Меню

Прокопчук Олена Тодорівна

Прокопчук Олена Тодорівна Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Посада: завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Email: olena_prokopchuk@ukr.net

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Прізвище, ім’я по батькові НПП

Прокопчук Олена Тодорівна

Посада

Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Освіта

Уманська державна аграрна академія, 2003 рік

Спеціаліст з обліку і аудиту, диплом ЕР № 23083255, 19 червня 2003р.

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Диплом ДК № 065743 від 31 травня 2011 р.

Спеціальність: 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

 

Доктор економічних наук

 

Диплом ДД № 012050 від 29.06.2021 р.

 

Спеціальність: 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Аспірантура:

2007-2010 рр., Уманський національний університет садівництва

Тема дисертаційного дослідження

Механізм справляння податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва

Агростраховий ринок України в умовах трансформаційних процесів

Вчене звання

Доцент

Атестат АД № 000504 від 12 грудня 2017 р.

Професор

Атестат АП № 005147 від 27.04.2023 р.

Останнє підвищення кваліфікації

ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ; курси підвищення кваліфікації (стажування).

Посвідчення про підвищення кваліфікації № 111220015 від 11.12.2020 р.

Посилання на профіль в Google Academy

https://scholar.google.com.ua/citations?user=2Cn4sToAAAAJ&hl=uk&oi=sra

Scopus ID

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56179883400

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/28031968

ORCID

0000-0001-7405-2469

Нагороди, звання

Почесна грамота Уманського національного університету садівництва (2012 р.)

Почесна грамота Уманської районної ради (2013 р.)

Почесна грамота Виконавчого комітету Черкаської обласної ради профспілки працівників агропромислового комплексу (2018 р.)

Подяка Уманського національного університету садівництва (2019 р.)

Почесна грамота Уманського національного університету садівництва (2019 р.)

Грамота Уманського національного університету садівництва з нагоди 175-річчя від дня заснування Уманського НУС (2019 р.)

Грамота Уманського національного університету садівництва з нагоди 175 річниці заснування Уманського НУС і 20-річчя створення факультету економіки і підприємництва (2019 р.)

Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.)

 

Подяка Уманської міської ради, міського голови (2021 р.)

Почесна грамота Уманського національного університету садівництва (2022 р.)

Почесна грамота Уманської міської ради, виконавчий комітет (2023 р., рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 23.05.2023 р. № 203)

Особливі відзнаки

Стипендіат премії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2014-2015 рр.)

Стаж роботи

Загальний –  20 років

Педагогічний – 14 років

Дисципліни, що викладає

«Страхова справа», «Аграрне страхування», «Страхування», «Страхові послуги та діяльність страхових організацій», «Управління страховою діяльністю»

Сфера наукових інтересів

Страхування, страховий бізнес,  аграрне страхування, фінанси

Тема дослідження

Розвиток страхового бізнесу 

 САМОАНАЛІЗ НПП

СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

 

Навчальні посібники з грифом МОН:

1. Ролінський О.В., Прокопчук О.Т., Анрющенко А.М. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посібник. – Умань. : Видавець «Сочінський», 2012. 302 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 08.11. 2011 р. № 1/11-10339).

2. Ролінський О.В., Прокопчук О.Т., Анрющенко А.М., Тулуш Л.Д. Управління фінансовою санацією підприємства : навч. посібник. – Умань. : Видавець «Сочінський», 2013. 462 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 25.09. 2012 р. № 1/11-14966).

 Монографії

1. Тулуш Л.Д., Прокопчук О.Т. Функціонування податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва : монографія // Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 280 с.

2. Прокопчук О.Т. Функціонування агрострахового ринку в Україні: концептуальні засади теорії та практики: монографія. Умань:  Видавець «Сочінський М.М.», 2020. 320 с. (ум. друк. арк. 21,6).

 Статті у наукових виданнях, включенених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science:

 1. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В., Бечко В.П. Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу. Актуальні проблеми економіки (науковий економічний журнал). 2014. № 3 (153). С. 46-53. (Scopus)

2. Prokopchuk O.T., Nesterchuk Y.O., Bechko V.P. Adaptation of national practice of indirect taxation to European experience. Актуальні проблеми економіки (науковий економічний журнал). 2014. № 5 (155). С. 426-431. (Scopus)

3. Prokopchuk O.T. Ulyanych Y.V., Bechko V.P. Integral estimation of assets backing in Cherkasy region. Актуальні проблеми економіки (науковий економічний журнал). 2015. № 1 (163). С. 276-284. (Scopus)

4. Nesterchuk, Y., Prokopchuk, O., Tsymbalyuk, Y., Rolinskyi, O. & Bilan, Y. (2018). Current status and prospects of development of the system of agrarian insurance in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 15 (3), 56-70. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(3).2018.05. (Scopus)

5. Prokopchuk, O., Prokopchuk, I., Mentel, G. (2018). Index Insurance as an Innovative Tool for Managing Weather Risks in the Agrarian Sector of Economics. Journal of Competitiveness, 10 (3), 119-131. https://doi.org/10.7441/joc.2018.03.08. (Scopus , Web of Science).

6. Prokopchuk, O., Nesterchuk, Y., Tsymbalyuk, Y., Rolinskyi, O. (2019). Current trends in agricultural insurance market operation in Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 17(3), 57-75. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.05. (Scopus).

7. Prokopchuk, O., Prokopchuk, I., Mentel, G. and Bilan, Y. (2020) Parametric Insurance as Innovative Development Factor of the Agricultural Sector of Economy, AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, Vol. 12, No. 3, pp. 69-86. ISSN 1804-1930. DOI 10.7160/aol.2020.120307. (Scopus).

8. Prokopchuk, O., Nepochatenko, O., Malyovany  M., Ulyanich, Yu. and Bilan, Yu. (2022). Trends in the functioning of the Ukrainian insurance services market. Insurance Markets and Companies, 13(1), 47-65.doi:10.21511/ins.13(1).2022.05. (Scopus)

9. Prokopchuk, O., Bechko, P., Vlasyuk, S., Nepochatenko, O., & Ptashnyk, S. (2022). Financial Mechanisms of Regulatory Development of Entrepreneurial Activity of Agricultural Business Entitiese. Scientific Horizons, 25(7), 10-19. https://doi.org/10.48077/scihor.25(7).2022.10-19. (Scopus).

