Меню

Непочатенко Олена Олександрівна

Непочатенко Олена Олександрівна Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Посада: ректор Уманського НУС
Контактний телефон: (04744) 3-20-11
Email: rector.unus@gmail.com

 

З травня 2012 року очолює Уманський національний університет садівництва.
Освіта: Уманський сільськогосподарський інститут, 1987 р. – економіст – організатор.
Підвищення кваліфікації: Національна академія аграрних наук Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2015 р.
Тема наукової роботи: Фінансово-кредитне забезпечення підприємств аграрної сфери економіки.
Сфера наукових інтересів: Організаційно-економічні механізми кредитування аграрних підприємств.
Дисципліни, які викладає: «Фінансовий менеджмент»
Нагороджена знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня.

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ

1. Гончарук О.О. До проблеми відносин виробників і переробників цукрових буряків у Черкаській області // Економіка АПК. – 1996. - № 4. – С. 35-41.
2. Гончарук О.О. Організаційні форми інтеграції в цукробуряковому під комплексі АПК // Економіка АПК. – 1996. - № 12. – С. 44-49.
3. Гончарук О.О. Цукробуряковий під комплекс Черкащини// Видання УСГА. – Умань, 1996. – 20с.
4. Гончарук О.О., Геркіял О.М. Екологічні аспекти хімізації землеробства. – Збірник наукових праць УСГА. – Умань, 1997. – С.7-13.
5. Гончарук О.О., Геркіял О.М., Геркіял З.В. Про деякі екологічні проблеми застосування азотних добрив. - Збірник наукових праць УСГА. – Умань, 1997. – С.271-273.
6. Гончарук О.О. Заходи по екологобезпечному використанню водних ресурсів на цукрових заводах Черкаської області. - Збірник наукових праць УСГА. – Умань, 1997. – С.367-370.
7. Гончарук О.О., Бондар В.В. Проблеми фінансового планування в умовах ринку.- Збірник наукових праць УСГА. – Умань, 1999. – С. 360-363.
8. Непочатенко О.О. Кредитування селянських господарств : Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК / у 4-х част. За ред. П.Т. Саблука. – К. – ІАЕ, 2001. – 511с.
9. Непочатенко О.О. Кредитування селянських ( фермерських) господарств / Організація і функціонування фермерських господарств. Навчальний посібник ( Бечко П.К., Бурик А.Ф. та ін.) За ред. В.О.Єщенка та А.Ф.Бурика. К. - ЗАТ «Нічлава»,2002р. с.202 – 205.
10. Непочатенко О.О., Гончарук О.А. Сучасні проблеми кредитування сільськогосподарських товаровиробників // Зб. наук. праць. – Умань, 2003. – Вип. 56. – С. 130-138.
11. Непочатенко О.О., Уланчук О.В. Стан та проблеми розвитку банківської справи в Україні // Зб. наук. праць. – Умань, 2005. – Вип. 59. – С.399-404.
12. Непочатенко О.О. Проблеми та перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в сільському господарстві // Зб. наук. праць. – Умань, 2005. – Вип. 59. – С.394-399.
13. Непочатенко О.О. Формування системи кредитної кооперації в сільському господарстві // Зб. наук. праць. – Вінниця, 2005. – Вип.23. – с.100-105.
14. Непочатенко О.О. Сучасні проблеми банківського кредитування аграрних підприємств // Фінансова система України: Зб. наук. праць. – Острог: Видавництво «Національний університет «Острозька академія», 2005. – Вип. 7; Ч. 2. – С. 222-227.
15. Непочатенко О.О. Кредитування сільськогосподарських підприємств: історія розвитку // Агроінком. – 2005.– № 5-6. – с.46-49.
16. Податкова система / Підручник. За загальною редакцією П.К. Бечко. Умань, 2006. -273с.
17. Непочатенко О.О. Проблеми правового та методологічного забезпечення банківського кредитування аграрних підприємств // Бухгалтерський облік і фінанси. – 2006р. – № 2. – С. 70-76.
18. Непочатенко О.О. Еволюція поглядів на природу і роль кредиту //Зб. наук. праць. – Вінниця, 2006. – Вип. 25. – С. 63-68.
19. Непочатенко О.О. Організаційні механізми кредитування аграрних підприємств // Вісник ХНАУ, 2006. – № 11.– С.183-188.
20. Непочатенко О.О. Сучасні погляди на суть, функції та роль кредиту //Зб. наук. праць. – Умань, 2006. – Вип. 62; Ч. 2. – С. 238-246.
21. Непочатенко О.О. Проблеми довгострокового кредитування аграрних підприємств // Зб. наук. праць. – Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2006. – Вип. 62 (85). – С.366-370.
22. Непочатенко О.О. Роль кредиту у забезпеченні ресурсами сільськогосподарських товаровиробників // Фінансова система України: Зб. наук. праць. – Острог: Видавництво «Національний університет «Острозька академія», 2006. – Вип. 8.; Ч. 3. – С.115-122.
23. Непочатенко О.О. Удосконалення кредитних відносин в АПК регіону // Агроінком. – 2006. – № 7-8. – с.71-74.
24. Непочатенко О.О. Кредитоспроможність як важливий критерій формування кредитних відносин / Зб. наук. праць. – Умань, 2006. – Вип. 63.; Ч.2. – С. 19-26.
25. Непочатенко О.О. Роль банку в діяльності агропромислово-фінансової групи // Зб. наук. праць. – Вінниця, 2006. – Вип. 28. – С. 107-113.
26. Непочатенко О.О. Основи визначення кредитоспроможності аграрних підприємств // Вісник Сумського аграрного університету.- Суми, 2006. – С.303-307.
27. Непочатенко О.О. Суть і проблеми державного регулювання діяльності кредитних організацій // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук праць. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – 128-133.
28. Непочатенко О.О. Роль банків у лізингових угодах // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С.89-94.
29. Непочатенко О.О. Досвід агролізингу в зарубіжних країнах // Зб. наук. праць. – Камянець-Подільський, 2007. – С.65-67.
30. Непочатенко О.О. Лізинг як форма фінансування матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва // Вісник ХНАУ: Серія «Економіка АПК і природокористування». – 2007. – Вип. 3. – С.129-134.
31. Непочатенко О.О. Актуальні проблеми банківського кредитування економіки інноваційного типу // Прометей: Регіональний збірник наукових праць з економіки. 2007. – Випуск 1 (22). – С. 66-68.
32. Непочатенко О.О. Проблеми і необхідність створення сільськогосподарського банку // Зб. наук. праць. – Умань, 2007. – Вип.64.; Ч.2. «Економіка». – С.19-25.
