічна конституція держави: зб. матер. наук.-практ. круглого столу, 15 жовтня 2010 р. / Держ. подат. адмін. України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. центр з проблем оподатк. – Ірпінь, 2010. – 152 с. С.90-93.

92. Мальований М.І. Основи державного регулювання соціального страхування // Участь молоді в розвитку економіки та суспільства України: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, Київ, 17-19 лютого 2011 р.: Тези доп.: У 3ч. – К.: НУХТ, 2011. – Ч1. – 69 с. С.38-39.

93. Мальований М.І. Глобалізація і фінансове забезпечення соціального захисту населення // Тези наукової конференції / Редкол.: А.Ф.Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Ч.2. – 276 с. С.75-77.

94. Мальований М.І. «Доповідь Беверіджа» - відправна точка розвитку сучасних систем соціального захисту населення / М.І. Мальований // Методологічні та методичні аспекти функціонування системи державних фінансів: наук.-практ. інтернет-конф., 19 березня 2011. – Донецьк: ДонУЕП, 2011. – 57 с. С. 32-33.

95. Мальований М.І. Зарубіжний досвід страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань / М.І. Мальований // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 19-20 травня 2011 р. – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – Ч.1. – 220 с. С. 213-216.

96. Мальований М.І. Особливості організації систем соціального страхування зарубіжних країн / М.І. Мальований // Матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки»», 23 грудня 2011 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – Ч.1. – 232 с. С. 227-229.

97. Мальований М.І. Моделі фінансового забезпечення соціальних трансфертів// Тези наукової конференції / Редкол.: А.Ф.Головчук (відп.ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2012. – Ч.2: Економічні та загальноосвітні науки. – 224 с. – С.80-81.

98. Мальований М.І. Стан та проблеми фінансового забезпечення недержавного соціального страхування // М.І. Мальований, Н.І. Гвоздєй // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 17-18 травня 2012 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – Ч.1. –  180 с. С. 171-173.

99. Малеванный М.И. История развития мировой теории и практики использования прожиточного минимума / М.И. Малеванный // Глобальные проблемы модернизации национальной экономики: материалы І Международной научно-практической конференции (заочной) / ; М-во обр. и науки РФ; ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина»; [гл. ред. В.М. Юрьев, отв. ред. А.А. Бурмистрова]. Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2012. – 576 с. С. 322-327.

100. Мальований М.І. Розмір мінімального прожиткового мінімуму в Україні: сучасний стан, проблеми та шляхи вирішення / Матеріали IV Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 24 грудня 2012 р. (Частина 1) / ред. кол. О.О. Непочатенко та ін. – Умань.: Видавець «Сочінський», 2012. – С. 127-129.

101. Мальований М.І. Теоретичні основи фінансового забезпечення соціального захисту / М.І. Мальований // Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 6-7 лютого 2013 р.). – Донецьк : Видавництво «Світ книги», 2013. – 146 с. С.85-87.

102. Прокопчук О.Т. Проблеми та перспективи розвитку агрострахування в Україні / О.Т. Прокопчук, М.І. Мальований // Тези наукової конференції / Редкол.: О.О.Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2013. – Ч.2: Економічні та загальноосвітні науки. – 244 с. – С.121-123.

103. Мальований М.І. Формування національної системи соціальних статистичних даних як основи соціального бюджетування / М.І. Мальований // Збірник  матеріалів  Всеукраїнської  інтернет-конференції  «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання». – Кременчук, 2013 – 350 с. С. 21-26.

104. Мальований М.І. Розробка аналітичного інструментарію оцінювання фінансового забезпечення соціального захисту / М.І. Мальований // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 16-17 травня 2012 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2013. – Ч.2. –  148 с. С. 20-21

105. Малеваный М.И. Состояние и проблемы финансового обеспечения социальной защиты в Украине / М.И. Малеваный // Сучасні аспекти розвитку фінансових та інноваційно-технічних процесів: Матеріали XXVI міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 7-8 червня 2013 року) / Громадська організація «Львівська економічна фундація». У  2-х частинах – Львів: ЛЄФ, 2013. Ч. 1. – 132 с. С. 55-58.

106. Мальований М.І., Гузар Б.С. Стан та проблеми фінансування охорони здоров’я в Україні// Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2013 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – 760 с. С.661-667.

107. Малеваний М. И. Методические подходы к разработке аналитического инструментария оценки финансового обеспечения социальной защиты // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономи­ческого развития: материалы XIV Междунар. науч. конф. (Минск, 24-25 окт. 2013 г.). В 3 т. Т. 2 / редкол.: А.В. Червяков [и др.]. - Минск : НИЭИ М-ва экономики Респ. Бела­русь, 2013.-238 с. С.107-109.

108. Мальований М.І. Стан та проблеми державного фінансування охорони здоров’я // Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м.Бердянськ, 29-30 січня 2014 р.) : В 2-х т. – Т.2. – Донецьк: «Донбас», 2014. – 104 с. С. 22-23.

109. Мальований М.І. Сучасний стан та перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні / М.І. Мальований, Л.Давидчик // Вісник КІБІТ. – 2014. - №2(24). – С. 36-37.

110. Мальований М.І. Демографічні чинники формування фінансового забезпечення соціального захисту населення /  Матеріали VІ Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 24 грудня 2014 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2014. – Ч.1. –  с 81-83.

111. Мальований М.І. Економіко-статистичний аналіз впливу витрат системи соціального захисту на економічний розвиток / М.І. Мальований // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 14-15 травня 2015 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2015. – С. 102-104.

112. Мальований М.І. Проблеми соціального страхування в Україні / М.І. Мальований, О.Перекопайко / Матеріали VІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 24 грудня 2015 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2015. – Ч.1. – 148 с. С.82-83

113. Мальований М.І. Аналіз впливу соціально-економічних факторів на фінансування соціального захисту в Україні / М.І. Мальований // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 грудня 2015 року м. Одеса. – Одесса: Бондаренко М.О.,, 2015. – 520 с. С. 385-388.

114. Мальований М.І. Стан та тенденції бюджетного фінансування соціального забезпечення в Україні / М.І. Мальований // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 21-22 квітня 2016 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2016. – Ч.1. – С. 165-167.

115. Мальований М.І. Концептуальні підходи до удосконалення функціонування інститутів недержавного соціального страхування в Україні / М.І. Мальований, / Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 22 грудня 2017 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2017. – Ч.2. – 132 с. С.9-11

116. Мальований М.І. Сучасні тенденції розвитку недержавного соціального страхування у світі / М.І. Мальований, М.М. Мальована / Матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 21 грудня 2018 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2018. –  124 с. С.60-62

117. Мальований М.І. Розвиток мікрострахування в Україні / М.І. Мальований, М.М. Мальована // Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 30-31 травня 2019 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2019. – С. 55-56.

118. Мальований М.І. Формування фінансових джерел соціального захисту населення у контексті існування тіньової економіки / М.І. Мальований, М.М. Мальована / Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 20 грудня 2019 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2019. –  124 с. С.68-69

119. Прокопчук О.Т. Історична  ретроспектива формування та розвитку системи  страхового захисту в аграрному секторі економіки України / О.Т. Прокопчук, М.І. Мальований, М.М. Мальована / Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (21 листопада 2019 р.). – К.: Алерта, 2019. – 324 с.  С. 51-54.