 Матеріали зарубіжних науково-практичних конференцій, що індексуються у базах Scopus, Web of Science:

 1. Prokopchuk, O. ,Tulush, L., Guzar, B., Korotieiev, M. & Melnyk, K. (2018). Functioning of Insurance Protection System in the Agrarian Sector of Economy in Ukraine. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. 15-16 November 2018, Seville Spain, 1614-1624. (Scopus & Web of Science).

2. Prokopchuk, O., Malyovanyi, M., Melnyk, K., Guzar, B. & Ulyanych, Y. Classification Characteristics of Insurance Products in the Agrarian Business Activity of Ukraine. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management. 10-11 April 2019, Granada, Spain, 947-956. (Scopus & Web of Science).

3. Malyovanyi, M., Prokopchuk, O., Lysa, N., Chernega, I. & Malyovana, M. Evaluation of Financing the Health Care System in Ukraine. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management. 10-11 April 2019, Granada, Spain, 957-968. (Scopus & Web of Science).

4. Prokopchuk, O., Malyovanyi, M., Bondarenko, N., Barabash, L. & Vlasyuk, S. Insurance Market in Ukraine and Europe: Current Parallels. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management. 10-11 April 2019, Granada, Spain, 969-979. (Scopus & Web of Science).

5. Prokopchuk, O., Nepochatenko, O., Ulyanych, Yu. & Korotieiev, M. Modern Vectors of Development of the Agricultural Insurance System in Ukraine. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage: Vision 2025. 13-14 November 2019, Madrid, Spain, 1863-1872. (Web of Science).

6. Prokopchuk, O., Guzar, B., Komisarenko, N. & Melnyk K. Development of Insurance Services in the Agrarian Sector of Ukraine in the Context of Globalization Processes. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage: Vision 2025. 13-14 November 2019, Madrid, Spain, 2588-2604. (Web of Science).

7. Prokopchuk, O., Nesterchuk, Yu., Tsymbalyuk, Yu & Rolinskyi, O. Structural Features of the Agricultural Insurance Market of Ukraine. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. 1-2 April. 2020. Seville, Spain. 2060-2069. (Web of Science).

8. Prokopchuk, O., Tulush, L., Ulyanych, Yu. & Melnyk, K. Information Systems and Technologies in the Insurance Protection of Agricultural Sector of Economy. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. 1-2 April. 2020. Seville, Spain. 2052-2060. (Web of Science).

 Статті у наукових фахових виданнях України з переліку МОН:

 1. Прокопчук О.Т. Проблеми та доцільність впровадження обов’язкового державного медичного страхування. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2012. Вип. 78.  Ч. 2 : Економіка. С. 39–48.

2. Прокопчук О.Т., Ярова І.В. Соціальне страхування як ключовий інструмент соціального захисту сільського населення. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва.  Умань, 2012. Вип. 78. Ч. 2 : Економіка. С. 49–57.

3. Прокопчук О.Т. Особливості формування механізму справляння ПДВ у сільському господарстві. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2012. Вип. 79.  Ч. 2 : Економіка. С. 56–67.

4. Прокопчук О.Т., Тулуш Л.Д. Ключові зміни у механізмі справляння ПДВ з метою підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва.  Умань, 2012.  Вип. 79. Ч. 2 : Економіка.  С. 39–49.

5. Прокопчук О.Т. Бержанір І.А., Гвоздєй Н.І. Діагностика фінансового стану аграрних підприємств. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2012. Вип. 79. Ч. 2 : Економіка.  С. 16–21.

6. Прокопчук О.Т., Микитюк О.В. Підтримка сільськогосподарських товаровиробників: ключові аспекти змін у механізмі справляння ПДВ в агропромисловому виробництві. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». 2012. № 4.  С. 334–338.

7. Прокопчук О.Т. Вплив економічних ризиків на фінансові результати сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2012. Вип. 81. Ч. 2 : Економіка.  С. 255–265.

8. Непочатенко О.О., Прокопчук О.Т., Коротєєв М.А. Формування та використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2012. Вип. 81. Ч. 2 : Економіка. С. 9–20.

9. Прокопчук О.Т. Улянич Ю.В. Розвиток страхування в агровиробництві. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.  Вип. 1 (6). Т. 2. Полтава : ПДАА. 2013. С. 250–254.

10. Непочатенко О.О., Мальований М.І., Прокопчук О.Т. Умови та ключові особливості розвитку особистих селянських господарств. Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». 2013 [19].  2. С. 70–74.

11. Прокопчук О.Т. Теоретичні основи регулювання системи страхування в сільському господарстві. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2013. Вип. 82. Ч. 2 : Економіка. С. 197-210.

12. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В., Улянич К.Ф. Зарубіжний досвід страхування аграрних ризиків та доцільність його застосування в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2013. Вип. 83. Ч. 2 : Економіка. С. 227-234.

13. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В. Тенденції та перспективи розвитку непрямого оподаткування в Україні. Сучасні питання економіки і права : зб. наук. праць Київського міжнародного університету. К. : КиМУ, 2014. Вип. 1(7).  С. 92-96.

14. Непочатенко О.О., Прокопчук О.Т. Сучасний стан та перспективи розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва : збір. наук. досліджень / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. Вип. 84. С. 135-143.

15. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В., Бечко В.П. Особливості непрямого оподаткування в Україні: становлення та перспективи розвитку. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва : збір. наук. досліджень / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. Вип. 84. С. 249-256.

17. Тулуш Л.Д., Прокопчук О.Т. Дотування тваринництва за рахунок спеціального порядку справляння ПДВ у переробній галузі. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : УНУС, 2015. Вип. 87. Ч. 2 : Економіка. С. 15-25.

18. Прокопчук О.Т. Досвід створення податкової системи в Канаді. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : УНУС, 2016. Вип. 88. Ч. 2 : Економічні науки. С. 89-98.

19. Прокопчук О.Т. Особливості податкової системи Великобританії. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2016.  Вип. 89. Ч. 2 : Економічні науки. С. 61-72.

20. Бечко В.П., Прокопчук О.Т. Оцінка сучасного стану фінансового забезпечення підприємств аграрної галузі. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2017. Вип. 90. Ч. 2: Економічні науки. С. 46-61 (07, д.а.)

21. Прокопчук О.Т. Ринок агрострахування України: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2017. Вип. 90. Ч. 2: Економічні науки. С. 127-140 (07, д.а.).