33. Непочатенко О.О. Лізинг як засіб оновлення основних фондів аграрних підприємств // Вісник ХНТУСГ. – Харків: ХНТУСГ, 2007р. – Вип. 54. – С. 215-220.
34. Непочатенко О.О. Фінансові інструменти іпотеки // Фінансова система України: Зб. наук. праць. – Острог: Видавництво «Національний університет «Острозька академія», 2007. – Вип. 9.; Ч.3. – С.396-402.
35. Непочатенко О.О. Економічна суть та становлення ринку іпотечного кредитування в Україні // Зб. наук. праць – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – Ч. 1. – С. 26-30.
36. Непочатенко О.О. Роль та забезпечення іпотечного механізму кредитування в умовах становлення ринку землі // Наук. праці Південного філіалу «Кримський агротехнологічний університет» Національного аграрного університету. – Сімферополь, 2007. – Вип. 106. – С.113-118.
37. Непочатенко О.О. Кредитування сільськогосподарських товаровиробників на основі диверсифікації фінансових послуг // Економіка АПК. – 2007. – № 7.– С.61-66.
38. Непочатенко О.О. Проблеми інституційного забезпечення земельної іпотеки регіону // Зб. наук. праць. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – С. 240-256.
39. Непочатенко О.О., Рудь О.Г. Економічний зміст поняття «прибуток» підприємств //Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету/ Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2007. – Вип. 64. – Ч. 2. Економіка – С. 256-260.
40. Непочатенко О.О., Транченко О.М. Розвиток теорії управління як основа для стратегічного управління // Економічний простір: Збірник наукових праць. № 8. – Дніпропетровськ: НДАБА, 2007. – С. 93-100.
41. Непочатенко О.О. Організаційно-економічні механізми кредитування аграрних підприємств: (Монографія). – Умань, 2007.– 456с.
42. Непочатенко О.О. Мотиваційні фактори відродження кредитної кооперації в сільському господарстві // Зб. наук. праць – Умань, 2008. – Вип. 67 – Ч. 2: Економіка. – С. 343-348.
43. Непочатенко О.О., Транченко О.М. Сутність і зміст стратегічного управління // Зб. наук. праць – Умань, 2008. – Вип. 67 – Ч. 2: Економіка. – С. 353-359.
44. Непочатенко О.О. Державна підтримка підприємств АПК через удосконалення системи кредитування // Економіка АПК. – 2008. - № 8. – С.95-100.
45. Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В. Удосконалення механізмів державної кредитної підтримки сільськогосподарських товаровиробників // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах: зб.наук.праць : в 2т. / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень / відп.ред В.К. Мамутов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – С.149-152.
46. Непочатенко О.О. Лізингове кредитування підприємств аграрного сектора економіки / Непочатенко О.О. // Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України / Під ред. М.Я. Демяненка, М.Й. Маліка . – Умань : СПД Сочінський, 2009. – 304с. (в т.ч. автору належить с.25-37).
47. Непочатенко О.О. Сучасний стан і перспективи короткострокового банківського кредитування сільськогосподарських підприємств / О.О. Непочатенко, О.В. Яковенко / Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2009. – Вип. 70. – Ч.2 : Економіка. – С.130-135 (в.т.ч. автору належить 0,2 д.а.).
48. Непочатенко О.О. Кредитне забезпечення інвестиційної діяльності агропромислово-фінансових груп / О.О. Непочатенко, В.О. Непочатенко / Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. вип. Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного сільського господарства України. – К. : КНЕУ, 2009. – 787, [5] с. С. 475-481.
49. Непочатенко О.О. Теоретичні та практичні аспекти державної підтримки аграрних підприємств / О.О. Непочатенко, Ю.О. Нестерчук / Економіка: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. – Випуск 253 : в 7 т. – Т. УІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – 244с. (С.1520 (224)-1527(231)).
50. Непочатенко О.О. Якісні грунти, як предмет застави іпотечного кредиту / Геркіял О.М., Непочатенко О.О., Геркіял З.В.// Сучасні аспекти розвитку економіки : Колективна монографія / За ред.. О.О. Непочатенко, П.К. Бечка. – Умань : Видавець «Сочінський», 2010. – 316с. (С.50-57).
51. Непочатенко О.О. Теоретичні та практичні аспекти використання та відтворення основного капіталу спиртових підприємств / О.О. Непочатенко, М.О. Рябенька / Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол. : А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2009. – Вип. 71. – Ч. 2: Економіка. – 268с. (с.7-13).
52. Непочатенко О.О. Сучасний стан та перспективи кредитування економіки /Непочатенко О.О. Яковенко О.В. Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою / Збірник наукових праць ДонДУУ : Серія «Економіка» том Х, випуск 127, Донецьк, 2009 . – С. 40-45.
53. Непочатенко О.О. Сучасний стан та перспективи розвитку спиртової промисловості / О.О. Непочатенко, М.О. Рябенька // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол. : А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2009. – Вип. 72. – Ч. 2: Економіка. – 264с. (с.13-19).
54. Непочатенко О.О. Світовий та вітчизняний досвід функціонування бюро кредитних історій / О.О. Непочатенко / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 98. – Харків : ХНТУГСГ, 2010. – 371с. (с.26-32).
55. Непочатенко О.О. Проблеми і перспективи діяльності регіональних сільськогосподарських банків / О.О. Непочатенко / Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010 – Вип. 6. – Т. 1. – 290с. (230-236).
56. Непочатенко О.О. Методичні проблеми оцінки платоспроможності підприємств / О.О. Непочатенко, О.А. Непочатенко // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : Збірник наукових праць. Вип. 1 (18) : Економічні науки. – Чернівці, Технодрук, 2010. – 228с. (с.18-23).
57. Непочатенко О.О. Теоретичні і практичні аспекти державної підтримки аграрного сектора економіки / А.Ф. Головчук, О.О. Непочатенко/ Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України / Під ред. А.Ф. Головчука, О.О. Непочатенко (Частина 1). – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський), 2010. – 304с. (175-183).
58. Непочатенко О.О. Агролізинг як механізм реалізації державної інвестиційної політики / А.Ф. Головчук, О.О. Непочатенко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2010. – Вип. 74. – Ч. 2: Економіка. – 228с. (с.7-16).
59. Непочатенко О.О. Державна інвестиційна політика у сфері лізингу та порядок її реалізації / А.Ф. Головчук, Г.Ю. Ягода // Всеукраїнський науково-виробничий журнал Інноваційна економіка. – 2010. - № 3. – С. 261-268.
60. Непочатенко О.О. Недоліки системи оподаткування сільськогосподарських підприємств / О.О. Непочатенко, В.П. Бечко // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Випуск 4 (20), 2010. – С.41-45.
61. Непочатенко О.О. Порівняльна характеристика лізингового і банківського кредитування на прикладі Черкаської філії Пат КБ «ПриватБанк» / Непочатенко О.О. Яковенко О.В. // Вісник університету банківської справи НБУ (м. Київ). – 2010. - № 3(9). – С. 194-197.
62. Непочатенко О.О. Проблеми податкового регулювання діяльності організованих агроформувань / О.О. Непочатенко, В.П. Бечко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 75. – Ч. 2: Економіка. – 436с. (с.267-273).
63. Непочатенко О.О. Особливості прояву виробничих ризиків у сільському господарстві / О.О. Непочатенко, О.В. Пушка // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 75. – Ч. 2: Економіка. –436с. (с.292-297).
64. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств. Навч. посібн./ О.О. Непочатенко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 328 с.
65. Непочатенко О.О. Кредитні бюро як ланка інформаційного забезпечення банківського механізму кредитування / О.О. Непочатенко // Актуальні проблеми розвитку регіону : науковий збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – Вип. 7. – Т. 1. – 319с. (С.80-85).
66. Непочатенко О.О. Формування системи сільськогосподарської кредитної кооперації / О.О. Непочатенко // Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць Університету банківської справи НБУ. – 2010. - № 2 (9) : Режим доступу : www.nbuv. gov.ua / portal/
67. Непочатенко О.О. Кредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств / О.О. Непочатенко, Н.В. Бондаренко // Економіка АПК. – 2011. - № 5. – С. 91-97.
68. Непочатенко О.О. Діагностика активів і зобов’язань в управління платоспроможністю сільськогосподарських підприємств / О.О. Непочатенко, О.А. Непочатенко / Польща ???С.351-356.
69. Непочатенко О.О. Страхування / Навч. посібн // О.О. Непочатенко, Гайдай В.І., Хлівна І.В./ Умань, 2011 – 257с.
70. Непочатенко О.О. Розвиток аграрного сектора України: стан і проблеми / В.К. Збарський, О.О. Непочатенко // Сучасні тенденції розвитку аграрної економіки / колективна монографія. Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань - : Видавець «Сочінський», 2011. С. 9-19.
71. Непочатенко О.О. Механізм державного регулювання відтворення основних виробничих засобів в Україні / О.О. Непочатенко, Г.Ю. Ягода // Економіка та управління АПК : збірник наукових праць / Білоцерків. нац. аграр. ун-т – Біла Церква, 2011. – Вип. 5 (85). – С. 122-127.
72. Непочатенко О.О. Кредитні важелі державного регулювання технічного забезпечення агроформувань / А.Ф. Головчук, О.О. Непочатенко, Б.С. Гузар, Г.Ю. Ягода // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 76. – Ч. 2: Економіка. – 412с. (с.8-19).
73. Непочатенко О.О. Особисте селянське господарство у забезпеченні продовольчої безпеки України / В.К. Збарський, О.О. Непочатенко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 76. – Ч. 2: Економіка. – 412с. (с.19-28).
74. Непочатенко О.О. Страхування як інструмент мінімізації ризиків кредитної політики банків / О.О. Непочатенко, О.О. Любар // Становлення економіки України у після кризовий період : ризики та проблеми розвитку / Колективна монографія. Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Частина 1.– Умань : Видавець «Сочінський», 2012. С. 336-342.
75. Непочатенко О.О. Формування фінансової політики в аграрній сфері економіки / О.О. Непочатенко, О.Л. Правдюк / Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін.. – Умань, 2012. – Вип. 78. – Ч. 2 : Економіка. – С.7-14.
76. Непочатенко О.О. Гармонійність кредитної політики банків // О.О. Непочатенко, Н.Л. Правдюк, О.О. Любар / Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін.. – Умань, 2012. – Вип. 77. – Ч. 2 : Економіка. – С.329-336.
77. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств : підруч. / О.О. Непочатенко, Н.Ю. Мельничук. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – 501с.
78. Непочатенко О.О. Розвиток іпотечного кредитування аграрного сектора економіки України / Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / [ за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – Вип. 8. – Т.1. – 322с. (16-22).
79. Непочатенко О.О. Формування бюджетного підходу до кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств / О.О.Непочатенко, Н.В. Бондаренко, О.Г. Бондаренко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 35 (Частина 2). – Ужгород, 2012. – С.220-225.
80. Непочатенко О.О. Сучасні методи кредитування сільськогосподарських підприємств / О.О.Непочатенко, Н.В. Бондаренко, О.Г. Бондаренко // Економіка АПК. – 2012. - № 5. – С. 69-74.
81. Непочатенко О.О. Перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств з комбінованим виробництвом / Ю.О. Нестерчук, О.О. Непочатенко / Польща
82. Непочатенко О.О. Міжбюджетні трансферти як інструмент вирівнювання доходної спроможності місцевих бюджетів / О.О. Непочатенко, П.М. Боровик, Л.В. Павлійчук // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012р. - № 3. - С. 287-290.
83. Полтавщина аграрна: поступи розвитку, проблеми / О.О. Непочатенко / Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». – 2011. - № 2. С. 174-182.