22. Прокопчук О.Т., Бечко В.П. Особливості функціонування ринку страхових послуг України. Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. Видавництво КІБіТ. 2017. Вип. 1 (32). С. 88-96 (07, д.а.)

23. Прокопчук О.Т. Сучасний стан та тенденції розвитку системи страхування сільськогосподарських культур в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Київ: Видавництво «Основа», 2017. Вип. 91. Ч. 2: Економічні науки. С. 86-100.

24. Прокопчук О.Т., Мельник К.М., Гузар Б.С. Особливості страхових продуктів для аграрного сектору економіки. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Київ: Видавництво «Основа», 2017. Вип. 91. Ч. 2: Економічні науки. С. 32-44.

25. Непочатенко О.О, Мельник К.М., Прокопчук О.Т. Капіталізація банківської системи як основа стабільності економіки країни. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Київ: Видавництво «Основа», 2018. Вип. 92. Ч. 2: Економічні науки. С. 6-18.

26. Прокопчук О.Т. Страхування сільськогосподарської продукції як комплексний інструмент управління ризиками в агровиробництві. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Київ: Видавництво «Основа», 2018. Вип. 92. Ч. 2: Економічні науки. С. 52-67.

27. Тулуш Л.Д., Прокопчук О.Т. Ринок агрострахування в Україні: тенденції та перспективи. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 55-67.

28. Прокопчук О.Т. Міжнародна практика державної підтримки страхування ризиків сільськогосподарського виробництва. Збірник праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Київ: Видавництво «Основа». 2018, Вип. 93. Ч. 2: Економічні науки. С. 41-63.

29. Прокопчук О.Т. Особливості формування та сучасні тенденції функціонування українського ринку агрострахових послуг. Збірник наукових праць «Економіка та управління АПК».2018. № 1 (139). С. 50-59.

30. Гузар Б.С., Прокопчук О.Т., Мельник К.М. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору національної економіки. Збірник праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: Видавництво «Сочінський М.М.». 2019, Вип. 94. Ч. 2: Економічні науки. С. 141-160.  DOI 10.31395/2415-8240-2019-94-2-141-160.

31. Прокопчук О.Т. Розвиток українського ринку страхових послуг в контексті забезпечення економічної безпеки країни. Збірник праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: Видавництво «Сочінський М.М.». 2019, Вип. 94. Ч. 2: Економічні науки. С. 69-85.  DOI 10.31395/2415-8240-2019-94-2-69-85.

32. Мельник К.М., Улянич Ю.В., Прокопчук О.Т. Розвиток агрострахування в Україні. Збірник праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: Видавництво «Сочінський М.М.». 2019, Вип. 94. Ч. 2: Економічні науки. С. 121-130.  DOI 10.31395/2415-8240-2019-94-2-121-130.

33. Прокопчук О.Т. Специфіка ризиків та управління ними у сільському господарстві. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Випуск 95. Ч. 2: Економічні науки. 2019. C. 24-41.DOI 10.31395/2415-8240-2019-95-2-24-41.

34. Мальований М.І., Прокопчук О.Т, Мальована М.М. Функціонування єдиного соціального внеску:  проблеми та перспективи. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Випуск 96. Частина друга: Економічні науки. 2020. С. 34-53. DOI 10.31395/2415-8240-2020-96-2-34-53.

35. Мальований М.І., Прокопчук О.Т, Улянич Ю.В. Інформаційні технології в інноваційній діяльності страхового ринку України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Випуск 96. Частина друга: Економічні науки. 2020. С. 103-115. DOI 10.31395/2415-8240-2020-96-2-103-115.

36. Прокопчук О.Т., Колотуха С.М. Особливості страхового захисту  в аграрному секторі економіки України. Банківська справа. № 1 (151).  2020. С. 26-41.

37. Прокопчук О.Т. Страхові принципи як методологічна база формування страхових відносин в аграрному секторі економіки. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2020. Частина 2. Економічні науки. Випуск 97. С. 22-35. DOI 10.31395/2415-8240-2020-97-2-22-35.

38. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В., Пташник С.А., Бутко Н.В. Ключові аспекти Інтернет-страхування. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2020. Частина 2. Економічні науки. Випуск 97. С. 64-74. DOI 10.31395/2415-8240-2020-97-2-64-74.

39. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В., Пташник С.А. Проблеми формування дохідної складової місцевих бюджетів у межах адміністративно-територіальної реформи в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2020. Частина 2. Економічні науки. Випуск 97. С. 108-115. DOI 10.31395/2415-8240-2020-97-2-108-115.

40. Прокопчук О.Т., Пташник С.А. Економіко-математичне моделювання доходів місцевого бюджету. Банківська справа. № 2 (152). 2020. С. 115-124.

41. Dankiewicz R., Prokopchuk O., Malyovanyi M. Architectonics of Complex Modernization of Agricultural Insurance Market of Ukraine in Conditions of Transformation Processes. Облік і фінанси. 2021. № 2(92). С. 74-84.

42. Прокопчук О.Т., Колотуха С.М. Видова сукупність страхових продуктів на агростраховому ринку України. Банківська справа. 2021. № 1 (153). С. 85-102.

43. Непочатенко О. О, Прокопчук О. Т., Мальований М. І. Інноваційні підходи до використання потенціалу агрострахування. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. : Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2021. Випуск 98. Ч. 2. С. 6-20. DOI 10.31395/2415-8240-2021-98-2-6-20.

44. Мальований М. І., Прокопчук О. Т., Мальований М. М. Концептуальні засади розвитку програм мікрострахування в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. : Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2021. Випуск 98. Ч. 2. С. 29-40. DОI 10.31395/2415-8240-2021-98-2-29-40.

46. Прокопчук О. Т., Цимбалюк Ю. А., Мельник К. М. Інвестиційна діяльність страхових організацій в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 5-12. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.5.

47. Прокопчук О. Т., Цимбалюк Ю. А., Власюк С.А. Інвестиційна складова менеджменту страхових організацій. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 25-32. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.25.

48. Прокопчук О. Т. Комунікації у страховому менеджменті. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2021. Випуск 99. Частина 2, С. 211-222. DOI 10.31395/2415-8240-2021-99-2-211-222.

49. Прокопчук О. Т., Мальований М. І., Цимбалюк Ю. А. Формування інвестиційного ринку в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2021. Випуск 99. Частина 2, С. 182-194. DOI 10.31395/2415-8240-2021-99-2-182-194.