84. Непочатенко Е. А. Использование налогового механизма как специфического способа поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей / Е. А. Непочатенко, Ю. А. Нестерчук, Е. Т. Прокопчук // Российское научное рецензируемое издание (журнал) по экономике: «Экономика: вчера, сегодня, завтра». – 2012. – № 5–6. – С. 55–65 (0,4 п. л.).[российское научное издание (журнал) «Экономика: вчера, сегодня, завтра», входит в список ВАК РФ] http://publishing-vak.ru/archive.htm
85. Непочатенко О.О. Податкове регулювання розвитку сільських територій / О.О. Непочатенко, П.М. Боровик, О.С. Тригубенко // / Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 79. – Ч. 2 : Економіка. – С.6-15.
86. Фінансовий менеджмент. Підручник. / за ред. О.О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – 523с.
87. Непочатенко О.О. Посилення впливу системи оподаткування на соціально-економічний розвиток сільських територій / О.О. Непочатенко, П.М. Боровик, О.С. Тригубенко // Облік і фінанси АПК. – 2012. - № 3. – С. 102-109.
88. Непочатенко О.О. Сталий розвиток агропродовольчої системи України: суть та практичне значеня / О.О. Непочатенко, Ю.О. Нестерчук, Р.П. Мудрак // Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умова глобалізацій них викликів: монографія / Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В. та ін. ; за ред.. О.І. Павлова. – Одеса. – «Агропринт», 2012. – С. 105-121 (760с.).
89. Непочатенко О.О. Особливості управління страховими ризиками/ О.О. Непочатенко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Науково-методичний журнал. Серія «Фінанси і кредит», 2012. - № 1. – С. 16-20.
90. Непочатенко О.О. Державна політика у сфері розвитку сільських територій: вітчизняні реалії та європейський досвід / О.О. Непочатенко / Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1(4). – Т. 3. – Полтава : ПДАА. – 2012. – 340с. – С.149-153.
91. Непочатенко О.О. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та шляхи його вдосконалення / О.О. Непочатенко, П.М. Боровик, М.М. Уманець // Сталий розвиток економіки. – 2013. - № 1. – С.321-333.
92. Непочатенко О.О. Формування та використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств / О.О. Непочатенко, О.Т. Прокопчук, М.А. Коротєєв// Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 81. – Ч. 2 : Економіка. – С.9-20.
93. Непочатенко О.О. Вдосконалення митно-тарифного регулювання розвитку тваринництва / О.О. Непочатенко, П.М. Боровик, О.С. Тригубенко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 81. – Ч. 2 : Економіка. – С.64-70.
94. Непочатенко О.О. Склад і структура сільськогосподарських товаровиробників Звенигородського району / / О.О. Непочатенко, О.В. Яковенко / Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 81. – Ч. 2 : Економіка. – С.125-129.
95. Непочатенко О.О. Умови та ключові особливості розвитку особистих селянських господарств / О.О. Непочатенко, О.Т. Прокопчук, М.І. Мальований // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2013 [19]. – № 2. – С. 70–74 (0,4 д. а.).
96. Непочатенко О.О. Вітчизняний механізм справляння ПДВ: ключові проблеми та шляхи їх вирішення / / О. Непочатенко, П. Боровик, Л. Павлова// Економічний аналіз: зб.наук.праць /Тернопільський національний економічний університет; редкол: С.І. Шкарабан (гол.ред.) та ін.. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. – Вип.12. – Частина 2. – 366с. (с.286-289).
97. Непочатенко О.О. Посилення впливу аналізу фінансової діяльності на процес управління підприємством / О.О. Непочатенко, П.М. Боровик, Н.В. Бондаренко, Т.О. Філіпова // Інноваційна економіка. – 2013. - № 3. – С. 291-296.
98. Непочатенко О.О. Банківські операції. Навчальний посібник / О.О. Непочатенко, К.М. Мельник. – Вінниця, ПП «ТД»Едельвейс і К», 3012. – 320с.
99. Непочатенко О. Конкурентоспроможність банківських установ: вітчизняний та зарубіжний досвід / О. Непочатенко, О. Кіфоренко. - Польща.
100. Непочатенко О.О. Пряме оподаткування суб’єктів малого підприємництва/ О.О. Непочатенко, П.М. Боровик, Б.С. Гузар // Облік і фінанси. – 2013. - № 3. – С.81-87.
101. Непочатенко О.О. Теоретичні засади організаційно-економічних механізмів кредитування суб’єктів аграрного виробництва / О.О. Непочатенко, П.К. Бечко - Росія
102. Непочатенко О.О. Финансово-кредитный механизм в системе кредитования сельскохозяйственных предприятий / / О.О. Непочатенко, П.К. Бечко – Актуальные проблемы економики и управления. – Выпуск 1(1) / 2014. – С 30-39.
103. Непочатенко О.О. Теоретичні основи фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / О.О. Непочатенко, П.К. Бечко// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2013. – № 4 (9). – С.77-82. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n3.html
104. Непочатенко О.О. Використання міжбюджетних трансфертів з метою вирівнювання доходної бази місцевих бюджетів / О.О. Непочатенко, П.М. Боровик, О.М. Преде //Економіка. Управління. Інновації : електрон. наук. фах. вид..- Житомир. - 2013. - № 2 (10) Режим доступу: http://att3.i.ua/attach/INBOX/52ac79d1f75f/4/Непочатенко_Боровик_Преде.PDF?_rand=1039861852&I=cVB%2BklmjmrNrbotVlqKZgQ%3D%3D
105. Непочатенко Е.А. Использование налогового механизма как специфического способа поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей / Е.А. Непочатенко, Ю.А. Нестерчук, Е.Т. Прокопчук // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2012. - № 5-6. – С. 55-65 - Режим доступу до журн.: analitikarodis@yandex.ru ) http://publishing-vak.ru/
106. Непочатенко О.О. Трансформація особистих господарств населення у стратегії удосконалення соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки / О.О. Непочатенко, В.А. Слєпцов, М.М. Ігнатенко, К.А. Пилипенко / Монографія. – Умань. – 2013. – 446с.
107. Непочатенко О.О. Розвиток теорії управління як основа конкурентоспроможності сільського господарства // О.О. Непочатенко, Л.В. Транченко, О.М. Транченко // Сучасні питання економіки і права : зб.наук.праць. – К. : КиМУ, 2014. – Вип. 1(7). – 136с. (С.64-67).
108. Непочатенко О.О. Активізація інвестиційної діяльності як спосіб зміцнення фінансової безпеки аграрного сектору / О.О. Непочатенко // Агросвіт : науково-практичний журнал. – 2014 – № 2. – С. 3-7.
109. Непочатенко О.О. Забезпечення фінансової безпеки аграрних формувань / О.О. Непочатенко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. Вип. 11 (150) / Наук.ред. І.Г. Манцуров. – К., 2013. – 244с. (С. 200-204.).
110. Непочатенко О.О. Планування діяльності підприємств: навчальний посібник (видання друге, доповнене і перероблене) / О.О. Непочатенко, Н.П. Резнік, Л.В. Транченко, О.М. Транченко, Р.І. Лопатюк. _ К. : КиМУ, 2014. – 2014. - 448с.
111. Непочатенко Е.А. Исторические аспекты развития сельскохозяйственной кооперации в Украине / Е.А. Непочатенко, Е.Т. Прокопчук // Международный электронный научно-практический журнал «Перспективы науки и образования» («Internationalelectronicscientific & practicaljournal «Perspectivesofscienceandeducation»). – 2014. – №2 (8). – С. 229-236 (0,65 п. л.).
112. Непочатенко О.О. Фінанси, гроші та кредит : підручник / О.О. Непочатенко, С.М. Колотуха, С.А. Власюк, П.М. Боровик, В.П. Бечко, П.К. Бечко – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві».ю 2014. – 484с.
113. Непочатенко О.О. Сучасний стан та перспективи розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні / О.О. Непочатенко, О.Т. Прокопчук. - Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2014. – Вип. 84.– С.135-143.
114. Непочатенко О. Сучасні реалії та перспективи розвитку оподаткування доходів громадян в Україні / О. Непочатенко., П. Боровик. - Польща, Плоцьк 2014р. С.223-229.
115. Непочатенко Е.А. Современный механизм налогообложения доходов физических лиц и пути его совершенствования / Е.А. Непочатенко, Л.В. Барабаш. – Польша, Плоцк, 2014. – 227-235.
116. Непочатенко О.О. Перспективи мікрокредитування суб’єктів господарювання аграрної галузі / О.О. Непочатенко, П.К. Бечко, П.М. Боровик // Журнал Науковий огляд, 2014. - № 9(10). – С.63-73 (РИНЦ)
117. Непочатенко О.О. Вплив митної політики України на обсяги експортно-імпортних операцій / О.О. Непочатенко, Л.В. Барабаш - Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір.наук.досліджень / Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Вип. 86.–Ч. 2: Економіка. - С.6-13.
118. Непочатенко О.О. Реформований механізм соціально-пенсійного забезпечення в Україні: проблеми та перспективи / О.О. Непочатенко, П.К. Бечко, П.М. Боровик // Глобальні та національні проблеми економіки, 2015. – вип. 4. Режим доступу до журн.: http://www.global-national.in.ua (с.867-871).
119. Непочатенко Е.А. Опыт сельскохозяйственного страхования в зарубежных странах и возможности его использования в Украине / Е.А. Непочатенко, Е.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич // Научно-практический журнал «Управление инвестициями и инновациями». – 2014. – №4. – С. 61-70 (0,65 п. л.).
120. Непочатенко О.О. Оподаткування прибутку підприємств в Україні / О.О. Непочатенко, П.М. Боровик, Б.Р. Щепелюк // Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 1 (13), 2015. – С.
121. Непочатенко О.О. РЕФОРМОВАНИЙ МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНО-ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ / О.О. Непочатенко, П.М. Боровик, П.К. Бечко // Глобальні та національні проблеми економіки. - Випуск 4. 2015
122. Непочатенко О.О. Формування соціально-орієнтованої звітності / О.О. Непочатенко, Є.К. Кучеренко// Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір.наук.досліджень / Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Умань: УНУС, 2015. – Вип. 87.–Ч. 2: Економіка. - С.61-68.
123. Непочатенко О. О. ПДВ-підтримка агробізнесу в Україні / О. О. Непочатенко, П. М. Боровик, П. К. Бечко // Економіка. Управління. Інновації. – 2015. – № 2. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=eui_2015_2_14.
124. Непочатенко О. О.Теоретичне обґрунтування сутності оборотних активів / П. К. Бечко, Д.А. Попиченко //Інноваційна економіка. – 2015. - №4. – С.265-273.
125. SGGW Варшава 2014. – С.45-55.
126. Непочатенко, О. О. (2014) ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ АГРОСФЕРИ. / Непочатенко, О. О., Боровик, П. М., Сливінський, С. А. // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (Випуск XX №1 (28). С. 109-116.
127. Непочатенко, О. О. Кредитні ризики в системі банківського кредитування аграріїв/ Непочатенко, О. О., Бечко П.К. Корнега А.О. / Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Умань: УНУС, 2016. – Вип. 88.–Ч. 2: Економічні науки - С.7-20.
128. Непочатенко Е.А. Моделирование интеграционных связей и обоснование структуры интегрированных формирований АПК Украины / Ю.А. Нестерчук, М.И. Малеваный / Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 3(177) (скопус, коперникус). – С. 384-397.
129. О.О. НЕПОЧАТЕНКО Проблеми пільгового режиму прямого оподаткування агробізнесу в Україні / О.О. НЕПОЧАТЕНКО, П.М. БОРОВИК, В.І. ЛЕЛЕКА.// Облік і фінанси. – 2015.- № 4. С. 113-117.
130. Непочатенко О. О., ОНОВЛЕНИЙ МЕХАНІЗМ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ / НепочатенкоО. О., Боровик П. М., Парій Д. Ю// Економіка. Управління. Інновації. – 2016.- Випуск № 1 (16). Ел. Видання 0.4 д.а.
131. Непочатенко О. О. Акцизне оподаткування в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшого використання / О. О. Непочатенко, П. М. Боровик, Т. О. Таран // Економіка. Управління. Інновації. - 2016. - № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=EJ000036%2F2016%2F2.Бібліографія (MLA):Непочатенко О. О., Боровик П. М., Таран Т. О. "Акцизне оподаткування в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшого використання."Економіка. Управління. Інновації 2 (2016).