50. Пташник С. А.,Прокопчук О. Т. Державні запозичення на національних фінансових ринках. Банківська справа. № 2 (154). 2021. С. 55-68.

51. Прокопчук О. Т., Мальований М. І., Улянич Ю. В. Інновації в системі соціального захисту. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2022. Вип. 100. Ч. 2 : Економічні науки. С. 18-28. DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-18-28.

52. Прокопчук О. Т. Управління рекламною діяльністю страхової організації. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2022. Вип. 100. Ч. 2 : Економічні науки. С. 121-131. DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-121-131.

53. Мальований М. І., Прокопчук О. Т., Улянич Ю. В. Діджитал-технології у соціальному забезпеченні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2022. Вип. 100. Ч. 2 : Економічні науки. С. 293-300. DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-291-29.

54. Прокопчук О. Т., Улянич Ю. В., Мирошниченко М. М. Цифрова трансформація страхового ринку України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2022. Вип. 101. Ч. 2 : Економічні науки. С. 152-164. DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-152-164.

55. Прокопчук О. Т., Пенькова О. Г., Харенко А. О. Теоретичні засади управління маркетинговою діяльністю у страховому бізнесі. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2022. Вип. 101. Ч. 2 : Економічні науки. С. 120-130.  DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-120-130.

56. Прокопчук О. Т., Бондаренко Н. В., Улянич Ю. В., Фротер О. С., Андрусішина І. В. Особливості системи соціального захисту населення в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2023. Вип. 102. Ч. 2 : Економічні науки. С. 131-145. DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-131-145.

57. Прокопчук О.Т., Клименко В. О. Параметрична схема страхового захисту для аграрного сектору економіки України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2023. Вип. 102. Ч. 2 : Економічні науки. С. 60-71. DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-60-71.

58. Прокопчук О.Т. Особливості цифровізації страхового бізнесу в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Видавець «Сочінський М. М.»,2023. Випуск 103, Ч. 2 : Економічні науки, С. 6-16. DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-6-16.

 Матеріали науково-практичних конференцій:

           1. Прокопчук О.Т. Особливості функціональної спрямованості податку на додану вартість відносно сільськогосподарського виробництва. Матеріали всеукраїнської наук. конф. молодих учених, (Умань, 15 березня 2012 р.) / Мінагрополітики та продовольства України, Уманський національний університет садівництва. Умань, УНУС. Ч. 2 «Економічні та загальноосвітні науки». 2012. С. 92–93.

          2. Прокопчук О.Т., Микитюк О.В. Ключові особливості сільськогосподарського страхування: теорія, тенденції та протиріччя. Матеріали всеукраїнської наук. конф. молодих учених, (Умань, 15 березня 2012 р.) / Мінагрополітики та продовольства України, Уманський національний університет садівництва. Умань, УНУС. Ч. 2 «Економічні та загальноосвітні науки». 2012. С. 94–95.

3. Прокопчук О.Т. Особливості державної фінансової підтримки розвитку молочної галузі в Україні. Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. / [«Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євро інтеграції України»], (Умань, 24 січня 2012 р.) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 2012. С. 47–49.

4. Прокопчук О.Т. Державна фінансова підтримка розвитку молочної галузі в Україні. Матеріали VI Міжнародної наук.-практ. конф. / [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], 17-18 травня 2012 р. Умань : Видавець «Сочінський», 2012. С. 54–56.

5. Прокопчук О.Т. Зарубіжний досвід страхування з державною фінансовою підтримкою : можливість реалізації в аграрній сфері України. Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. / [«Політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки України: стратегія і перспективи»], (Умань, 18 травня 2012 р.) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 2012. С. 147–150.

6. Прокопчук О.Т., Мальований М.І. Специфіка ризиків сільськогосподарського страхування. Матеріали всеукраїнської наук. конф. молодих учених, (Умань, 14-15 березня 2013 р.) / Мінагрополітики та продовольства України, Уманський національний університет садівництва. – Умань, УНУС. – Ч. 2 «Економічні та загальноосвітні науки».  2013. С. 121-123.

7. Прокопчук О.Т. Проблеми та перспективи розвитку агрострахування в Україні. Матеріали всеукраїнської наук. конф. молодих учених, (Умань, 14-15 березня 2013 р.) / Мінагрополітики та продовольства України, Уманський національний університет садівництва. Умань, УНУС. Ч. 2 «Економічні та загальноосвітні науки». 2013. С. 123-125.

8. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В. Особливості страхового захисту господарств аграрного сектору. Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. / [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], (Умань, 16-17 травня 2013 р.) / Уманський національний університет садівництва. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». Ч. 2. 2013. С. 67–69.

9. Прокопчук О.Т., Мацько О.І. Проблеми та перспективи розвитку аграрного страхування в Україні. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / [«Актуальні питання сучасної аграрної науки»], (Умань, 15-16 листопада 2013 р.). Уманський національний університет садівництва. Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. К.: ЗАТ «НІЧЛАВА»,  2013. С. 219–222.

10. Прокопчук О.Т. Вплив прямого оподаткування на трансформацію структури аграрного виробництва. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / [«Актуальні питання сучасної аграрної науки»], (Умань, 15-16 листопада 2013 р.). – Уманський національний університет садівництва. Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін.  К.: ЗАТ «НІЧЛАВА»,  2013.  С. 237–240.

11. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В., Бержанір І.А. Аспекти сільськогосподарського страхування. Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 10-річчю ФАБФ АПКУ / [«Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики»], (26-27 вересня 2013 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. Б.В, Мельничук. К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. С. 703-707.

12. Прокопчук О.Т., Бержанір І.А., Улянич Ю.В. Лізинг в Україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конференції / [Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та оподаткування], (18-19 листопада 2013 р.). Херсон: Грінь Д.С., 2013. С. 289-291.

13. Прокопчук О.Т. Сільськогосподарські обслуговуючі кооператив як важлива соціально-економічна інституція підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Матеріали III Міжнародної наук.-практ. конф. студентів і молодих учених / [Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах], (м. Бердянськ, 29-30 січня 2014 р.) : В 2-х т. – Т. 2. Донецьк : «Донбас», 2014. С. 59-60.

14. Прокопчук О.Т., Бержанір І.А., Гвоздєй Н.І. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та їх роль на ринку аграрної продукції. Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва (Умань, 11-12 березня 2014 р.) / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. С. 201-204.

15. Прокопчук О.Т. Підходи до побудови системи прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в країнах світу. Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва (Умань, 11-12 березня 2014 р.) / Редкол.: – Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. С. 204-207.

16. Прокопчук О., Дубчак Є. Регресивний вплив податку на додану вартість на соціальну сферу. Матеріали III Міжнародної конференції студентських наукових гуртків / [«Перетворення сучасної сім’ї»]. Збірник праць під ред. С. Ковальського, А. Шульц, Д. Вардовського. Польща, Плоцьк. 2013. С. 305-313.

17. Прокопчук О.Т. Теорія ризиків та страхування сільськогосподарського виробництва. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / [«Актуальні питання сучасної аграрної науки»], (Умань, 19-20 листопада 2014 р.). Уманський національний університет садівництва. Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА»,  2014. С. 210-212.

18. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В. Митна система України: особливості становлення та розвитку. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / [«Актуальні питання сучасної аграрної науки»], (Умань, 19-20 листопада 2014 р.). Уманський національний університет садівництва. Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. К.: ЗАТ «НІЧЛАВА»,  2014. С. 206-210.

19. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В., Улянич К.Ф. Місце сільськогосподарського страхування в загальній системі страхування. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / [ «Регіональні економічні проблеми в умовах сучасних викликів»], (м. Київ, 27-28 лютого 2015 р.). К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – С. 9-11.

20. Прокопчук О.Т. Перспективи використання Україною зарубіжного досвіду у частині регулювання вітчизняної системи непрямого оподаткування. Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених, присвяченій 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шитта (Умань, 6 травня 2015 р.) / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. С. 204-207.

21. Тулуш Л.Д., Прокопчук О.Т. Державна підтримка розвитку тваринницької галузі за рахунок спеціального режиму справляння податку на додану вартість із переробних підприємств. Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених, присвяченій 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шитта (Умань, 6 травня 2015 р.) / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. С. 222-225.

22. Прокопчук О.Т. Особливості сучасної канадської податкової системи. Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. / [«Актуальні питання сучасної аграрної науки»], (Умань, 20 листопада 2015 р.). Уманський національний університет садівництва / відп. ред. Непочатенко О.О. Умань : ВПЦ «Візаві»,  2015. С. 256-259.

23. Прокопчук О.Т. Особливості побудови податкових систем у різних країнах світу. Матеріали XVI міжнародної  науково-практичної конференції: 19 листопада 2015 р. у 2х т. / [«Теорія і практика сучасної економіки»] / відп. ред. Вяткін П.С. Черкаси: ЧДТУ.  2015. Т. 2. С. 111-113.

24. Прокопчук О.Т. Стан та проблеми українського ринку аграрного страхування. Економічний вісник: збірник наукових праць. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів: 24 березня 2016 р. / [«Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»] / м. Умань, УДПУ імені Павла Тичини. Умань: ФОП Жовтий О. О., Вип. 10. 2016. С. 102-105.

25. Тулуш Л.Д., Прокопчук О.Т. Трансформаційні особливості механізму справляння ПДВ в агропромисловому комплексі України. Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених / [«Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці»], (Умань, 10 травня 2016 р.) / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін.  К.: Видавництво «Основа», 2016. С. 121-125.

26. Прокопчук О.Т. Сучасні тенденції розвитку податкової системи Великобританії. Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених / [«Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці»], (Умань, 10 травня 2016 р.) / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. К.: Видавництво «Основа», 2016. С. 111-115.

27. Прокопчук О.Т. Загальні тенденції розвитку ринку агрострахування України. Матеріали інтернет-конференції / [«Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту»], (Хмельницький, 24-25 травня 2016 р.). Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. С. 115-119.

28. Прокопчук О.Т. Специфіка існуючої моделі оподаткування страхової діяльності в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери»], (Умань, 26 травня 2016 р.), м. Умань, УДПУ імені Павла Тичини.

29. Прокопчук О.Т. Особливості сучасного етапу розвитку сільськогосподарського страхування в Україні. Матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. [«Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами»], (Луцьк, 08 грудня 2016 р.), Частина 1. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. С. 290-293.

30. Прокопчук О.Т. Перспективи функціонування спеціального режиму оподаткування ПДВ сільськогосподарських товаровиробників. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання сучасної аграрної науки»], 17 листопада 2016 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Умань : Видавничо- поліграфічний цент «Візаві», 2016. C. 215-217.

31. Прокопчук О.Т. Агрострахування як спосіб управління ризиками та стабілізації доходів сільськогосподарських товаровиробників. Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених, приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дуки, (Умань, 10-11 травня 2017 р.) / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. // Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. С. 172-174.

32. Прокопчук О.Т. Розвиток системи страхування сільськогосподарських культур. Матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. / [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], (Умань, 25-26 травня 2017 р.) / Уманський національний університет садівництва. – Умань: Видавець «Сочінський», 2017. С. 108-110.

33. Прокопчук О.Т. Classification features of modern insurance products for the sphere of agro-industrial production. Матеріали Міжнародної наукової конференції «International Trends in Science and Technology», RS Global S.z O.O., Research and Scientific Group. October 17, Vol. 2, Warsaw, Poland. 2017. С. 34-38.

34. Prokopchuk O.T. Agricultural insurance as factor of influence on the development of modern social-economic processes. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ: Видавництво «Основа», 2017. С. 263-264.

35. Прокопчук О.Т. Соціальна робота як інструмент реалізації соціальної політики держави. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ: Видавництво «Основа», 2017. С. 261-262.

36. Прокопчук О.Т., Калюжна Л.С. Екологічне страхування як інструмент регулювання ресурсозбереження. Матеріали Науково-практичної конференції проекту «Школа екологічної свідомості» «Екологія та суспільство: вплив на розвиток держави та нації», 22 листопада 2017 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Умань: Видавець «Сочінський», 2017. С. 100-102.

37. Прокопчук О.Т., Панщанна Л.М. Сутність страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів. Матеріали IX Всеукраїнської  наукової конференції [«Актуальні питання сучасної економіки»], 22 грудня 2017 р. Частина 2, Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. C. 50-52.

38. Прокопчук О.Т. Формування страхових продуктів на українському ринку агрострахування. Тези доповідей Міжнародної наково-практичної конференції [«Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів], 23 лютого 2018 р. Запоріжжя: КПУ, 2018. С. 79-81.