132. Непочатенко О. О. Аналіз впливу соціально-економічних детермінант на рівень тіньової економіки в контексті фінансування соціального захисту населення / М.І.Мальований,  О.О.,Непочатенко, О.А. Непочатенко / Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 3(81 (скопус, коперникус). – С. 466-475.  

133. Непочатенко О.О.,Пташник С.А. Економічна оцінка ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств регіону дослідження / О.О.Непочатенко, С.А.Пташник  //  Науковий вісний Чернівецького університету : Економіка: зб. наук. пр. Вип. 773 – 774 / Черн. нац. ун-т. ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, - 2016.-118-125с.

134. Непочатенко  О.О., Пташник С.А. Конкурентне середовище та напрямки економічного розвитку сільськогосподарських підприємств / О.О.Непочатенко,С.А.Пташник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» . Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА» , травень 2016. №1(29).-С. 48-54

135. Непочатенко О.О., Пташник С.А., Мельник К.М. Теоретичні аспекти економічної сутності  конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / О.О.Непочатенко, С.А.Пташник, К.М.Мельник // Економіка АПК. – 2016. – № 12.

136. Непочатенко О.О., Аналіз конкурентного середовища  сільськогосподарських підприємств / О.О.Непочатенко, С.А.Пташник, В.О.Непочатенко // Економіка АПК. – 2016 - №5. – С.43-51. 

137. Непочатенко О.О. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств України / О.О.Непочатенко, С.А. Чекалюк // Економіка АПК.  - 2015. - № 7 - С. 41.

138. Непочатенко  О.О., Пташник С.А. Інвестиційно-інноваційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств/ О.О.Непочатенко, С.А.Пташник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» . Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА» , грудень 2016. №3(31). - С. 42-47.

139. Непочатенко О. О.,Кіфоренко О. В. Використання системи НАССР – умова забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції // О.О. Непочатенко, О.В. Кіфоренко // Науково – методологічні засади соціально – економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах євро інтеграційних процесів: кол. моногр. / під ред. д.е.н., професора Ю.О.Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – 292 с. – С. 74 – 81.

140. Фінанси підприємств у схемах і таблицях / Непочатенко О.О, Бондаренко Н. В., Непочатенко О.А. – Умань: Видавець Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. –  388 с.

141. Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В., Власюк С.А. Банківське кредитування як важливий чинник стабілізаціі економіки країни// Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір.наук.досліджень / Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Умань: УНУС, 2017. – Вип. 90.–Ч. 2: Економіка. -  С. 7-16.

142. Непочатенко Е.А., Прокопчук Е.Т., Гузар Б.С.Европейский и украинский опыт финансовой поддержки фермерской деятельности за счет налоговых инструментов// Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит». 2017. Выпуск 18. Том 23. (Май 2017). С. 1072-1092 ( 1,1 п.л.).

143. Непочатенко Е.А.,Коротеев Н.А. Диверсификация єкономики сельских территорий Украині в контексте формирования продуктивний занятости трудового потенциала / 2016. - том 23.- С.431-441. Плоцк (коперникус)

144. Непочатенко Е.А., Мудрак Р.П. Направления исследований отечественной аграрной науки в условиях евроинтеграционных процессов / 2016. - том 24.- С.99-115. Плоцк (коперникус)

145. Непочатенко О.О., Власюк С.А., Бондаренко Н.В. Реалії та перспективи банкіського кредитування // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Київ: Видавництво «Основа», 2017. – Вип. 91.–Ч. 2: Економічні науки -  С. 6-14.

146. Непочатенко О.О.,Бечко В.П., Барабаш Л.В. Особливості розвитку та функціонування кредитного ринку України // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Київ: Видавництво «Основа», 2017. – Вип. 91.–Ч. 2: Економічні науки -  С. 22-32.

147. Непочатенко О.О., Мельник К.М., Прокопчук О.Т. Капіталізація банківської системи як основа стабільності економіки України// Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Київ: Видавництво «Основа», 2018. – Вип. 92.–Ч. 2: Економічні науки -  С. 6-18.

148. Непочатенко О.О., Бечко П.К., Барабаш Л.В.Напрями оптимізації державної підтримки аграрних товаровиробників// Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва/ Редкол. : О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. – Київ: Видавництво «Основа», 2018. – Вип. 92.–Ч. 2: Економічні науки -  С. 18-32.

149. Malyovanyi, M., Nepochatenko, O., Nesterchuk, Y. (2018). Conceptual Approaches to Improving the Functioning of Non-state Social Insurance Institutions in Ukraine. Economics and Sociology, 11(2), 21-32. doi:10.14254/2071- 789X.2018/11-2/........СКОПУС

150. Непочатенко О.О., Кіфоренко О.В.Структурні зміни у фінансовій системі краіни:кейс-стаді банківська система Украіни/Плоцьк, Польща, том 26 с.165-183 копернікус

151. Malyovanyi M. Selected aspects of the social protection system’s financial  security in the context of shadow economy  / Nepochatenko O.,  Nepochatenko V.// Економічний часопис-ХХІ. – 2017. – 168(11-12). – С. 78-81.  СКОПУС

152. Olena Oleksandrivna Nepochatenko, Olena Todorivna Prokopchuk AGRICULTURAL INSURANCE AS A RISK MANAGEMENT TOOL FOR GROWING CROPS /Journal of Management and Business: Research and Practice Časopis pre manažment a podnikanie: Výskum a prax Scientific Journal of the Faculty of Management of University of Presov in Presov Published twice a year. Registration number 2858/09.- 18-28.

153. Непочатенко О.О., Мальований М.І., Бечко П.К., Лиса Н.В.,Барабаш Л.В.,Власюк С.А.,Бондаренко Н.В. Податковий менеджмент: підручник. Вид. 2-е, перероб. і доповн.- Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – 370с.