39. Прокопчук О.Т. Страхування озимих культур як інструмент управління ризиками аграрного виробництва. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки»: Збірник наукових статей за матеріалами конференції (12-13 квітня 2018 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2018. С. 115-118.

40. Прокопчук О.Т. Страхування озимих культур як інструмент управління ризиками для сільськогосподарських виробників. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції [Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників], Мукачево, 18 квітня 2018 р. Мукачево: Вид-во МДУ, 2018. C. 260-262.

41. Прокопчук О.Т. Класифікаційні ознаки індексного страхування для аграрного сектору економіки. Матеріали XII Міжнародної накук.-практичн. конференції [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], 24-25 травня 2018 р. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. С. 97-99.

42. Прокопчук О.Т. Особливості індексного страхування в аграрному секторі економіки. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, 15-16 травня 2018 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ, Видавництво «Основа», 2018. С. 126-128.

43. Прокопчук О.Т., Гузар Б.С. Маркетинг інновацій на ринку страхових послуг України. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2018. C. 309-311.

44. Гузар Б.С., Прокопчук О.Т. Вплив фінансової децентралізації на формування доходів муніципальних бюджетів. Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 22 грудня 2018 р., Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. С. 37-38.

45. Прокопчук О.Т., Мальована М.М. Особливості функціонування системи соціального страхування України. Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України» (22 листопада 2018 р.). К.: Алерта, 2018. С. 52-55.

46. Прокопчук О.Т. Український ринок агрострахових послуг: наявні паралелі. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (за міжнародною участю) «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» Ч. 2, (11-12 квітня 2019 р., м. Дніпро), 2019. С. 137-142.

47. Прокопчук О.Т., Котюжинський А.В., Смілянець Р.В. Страхування майна як ключовий інструмент збереження стабільності функціонування підприємства. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (за міжнародною участю) «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки». Ч. 2, (11-12 квітня 2019 р., м. Дніпро), 2019. С. 142-146.

48. Прокопчук О.Т. Агростраховий ринок України в розрізі продуктових пропозицій. Матеріали XIII Міжнародної наук.-практич. конферен. «Аспекти стабільного  розвитку економіки в умовах ринкових відносин, 30-31 травня 2019 р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. С. 80-82.

49. Прокопчук О.Т. Особливості управління ризиками в аграрному секторі економіки. Збірник матеріалів науково-практичної конференції [Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: зб. матер. IV Всеукраїнської науково-практичної конференції], (м. Полтава, 24 жовтня  2019 р.). Полтава: ПДАА, 2019. С. 426-429.

50. Прокопчук О. Т. Теоретичні засади формування системи страхового захисту в аграрному секторі економіки України. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання аграрної науки»], присвяченої 175-річчю заснування Уманського національного університету садівництва, 21 листопада 2019 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2019. С. 191-193.

51. Прокопчук О.Т. Теоретичні аспекти сутності страхового захисту. Актуальні проблеми фінансової системи України [Електронний ресурс]. Матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів: Черкаський державний технологічний університет, 21-22 листопада 2019 року. Черкаси, 2019. С. 183-185.

52. Прокопчук О. Т., Мальований М. І., Мальована М. М. Історична ретроспектива формування та розвитку системи страхового захисту в аграрному секторі економіки України. Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (21 листопада 2019 р.), Львів. К.: Алерта, 2019. 51-53.

53. Прокопчук О.Т. Тренди залучення ІТ-технологій до системи страхового захисту аграрного сектору економіки. Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент: Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2020 р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Ч.1. 229-232.

54. Prokopchuk, O. Classification Characteristics of the System of Agrarian Insurance in Ukraine. The IXth International scientific and practical conference «ACTUAL ASPECTS OF DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION » (March 23-24, 2020). Florence, Italy 2020, 65-68.

55. Прокопчук О.Т. Зміна клімату та управління ризиками у сільському господарстві. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 квітня 2020 р.). Частина 2. Дніпро: НМетАУ, 2020. С. 143-146. УДК 330.111.66:316.422

56. Прокопчук О.Т. Агростраховий ринок України в розрізі інфраструктурних суб’єктів. Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах: збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції.  Херсон, 26-27 березня 2020 р. / Упоряд. Т.Казакова.  Херсон, книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2020. С.  56-59. ISBN 978-617-7783-6 (електронне видання).

57. Прокопчук О.Т. Особливості тарифної політики у агрострахуванні. Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. матеріалів Міжнародної науково – практичної Інтернет-конференції / за ред. Д.е.н., проф. Танклевської Н.С. Херсон : ХДАУ, 16-17 квітня 2020 р. С. 161-164.

58. Прокопчук  О.Т. Менеджмент  якості  як  основа  забезпечення конкурентоспроможності  страхової  послуги  на  агростраховому ринку. Актуальні  проблеми  сьогодення  у  сфері  фінансів,  обліку  та  аудиту  :  тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. Хмельницький : ХКТЕІ, 2020. С. 195-197.

59. Прокопчук О.Т. Особливості інноваційної страхової послуги для аграрного сектору економіки в умовах трансформаційних процесів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток  фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», Ч. 1. 2-3 червня 2020 р. Уманський НУС. Умань. С. 97-100.

60. Прокопчук О.Т., Власюк С.А., Ясінський О.Р. Теоретичні  засади  розвитку  ринку  страхових  послуг  в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції «Розвиток  фінансово-кредитних  систем:  виклики  сьогодення», Ч. 1. 2-3 червня 2020 р. Уманський НУС. Умань. С. 22-24.

61. Прокопчук О.Т. Особливості управління бізнес-процесами на агростраховому ринку України. Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і науково-педагогічних працівників. УНУС, Секція – економічні науки. 16 червня 2020 р. 62-64.

62. Прокопчук О.Т. Система якісних критеріїв агрострахової послуги. Актуальні проблеми розвитку фінансової системи України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 22 червня 2020 р.). Херсон : ХНТУ, 2020. С. 203-205.

63. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В., Пташник С.А. Організація системи аграрного страхування. Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах господарювання: Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково – практичної заочної конференції. За загальною редакцією Н.Г. Мехеди – м. Черкаси, 17 квітня 2020 року. Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2020. С. 69-72.

64. Прокопчук О.Т. Особливості архітектоніки комплексної модернізації агрострахового ринку України. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020 р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАА, 2020. С. 624-627.