ПУБЛІКАЦІЇ В ІНШИХ НАУКОВИХ ВИДАННЯХ І МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Гончарук О.О., Брик Є.П. Рентне регулювання раціонального землекористування / Тези доповідей регіональної науково-практичної конференції : Соціально-економічні і ресурсні фактори розвитку Черкаської і Кіровоградської області. – Умань, 1990. – С.84.
2. Гончарук О.О., Слупіцька О.І. Аналіз використання ресурсного потенціалу в господарствах Черкаської області / Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції : Статистична інформація, методи її аналізу і комп’ютерна техніка в управлінні мікро- та макроекономікою. – Кіровоград, 1995. – С.37.
3. Гончарук О.О. Історичні аспекти розвитку взаємовідносин сільських виробників з переробниками цукрової сировини в Україні / Матеріали Всеукраїнського симпозіуму з проблем аграрної історії Ч. 1. – К., 1996. – С. 86-89.
4. Бечко П.К., Колотуха С.М, Гончарук О.О. Перспективи розвитку нових форм кредитування в умовах ринку / Підсумки наукової роботи за 1991-1995 роки (тези доповідей наукової конференції). – Умань, 1996. – С. 175-176.
5. Гончарук О.О. Агропромислова інтеграція при вирощуванні і переробці цукрових буряків / Тези доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу УСГА. – Умань, 1996. – С. 167-168.
6. Гончарук О.О., Колотуха С.М. Проблеми ринку цукру / Тези доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу УСГА. – Умань, 1996. – С. 168-169.
7. Непочатенко О.О. Сучасні механізми банківського кредитування аграрних підприємств // Ринкова трансформація соціально-економічних відносин в АПК. Збірник матеріалів Другої Міжнародної науково-практичної конференції, 13-15 червня 2005р., м..Мелітополь / Таврійська державна агротехнічна академія. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2005. – С. 162-163.
8. Непочатенко О.О. Кредитне забезпечення аграрних формувань регіону // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період: Наукові праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 12 травня 2005 року у Хмельницькому економічному університеті.(у 2-х частинах). Ч.1. – Чернівці: Букрек, 2005. – С. 263-268.
9. Непочатенко О.О. Роль відсоткових ставок у кредитуванні підприємств АПК// Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників 16-17 лютого 2006 року. Т. 1 – Вінниця: Книга-Вега, 2006.- С. 283-286.
10. Непочатенко О.О. Фінансове забезпечення інтеграційних процесів в АПК // Організаційно-економічні інструменти розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому виробництві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Ч.2. – Тернопіль: ТДЕУ, ТІ АПВ УААН, 2006. – С. 154-158.
11. Непочатенко О.О. До проблеми фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектора економіки // Простір і час сучасної науки. Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. 24-26 квітня м. Київ, 2006р 1 частина. С. 33-34.
12. Непочатенко О.О. Агропромислово-фінансова група – сучасна корпоративна структура // Корпоративне управління в Україні: менеджмент, фінанси, аудит. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне 4-5 травня 2006р.). – С. 171-173.
13. Непочатенко О.О. Державне регулювання кредитного забезпечення аграрних підприємств // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків. – Черкаси: ЧБІ УАБС НБУ, 2006. – С. 77-78.
14. Непочатенко О.О. Застава, як форма забезпечення зобов’язань сільськогосподарських підприємств // «Дні науки – ’2006». Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. М. Дніпропетровськ, 17 – 28 квітня 2006р. Том 4 Економічні науки. - С.62-64.
15. Непочатенко О.О. Оцінювання кредитоспроможності позичальника // Фінансування та кредитування аграрного сектора: проблеми та перспективи: Тези доповідей Першої Міжнародної науково-практичної конференції, 4-6 вересня 2006р., м. Мелітополь / Таврійська державна агротехнічна академія. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2006. – С.104-106.
16. Непочатенко О.О. Основи визначення кредитоспроможності аграрних підприємств // «Аграрний форум – 2006» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми (25-29 вересня 2006р.). – С. 228-229.
17. Непочатенко О.О. Складові механізму кредитування аграрних підприємств // «Актуальні проблеми сучасної науки» Матеріали 2 всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 23-25 жовтня 2006р., м. Київ. – С.48-50.
18. Непочатенко О.О. Зарубіжний досвід розвитку лізингових послуг // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу –’2006». Том 3. – Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 57-60.
19. Непочатенко О.О. Банк як фінансовий центр агропромислово-фінансової групи // Аграрна наука – виробництву. Тези доповідей 5 державної науково-практичної конференції, м. Білі Церква, 23-25 листопада 2006р.- Біла Церква, 2006. – С.52.
20. Непочатенко О.О. Про створення української моделі іпотечного кредитування // Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 22-23 лютого 2007р. м. Чернівці. – С. 25-28.
21. Непочатенко О.О. Особливості іпотечного кредитування аграрних товаровиробників // Державна політика та стратегія реформування економіки України в ХХІ сторіччі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 27 березня 2007р.) – Полтава. : ПДАА, 2007. – С. 305-307.
22. Непочатенко О.О., Рудь О.Г. Економічне становище мясопродуктового під комплексу АПК // Державна політика та стратегія реформування економіки України в ХХІ сторіччі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 27 березня 2007р.) – Полтава. : ПДАА, 2007. – 312с.
23. Непочатенко О.О. Складові іпотечного кредитування // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали ІУ-ї Міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси, 11-13 квітня 2007р./ Відп. ред. В.М. Яценко. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – С. 75-76.
24. Непочатенко О.О. Теоретичні основи кредитної кооперації // Актуальні проблеми на сучасному етапі та перспективи розвитку фінансово-кредитного механізму АПК. – К.-Подільський., 2007. – Вип. 15.; Т. 3. – С. 394-400.
25. Непочатенко О.О. Агенції кредитних гарантій як посередники на ринку банківського кредитування // Забезпечення сталого розвитку банківської діяльності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 11 жовтня 2007р. – Київ, КНЕУ, 2007. – С.179-181.
26. Непочатенко О.О. Зарубіжна практика використання агролізингу // Стратегія ресурсозберігаючого використання аграрно-економічного потенціалу на основі активізації інноваційно-інвестиційної діяльності – об’єктивна передумова інтеграції країни в Світове співтовариство: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 18 травня 2007р. Частина 2 – Тернопіль: ТНЕУ, 2007. – С.226-227.
27. Непочатенко О.О. Формування відсотків за іпотечним кредитом // Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 15-16 листопада 2007р./ Частина 1. – Харків: Харк. держ. техн.ун-т будів. та архіт., 2007. – С. 26-27.
28. Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В. До питання створення кредитних бюро / О.О. Непочатенко, Н.В. Бондаренко // «Проблеми економіки й управління у промислових регіонах». Міжрегіональна науково-практична конференція (22-24 травня 2008р. м. Запоріжжя) – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – С. 198-201.