65. Прокопчук О.Т., Пташник С.А. Методологічна база страхових відносин в аграрному секторі економіки. Актуальні питання сучасної економіки: матеріали XII Всеукраїнської наукової конференції. 21 грудня 2020 р., м. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. С. 47-49.

66. Прокопчук О.Т. Модерне моделювання бізнес-процесів на ринку агрострахових послуг. Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (27 жовт. 2020 р.)/відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. Електрон. дані. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. С. 164-166.

67. Прокопчук О.Т., Козаченко В.В. Наукове підґрунтя та ґенеза страхування у системі світового господарства. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: V Всеукраїнська науково-практична конференція з дистанційною участю, 24 березня 2021 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2021. С. 27-29.

68. Мальований М.І., Прокопчук О.Т. Нові вектори розвитку українського агрострахового ринку. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. 20 травня 2021 р., Україна, м. Дубляни. С. 28-30.

69. Прокопчук О.Т. Класифікація ризиків та управління ними в аграрному секторі економіки. Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Херсон, 27 квітня 2021 р.). Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021. С. 157-161.

70. Непочатенко О.О., Мальований М.І., Прокопчук О.Т. Теоретичні засади функціонування агрострахового ринку України. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : матеріали ХVІ міжнародної науково-практичної конференції.(24 травня 2021 р.) / за ред. О.О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2021. С. 22-25.

71. Прокопчук О. Т. Законодавчі новації на страховому ринку України. Актуальні проблеми розвитку фінансової системи України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 23 червня 2021 р.). Херсон : ХНТУ, 2021. С. 152-154.

72. Прокопчук О.Т. Управління маркетинговою діяльністю в страховому бізнесі. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава, 21 жовтня 2021р.) / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАУ, 2021. С. 486-489.

73. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В., Гузар Д.Р. Сучасні діджитал-технології страхового ринку. Матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції  з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки: Світ наукових досліджень. Випуск 8, 28-29 квітня 2022 р. Тернопіль. С. 37-39. URL: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3750/.

74. Непочатенко О.О., Прокопчук О.Т. Сучасні виклики страхового бізнесу. Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин]. 26 травня 2022 р. Умань : 2022. 56-58.

75. Прокопчук О. Сутність та особливості формування вартості страхової компанії. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників, 18 травня 2022 р. / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. 103-106.

76. Прокопчук О. Т. Особливості функціонування українського ринку страхових послуг під час воєнних дій. [Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки, сільських територій України та країн V-4. Іmprovement of the financial and credit mechanism for ensuring innovative development of the agricultural sector of economy, rural territories of Ukraine and countries V-4]: збірник тез міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дубляни, 2 червня 2022 р.). Частина І. Дубляни: ЛНУП, 2022. С. 45-47.

77. Прокопчук О. Т. Рекламна політика страхових компаній. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 20-21 квітня 2022 р.) / за ред. проф. Пилипенко К. А. Полтава : ПДАУ, 2022. С. 315-318. ISBN 978-617-7915-11-8.

78. Прокопчук О. Т. Новочасні трансформації на ринку страхових послуг В Україні. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», 6-7 червня 2022р. Уманський НУС. Умань. С. 39-41.

79. Прокопчук О.Т. Функціонування українського страхового ринку в умовах воєнного часу. Фінансові інструменти сталого розвитку держави в умовах системної економічної трансформації : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Хмельницький-Херсон, 22 червня 2022 р. Хмельницький-Херсон : ХНТУ, 2022. С. 95-97.

80. Прокопчук О.Т. Тенденції діджиталізації на українському страховому ринку. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Полтава, 27 жовтня 2022 р. Полтава, 2022. С. 991-993.

81. Прокопчук О.Т. Теоретичні засади державного регулювання страхової діяльності. Актуальні питання сучасної економіки : матеріали ХІV Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю, 15 листопада 2022 р. – Умань :УНУС. 2022. С. 79-81.

82. Прокопчук О. Т., Мирошниченко М. М. Сучасна практика впровадження високих технологій на ринку страхових послуг України. Актуальні питання сучасної економіки : матеріали ХІV Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю, 15 листопада 2022 р. – Умань :УНУС. 2022. С. 81-84.

83. Прокопчук О. Т. Специфіка цифровізації українського ринку страхових послуг. Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Хмельницький-Херсон, 20 грудня 2022 р. Хмельницький-Херсон : ХНТУ, 2022. С. 88-91.

84. Klymenko V., Prokopchuk O. The Specific Combination of Parametric Insurance Services for the Agricultural Sector of the Ukrainian Economy. Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Хмельницький-Херсон, 20 грудня 2022 р. Хмельницький-Херсон : ХНТУ, 2022. С. 75-77.

85. Ponomarenko O., Prokopchuk O. Behavioral Aspects of the Insurance Transformation Process. Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Хмельницький-Херсон, 20 грудня 2022 р. Хмельницький-Херсон : ХНТУ, 2022. С. 84-87.

86. Прокопчук О.Т. Сутність державного регулювання страхової діяльності. Стратегія фінансово-економічного розвитку підприємницьких структур в умовах глобалізації: збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Херсон. 29 листопада 2022 р. Херсон: ХДАЕУ, 2022. С. 100-103.

87. Прокопчук О.Т. Інституціональні аспекти регулювання ринку аграрного страхування. [Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції]. Частина 1. м. Полтава, 30-31 березня 2023 р. Полтава, 2023. С. 753-755.

88. Prokopchuk O.T. Digital technologies in insurance. Цифрове суспільство: управління, фінанси та соціум: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2023. Том 1. С. 23-25.

89. Прокопчук О. Державне регулювання страхової діяльності в Україні та його розвиток. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників, 24 травня 2023 р. / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2023. С. 79-80.

100. Пономаренко О. В., Прокопчук О. Т. Вплив глобальних економічних трансформаційних процесів на страховий ринок. Фінансові інструменти сталого розвитку держави в умовах системної економічної трансформації : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (14 червня 2023 р., м. Хмельницький – м. Херсон). – Херсон : Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2023. С. 125-127.

101. Прокопчук О. Т. Новочасні стратегії трансформації страхового ринку. Фінансові інструменти сталого розвитку держави в умовах системної економічної трансформації : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (14 червня 2023 р., м. Хмельницький – м. Херсон). – Херсон : Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2023. С. 131-134.