29. Непочатенко О.О. Становлення регіональної системи кредитування АПК Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. М. Київ, 23-24 жовтня 2008 р. – У трьох частинах / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України. – Ч. 3. – С. 207-210.
30. Непочатенко О.О. Необхідність та напрями державної підтримки аграрних підприємств // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 5-6 червня 2009 року (Частина 2) – Умань : Видавець «Сочінський», 2009. – 238с. ISBN 978-966-1604-23-9.
31. Непочатенко О.О. Амортизаційна політика підприємств спиртової промисловості / О.О. Непочатенко, М.О. Рябенька // Розвиток аграрного виробництва в умовах світової фінансово-економічної кризи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (у заочній формі) / Редкол.: П.Т. Саблук та ін.. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009, 442с. С. 246-248.
32. Непочатенко О.О. Підвищення ефективності діяльності підприємств спиртової промисловості / О.О. Непочатенко, М.О. Рябенька // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми / Збірник тез доповідей У Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Тернопіль, 30 жовтня 2009р.)- 299с.
33. Непочатенко О.О. До питання створення кооперативних банків // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції. 15-16 жовтня 2009р.- Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2009- 354с. . (167-169).Умань 2010
34. Непочатенко О.О. Державна інвестиційна політика у сфері лізингу та порядок її реалізації / А.Ф.Головчук, Г.Ю. Ягода / Материали за 6-а международна научна практична конференція, « бразование и наука 21 век», - 2010. Том 8. Икономика. Политика. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – 80с. С.3-6.
35. Непочатенко О.О. Державне регулювання лізингових операцій / Г.Ю. Ягода / Інноваційно-орієнтовані засади максимального використання потенціальних можливостей виробництва в умовах євроінтеграції : Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції, 14-15 жовтня 2010р. Україна, м. Тернопіль. – С. 139-141.
36. Непочатенко О.О. Проблеми оподаткування сільськогосподарських підприємств / Податковий кодекс України як економічна конституція держави: зб.матер.наук.-практ. круглого столу, 15 жовтня 2010р. / Держ.податк.адмін. України, нац..унів. ДПС України, наук.-досл.центр з проблем оподаткування. – Ірпінь, 2010. – 152с. (С.97-100).
37. Непочатенко О.О. Удосконалення інфраструктури кредитної підтримки підприємств АПК / Актуальні проблеми розвитку регіональних АПК: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2011) / Відп. Ред. Т.В. Божидарнік. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2011. – С.53-54
38. Непочатенко О.О. Концепція удосконалення лізингових відносин в аграрній сфері економіки // Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві. Збірник матеріалів Дванадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників. 25-26 лютого 2010р. / Редкол. : П.Т. Саблук та ін.. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2010. – 618с. С.282-286.Умань, 2011
39. Непочатенко О.О. Недоліки бюджетних відносин на рівні бюджетів місцевих громад / О.О. Непочатенко, П.М. Боровик, Л.В. Павлійчук // Простір і час сучасної науки / Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 19-21 квітня 2012р.
40. Непочатенко О.О. Сучасний стан інвестування економіки України /Непочатенко О.О., Непочатенко В.О. /Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин / матеріали УІ Міжнародної науково-практичної конференції . - Умань 17-19 травня 2012р.
41. Участь у 14 річних зборах економістів –аграрників. Київ, 2012. 16-17 жовтня.
42. Непочатенко О.О. Проблеми оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в Україні / Непочатенко О.О., Боровик П.М., Уманець М.М.// Матеріали конференції 20-21 листопада. – Донецьк, 2012. – С. 62-64.
43. Непочатенко О.О. Розвиток теорії управління як основа конкурентоспроможності сільського господарства» // О.О. Непочатенко, Л.В. Транченко, О.М. Транченко //Всеукраїнська науково-практична конференція «Підсумки розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність» КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 22 листопада 2013 Київ – 2013
44. Непочатенко О.О. Оподаткування доходів суб’єктів малого бізнесу: сучасні проблеми та напрями їх вирішення / О.О. Непочатенко, П.М. Боровик, Б.С. Гузар // Розвиток облікової та фінансової складових економічної науки та прктики: збірник матеріалів УІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2013р. м. Київ) / відпов. За вип.. Б.В. Мельничук. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – 760с.
45. Непочатенко О.О. Проблема вибору моделі розвитку сільських територій / О.О. Непочатенко // Сучасні тенденції економічного та соціального розвитку: держава, регіон, підприємство: Матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю (м. Луганськ, 19 лютого 2014 р.) : - Луганськ: «Русь», 2014. - 224 с. (С. 187-188).
46. Непочатенко О.О. Проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів / О.О. Непочатенко // Освіта та ринок праці: IV Міжнародний симпозіум (15 – 16 квітня 2015 року) : - Державна Вища Професійна Школа в Плоцьку (Польща).
47. Непочатенко О.О. Мультифункціональна модель розвитку сільських територій та перспективи її запровадження в Україні / О.О. Непочатенко //Сучасні економічні системи стан та перспективи: У1 міжнародна науково-практична конференція (14-15 травня 2015р.)- Хмельницький. ХКТЕІ-2015. – 408с.
Участь у конференціях (з опублікуванням статей у фахових збірниках)
1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: становлення та розвиток», Острог, 2006, 7-8 квітня 2006р.
2. Україна та її регіони на шляху до інноваційного суспільства / УІІ Міжнародна науково-практична конференція ( 31жовтня – 1 листопада 2006р.), Донецьк
3. Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства. – Міжнародна науково-практична конференція. – Харків. – 1-2 березня 2007р.
4. Формування і функціонування аграрних ринків та їх інфраструктури / Третя міжнародна науково-практична конференція. – 12-14 червня 2007р.. – Харків
5. Актуальні складові регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції / ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція – 21-22 травня 2009р. – Феодосія (доповідь – Теоретичні та практичні аспекти державної підтримки аграрних підприємств).
6. Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного сільського господарства України / науково-методична конференція присвячена 65 річчю кафедри економіки агропромислових формувань. – 7-8 жовтня 2009р. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – м. Київ.

КЕРІВНИЦТВО АСПІРАНТАМИ ТА ЗДОБУВАЧАМИ

Під керівництвом Непочатенко О.О. захищені дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:
Бондаренко Н.В. Кредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств, 2011 р.
Транченко О.М. Формування та розвиток стратегічного управління виробничою діяльністю сільськогосподарських підприємств, 2011 р.
Кіфоренко О.В. Стратегічні орієнтири конкурентоспроможності продукції на регіональному продовольчому ринку, 2015 р.КЕРІВНИЦТВО НАУКОВОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ

За період 2010 – 2016 рр. під керівництвом Непочатенко О.О. опубліковано 25 студентських наукових праць.