102. Прокопчук О.Т. Особливості консолідаційних процесів у банківському секторі. [Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХVІІI Міжнародної науково-практичної конференції]. 25 травня 2023 р. Умань : 2023. С. 31-32.

103. Прокопчук О., Непочатенко З. Оцінка впливу цифрових технологій на страховий бізнес в Україні. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін: Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Полтава, 26 жовтня 2023 р. Полтава, 2023. С. 419-421.

104. Prokopchuk O.T., Humen O.V., Myroshnychenko M.M. Current state and trends of property insurance in Ukrain. Актуальні питання сучасної економіки : матеріали ХV Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю, 15 листопада 2023 р. Умань :УНУС. 2023. С. 74-76.

105. Prokopchuk O.T. The insurance market in Ukraine: current challenges. Актуальні питання сучасної економіки : матеріали ХV Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю, 15 листопада 2023 р. Умань :УНУС. 2023. С. 76-79.

106. Прокопчук О. Т. Особливості цифрової трансформації у страховій індустрії. Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (8 грудня 2023 р., м. Хмельницький – м. Херсон). Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2023. С. 83-85.

 

Публікації в інших виданнях:

 

1. Прокопчук О.Т. Зарубіжний досвід медичного страхування: доцільність та можливості реалізації в Україні. Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку : Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 2). Умань: Видавець «Сочінський», 2012. С. 370–373.

2. Прокопчук О.Т., Микитюк О.В. Проблеми формування та використання коштів місцевого бюджету. Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку : Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 1). Умань: Видавець «Сочінський», 2012. С. 224–227.

3. Прокопчук О.Т., Бержанір І.А., Гвоздєй Н.І. Спрощені режими прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників : ретроспективний аспект та сучасні концептуальні підходи. Стан та перспективи розвитку фінансової системи України : Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський», 2012. С. 215–220.

4. Прокопчук О.Т., Бержанір І.А., Гвоздєй Н.І. Формування нової концепції фінансового планування сільськогосподарських підприємств. Стан та передумови стійкого розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів у світовій економіці : Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора Ю. О. Нестерчук. Ч. 2. Умань: Видавничо-поліграфінчий центр «Візаві», 2013. С. 47–55.

5. Прокопчук О.Т. Бержанір І.А., Гвоздєй Н.І. Сучасний стан і тенденції розвитку особистих селянських господарств. Вісник Уманського національного університету садівництва. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». 2013. № 1-2. С. 133-143.

6. Прокопчук О.Т., Мацько О.І. Агрострахування в Україні : проблеми та перспективи розвитку. Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України: Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. Частина 1. С. 54–60.

7. Прокопчук О.Т.,  Улянич Ю. В., Уляннич К.Ф. Організаційно-економічний механізм підвищення рівня капіталізації сільськогосподарських підприємств. Основні пріоритети розвитку АПК України у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки країни : Колективна монографія / Під. ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. Ч. 2. С. 168-174.

8. Прокопчук О.Т., Улянич К.Ф. Страховий захист аграрних ризиків. Науковий журнал «Молодий вчений». 2015. № 2 (17). Частина 6. С. 1338-1341. (Index Copernicus).

9. Прокопчук О.Т. Специфіка податкових систем країн світу та України. Молодіжний економічний дайджест: наук. електронний журн. К.:  ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». 2015. № 2-3 (5-6). С. 93-100.

10. Прокопчук О. Т. Специфіка податкових систем країн світу та України. Молодіжний економічний дайджест [Електронний ресурс] : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. Електрон. текст. дані. Київ : КНЕУ, 2015. № 2-3. С. 94–101.

12. Прокопчук О.Т. Сучасні тенденції агрострахування в Україні. Молодіжний економічний дайджест: наук. електронний журн. К.:  ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». 2015. № 4 (7). С. 90-93.

13. Прокопчук О.Т.,  Мальований М.І. Поняття та класифікація ризиків в сільськогосподарській діяльності. Агропромисловий комплекс України: теорія, методологія, практика: Колективна монографія / Під. ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2018. С. 190-196.

14. Прокопчук О.Т.,  Транченко О.М. Особливості андеррайтингу при страхуванні сільськогосподарської продукції. Стан та умови розвитку економіки в Україні: теорія, методологія, практика: Колективна монографія / Під. ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2018. С. 114-121.

15. Гузар Б.С., Прокопчук О.Т. Сучасний стан та напрями вдосконалення казначейського виконання муніцепальних бюджетів в умовах бюджетно-фінансової децентралізації. Соціально-економічні засади формування економічної системи України: колективна монографія / За ред. д.е.н., професора О.О, Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. С. 91-97.

16. Прокопчук О.Т. Концептуалізація впливу трансформаційних процесів на розвиток агрострахового ринку. Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства: теорія, методологія та практика: колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О, Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. С. 30-36.

17. Прокопчук О.Т. Методологічні підходи до формування механізму аграрного страхування. Гармонійний розвиток економіки України в умовах трансформаційних перетворень: Колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. С. 48-53.

18. Лиса Н. В., Прокопчук О. Т., Улянич Ю. В., Пташник С. А. Вагомість сучасних інформаційних технологій в діяльності страхових компаній України. Гармонійний розвиток економіки України в умовах трансформаційних перетворень : монографія / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. С. 65-72.

19. Прокопчук О.Т. Формування та розвиток ринку страхових послуг в Україні. : колективна монографія [Гармонізація фінансово-економічного середовища України в комунікативному просторі] / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. С. 325-359. (2,1 д.а.). ISBN 978-966-304-000-0.  / 523 с.

20. Прокопчук О.Т. Сучасна парадигма формування ринку перестрахування України : Колективна монографія [Стратегія сталого фінансово-економічного розвитку України] / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський», 2022. С. 158-187 (ум. друк. арк. 2,3). ISBN 978-966-304-462-0.    / 236 с.

21. Прокопчук О. Т., Гумен О. В. Розвиток системи страхового захисту в аграрному секторі економіки України : Колективна монографія [Соціально-економічні засади формування економічної системи України] / За ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський», 2022. С. 73-77. (0,3 д.а.).

22. Прокопчук О. Т., Клименко В. О. Якісні характеристики страхових послуг для аграрного сектору економіки : Колективна монографія [Соціально-економічні засади формування економічної системи України] / За ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський», 2022. С. 77-81. (0,3 д.а.).